Navigace

Obsah

 

ŠKOLNÍ KODEX
Soubor pravidel chování a jednání žáků a zaměstnanců
Základní školy Dobřany,
společně vytvořený
Školním parlamentem
a pedagogickou radou školy
ve školním roce 2005/06.
 
 
KODEX VÝUKY
Při výuce by mělo být uplatňováno:
1.         Pestrá výuka
2.        Vedení k samostatnosti žáků
3.        Přiměřená náročnost k žákům
4.       Hodnocení obsahu, nikoliv formy
5.        Dobrovolnost domácích úkolů
 
 
EKOKODEX
 (Pravidla ekologického chování)
I. PROSTŘEDÍ ŠKOLY
1.Žijeme v čistotě.
2.Každý si uklízíme své místo,
   třídu a školu.
3.  Neděláme z okolí školy
  smetiště.
4.   Neničíme vybavení školy.
5.   Podílíme se na výzdobě
   třídy a školy.
6.  Staráme se o školní rostliny.
 
II. ODPADY
1.          Netvoříme zbytečně odpady.
2.         Používáme vratné obaly.
3.         Dáváme přednost výrobkům z recyklovatelných a 
        recyklovaných materiálů.
4.Třídíme odpad.
5. Odpady dáváme do správnýc
  košů (papír, plast, sklo, plastová
  víčka, baterie, směsný odpad).
6.  Využíváme některý odpad
    při výtvarné výchově a
pracovních činnostech
(např.noviny, skleněné lahve,
plastové kelímky ...).
7. S nebezpečným odpadem
zacházíme bezpečně.
 
III. VODA
1.Neplýtváme vodou
(při mytí – sebe i tabule;
na toaletách).
 
IV. ENERGIE
1.  Větráme krátce a účinně,
   5 minut stačí.
2.   Svítíme, jen když je třeba.
 
 
PROFIL ŽÁKA
Žák naší školy by měl být:
 1. pečlivý, pracovitý a zodpovědný
 2. ukázněný, slušný a zdvořilý
 3. ohleduplný, tolerantní a vstřícný
 4. čistý, umytý a upravený
 5. samostatný
 6. pravdomluvný
 7. komunikativní
 
 
PROFIL UČITELE
Učitel naší školy by měl:
 1. být připravený na výuku
 2. být spravedlivý
 3. být přiměřeně náročný k žákům
 4. časově přiměřeně vykládat nové učivo, procvičovat vyložené učivo a zkoušet
 5. být odborník
 6. být slušný v mluvě
 7. být ohleduplný
 8. být v dobré náladě, usměvavý a měl by mít smysl pro humor