Navigace

Obsah

 

logologologologo1

 

 

 

VÁNOCE V DOBŘANECH

MIKULÁŠSKÝ JARMARK, VÁNOČNÍ HRA A ADVENTNÍ KONCERT

 

 

advent2advent1

 

 advent4advent3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT
Senát 2.12.2010


Přítomni: Andrea Kadlecová a Martin Adamec, 5.A, Daniel Hůrka, Ladislav Bouřil a Matyáš Krištof, 5.B, Olga Přibylová, 6.A, Dominika Hrádková, 6.B, Michal Líška, 7.A, Kristýna Bauerová a Bára Sýkorová, 7.B, Jiřina Paluchová, 8.A, Šárka Kučerová, 8.B, Zdeněk Linda a Milan Obertík 9.B, Mgr. Jitka Netolická, Mgr. Naděžda Vlasáková, Mgr. Jaroslav Šedivý
Předsedající: Šárka Kučerová
Zapisující: Milan Obertík
Program:  
Adopce na dálku: přišly nové dopisy z Indie od Johnsona i od koordinátory Dafne. Dafne psala hlavně o Vánocích, jaké dodržují zvyky a co vše vykonává jejich charitní středisko pro indickou komunitu. Psala také o tom, že Johnsonovi umřela maminka na srdeční onemocnění. Je to velice smutné a celá rodina drží smutek.
Placky k 80.výročí školy: na přetahované a pořadu Další k tabuli se prodávaly placky, ale moc se jich neprodalo, protože žákům se zdála placka za prvé drahá a za druhé ne zcela povedená. Vysvětlovali jsme jim, že takové placky nikde nekoupí, jsou to originály, bohužel moc lidí to ale nezajímalo.
Vodní audit: Na škole proběhl výzkum Ekotýmu s názvem Vodní audit, který se zabývá tím, kolik je spotřeba vody na jednoho žáka, nebo jaké se používají čistící prostředky apod. Tento výzkum bylo třeba udělat, protože chceme obhájit titul Ekoškola, který jsme získali i předloni, ale obhajoba bude těžká. :)
Vánoční soutěž: Vloni byla na 2.stupni vánoční soutěž s názvem Vánoční sobíci. Letos se bude soutěžit v jiných disciplínách než vloni, budou více na pohyb a zdokonalení sama sebe. Budou napečeny perníčky, které dostane každý při odchodu. Vstup je dobrovolný, kdo chce ten může přijít a zafandit svému oblíbenému týmu. 
Aréna: Řešili jsme vandalismus ve třídě 8.B., návrhem na řešení byly třídnické hodiny. Prakticky by to znamenalo, že by se třída sešla po škole a řešilo by se to tam. Třídnické hodiny by byly povinné, pokud by je svolala třídní učitelka. Podnět jí může dát třídní senátor / senátorka. Pan ředitel to ještě projedná na pedagogické poradě. Vandalismus se bude řešit dál. Celá kauza se bude projednávat na příštím zasedání Senátu.
 
Shrnutí:
                Odešleme dopis Johnsonovi – připraví Jan Pokorný.
                Po výročí školy byly dodatečně prodány ještě 4 placky – díky Pavlovi a Michalovi ze 7.A, kteří je nabízeli ve třídách.
                Vánoční sobíci budou v pátek 17.12.2010.
                Bude se pokračovat ve valentýnské soutěži na 1. stupni.
 
Příští jednání: ve čtvrtek 6.1.2011 ve 12.30 hod.

parlament parlament2

 

Ekotým 8.12.2010

Přítomni: Matěj Jindra, Filip Smola a Pavel Voruda, 5.A, Lucie Ludvíková, 6.A, Vladimír Rathouský (zapisovatel), Jiří Hájek a Dominik Ners, 6.B, Jan Pokorný (předsedající), 9.A, Mgr. Alena Boudová, Mgr. Jaroslav Šedivý, Mgr. Miloslava Beštová

 

1. Martiňák – pracovní dopoledne 17.11.2010, zúčastnilo se kolem 30 lidí (dětí i dospělých, ale z Ekotýmu jen paní Boudová a pan Šedivý); udělalo se hodně práce, vyklidila se 3 místa od náletových dřevin (cesta ke kapličce, před pískovcovou stěnou a u bývalého korza)

