Navigace

Obsah

logologo

 

Jednání Školního parlamentu

 

Senát 15.5.2012
Přítomni: Jan Impseil, 5.A; Filip Brada, 5.B; Radek Bäuml, 5.C; Andrea Kadlecová a Martin Adamec, 6.A; Ondřej Šlehofer a Ladislav Bouřil, 6.B; Olga Přibylová, 7.A; Dominika Hrádková a Marie Kordíková, 7.B; Kristýna Bauerová a Petra Richterová, 8.B; Jiřina Paluchová, 9.A; Šárka Kučerová, 9.B; pí uč. Mgr. Naděžda Vlasáková; pí zást. Mgr. Jitka Netolická; p. řed. Mgr. Jaroslav Šedivý
Program:
1) Adopce na dálku - stav konta je 6.516 Kč. Je tedy třeba vybrat ještě 484 Kč do konce června. Velmi by pomohly peníze vybrané ve třídách. Na Školní akademii se vybralo 1.851 Kč. Děkujeme děvčatům, které se staraly o kasičku, a samozřejmě všem dárcům.
2) Výstava Uganda, trpící perla Afriky - výstava bude k vidění na obou stupních ZŠ a pak v kostele sv. Víta u příležitosti Noci kostelů. Skládá se z devíti klipartů, které pomocí fotek a textu přiblíží návštěvníkovi situaci dětí v Ugandě. Podívat se na ni můžete o velké přestávce nebo po domluvě s vyučujícím i při hodině. Během výstavy se můžete zúčastnit dvou soutěží. Součástí výstavy je také stejnojmenný film. Na výstavě bude také připravená pokladna a vybrané peníze poputují do Ugandy na misijní školy a zdravotnická zařízení.
3) Dny přátelství Dobřany 2012 (novinky) - Slovinci budou mít letos program opravdu nabitý. V pátek nám představí svůj muzikál, navštíví Prahu a zúčastní se slavnostního koncertu. V sobotu je čeká Chvála různosti, zápas ve florbalu a kinbalu a celá návštěva bude završena Karibskou párty na Kotynce. Naši slovinští přátelé se mají letos na co těšit J.
4) Zpracování závěrečné zprávy Senátu - tuhle nezbytnou povinnost mají i letos naše koordinátorky. Tak hodně štěstí J.
5) Aréna – J.Paluchová: v 9.A odpadávají sedátka ze židlí, J.Šedivý - problém je třeba řešit s p. školníkem popř. s třídní učitelkou, zároveň je třeba „omezit“ houpání na židlích, sedátka jsou pouze přinýtovaná. Letos byly opět objednány nové lavice a židle. Na 2.stupeň přibude vybavení pro 2 třídy a pár „jednolavic“ do speciální třídy. Na 1. stupni bude taktéž nový nábytek ve 2 třídách (vypadá to na příští 3.A a 3.B). Nábytek by měl dorazit do konce července.
6) Venkovní učebna (exkurze) - na závěr jednání jsme se byli podívat na zahradě. Největší akcí letošního školního roku, co se týče projektu Zelená školní zahrada, je výstavba domku na nářadí a venkovní učebny. Ta by měla být po prázdninách hotová. Dále budou na zahradu vysazeny 3 nové stromy. Letos jsme také vybudovali Broukoviště a Hmyzoviště. Hmyzoviště by mělo sloužit hlavně pro včely samotářky. Jistě jste si také všimli, že před školou vyrostla Česká květnatá louka (s 40 druhy kvetoucích rostlin). Zatím je vidět jen pár druhů rostlin, její konečná podoba bude až ve 3.roce od výsadby. Tak se budeme těšitJ.
Příští jednání: 5. 6. 2012 ve 12.30 hod. ve třídě 7. B
Zapsala: Šárka, 9. B

Ekotým 8.5.2012
Přítomni: Ondřej Šlehofer a Ladislav Bouřil, 6.B, Aneta Dobrá a Rosecká Karolína, 8.B, Špačková Adela a Paluchová Martina, 4.B, Mgr.Jaroslav Šedivý, Mgr.Alena Boudová, Mgr.Miloslava Beštová
1) Exkurze do Bavorského národního parku / Falkenstein – prezentace, fotografie, návštěva kina a vyhlídkové věže, jízda vlakem, prohlídka zvířat, shlédnutí videofilmů. Akce se vydařila, kladné hodnocení.
2) Ornitologická vycházka – informace; 19.5.2012; kroužkování ptactva
3) Plán práce –cíl: rozběhnout internetové stránky školy; zřejmě až po prázdninách
4) Krajské kolo Zlatého listu - ve stejném termínu jako ornitologická vycházka
5) Tvorba Zelené školní zahrady - vystavěno broukoviště a hmyzoviště. Výstavba venkovní učebny, ve které může později probíhat výuka předmětů; podíleli se dobrovolníci - žáci 8.A a 8.B.
Poslední schůzka: středa 13.června 2012 
Zapsala: Aneta Dobrá


senát

 

