Navigace

Obsah

logo

 

SENÁT ŠKOLNÍHO PARLAMENTU


Jednání 6. 5. 2011
Přítomni: A. Kadlecová, M. Adamec, 5.A; O. Přibylová, B. Málková, 6.A; M. Kordíková, D. Hrádková, 6.B; M. Líška, P. Sloup, 7.A; B. Sýkorová, 7.B; J. Paluchová, 8.A; Š. Kučerová, 8.B; J. Pokorný, 9.A; M. Obertík, Z. Linda, 9.B; p. Mgr. J. Šedivý; Mgr. N. Vlasáková; Mgr. J. Netolická
Předsedající: J.Pokorný a P.Sloup
Program:
1. Velikonoční párty: Akce byla zhodnocena kladně. Byl podán návrh na pořádání akce spíše pro 1. stupeň, protože na párty byla většina zúčastněných z 1. stupně. Bavili jsme se také o tématu na příští rok. Jako pracovní verze bylo navrženo téma Hmyz aneb Nejmenší z nejmenších. Děkujeme všem pořadatelům letošní Velikonoční párty. Své návrhy na téma příští velikonoční párty směřujte k zástupcům třídy.
2. Adopce na dálku: Stav konta je momentálně 3.428 Kč od 11 dárců. Chybí vybrat ještě 1.472 Kč do konce května. Napadlo nás, že protože se bude konat fotografování a fotka stojí 18 Kč, mohly by se třídy domluvit a vybrat 20 Kč. Mohl by tak přispět každý dvěma korunami. Další nápady byly dobrovolné vstupné na 2. akademii a na příští rok také na velikonoční párty. Johnsona už sponzorujeme 3 roky, postoupil už na střední školu. Také už byl pro něj přeložen dopis.
3. Dveře: Jde o malbu na "lítačky" od hlavního vchodu a do tělocvičny. Dorazily návrhy, např. postavy, koně, míče, tělocvična ... Nakonec byly vybrány návrhy: dveře od hl. vchodu: směr do školy - postavy, směr ze školy - zahrada; dveře do tělocvičny: směr dovnitř - míče, směr ven – učivo + pomůcky autorky Š.Kučerové
4. Rozcestníky: Byly podmínkou auditu Ekoškoly. V každém patře je jiná barva, cedulky jsou vyměnitelné.
5. Aréna:
Klika v 6.A – pan školník J Pochod na Šlovičák - vyrobeny pamětní listy do portfolií J Rozbité sklo ve výklenku v 1. patře – vyšetřeno, bude zaskleno J Interaktivní tabule - na 1. stupeň přibudou 3 tabule, na 2. stupeň 2 tabule + 1 vizualizér (= podobný meotaru). Třídy s IAT se budou zamykat. Speciální třídy na PL dostanou na výuku Inf 5 malých netbooků. Pokud se vše povede, bude po prázdninách také nová učebna Inf, která vznikne sloučením tříd z 1. i 2. stupně, umístěna bude na 2.stupni. Na 1. stupni přibudou zase 2 přípravné třídy pro děti s odkladem, další (4.) oddělení školní družiny a nový odpolední klub. Také by po prázdninách měla být lépe vybavena varny školní jídelny (nové konvektomaty a multifunkční varné stroje, stavební úpravy), tzn. lepší jídlo.
Příští jednání: 9.6.2011 ve 12.30 hod. (pozor změna – posun o 1 týden)
Zapsala: Šárka, 8.A