2. Vodní audit - chybí už jen kliparty (dotiskne pan Šedivý); vyhodnoceny testy, předány odměny třídním vítězům

3. Sbírka Věnuj mobil - vybráno 16 mobilních telefonů na 1. stupni a 10 mobilních telefonů na 2. stupni, bude ukončeno po Novém roce

4. Květiny na chodbách – na obou stupních se připravují štítky s názvy rostlin (biologická praktika a páťáci)

5. Informace z 1. stupně – soutěž v Recyklohraní, školní soutěž v odhadu počtu plastových lahví volných a sešlápnutých

6. Dopravní soutěž Cestou necestou – nové aktivity v seznamu (Vánoční sobíci zaměřeni na pohyb, internetová soutěž  na 2.stupni „O koloběžku“ …)

7. Prima třída – konečně rozmístěny všechny koše, rozběhlo se bodování

8. Kontrola některých bodů plánu činností - sestavení Ekotýmu, Ukliďme svět, malý ekokroužek na 2.stupni; rozdělení úkolů – rozcestníky, upozornění k vypínačům

Příští jednání ve středu 12.1. 2011 ve 14.00 hodin.

ekotýmekotým2

 

80. výročí školy – budovy 2.stupně
Rozhovor s Mgr. Blankou Eisenhammerovou
Zajímalo nás, jak vznikla publikace k tomuto výročí. Proto jsem položila paní učitelce Blance Eisenhammerové (autorka knihy) několik otázek týkajících se vzniku knížky.
Jak dlouho jste psala knížku? Práce na publikaci trvaly s přestávkami více než rok, navíc jsem využívala podklady, které se objevily už při psaní publikace o budově 1. stupně. Kde jste čerpala? Hlavním zdrojem informací byly školní kroniky, výroční zprávy, školní Zpravodaje, časopis Podlavičník a dokumenty ze Státního okresního archivu Plzeň-jih. Pomáhal vám někdo? Se sháněním materiálu týkajícího se historie školy pomáhal pan ředitel J. Šedivý a můj manžel, který je zaměstnancem archivu. Na vzniku publikace se podíleli i další autoři, kteří přispěli svými vzpomínkami, a v neposlední řadě i redaktoři Podlavičníku. Proč jste se rozhodla tuto knížku udělat zrovna vy? Byla jsem oslovena panem ředitelem, protože jsem se již dříve podílela na vzniku publikace o budově 1. stupně. Tehdy jsme narazili na informace, které se týkaly i budovy 2. stupně. Nyní jsme některé z nich mohli využít. Rozhodla jste se sama psát tuhle knížku? Jak už jsem uvedla, byla jsem oslovena panem ředitelem. Rozhodnutí bylo o to těžší, že už jsem měla zkušenosti s prací na podobné publikaci, a tudíž jsem věděla, jaké množství práce mě čeká. Bavilo vás psát tuto publikaci? Probírat se velkým množstvím materiálu nebyla vždy zábava, ale mnohokrát jsem narazila na opravdu zajímavé a nečekané informace, tehdy mě práce opravdu bavila. Máte radost, co po určitě tvrdé práci vzniklo? Z konečného výsledku mám radost, hlavně proto, že publikace není jen o historii, ale že se dotýká i současného života školy. Jak na knížku reagovali kolegové? Doufám, že většině z nich se práce líbila.
Katka, 6.B
 
Rozhovor s paní senátorkou Dagmar Terelmešovou - bývalou žákyní naší školy
Jak vzpomínáte na školu? Na školu jedině v dobrém, já jsem do školy chodila ráda, i když se to dneska asi moc nenosí, a bavilo mě to. Splnil se Vám váš sen o budoucím povolání? Vůbec ne. Já jsem nikdy nesnila a netoužila, že budu v politice. Vůbec ne. A čím jste chtěla být? Novinářkou, anebo archeoložkou. Na co ze školy nejvíce vzpomínáte? Tak asi na to, čemu jsem se tam nejvíc zasmála, když kluci nebo my něco provedli. Nyní jste se stala senátorkou, mohla byste říct něco o své kariéře? Od dvaceti let jsem členkou strany sociálně demokratické a postupně (těmi funkcemi) jsem postupovala. A když děti dospěly, protože politiku může děla žena jenom, když děti nemá, nebo když už je má velké, tak jsem se politice začala věnovat trošku víc. Jednak ve funkci místostarostky a teď krajskou radní pro sociální záležitosti a potažmo tedy Senát, který teď na podzim bude zasedat.
 