přátelství

přátelství

přátelství

 
přátelství
Sweeny Todd a Zvezdice v našem Káčku
Dopoledne, před odjezdem do Prahy, si slovinští přátelé pro nás připravili hodinový program. Prvním bodem programu byl muzikál o holiči jménem Sweeny Todd. Muzikál má i filmové zpracování, které většina z nás zná jako příběh Střihorukého Edvarda (hlavní role Johny Depp). Slovinci si muzikál připravili v angličtině, abychom tomu alespoň trošku porozuměli. Děj celého příběhu londýnského holiče je snadno pochopitelný. Sweeny Todd je až po uši zamilovaný do své manželky Lucy, se kterou má malou holčičku Johannu. Jenomže zlý soudce si chce Lucy nechat jen pro sebe, a tak Sweenyho zavře do žaláře a Lucy i s dcerou unese pryč. Léta plynou a Sweeny Todd je opět na svobodě. Žije jen proto, aby se pomstil svému sokovi, soudci, který vychovává jeho dceru. Z Johanny se stala překrásná žena. Holič Todd se rozhodne vrátit se do Londýna. Seznámí se se slečnou Loved, která se do něj po pár měsících společného soužití zamiluje. Chce Sweenyho jen pro sebe, a proto mu nalhává, že je jeho žena mrtvá. Sweeny tomu nevěří, a když za ním přijde žena, která je zřejmě žebračkou, pozná v ní Sweeny svou ženu. Po chvilce se shledá i se svou dcerou. Celý příběh končí krásně a šťastně!
Druhým bodem bylo zcela dokonalé taneční vystoupení skupiny Zvezdice. Skupinu tvoří 6 dívek, které nacvičují různé sestavy. Letošní sestavu si nacvičily na téma deseti společných let přátelství mezi námi a Brežicemi. Vystoupení bylo velice krásné a všem moc děkujeme za zpestření!
 
                                                                                                 Mary, 7. B

Hurá po Vltavě!
Jak jistě všichni víte, ve dnech 17. - 20.5. k nám přijeli do Dobřan naši přátelé z Brežic. Přijeli ve čtvrtek a v pátek pro ně byl připravený program v Praze. V pátek jsme měli přijet do Prahy kolem poledne, plout si lodí po Vltavě, poté se jít podívat do Senátu. Následovat měla krátká procházka Prahou, následně jsme se měli vydat na koncert do sálu Bohuslava Martinů. Protože jsme ale jeli třemi autobusy, byla cesta složitá. Po příjezdu do Prahy jsme ztratili první autobus, po chvíli se od nás oddělil i ten třetí. A tak jsme na parník dojeli každý v jiný čas, bylo dost pozdě. Dali jsme přednost plavbě po Vltavě, nestihli jsme tedy ani Senát, ani procházku. Řekla bych, že to nikomu nevadilo, každý se na lodi „vyřádil“ po svém. Všichni se najedli kuřat, salátů, zeleniny, guláše, zatančili si, prohlédli Prahu z Vltavy. No prostě jsme si užili všeho, co bylo k mání. Po vystoupení z parníku jsme šli s plným břichem k autobusu a ten nás odvezl do nedalekého AMU. Myslím si, že můžu říct úplně za každou osobu, která se zúčastnila výletu, že se výlet do Prahy velmi vyvedl. J
Domí, 7.B 
Tři hudební školy v jednom sále
V pátek 18. 5. byl v Praze, v jednom z nejkrásnějších sálů v republice, v sále Bohuslava Martinů slavnostní koncert. Ten se konal při příležitosti 65.výročí dobřanské ZUŠ, ale také pro připomenutí deseti let přátelství mezi naším městem Dobřany a slovinskými Brežicemi. Na koncertě vystoupil i druhý partner hudebky v Dobřanech, ZUŠ Taussigova, Praha 8.             
Program koncertu byl velmi pestrý. Žáci ze Slovinska, z Prahy a samozřejmě z Dobřan se ukázali ve své nejlepší formě. Začátek koncertu si vzala pod svá křídla paní senátorka a místostarostka Dagmar Terelmešová, která měla na úvod krátký proslov. Pak následovalo jedno skvělé vystoupení za druhým. Na koncertu se však bohužel objevila jedna nepříjemnost, ředitel Glasbene šoly v Brežicích pan Dragutin Križanic musí předat své ředitelské žezlo někomu jinému. Jako důkaz naší lásky k Dragovi byl zhotoven tzv. „Dragobouch“, tedy vozembouch s Dragovou hlavou na špici. Myslím si, že Draga tento dar velice potěšil, že tady u nás v Dobřanech nebyl naposled a že se sem bude rád vracet.
Mary, 7. B