Jednání 13. 6.2011
Přítomni: Andrea Kadlecová, 5.A, Ladislav Bouřil a Daniel Hůrka, 5.B, Bára Málková a Olga Přibylová, 6.A, Dominika Hrádková a Marie Kordíková, 6.B, Michal Líška a Pavel Sloup, 7.A, Jiřina Palachová, 8.A, Šárka Kučerová, 8.B, Jan Pokorný, 9.A, Mgr. Jitka Netolická, Mgr. Naděžda Vlasáková, Mgr. Jaroslav Šedivý
Program:
1. Dotazníky k hodnocení práce Senátu
2. Adopce na dálku - vybrala se částka 6.519 Kč od 20 dárců (individuálních i kolektivních), příspěvek 4.900 Kč byl odeslán na charitu, do příštího roku zbývá 1.619 Kč; napomohly hodně příspěvky ze Školní akademie – dík za nápad i realizaci Báře Málkové a Dominice Hrádkové
3. Ekoškola - naše škola získala opět mezinárodní titul, tentokrát platí na 4 roky
4. „Lítačky“ - Šárka Kučerová dodělává poslední návrh, příští školní rok by měly dveře být namalované
5. Aréna - škola získá z grantu Nadačního fondu Zelený poklad 60 000 Kč, peníze budou využity na domek na nářadí na školním pozemku, na úpravu trávníku při jižní straně školy, na doplnění výsadby keřů a na nářadí k práci na zahradě
6. Závěrečná zpráva Senátu Školního parlamentu 2010/11
7. Hodnocení práce Senátu – seznámení s odpověďmi z dotazníků
8. Dárky a pochvaly - rozdány dle docházky a aktivity členů
9. Společná fotografie všech (přítomných) senátorů
Honza, 9.AZávěrečná zpráva Senátu Školního parlamentu na školní rok 2010/11
- na začátku školního roku byl odsouhlasen jednací řád v nezměněné formě
- byl zachován střídavý systém pro předsedání a zapisování, tohoto úkolu se zhostily dvojice Jan Pokorný / Pavel Sloup a Šárka Kučerová / Marie Kordíková
- byl odsouhlasen Plán akcí pro školní rok 2010/11
- dohodli jsme se na pokračování Adopce na dálku, z minulého roku nám zbylo 832 Kč, sponzorovaný Johnson Baretto přešel na střední školu
- oslavili jsme 80. výročí školy, k čemuž se uskutečnila akce Přetahovaná a Další k tabuli!, akce byly zhodnoceny jako povedené, dále se k 80. výročí se objevily nové placky a publikace o škole (Senát na jejich tvorbě spolupracoval)
- uskutečnila se Vánoční akce s názvem Dobřanští vánoční sobíci podruhé, paní učitelka Vlasáková zhodnotila akci za povedenou a organizační tým za skvělý
- tento rok se pro nezájem nebudou konat výtvarné přestávky, zůstanou sportovní přestávky pro 6. roč.
- paní učitelka Šindelářová začala společně s třídou 8.B v úterý o velké přestávce provozovat v kabinetě čajovnu pro žáky
- byl návrh na tématický den - nakonec se neuskutečnil
- byl obnoven školní rozhlas – vysílání nově v pátek ráno s dvěma skupinami Jiřina Paluchová / Jan Pokorný a Milan Obertík / Zdeněk Linda 
- Valentýnskou soutěž připravil Senát pro 1. stupeň, zhodnocení: vyvedená akce
- konala se internetová soutěž O koloběžku, kterou připravila paní učitelka Vlasáková, kvůli nezájmu byla po několika kolech zrušena
- řešen byl i školní bufet, kvůli prodeji nezdravých velkokofol – prodej byl zrušen
- měli jsme návštěvu z partnerských škol v projektu Comenius (učitelé ze Slovinska, Rakouska a Německa) – besedovali jsme s nimi
- konal se výměnný zájezd do Slovinska se zajížďkou do Zagrebu – i pro nejaktivnější členy Školního parlamentu
- opět se konala Velikonoční zahradní párty, tentokrát na téma Doprava a pohyb vůbec, akce byla zhodnocena kladně
- zpracovány výtvarné návrhy na „lítací“ dveře, nakonec vyhrál návrh Š. Kučerové
- v Aréně jsme se zabývali: kodexem výuky, bod 5 o dobrovolnosti domácích úkolů, opět toaletním papírem, tmou a zimou na chodbách, vandalismem, ztrátou klíče v 8.A, dveřmi, napadením spolužáka v 7.B, klikou v 6.A, pochodem na Šlovičák, rozbitým sklem a interaktivními tabulemi
Zpracoval: Jan Pokorný 9.A

Projev senátora Jana Pokorného
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
je mi potěšením, že mohu ukončit svým slovem poslední jednání Senátu Školního parlamentu, kterého se zúčastňuji naposledy jako člen této školní instituce.
6 let. Tak dlouho vládli dva čeští panovníci - Spytihněv II. a Josef I. a 6 let funguje i Senát. Ovšem doufám, že vy budete pokračovat, tak jako Albert II. Monacký, který tento rok vládne 6. rokem a funguje tak dlouho jako náš Senát.
Pokud budete nadále pracovat a neusnete na vavřínech a vyhlásíte boj vandalismu, budete možná potěšeni změnami.
Ovšem nechci dávat rady do budoucna, proto raději vzpomenu na minulost. Za dobu pěti let, co chodím do Senátu, se mnohé změnilo. Nejen lidé - tím bych chtěl upozornit, že krom pana učitele Šedivého a paní učitelky Vlasákové tu není nikdo jiný, kdy by sem pravidelně docházel tak dlouho jako já. Proto bych se označil za takovou stálici našeho Senátu.
Ovšem - co dále se změnilo? Například akce. Nové vznikají, staré zůstávají.
Je také důležité zmínit, že jsme se za ta léta mnohokrát zapotili.
Nakonec bych chtěl Senátu popřát jen to nejlepší do dalších let. A členům Senátu příjemné prožitky v Senátu v příštích letech.   
Děkuji.
 
Adopce na dálku
Jak všichni víte, naše škola adoptovala indického chlapce Johnsona Baretta. Každý může přidat nějaké peníze sám za sebe anebo za celou třídu. Dne 4. a 18.5. se konala školní akademie a na té druhé akademii se vybíraly peníze na Johnsona. Zbývalo nám vybrat něco kolem 1.400 Kč a vybralo se 1.929 Kč. Přebývající suma se schová na příští rok a doufám, že každý přidá alespoň malou částku.
Děkujeme všem lidem, kteří přispěli nějakou korunkou.
Bára, 6.A
 