Vánoční sobíci podruhé
sobíci1V pátek 17.12. se uskutečnila vánoční soutěž na 2.stupni s názvem 13 vánočních sobíků podruhé – tentokrát v pohybu. Z každé třídy se vybrali dva žáci / žákyně a čtyři učitelé. Celý projekt organizovala paní uč. Vlasáková, jako moderátoři vystupovali Zdeněk Linda a Milan Obertík. Všichni soutěžící a organizátoři byli svoláni na zkoušku čtvrtou vyučovací hodinu a samotná soutěž byla pátou a šestou hodinu. Výzdobu zajistily třídy 6.A a 6.B, perníčky napekly holky z osmiček. „Vloni byly perníčky lepší!“ dodal jsem po ochutnání.
Soutěžilo se v osmi soutěžích, každá byla bodově ohodnocena. Učitelé si vylosovali tým, s kterým soutěžili, a šli jsme na to. Týmy se jmenovaly následovně: Boudovci, Kouřilovci, Simbartlovci a Hlaváčovci. Publikum fandilo, seč jim síly stačily. Celou dobu byli ve vedení Kouřilovci, ale jejich náskok byl velice malý. Před posledním úkolem bylo jasné, že asi nejspíš vyhrají Kouřilovci. Dějí se zázraky, ale v tomto případě NE… Kouřilovci vyhráli a jejich nadšení pro výhru bylo obrovské.
Hodnotil bych to asi tak, že soutěž byla vydařenější než vloni až na pár drobných vad. První vada je, že moderátorská dvojice působila nervózním dojmem. Druhá vada byla, že moderátoři nedokázali dobře vysvětlit, co je náplní jednotlivých úkolů. Závěrem bych chtěl poděkovat paní uč. Vlasákové za její pomoc moderátorům. Děkujeme!!! J
Milan, 9.B
 
sobíci3sobíci2
 
sobíci4sobíci5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od šamana po penicilin
I tento rok se uskutečnila Dějepisná olympiáda. Letos byla zaměřena na zdravotnictví, název zněl Od šamanů k penicilinu. Proto nemohly chybět otázky typu: Kdo objevil penicilin (A. Flemming), krevní skupiny (Jan Jánský), kdo a kde provedl první veřejnou pitvu (Jan Jesenius, v Praze). Mezi dalšími úkoly bylo uhádnutí textu, který byl Hippokratovou přísahou, nebylo zapomenuto ani na Achilla a jeho patu. Olympiádu bych nezhodnotil jako těžkou, ale ani lehkou. Na prvním místě se umístil Jan Pokorný, na druhém Jakub Fořt, tudíž oba postupujeme do okresního kola.
Honza, 9.A

 

 

Výlet do ZOO

18. listopadu jsem já a dalších 23 dětí jela do plzeňské ZOO. Byla to odměna za sběr žaludů pro zvířata v ZOO. Když jsme tam přijeli, šli jsme k panu Chaloupkovi. Cestou jsme viděli 3 koně. V místnosti s panem Chaloupkem byla i vycpaná zvířátka. Nesměli jsme se jich dotýkat, protože byla napuštěna nějakou chemickoulátkou. Sedli jsme si na židle a poslouchali krásné vyprávění o zvířátkách pana Chaloupka. Ukazoval nám také večerníčky, které vyrobil a 

 

 

jeden speciální díl. Tam se loučil se svými zvířátky. Potají tam brečel, protože se mu  po  nich  stýskalo.  Nakonec  jsme se s panem Chaloupkem vyfotili a dostali jsme pohoštění. Mohli jsme ještě pozorovat medvědy Honzíka a Elišku. Jednomu medvědu bylo dokonce 30 let. Byl krásný! Viděli jsme také dva zubry a pak jsme rychle ZOO proběhli a nasedli do autobusu. Měli jsme z toho všichni velké zážitky.

Jana a Adéla 4.C

 
COMENIUS – Týden volby povolání
 
Třetím rokem pořádá naše škola projektový den / týden v rámci projektu Škola a ekonomika v programu EU Comenius, kde se věnujeme různým profesím, které bychom chtěli vykonávat v dospělosti. A jak jsem si tento den / týden užili?
 
