Navigace

Obsah

 

Tady logo Ekoškoly

  Co je Ekoškola?
-> Mezinárodní program organizace FEE - Foundation for Environmental Education (Nadace pro environmnentální vzdělávání (ekologickou výchovou)). V ČR tento program koordinuje Sdružení TEREZA -> Dlouhodobý proces neustálého zlepšování životního prostředí ve škole a v okolí školy.

Kdo je zapojen do programu Ekoškola?
-> Školy z celého světa (z Evropy, Asie, Oceánie, Jižní Ameriky a Afriky) a také
naše škola (od roku 2005).

Jak je program Ekoškola realizován?
-> pomocí tzv. 7. kroků Ekoškoly:
1) Založení pracovního týmu Ekoškoly - v naší škole pracuje tzv. Ekotým, který je součástí školního paralamentu
2) Analýza ekologického stavu školy - kontroluje se stav odpadu, energie, vody a prostředí školy (vnitřní a vnější)
3) Plán činností - rozpracování  našich cílů, které povedou k ekologizaci školy a prostředí
4) Monitorování a vyhodnocování - součást plánu činností
5) Environmentální (ekologická) výchova ve výuce - průřezová témata v ŠVP
6) Informování a spolupráce -
informujeme ve školním časopise Podlavičník, v Dobřanských listech, webu školy, nástěnce a spolupracujeme s městem Dobřany s místní organizací ČSOP, Včelařů, s občanským sdružením Ametyst

7) Ekokodex - vyvěšen na chodbě, ve třídách,  a je součástí žákovských knížek

• Jakými tématy se Ekoškola zabývá?
-> při realizaci 7 kroků Ekoškoly jsou hlavními tématy:
        Odpady
        Voda
        Energie
        Prostředí
doplňkovými: doprava
                    šetrný spotřebitel