 
Hodnocení práce Senátu ve školním roce 2010/11 (dle odpovědí senátorů z dotazníku)
Proč chodíš na SŠP? Baví mě to (nemusím na nějaké předměty). J Protože mě to baví. J Chodím sem, abych mohla informovat třídu. Také se chci podílet na různých akcích. J Protože jsem chtěla zkusit práci v Senátu a organizaci akcí. J Protože mě to baví. J Chtěla jsem vědět, co se ve škole děje, a zasáhnout do toho. J Škola Senát potřebuje, jsem rád, že mohu také přispívat k jeho činnosti. J Protože nikdo jiný nechtěl:-)! J Baví mě řešit akce a věci kolem školy. J Chci být užitečná a pomáhat ostatním. J Baví mě to. J Zajímá mě, co se děje v obou školách. J Zajímá mě, co se děje na škole. J Jsem zástupce za 1.stupeň. J Je to dobré, probírají se tu zajímavé akce.
Čeho podle Tebe SŠP dosáhl dobrého? Je to hodně věcí, nejvíc asi Adopce na dálku. J Mnoho. J Komunikace mezi žáky 1.a 2.stupně, výzdoba obou budov... J Obhájili jsme titul Ekoškola, dobře jsme zorganizovali velikonoční, valentýnskou a další akce, Adopce na dálku. J Pomohl jsem při nějakých akcích. J Adopce, celoškolní akce (miss, vánoční...). J Výzdoba školy, akce pro děti. J Fungující tým. J Různých akcí. J Pomáháme řešit dětem problémy, akce, Adopce na dálku. J Pomáhá adoptovanému chlapci. J Určitě, pomohli jsme třeba Johnsonovi Barretovi. J Organizace školních akcí. J Peníze na Adopci se sehnaly, Velikonoční akce se povedla, pěkné náramky. J Adopce na dálku.
Co se podle tebe naopak nepovedlo? Nic (možná na pár věcí). J Boj s vandalismem. J Tématické dny. J Vyřešit vandalismus (ojedinělé případy). J Podle mě se vše povedlo. J Početnější zastoupení. J Asi se povedlo všechno. J Nic mě nenapadá. J Soutěž O koloběžku. J Není tu nic, co by se nepovedlo. J O ničem takovém nevím. J Malá účast žáků 2.stupně na Zahradní párty, stálý boj s vandalismem.
Má SŠP pokračovat i v dalším školním roce? Ano. J Má, protože sem chci chodit. J Ano. J Určitě ano. J Ano. J Ano. J Ano. J Určitě. J Určitě. J Ano, určitě. J Ano! J Určitě ano. J Ano. J Ano, určitě. J Ano.
Na co se více zaměřit, čím se zabývat? Myslím, že takhle je to ideální. J Aktuální problémy školy (vandalismus). J Problémy 1.stupně. J Informovat v každé třídě a vybírat zástupce z každé třídy. J Zlepšit přenos informací do tříd a naopak. J Kázní žáků (vandalismus, šikana). J Větší samostatnost Senátu, pořád to tlačí učitelé. J Na žáky, prostě na jejich zájmy. J Myslím si, že se zabýváme vším. J Na vzhled školy. J Na 1.stupeň. J Problémy na 1.stupni.
Nějaké další organizační nápady (počet a čas jednání, stálý/střídavý předseda, spolupráce s učiteli, docházka členů SŠP...)? Myslím, že je všechno v pořádku (obzvlášť nová metoda střídání předsedajících). J K určitým problémům si zvát hosty (učitele, uklízečky...). J Zapojit nějaké členy více a každé jednání mít jiného předsedajícího. J Myslím si, že často chybí zastoupení nějakých tříd. J V září udělat anketu mezi žáky a učiteli - co od Senátu očekávají. J Střídat předsedy, aby si to zkusil každý, jinak nic. J Nic mě nenapadá. J Nic J. J Ne. J Asi zatím ne. J Nic. J Zatím asi nic. J Zatím ne. 
Prázdninové přání spolužákům: Užijte si to! J Aby se jim nic nestalo. J Prázdniny si užijte. J Užijte si prázdniny, hodně si odpočiňte, ať se tu můžeme zase po prázdninách sejít. J Užijte si prázdniny, radovánky, sluníčko a hlaste se do Senátu!! J Hezké prázdniny a žádné zlomeniny atd. J Sluníčko, pohodu, relax a spoustu zážitků. J Hodně legrace a málo zranění. J Ať se vám prázdniny povedou! J Užijte si prázdniny, co nejvíc to jde, a zapomeňte na školu =)=)=). J Ať se nikomu nic nestane, abychom se mohli všichni vrátit do školy. P.S.: Užijte si prázdniny. J Ať se nikdo nezraní a ať si každý prázdniny užije. J Hlavně dobré vysvědčení. J Hlavně si to užijte a nic si neudělejte. J Hodně sluníčka, prázdninové pohody a načerpejte síly pro další školní rok.
Zapsala: Šárka, 8.A

senátsenát2senát2

 
EKOTÝM ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
 
Jednání 11.5.2011
Přítomni: Lucie Ludvíková, 6.A, Jiří Hájek, Vladimír Rathouský, 6.B, Jan Pokorný, 9.A, Mgr. Miloslava Beštová, Mgr. Alena Boudová, Mgr. Jaroslav Šedivý
Program:
1. Vyhodnocení Velikonoční zahradní párty - akce se povedla, přišlo méně lidí, otázka, zda by se akce neměla konat na 1. st.; návrh ze Senátu na téma příštího roku- Nejmenší z nejmenších / Hmyz
2. Výsledky ornitologické vycházky- přišlo 28 lidí, spatřen dlask tlustozobý, opět nezachycen slavík modráček
3. Deník proměn zahrady - Ekokroužek založil deník školní zahrady, do kterého budou zaznamenávány informace o rostlinách, o jejich podobě v průběhu roku a o změnách, kterými zahrada projde
4. Rozcestníky- na každé patro byly dány rozcestníky (dřevěné šipky), barvy se liší dle patra, na 1. stupni je rozcestník ve tvaru brouka, jehož nohy představují patra a v kapkách vody jsou vepsány třídy
5. Dveře na 2. st. - dvojice dveří, které jsou v současnosti při vstupu do školy a do tělocvičny, budou změněny, na prvních dveřích při vstupu do školy budou nakresleny děti, při odchodu zeleň, na druhých při vstupu do tělocvičny budou balóny a z druhé strany školní pomůcky
6. Jíme zdravě - soutěž ukončena, odměny rozdány, zbývá rozvěšení obrázků
7. Ekonástěnka - dodělat do auditu Ekoškoly
8. Popis květin na chodbách - na květiny se budou rozvěšovat jejich názvy, o určení se postarala biologická praktika 
9. Novinky z 1.st.
10. Internetové stránky školy, záložka Ekoškola - upravuje M. Bodnárová
11. Audit z Ekoškola - 26.5., představení plánu, do 14 dnů od auditu bychom se měli dozvědět, zda titul dostaneme
12. Závěrečná zpráva Ekotýmu - do příští schůze ji udělá Lucie Ludvíková
13. Pozorování čápů - žádné nové informace; pozorovatelé: Vláďa a Honza
Příští jednání 15. června 2011
Zapsal: Honza, 9.A