Jaká známe povolání v 6. ročníku?
Celý den probíhal podle plánu. Z domova jsme si přinesli vyplněné listy, které se týkaly povolání našich rodičů. První hodinu jsme tyto informace zpracovávali, chodili jsme po třídě, zjišťovali, co dělají rodiče našich spolužáků. Povídali jsme si také o tom, čím bychom chtěli být, až budeme dospělí. Každý řekl, čím chce být, proč ho zrovna toto povolání zaujalo. Další hodiny jsme strávili v učebně s interaktivní tabulí, kde jsme hráli různé hry. Všechny hry měly něco společného s POVOLÁNÍM. Celý den byl úžasný a rádi bychom si ho zopakovali.  
Bára a Oli, 6.A
 
Sedmáci a volba povolání
Letos jako sedmáci jsme nemuseli zpracovávat kresbu a popis svého budoucího povolání, ale hráli jsme jen skupinové hry, které byly s pracovní tematikou. Dopisovali jsme k obrázkům názvy povolání z nabídky, doplňovali jsme křížovku s různými pracovními pojmy, podle toho, která skupina měla úkol nejdřív splněn, se načítaly body, potom bylo vyhodnocení celého dne. Dostali jsme také diplom, který jsme si vložili do portfolia. Projektový den se vydařil.
Anet, 7.B
 
Projektový týden v 9. ročníku
Pracovní praxe
V pondělí 29.11. a v úterý 30.11. proběhla v 9. ročníku pracovní praxe. Šlo vlastně o to, že jsme si vybrali z nabízených profesí, jako byly například technicko-obchodní pracovník, pekař, učitel v MŠ atd. V pondělí se v 7:45 před školou sešli žáci 9.A, v úterý žáci 9.B, odtud se přesunuli na vybraná pracoviště.
 
Můj Vilém peče housky, můj Vilém mě má rád…
pekařJá jsem šel do dobřanského pekařství, kde jsem byl společně s Kubou Madayem a paní uč. Fialovou. My jsme se převlékli a šli „makat“.
Naším prvním úkolem bylo naplnit koblihy. To jsme zvládli, myslím si, bravurně, a proto nás pověřili ozdobit koláče. To už nebylo tak precizní, ale přesto jsme byli pochváleni. Napekli jsme spoustu dobrot, pan Melichar, vedoucí ve výrobě, nám poradil, co a jak máme dělat.
V pekárně bylo dobře, teplo bylo, jídlo bylo a hlavně sranda byla. Pekařství byla sice dobrá volba, ale nechtěl bych se tím živit.
 
Vyžehlit, ostříhat nebo přebarvit
Holky od nás ze třídy šly do kadeřnického salonu, konkrétně Diana Šurková a Milena Hessová. kadeřnictví
Nepřišli jim zákazníci, a proto si dělaly vlasy navzájem. Nejdříve si je umyly, poté si je natočily a nakonec vyžehlily. Vypadalo to hezky, ale Dinka říkala, že by tuto práci dělat nechtěla, protože neví, jestli by jí to šlo, ale zároveň říkala, že je to lepší, než být bez práce. 
 
Dva v jednom – 2 in 1
pracovníkTechnicko-obchodní pracovník, dlouhý název, složitá práce. Proto 9.B vyslala nejlepší dva lidi, které mohla. Šel Martin Žďánský a Jirka Pech. Nejprve prošli dílnu, potom jim Ing. Petr Sobas něco vyprávěl v kanceláři. Mohli si vyzkoušet napsat objednávku na PC. Hledali také vhodný materiál podle zadaných informací.
 
Přidám mouku, zamíchám a nechám podusit….
jídelnaDalší praxe byla ve školní jídelně, tam šel Ondra Pařízek, Milan Pytlík a Zdeněk Žůrek. Byli tam až do výdeje, očividně je to bavilo. Všichni přišli nadšení, nejvíce asi Ondra. Ptáte se proč? Jednoduše mohli i ochutnat. Největší zážitek byl dělat palačinky, velikost pánvičky se rovnala velikosti stolu. :D
Milan, 9.B
CNC obráběč
Během týdne volby povolání jsem si byl vyzkoušet pozici CNC CNCobráběče. Je to pracovník, který používá k obrábění různých věcí buď stroje, anebo své vlastní ručičky. Chcete-li být CNC obráběčem, měli byste mít střední školu se zaměřením na strojírenství. Obráběči se můžou uplatnit ve firmách, jako jsou ENSINGER, Hofmann, Lasselsberger a další firmy. Když jste obráběčem, tak můžete používat i 3D modelovací program, který je od pohledu velmi náročný na pochopení. Já bych chtěl tuto práci vykonávat už z toho důvodu, že celou dobu manipulujete s různými stroji. Praxe mě zaujala.
Zdeněk, 9.B
 
