Navigace

Obsah

Kontakty 

 

Mgr. Miroslava Palkosková

předsedkyně rady

zvolená

pedagogickými pracovníky školy

pamiri@email.cz

720 699 052

   

Mgr. Eva Fekerlová

zapisovatelka rady

zvolená

pedagogickými pracovníky školy

eva.fekerlova@centrum.cz

723 358 802

   

Michal Šašek

člen rady

jmenovaný

zřizovatelem školy

sasek@juniorfest.cz

602 697 596

 

   

PhDr. Radka Felzmannová

členka rady

zvolená

zákonnými zástupci žáků

felzmannova@zdravka-plzen.cz

378 015 223

   

Ing.Martin Štětka

člen rady

zvolený

 zákonnými zástupci žáků

martin.stetka_1200@volny.cz

777 692 046