Jednání 15.6. 2011
Přítomni: Lucie Hodanová a Nikola Kastnerová, 4.B, Lucie Ludvíková, 6.A, Jiří Hájek, Dominik Ners a Vladimír Rathouský, 6.B, Jan Pokorný, 9.A, Mgr. Miloslava Beštová, Mgr. Alena Boudová, Mgr. Jaroslav Šedivý
Program:
1. Dotazníky: vypsali jsme si dotazníky o práci Ekotýmu v roce 2010/11
2. Zpráva o předání titulu - členi týmu byli seznámeni se vším, co se dělo na konferenci Ekoškoly v akci. – podrobnější reportáž bude v Podlavičník; byly promítnuty fotky (fotil Jirka Hájek)
3. Závěrečná správa EŠP 2010/11 - zpracovala Lucie Ludvíková
4. Dotazníky II. – viz níže
5. Pochvaly, známky a dárky - všichni členi byli spravedlivě ohodnoceni podle toho, jak během roku pracovali.
6. Pozvánka na zahradní minipárty ekokroužku 21.6. – vyzkoušení nového ohniště
7. Společné foto na zahradě
Zapsal: Jirka, 6.B

   
Závěrečná zpráva Ekotýmu Školního parlamentu 2010/11
Na začátku školního roku byl termín jednání ustanoven na 2. středu v měsíci. Byl ponechán střídavý systém předsedání a zapisování, tohoto úkolu se zhostily dvojice Vladimír Rathouský / Jiří Hájek a Lucie Ludvíková / Jan Pokorný.
Proběhla soutěž v rámci Recyklohraní s názvem Věnuj mobil, vybrané mobily byly využity do dětských domovů.
I v tomto roce se uskutečnila akce O Prima třídu, byla upravena pravidla.
Tématem Velikonoční soutěže byla Doprava a pohyb vůbec. K této akci byly připraveny navíc soutěže, a to Cestou necestou, Poznáváme Česko (pro 1.st.) a O koloběžku (ukončena kvůli nezájmu).
Uskutečnila se akce Ukliďme svět v termínech 17.11. a 7.4, celkem se zúčastnilo 35 lidí a sebráno bylo 23 pytlů odpadků.
Probíhá pozorování čápů, dvě hnízda mají na starost Jan Pokorný a Vladimír Rathouský.
Potřetí proběhla soutěž Jíme zdravě, jejíž organizace se zhostili M.Jindra, F. Smola a P. Voruda.
I tento rok proběhla Zelená stezka - Zlatý list, konala se 29.4., navíc se zúčastnili zástupci z Ekoškol Hranice u Aše a Plesná.
Průběžně bylo prováděno monitorování a hodnocení Plánu činností.
Nově vznikl tzv. ekokroužek z žáků 6.B pod vedením p. ředitele. Ekokoroužek zavedl Deník proměn zahrady, kam zaznamenávají zjištěné informace ze zahrady.
Byl dokončen Vodní audit, který byl následně prezentován ve třídách.
Přihlásili jsme se k auditu Ekoškoly, připravili jsme potřebnou dokumentaci, 26.5. proběhla návštěva auditorů z Ekoškoly. 14.6. jsme v Praze potřetí převzali mezinárodní titul Ekoškola – nyní na další 4 roky.
Zpracovala: Lucie, 6.A