Knihovna
knihovnaV rámci týdne volby povolání bylo možné si vyzkoušet povolání knihovník / knihovnice.
Vyzkoušeli jsme si vkládat nové knihy do systému, dávali jsme knihy do regálů, obalovali jsme je, vraceli a půjčovali, vyzkoušeli jsme si vrácení knih od knihoven, které spadají pod dobřanskou knihovnu. Je jich 21. Také jsme se dozvěděli, že knihovna má přes 50 000 knih, z toho je přes 15 000 knih vyřazených. 
Získali jsme nové informace o knihovně a mohli jsme si vyzkoušet, co obnáší toto povolání. Myslím si, že všichni, kteří byli v knihovně, budou tuto zkušenost hodnotit kladně.
Honza, 9.A
 
Na vlastní oči – Jak se ti líbilo na praxi?
Zeptali jsme se Markéty Bodnárové (M.B.), Diany Šurkové (D.Š.) z 9.B.
Jak probíhal celý projektový týden u vás v 9.B? M.B. - V úterý jsme byli na „praxích“ na různých místech - v pekárně, mateřské školce, ve školní jídelně, v místní firmě Ensinger,… V pátek nás čekal den, kde jsme dělali profesní pohovory. D.Š. - Projektový týden u nás ve třídě probíhal vcelku zajímavě, je fajn, že na naší škole je něco takového. Otevře to oči a je dobré, že jsme si toho mohli spoustu opravdu zkusit. Jak praxi, tak třeba komunikaci (přijímací pohovory). Kde jsi byla na praxi ? Líbilo se ti tam? M.B. Ve školce, líbilo, moc J. D.Š. - Já jsem byla ještě s Milčou v kadeřnictví u pí Krejčíkové. Chtěla bys i někam jinam na praxi než do školky/kadeřnictví? M.B. - Možná do pekárny, kvůli houskám a koblihámJ. D.Š. - Někam jinam, ale ano, je fajn si to vyzkoušet, abychom věděli, v čem daná profese spočívá. Čím více si toho zkusíme, tím více budeme mít jasno. A chtěla bys vůbec být učitelkou ve školce? M. B. - Ne, protože pak bych asi neměla nervy na svoje děti. Chtěla by sis zopakovat celý projektový týden? M.B. - Možná ano, až na ten pátek J. D.Š. - I když jsme byli zkraje nervózní, tak zopakovat bych to určitě chtěla. :-) Byli ostatní spokojení? M.B. - Já myslím, že byli. Kdo by se nechtěl ulít z vyučování? :-) D.Š. - Řekla bych, že jsme spokojeni byli všichni. Připravovala ses na to nějak? M.B. - Ne, jen na pohovor. D.Š. - Ne, jen v ten pátek jsme byli všichni trošku nervózni, protože jsme nevěděli, do čeho jdeme, ale nakonec to bylo fajn.
Z rozhovorů s dalšími žáky vyplynulo, že se jim projektový týden líbil, hodnotili ho mnohokrát slovem fajn. Věří, že se bude líbit i příští rok.
Oli a Bára, 6.A
MŠ 
Pracovní burza
Dne 10.12. se uskutečnila akce pořádaná paní uč. Hříšnou s názvem Pracovní burza. Všichni přišli v kvádru a dívky měly kalhoty a blůzy. Tento projekt byl určen pro žáky 9. tříd. Ráno jsme dostali malou lekci o správném chování od paní uč.Fialové.
Poté jsme se odebrali do tělocvičny, kde měla proslov paní učitelka Hříšná. Burza probíhala velice dobře, ale byla moc krátká, trvala pouze dvě hodiny. Naším úkolem bylo získat povolání na základě pracovních pohovorů. Během pohovoru jsme byli všichni určitě nervózní. Nejdříve jsme se museli představit a poté doložit portfolio, náš dvouletý projekt. Personalisté se nás ptali na mnoho věcí, někteří s námi mluvili i anglicky. Bylo tam cca deset personalistů, kteří s námi strávili dopoledne.
Byly pořádány i soutěže o to, kdo nejlépe vypadal, o to, kdo zanechal nejlepší dojem na personalisty, a nakonec o to, kdo získal nejvíce profesí. Pro všechny vyhodnocené byla nějaká odměna. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli zorganizovat projekt „Pracovní burza“.
 Milan, 9.B
burza 

burza2

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Protáhnout, natáhnout
Dne 24.11. 2010 se ve Stodě konala soutěž v aerobicu. Do Stoda si přijelo zasoutěžit mnoho děvčat. Děvčata byla rozdělena dle věkových kategorií. Všechny holky dostaly číslo, dle kategorie měla čísla barvu zelenou, žlutou či červenou. Děvčata cvičila celkem 20 minut. Každá kategorie měla svoji cvičitelku, podle které se cvičilo. Soutěžícím se sportovní akce moc líbila a už se moc těší na příští rok. Během roku mohou nadále pilně trénovat.
Karol, 7.B
 
Ve Lhotě a v Dobřanech
Jako každý rok jsme s paní učitelkou Palkoskovou jely do Lhoty ke kapličce zpívat koledy pro veřejnost. Cesta do Lhoty byla krátká, protože jsme jely auty. Když jsme dojeli na určené místo, čekali jsme seřazeni v řadě, než bude dokončen proslov a přivítání lidí, kteří se přišli podívat. Vše se konalo venku. Po proslovu lidé převlečení za vánoční postavy hráli Betlémské divadlo a my jsme jim zpívali různé koledy. Když jsme zazpívali všechny koledy, tak jsme si mohli jít pro teplý čaj a za odměnu jsme dostali pytlíček s nějakými sladkostmi, poté jsme se vrátili domů. Zpěv se velice vydařil.
Druhý den, v neděli, jsme měli sraz před kostelem sv.Mikuláše, kde jsme také zpívali koledy pro lidi, kteří se šli podívat. Zpívali jsme jako první hned po zahájení a po proslovu pana faráře. Poté jsme mohli jít domů, ale kdo chtěl, mohl zůstat a podívat se na další vystoupení dětí – kromě zpěvu hráli i na hudební nástroje. Na všechny dýchla vánoční atmosféra a bylo nám příjemně.
Anet, 7.B
 


Pěkně mrazivý 1. advent
28. listopadu se ve večerních hodinách shromáždila halda Dobřaňáků na náměstí. Proč?
Tu neděli totiž začínala nejkrásnější doba v celém roce, byl 1. advent a na adventním věnci jsme zapalovali první svíčku. Po odpočítávání se rozsvítil stromeček. Jako každý rok je stromeček velký a krásně ozdobený. Stromeček jsme rozsvítili a adventní večer zpříjemnil pěvecký sbor Hvězdičky, který zazpíval několik vánočních koled, a dětská lidová muzika Vozembach ze ZUŠ zahrála pásmo vánočních koled a písniček. Ani obrovská, mrazivá a studená zima, která se celý večer na náměstí držela, nezkazila nádhernou atmosféru.
Maruška,6.B


2. advent v Teplicích
(ZUŠ)
Na 2. advent si Vozembach (dětskou lidovou muziku) pozvali do Teplic.
V tomto lázeňském městě vystupoval Vozembach v kostele sv.Jana Křtitele. V sobotu (4.12.) zahrála muzika na vernisáži maminky paní učitelky zpěvu Kláry Vlahačové - Kartákové a v neděli (5.12.) zahrál Vozembach na 2. adventním večeru. Celý víkend strávila dětská lidová muzika v zimní atmosféře lázeňského města Teplice. I přes mrazivé počasí si to Vozembach užil a příští rok se do těchto lázní podívá znovu.
Maruška, 6.B


4. advent v PL Dobřany
(ZUŠ)

Tento poslední adventní víkend zpříjemnil Vozembach svým vystoupením pacientům v Psychiatrické léčebně v Dobřanech. V areálu PL se nachází malý kostelíček, ve kterém se v tuto adventní neděli sešlo několik lidí, aby si poslechli pásmo koled v provedení Vozembachu. Na adventních věncích si všichni v Dobřanech zapálili čtvrtou a zároveň poslední svíčku.