Anketa k práci Ekotýmu
Proč chodíš do Ekotýmu? Baví mě to. ٭ Chci prospět škole, baví mě to tu. ٭ Je to třeba a baví mě to. ٭ Protože si můžu uplatnit svůj názor. ٭ Baví mě to. ٭ Baví mě to, dělám něco pro školu, to, co ostatní považují za blbost, je inspirace pro mě. ٭ Protože mě to baví. ٭ Protože ráda recykluji a roztřiďuji odpad. ٭ Pokoušíme se plnit program Ekoškola a Ekotým je jednou z podmínek programu a „hnací“ silou Ekoškoly a také proto, že jsou v Ekotýmu dobrovolně ti, které to baví (např. už léta Honza P.)
Čeho podle tebe EŠP dosáhl dobrého? Mnohého. ٭ Získal titul už počtvrté a vylepšil školní zahradu. ٭ Pokračuje v ekologizaci školy a výuky. ٭ Hlavně audity a zlepšení školy. ٭ Znovu jsme získali titul Ekoškola, popsané květiny, rozcestníky. ٭ Hlavně bych podotkl, že za celý rok jsme pracovali dobře a dostali jsme titul Ekoškola. ٭ Sběr žaludů - odměna ZOO + pan Chaloupek, zajímavé akce pro všechny žáky - sběr PET lahví + odhadování počtu sešlapaných a nesešlapaných, nástěnka chráněných živočichů, sběr mobilů, výroba různých propagačních plakátů, Matějův Ekoběh, získání titulu Ekoškola. ٭ Pomohl škole získat titul Ekoškola. ٭ Získal pro školu titul Ekoškola. ٭ V letošním školním roce jsme završili další dvouleté období, snad jsme alespoň trochu vylepšili školu (a sami sebe).
Co se podle tebe naopak nepovedlo? Nic mě nenapadá. ٭ Myslím, že se povedlo vše. ٭ Zaujmout více dětí pro práci v Ekotýmu. ٭ Byla tělocvična, protékala voda a byla špatná podlaha. ٭ Nevím. ٭ Podle mě je vše v pořádku. ٭ Udržet žáky 5. ročníku v Ekotýmu, účast žáků 1.st. na schůzkách Ekotýmu na 2.st. ٭ Nic, vše se povedlo. ٭ Já myslím, že se všechno povedlo. ٭ Získat více členů Ekotýmu i z jiných tříd.
Má EŠP pokračovat i v dalším školním roce? Ano. ٭  Určitě ano. ٭ Měl by - budou-li lidi. ٭ Jasně, určitě. ٭ Ano. ٭ Určitě ano, ten titul za to stojí. ٭ Ano. ٭ Ano. ٭ Ano. ٭ Záleží na členech Ekotýmu (žácích, zda budou chtít pokračovat, oni jsou hlavními v tomto programu).
Na co se více zaměřit, čím se zabývat? Oslovením více lidí. ٭ Na školní zahradu. ٭   Jak učinit práci v Ekotýmu přitažlivější pro další děti. ٭ Na WC. ٭ Schůzky dvakrát za měsíc ve 14:00. ٭ Větší spolupráce mezi oběma stupni ZŠ, aktivnější zapojení více žáků a učitelů. ٭ Na přírodu, recyklování. ٭ Recyklování. ٭ Prostudovat si audit a vycházet z připomínek auditorů …
Nějaké další organizační nápady? Žádné. ٭ Lepší čas, jako u Senátu jednou měsíčně ve 12:30 hod. (s případnou omluvou ve výuce) – řízení projektu Ekoškola + jedenkrát týdně Ekokroužek (praktické aktivity). ٭ Ekotým je každou 2. středu v měsíci, střídavý předseda. ٭ Čas jednání. ٭ Schůzky dvakrát za měsíc ve 14:00. ٭ Ne. ٭ Žádné nemám. ٭ Možná i další vyučující i žáky (např. jako hosté na jednáních Ekotýmu).
Prázdninové přání spolužákům: Prázdniny si užijte a přežijte. ٭ Užijte si je. ٭ Krásné léto v přírodě. ٭ Odpočiňte si a učte se. ٭ Aby se starali o rostliny a třídili. ٭ Jen hezké prázdniny, a pokud budete chtít, tak podpořte náš tým tím, že sem budete chodit. ٭ Krásné a pohodové prázdniny. ٭ Užijte si prázdniny, dokud můžeme. PS: Než začne škola. ٭ Ať se jim o prázdninách nic nestane a ať si je užijí. ٭ Poděkování (velké) Honzovi P. za výdrž, za mnoholetou práci v Ekotýmu. ٭ Pohodové sluneční prázdniny v přírodě bez povalujících se odpadků, hodně (eko)zážitků, modré nebe, svěží vzduch, nezávadnou H20.
Sepsal dle dotazníků: Honza, 9.A

 
 
Výsledky soutěže O (trvale) prima třídu ve 2.pololetí 2010/11

1.stupeň:
1. místo:
5.B (výhra 500 Kč);
 
2. místo:
3.B (výhra 300 Kč);
 
3. místo:
1.B (výhra 200 Kč).
Mgr. Miloslava Beštová

2.stupeň:
1. místo: 8.A (ø 4,00 body; výhra 1.000 Kč); 2.místo: 8.B (ø 3,84); 3. místo: 9.A (ø 3,26); 4. místo: 6.B (ø 3,13); 5. místo: 7.B (ø 3,06); 6.místo: 6.A (ø 3,00); mimo soutěž: 7.A (ø 2,81) a 9.B (ø 1,75).
Komentář:
Celkem bylo odevzdáno 16 bodových hodnocení od žáků i vyučujících. Poděkování patří všem zapojeným třídám, v nichž se najdou žáci udržující pořádek, třídící odpad a pečující o výzdobu třídy, žáci, kteří nejsou lhostejní k prostředí, ve kterém tráví školní den, přestože jim to někteří jedinci ztěžují, (pro zamyšlení - šlo by ještě prostředí tříd vylepšit?). Třídy 7. A a 9.B se do soutěže nepřihlásily (byly bodovány mimo pořadí).
Na 1. místě se umístila třída 8. A, na 2. místě 8.B, na 3. místě 9.A.
Gratulujeme a všem zúčastněným třídám a přejeme, aby se nadále snažily pečovat o své školní prostředí i ve 2. pololetí, aby se jim dařilo vylepšovat prostředí svých tříd a tím kladně působit na nás ostatní. Budeme rádi, když se zapojíte i v příštím školním roce.
Mgr. Alena Boudová

 
Audit Ekoškoly
26.5.2011 - den, který byl rozhodující. Buď titul Ekoškola obhájíme, anebo také ne. Sešli jsme se již na první hodinu (členové Ekotýmu a vybraní členové Senátu). Napřed následovalo menší opakování věcí, např. o akcích, fungování… Po tomto zahřívacím kole nás čekali auditoři - 3 ženy. Napřed jsme si popovídali v ředitelně o různých záležitostech, které se tohoto týkají. Následovala návštěva 1. stupně, kde nás provedli členové dolního Ekotýmu, potom, co jsme se vrátili na 2. stupeň, nás čekala procházka po školní zahradě a pokračovala prohlédnutím budovy. Nakonec jsme se rozloučili. S panem ředitelem odešly auditorky na kontrolu do školní jídelny a nakonec na závěrečný rozbor i s paní Boudovou do ředitelny. Audit proběhl v klidné, a řekl bych, až v přátelské atmosféře.
Honza, 9.A
 