Maruška, 6.B
Čerti v kočáře
Dne 5.12. se projížděl po Dobřanech kočár tažený koňmi, ve kterém seděl pár čertů, anděl a Mikuláš. Měli namířeno tam, kde si je rodiče objednali, a tam, kde byly zlobivé děti. Počátek cesty byl na náměstí v 17 hodin, než objeli všechny zlobivé děti, které měli napsané ve svém seznamu, zabralo jim to dvě hodiny. Konec projížďky byl v sedm hodin. Podle mého názoru se tato akce podařila.
Anet, 7.B

čertičerti2


 

Veletrh řemesel
3. listopadu jsme jeli (žáci 9. ročníku) do Stoda na veletrh řemesel, který se konal v tamním sále kulturního domu. Veletrh řemesel znamená, že se v KD prezentovaly střední školy, střední učiliště neboli řemesla.
My jsme jeli jako vždy s „áčkem“, a tak bylo naší největší starostí, abychom se dostali do zadních pozic autobusu. Vše bylo ztraceno, když najednou řidič otevřel zadní dveře a my tak předběhli všechny z áčka. Cesta byla krátká, takže jsme po půl hodině byli ve Stodě. První dojem, který všechny poznamenal, bylo neúnosné horko. Ven jsme ale nemohli, bylo to přísně zakázané. Museli jsme to vydržet. Chvíli jsme se koukali na barmanskou show a taneční vystoupení. Potom jsme obešli halu celou dokola a od každé školy vzali nějakou tu brožurku, jelikož jsme věděli, že budeme muset napsat něco o tom dni. Všichni se potom sbalili a šli si sednout do předsálí, kde bylo menší horko. Cestou domů byla v autobuse zábava.
Celkový dojem nebyl ani moc hezký, ani moc hrozný. Prostě den, kdy jsme se neučili, takže to muselo být dobré :D.

burza1veletrh1

 

 

 

 

 

 

Harry Potter a relikvie smrti!!!
HarryDlouho očekávaný film dorazil do kin - Harry Potter a relikvie smrti je největší trhák roku. První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe, a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři nepomohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála. Svět kouzelníků se stane nebezpečným pro nepřátele Voldemorta. Voldemort chce stále Harryho Pottera. Smrtijedi hledají Harryho příběh – legendu o … HarryTento příběh je velmi napínavý až do konce, stejně jako u předchozích dílů čekáte s napětím, kdo zvítězí, jaká kouzla všude, aby ho přivedli živého. Harryho jedinou nadějí je, že najde viteály dřív, než Voldemort najde jeho. Při pátrání po viteálech objeví starý a téměř zapomenutý pomohou,…
Vybídněte rodiče a jděte s nimi do kina. Rodiče zaplatí 110Kč a děti 90Kč. Den po premiéře bylo narvané celé kino, dosud vidělo nového Harryho 16 milionů Američanů a u nás film též láme rekordy. Mně se film velice líbil a doporučila bych ho všem.
Oli, 6.A (text upraven)
 
Disney on ice!
DisneyVe dnech 11. a 12. prosince se v Praze uskutečnila show lední revue Disney on ice aneb Dobrodružství v Disneylandu. Tato show ukázala divákům Minnie, Mickeyho, kačera Donalda, Goofyho, Pluta a také se objevil Buzz z Toy story, Balú z pohádky Kniha džunglí a Disneyho princezny Popelka a Sněhurka. V této velkolepé show museli naši kamarádi vysvobodit Minnie a Mickeyho ze spárů zlé královny, která je uvrhla do spánkuDisney1. Proto si zavolali na pomoc rodinu Úžasňákových. Ale zlá královna na ně zavolala své zlé myší sluhy, kteří je chtěli zabít. Ale rodina Úžasňákových si i s myšími sluhy poradila. Vysvobodila Mickeyho i Minnie. Všichni jim moc děkovali a nakonec si všichni spolu zatančili.
Doufám, že tato lední revue bude i příští rok, byla velmi zdařilá. 
Katy, 6.B
Battlefield play4free
BattlefieldNo a je tu. Již další díl ze slavné série her Battlefiled. Jak je z názvu zřetelné, bude se hrát zcela zdarma přes internet (multiplayer). Ze začátku vás zarazí velmi rozsáhlé mapy, které jsou do detailů propracované. Jakmile běžíte s týmem, všimnete si dokonale ztvárněných postav a velkého počtu vašich zbraní. Nesmím zapomenout i na velký sortiment vozidel. Najdete jich tu až 16 druhů, což je vskutku fantazie. Jen doufám, že to nebude takový propadák jako předešlý Battlefield Bad Company 2. Já být nakupujícím, tak bych tuhle hru rozhodně nekoupil z důvodu, že jsou na výběr i ostatní hry jako třeba Medal of Honor Tier 1, Call of Duty Modern Warfare 2, CoD Blafl Ops a další. Battelfield1
Takže můj rozsudek je takový, že být vámi koupím si výše jmenované hry a na Battlefield play4free bych se být vámi vykašlal. Zkouknout nový Battlefield si můžete na internetové stránce www.youtube.cz. Najdete zde spoustu videí a důvodů, proč si koupit či nekoupit tuto hru.
Lindy, 9.B (obrázky staženy z internetu)
 