 

ekotýmekotým2

To je let! aneb Deváťáci se loučí se školou
Devět let. Ferdinand III. Habsburský vládl devět let a nám devět let trvalo, než jsme ukončili povinné základní vzdělání. Těch devět let určitě znatelně ovlivnilo náš život, mnohé se za tu dobu změnilo. Nechat devět let práce za sebou a jít dál, to je to, co nás v současnosti čeká. Pevně doufám, že to bylo pro většinu devět příjemných let. Dnes vzpomínám s jistou nostalgií na léta za námi. Mnohé se za tu dobu změnilo. Nedávno, při cestě do Vídně, jsme vzpomínali na ty zlaté staré časy, i když to není tak dlouho, svět se od té doby změnil. Ovšem tématem tohoto článku není svět, ale napsat o 9 letech na ZŠ. Za chvíli to bude devět let od doby, kdy jsme poprvé sedli do školních lavic. Za tu dobu jsme se mnohé přiučili, poznali nové lidi. Já osobně, a možná většina z nás, vzpomínám raději na 2. stupeň. Kdy jsme z těch malých dětí o něco dospěli, dostali se do puberty, ale především 2. st. už nebyl tak dětský. Proto je pro mě vzpomínání na onen 2. st. lepší, konečně jsem se aktivně začal zúčastňovat různých akcí a dnes odcházím s tím, že tu po mně mnohé zbylo. A ta změna učitelů, když například vzpomenu na paní učitelku Vlasákovou, na její příchody (kdo zná, ten ví), to byla jiná káva než na 1. st. A spoustu dalších pěkných a humorných zážitků si odnáším. Všichni se za tu dobu změnili, dalo by se říci, že víceméně dospěli. A již za pár dní se rozprchneme. Ale věřím, že si rádi vzpomeneme na základní školu.
Honza, 9.A
 

SLOVINSKÉ ZLOMKY


Bydlení ā la Slovinsko
Když jsme přijeli do Slovinska, nemohli jsme samozřejmě všichni spát v hotelu, a proto se nás ujali slovinské děti a školáci. Po přivítání si nás postupně rozdělili. Při rozdělování se řeklo nejdříve jméno českého dítěte a poté jméno slovinského dítěte, které ubytovávalo. Ve slovinských rodinách velice rozmazlovali a určitě se tam každému líbilo, až na to loučení!!!
Mary, 6.B
Jaké to bylo hrát v cizí zemi a mluvit jiným jazykem?
 
Dramatika přicestovala do Slovinska, aby předvedla svůj um, hraní. Ale ne každý dramatický soubor by se odvážil zahrát pohádku ve slovinštině. Dramatika se o to pokusila. Na slovinských představeních, kde slovinské děti tančily, zpívaly, ale i hrály, se objevil i dramatický kroužek od nás z Dobřan. Jak již bylo zmíněno, představení se konalo 13. 5. 2011 a naše dramatika hrála rovnou dvakrát. Poprvé ráno od 10:00 a odpoledne v 17:00. Ráno to byla jenom taková zkouška. Byla sice před diváky, ale ta pravá show měla začít až večer.

Myslím, že se nám divadelní představení povedlo. Když divadlo skončilo, slyšela jsem od slovinských dětí ohlasy, že nám rozuměly. Mimochodem toho jsme se obávali nejvíce. Líbila se mi i představení slovinských dětí, přestože jsem jim rozuměla jen z poloviny.
 Káťa, 6.B
Cesta ze Slovinska
Po velice zábavných dnech nás naši slovinští kamarádi dovedli před jejich školu, kde jsme se měli sejít, abychom mohli odjet domů. Ještě před odjezdem jsme se loučili, fotili a dávali si dárky. Pak jsme nastoupili do našeho autobusu a odjeli jsme z Brežic. Ale náš autobus neměl namířeno do Dobřan, protože v hlavním městě Chorvatska – Záhřebu - nás již čekali chorvatští přátelé (měli předky v Čechách), kteří založili školu pro chorvatské děti. Když nám pověděly, jak to ve škole chodí, prošli jsme se po Záhřebu. Abych pravdu řekla, mají tam mnoho krásných památek. A pak jsme již opravdu měli namířeno do ČR. Cesta byla dlouhá, ale čas jsme zabili sledováním filmů a zpíváním písniček. Pak jsme skoro všichni usnuli. Šťastně jsme dojeli do Dobřan.
Kačka, 6.B


COMENIUS VE VÍDNI aneb Obávaný příjezd, „nechtěný“ návrat
Vídeň29. květen - 1. červen 2011 - v těchto dnech navštívili vybraní žáci z devátých ročníků (V. Egermaierová, J. Pokorný 9.A, B. Dumsová, J. Pech, 9.B) s učiteli (Mgr. M. Hlaváčová, Mgr. Z. Tomanová, Mgr. J. Šedivý) naši partnerskou školu v hlavním městě Rakouska, Vídni. Z dobřanského nádraží jsme vyrazili po desáté hodině a čekalo nás sedm hodin jízdy, napřed směr Praha, kde jsme přestupovali, poté pokračovali do Vídně přes Brno. Po více jak sedmi hodinách jsme se konečně dočkali a byli jsme na místě. Prvotní obavy, především z rodin, se stupňovaly. Jakmile nás našel rakouský ředitel, odjeli jsme do školy, kde jsme se rozdělili do rodin. Naštěstí jsme byli ve dvojicích. Po ubytování jsme měli na zbytek dne volno a čekalo nás seznamování se s domácností našich nových přátel.
Další den jsme napřed vyrazili na hodinu do tříd, kam chodil náš ubytovatel, jedni Vídeň2do asi 9. třídy a druzí do asi 7. třídy, kde nás čekal první den zeměpis, mimochodem v této hodině probírali ekonomiku Rakouska a jejich sousedů, takže jsme informovali o naší měně. Po první hodině jsme nabrali učitele, kteří přišli z hotelu Vlaštovka, a čekala nás jízda do budovy Rakouské hospodářské komory, kde jsme se připravovali na vystoupení, konkrétně my na zumbu. Následovala menší prohlídka města, oběd, pokračování prohlídky a nakonec enguete (něco jako sbližování) - což zahrnovalo prezentaci škol a vystoupení. My jsme předvedli zumbu a sál jsme doslova probudili (není to myšleno obrazně, jistý rakouský pán tam spal). A nebudu lhát, když napíšu, že jsme sklidili největší ovace. Poté nás čekal návrat do rodin.
Vídeň3Předposlední den se konala prohlídka Vídně, ovšem napřed nás neminula první hodina, v našem případě angličtina, která probíhala velice volně. Odpoledne jsme mimo jiné navštívili i Národní knihovnu v Hofburgu, kde se nachází celkem přes 8 milionu knih. Po dopolední prohlídce nás čekal oběd, následován odpolední prohlídkou města. Cestou si paní učitelka Hlaváčová zatančila se svým obdivovatelem, naštěstí si vybrali méně rušnou silnici a nutno ještě zdůraznit, že střevíčky neprotančila. Po prohlídce jsme měli volno. Učitele ještě čekal jazzový koncert.
Přišel poslední den, kdy po první hodině, opět angličtina, následovalo sportování a následně nakupování, poté oběd, který připravovaly žákyně školy (v Rakousku nemají školní jídelnu). Po obědě rozdal rakouský ředitel Karlheinz Fiedler dárky. Nakonec jsme se s Karlheinzem vyfotili a po chvilce čekání jsme vyrazili na nádraží.
 I přes původní obavy jsme se nakonec vraceli neradi. Výlet, který se stal příjemným zpestřením, bych doporučil klidně dál, zážitek, na který budete dlouho vzpomínat, a pokud se nakonec povede i tým, který pojede, je to pohádka. 
Honza, 9.A
 


SPORTUJEME
Tak naposled před PLAY-OFF
Po příjezdu a převlečení do sportovního jsme nastoupili na první zápas, který se konal s Chotěšovem. Zápas byl zcela vyrovnaný do doby, kdy si jeden z nás dal vlastní gól (nebudu zmiňovat). Poté byl stav zápasu 2:1 pro Chotěšov a my ze všech sil jsme se snažili aspoň dorovnat, aby poté byly aspoň ty nájezdy, ale bohužel do konce zápasu zbývaly 2 minuty a my zcela vyčerpaní jsme to nakonec prohráli. Následoval druhý zápas proti Klenčí. Zde jsme nevěděli, zda vyhrajeme či prohrajeme. Góly padaly do brány jeden za druhým, ale bohužel ne ty naše. Konečný stav zápasu byl 7:2 - bohužel pro Klenčí. Ano, vím - hrozný výsledek, ale co se dá dělat. Jen na PLAY-OFF se to dá spravit. Tam samozřejmě postupujeme. Uvidíme, zda dostaneme meily či půjdeme domů s prázdnou.
Zdeněk, 9.B
 
Play - off
Dne 10. června se konalo v Chotěšově play-off. Tým Dobřan nejdříve postrádal své zkušené hráče, bohužel byli nahrazeni mladšími hráči. V prvním zápasu jsme nastoupili proti týmu Klenčí v čele s Kedlubnou. Našemu týmu se podařilo vzít vedení, ale jen na chvíli. Po prohře 4:1 byli všichni zklamaní. Ale touha vyhrát alespoň bronz byla větší a větší. Čekal nás zápas s domácím Chotěšovem. V zápase jsme sice prohrávali 2:0, ale naše touha po medaili nás nakopla a začali jsme pořádně hrát. Ondra Pařízek snížil na 2:1 a hned na to dostal červenou kartu za nadměrně ohnutou hokejku. Milan Pytlík srovnal na 2:2 a náš tým toto skóre udržel až do konce. Bronz jsme přivezli!!!
Ondra, 9.B
Mistrák už byl tady
1Konal se 25.-28.3.2011. My, jako pozvaní diváci, jsme přijali pozvání s velkým potěšením a s plánem přiučit se něčemu novému, třeba nové taktice. Po příjezdu jsme mohli vidět dvě napínavá utkání škol. První zápas se konal mezi Finskem : Českem a druhý mezi Slovenskem : Holandskem. Obě utkání byla přímo strhující, bylo vidět, jak jiné země do hry vkládají nejen své srdce, ale i mozek :D. Nakonec Finové vyhráli 26:2, ano je to veliký rozdíl :D. Bohužel, nemohu vám říct výsledek Slovenska a Holandska, ale s jistotou vám mohu říci, že vyhráli Slováci. Následovaly další zápasy, avšak my jsme se nejvíce těšili na zápas dívek Švédsko : Maďarsko, ale kvůli vlaku jsme se dlouho nezdrželi. Bylo pár minut před začátkem a pan učitel nám řekl: „Jdeme, jinak nám vlak ujede.“ Všichni kluci zklamaní, že neuvidí aspoň jeden ženský zápas, odešli. No a teď se podržte, jakmile jsme dorazili na nádraží, zjistili jsme, že vlak má 20 minut zpoždění :D.
Zdeněk, 9.B
 
Míček letí
Dne 30.5. proběhl turnaj ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnily  třídy 6.A, 6.B a poté i třídy 7.A, 7.B. Zápas se hrál ve 4 skupinách chlapců a 2 skupinách děvčat. Hrálo se na 3 vítězné sety. Na 3. místě chlapců se umístil Jan Petrovický,   na 2. místě Lukáš Koubovský a na 1. místě se umístil Lukáš Čechura. Na 3. místě děvčat se umístila Bára Málková, na 2. místě Iveta Kováříková a na 1. místě se umístila Denisa Šilhavá. Myslím si, že se všem turnaj líbil. Mezi sedmáky to dopadlo takto: hoši -1. místo Dominik Dušek, 2. místo Pavel Sloup, 3. místo Lukáš Strejc, dívky – 1. místo – Monika Plocková, 2. místo – Denisa Šilhavá, 3. místo – Tereza Čechurová.
Děkujeme panu Janu Vachovcovi za organizaci a těšíme se na další spolupráci ve školním roce 2011/12.
Lukáš, 6.A
 