O ztraceném oslíkovi
oslíkŽil kdysi jeden oslík. Pásl se v klidu na pastvě i se svojí maminkou a tatínkem, ale v tom přišel pasáček a říká: „Moji milí oslíčkové, teď sem přiletěl anděl a kázal, ať jdeme přivítat spasitele Země, který se narodil ve městě Betlémě.“ Proto se pasáček i oslíci rozhodli, že se za Ježíškem opravdu vypraví. Tak pasáček vzal všechno, co měl, a šli. Když už byli daleko za městem, tak pasáček navrhl, aby si trochu odpočinuli. Proto si sedli a snědli trochu sýra a chléb a šli dále. Když už byli všichni tuze unavení, nejmenší oslík se zastavil a posadil se. Pasáček malému oslíkovi řekl: „Odpočiň si, pak nás dožeň. Ale nezapomeň, na rozcestí se dej vpravo. Jestli půjdeš vlevo, ztratíš se a už tě nikdy nenajdeme.“ Oslík poslušně kývl a pasáček i s oslíky šel dále. Když oslík měl zase dost síly, vydal se za pasáčkem. Přišel na rozcestí a pomyslel si. Když půjdu vpravo, už mě nikdy nenajdou. Proto se vydal nalevo. Šel, ale zdaleka je nedoháněl. Začal se bát. Šel dlouho po cestě a pořád je neviděl před sebou. Tak si sedl do trávy a čekal, až někdo půjde kolem. Najednou uviděl velkou záři. Vstal a před sebou viděl jasnou hvězdu, která k němu promluvila: „Pojď za mnou.“ Oslík tedy šel za hvězdou. Hvězda ho dovedla až do Betléma a on se zase setkal se svojí rodinou. Hrál si s Ježíškem a všichni byl šťastní.
Kačka, 6.B
 
 


 

Podlavičník - časopis pro lidi školou povinné, začátečníky i pokročilé. Vydává Základní škola v Dobřanech, tř.1.máje 618, PSČ 334 41, tel. 377 970 467, e-mail: jaroslav.sedivy@zs.dobrany.indos.cz. Žákovská redakce: I.redakční kroužek (Mgr.Michaela Hlaváčová): 9.A:Jan Pokorný; 9.B: Milan Obertík, Zdeněk Linda;7.B:Aneta Dobrá, Karolína Rosecká; 6.A: Matěj Hrubý, Bára Málková, Olga Přibylová; 6.B: Marie Kordíková, Kateřina Mafková.II.redakční kroužek (Mgr. Eliška Simbartlová a Mgr.Alena Formánková):  5.A: Martin Adamec, Jakub Brada, Veronika Hesová, Kateřina Kofroňová, Michael Lösch, Simona Plassová;4.A: Michal Veselý; 4.B: Michal Hrubý, Vojtěch Kordík, Sára Ženíšková, Iveta Živná; 1.A: Tereza Hesová. III.redakční kroužek - ePodlavičník;internetová verze na www.zsdobrany.cz  (Mgr.J.Fialová): 9.B: Jiří Pech, Martin Žďánský. Editace: Mgr.J.Šedivý. Distribuce: 7.B: Aneta Dobrá, Karolína Rosecká. Časopis tiskne a sponzorsky podporuje: Prima Press s.r.o., Borská 44, 316 00 Plzeň. Předplatné časopisu ve školním roce 2010/11: 50 Kč. Časopis č.4/10/11 předán k tisku 2.1.2011. Veškeré příspěvky, dotazy, soutěžní lístky a inzeráty vhazujte do schránky Podlavičníku či předávejte redaktorům časopisu.