Nízkopraháč v Dobřanech
Nudíte se? Nevíte co s volným časem? Přijďte mezi nás. Dozvíte se něco nového, nebo můžete jen tak pokecat. Máte možnost jít na počítač, nebo si zahrát např. stolní fotbal. Poznáte lidi z jiné stránky, než jak je znáte ze školních lavic. Dozvíte se to, co ještě nevíte a třeba vědět chcete.
Rozhovor s jednou z pracovnic Nízkoprahového klubu Diakonie ČCE Rokycany, umístěného v budově 2.stupně naší školy.
Proč jste přišli právě do Dobřan? Na požádání města, jelikož zde není žádné zařízení pro mladé. Musíte mít nějakou speciální školu? Ano. Sociální. Kolik vás zde je? 2 sociální pracovnice + vedoucí. Jaký je význam NKC? Působit na děti a mládež a  pomáhat jim s každodenními i závažnějšími problémy. Kdy jste k zastižení? Pondělí, úterý, středa od 13:30 do 18:00  a v kanceláři od 9:30 do 13:30. Pro jakou věkovou  kategorii  je klub určen? Od 11 do 20let. Najdeme vás ještě někde v okolí? Ano - v Rokycanech, Plzni a Domažlicích. Chystáte v budoucnu něco pro své členy? Jistě. Preventivní besedy, letní tábor, různé výlety a akce (disco, turnaj ve fotbálku,…) Musím sem chodit pravidelně, nebo jen když mám čas? Jen když máš čas. Platí se zde nějaké příspěvky nebo vstupné? Ne.
Alča, 7.B

 

 

Obhájili jsme titul Ekoškola!
Dne 14.6.2011 jeli zástupci naší školy (Jan Pokorný, Jiří Hájek, Dominik Ners, Vladimír Rathouský; Mgr. Miloslava Beštová a Mgr. Jaroslav Šedivý) na konferenci „Ekoškoly v akci“ se slavnostním předáním titulů Ekoškola.
Brzy ráno jsme vyjeli směrem na Prahu. Tam jsme metrem dojeli k Národní technické knihovně. Po registraci nás v Ballingově sále čekalo zahájení, kde nás a ostatní zástupce z 29 škol z celé ČR organizátoři seznámili s programem. V 10:00 jsme se rozdělili na několik pracovních skupin, naše skupina se zúčastnila činnosti nazvané Hra pro děti z ekotýmu, kde jsme museli vymyslet ze dvou různých odpadů jakoukoli užitečnou věc, poté jsme měli vymyslet název naší firmy, s níž jsme uklízeli smyšlené město. Jeden člen z naší skupiny se zúčastnil další činnosti nazvané Dílna budoucnosti aneb Jak plánovat s dětmi v ekotýmu. Poté následoval oběd a další činnost, která se věnovala bezpečné dopravě v okolí školy.
V závěru konference nás čekalo slavnostní převzetí mezinárodního titulu „Ekoškola“ spolu s taškami dárků, příruček a dalších zajímavých pomůcek. Také jsme dostali v pořadí již třetí vlajku Ekoškola, a to teď na čtyři roky (místo předchozích dvou let).
1 2
Zeptali jsme se účastníků:
Jaké školy z Plzeňského kraje (kromě nás) také získali titul Ekoškola? Vláďa:Titul z Pk získala také Soukromá škola Adélka v Horšovském Týně a ZŠ Osek u Rokycan. Která z prezentací škol se vám líbila? Dominik: Líbila se mi prezentace jedné moravsko – slezské školy. Kolik škol v České republice již získalo titul Ekoškola? J.Šedivý: K dnešnímu datu 99, z toho některé poprvé, některé podruhé a některé – jako my – potřetí.
Sepsali: Dominik, Jirka, Vláďa, 6.B, a Honza, 9.A
 
    
 
Zlatý list – místní kolo
V pátek 29.4.2011 jsem se zúčastnila přírodovědné soutěže Zlatý list. Vše bylo krásně připraveno. Přijeli k nám hosté ze dvou různých ekoškol. Mladší kategorie byla od 4. do 6. třídy. Na trase bylo deset stanovišť: zoologie I. (ryby, plazi…), geologie, zoologie II. (bezobratlí), hydrobiologie, botanika, meteorologie, zoologie III. (ornitologie), zoologie IV. (savci), dendrologie, ekologie a ochrana přírody. Hned ráno startovala třída 4.A a celkem se vystřídalo devět týmů. Po výkonu čekal na všechny účastníky “buřt“ J. Nakonec vyhrála třída 5.A a 8.B, které nás reprezentovaly na krajském kole. Výhercům gratulujeme a už se těším na příští rok J.
Oli, 6.A
Na „Zlaťáku“ jsem byla jako soutěžící, a proto jsem se rozhodla, že vám něco málo o tom napíšu. Byly tam různé otázky ohledně přírodovědy a zeměpisu. Na každém stanovišti byl nějaký učitel anebo bývalý deváťák. Na 1. místě se umístila 5.A a tím nám dokázala, že ne vždycky zvítězí starší žáci. Všechny otázky připravovala paní učitelka Alena Boudová. Mně osobně se zde moc líbilo a byla bych moc ráda, kdyby se v této tradici dál pokračovalo.
Bára, 6.A

21

  
Zlatý list – krajské kolo

1

1          2