 
Proč si neudělat zábavné dopoledne?
Když už naši slovinští kamarádi přijeli, tak proč se s nimi trochu nepobavit?! To si řekli čeští učitelé a v sobotu 19.5. připravili na 2. stupni pro české a slovinské děti „Chválu různosti“. Jak už víte, Chvála různosti je vyzkoušení si nových aktivit. Český i slovinský žák si vybrali společně stanoviště, které si chtěli vyzkoušet. Na výběr bylo mnoho aktivit - například zumba, origami, čavana, malování vesmíru, výroba šperků a mnoho dalších. Já a moje Slovinka Nadja jsme si vybraly zumbu a origami. Naše 1. aktivita byla origami. Společně jsme skládaly labutě, ptáčky a kytičky. Moc jsme se u této aktivity pobavily a upevnily jsme vztahy mezi námi. Druhou aktivitou byla zumba. Když jsem si s Nadjou povídala, říkala, že ji zumba velice baví a celé dopoledne si pořádně užila. Po dokončení stanovišť jsme všichni dostali vydatnou svačinu. Češi i Slovinci hodnotili dopoledne jako vydařené.
Kačka, 7.B

 

 
Kinbal a florbal se Slovinci
Dne 19.května se v dobřanské hale hrál turnaj ve florbalu. Stanuli proti sobě slovinské dívky a dívky z Dobřan a slovinští kluci proti našim klukům. Dali jsme do toho všechny síly, které jsme měli. Utkání bylo zajímavé. Naštěstí se neobjevila žádná zranění, nedošlo ani na spory. Jak slovinští fanoušci, tak i my Češi jsme povzbuzovali hráče, aby dali alespoň jednu branku. Když skončil turnaj ve florbalu, mohli jsme si zahrát kinbal pod dozorem paní uč.Vlasákové. Kdo tuto hru neznal, zeptal se učitelů nebo ostatních žáků, kteří tuto hru již někdy hráli. Týmy byly namíchány z českých a slovinských žáků a z učitelů. Mně osobně se program líbil jen z poloviny, ale myslím si, že trocha sportu navíc neuškodí nikomu.
Bára,7.A

Odpoledne strávené v Karibiku
Odpoledne strávené v Karibiku aneb „Karibská párty“ na Kotynce se slovinskými přáteli. Jak už všichni víte, do Dobřan přijely děti ze slovinského města Brežice. Měly zde v Dobřanech velmi pestrý program. Jelikož tento rok slavíme deset let přátelství, připravilo město a učitelé z naší Základní školy velkou párty pod názvem Karibská.
Tato akce se konala na přírodním biotopu Kotynka v sobotu 19.5., den před odjezdem dětí z Dobřan do Brežic. Na párty směl jen omezený počet „V.I.P“ osob s náramkem, tedy vždy slovinské dítě a ubytovávající české dítě s rodinou. Učitelé z 1. a 2. stupně si připravili různé soutěže. Po splnění disciplín jste si pak mohli „koupit“ různé věci v „karibském obchůdku“. Bylo možné si zahrát také stolní tenis nebo plážový volejbal. Krásné vystoupení nám předvedli žáci a učitelé z brežické školy. Učitelé se nám předvedli jako zombie a taneční um předvedla taneční skupina „Zvezdice“ taktéž z Brežic. Na Karibské párty byl připraven raut, vše bylo zdarma a všeho byl dostatek. Výběr byl velmi bohatý. Sladké, slané, řízky, klobásy, grilované maso apod. K tomuto výtečnému pohoštění hrála „živá“ reggae skupina ExT band Praha a Jahtec Jammin‘ Job Žatec.
Celý večer se skvěle vydařil a rozloučení se slovinskými přáteli si každý užil. Co nás čeká za dva roky?!
Kačka, 7.B

přátelství

 

Na scénu! Poprvé, podruhé…akce!
1Ve dnech 24. a 26. dubna se již tradičně v Káčku konaly školní akademie. Na akademiích bylo možné vidět spousty různorodých vystoupení, ať už zpěv, tancování nebo pohádku, zkrátka bylo na co se koukat. Všechna čísla byla pečlivě připravena a taktéž se i vyvedla. Veškerá vystoupení měla záštitu nějakého toho pedagoga, ať už vystoupení hudební či pohybové. Akademie jsou připravené Městským kulturním střediskem Dobřany ve spolupráci s mateřskými školami, základní školou i hudebkou. Poněkolikáté se povedlo na akademii dostat spoustu lidí, proto bylo publikum plné různorodých názorů a každý si našel v programu to, co se mu líbí. Obě akademie jsou věnované maminkám, protože se konají v termínu dne matek, avšak letos tomu tak nebylo, a to z prostého důvodu. Základní umělecká škola nemá v termínu dne matek vůbec čas, protože je zaneprázdněna různými akcemi. Na závěr stačí jen dodat, že letošní akademie jsem moderovala JÁ a JÁ. J
Domí a Mary, 7. B
1 

 

Příroda hrou
Dne 27. dubna jsem byla na exkurzi v Německu. Jako doprovod jsme měli pana ředitele, pana Krákoru a paní učitelku Beštovou. Začalo to na nádraží, odkud jsme jeli na hraniční vlakovou stanici. Potom nás čekala dva kilometry dlouhá procházka lesem. Viděli jsme mnoho zvířat - od koní až po zmiji, která se vyhřívala na kameni. Po celou exkurzi jsme dostávali body za vědomosti, za rychlou fotku nebo za šikovný nález. Také jsme na začátku dostali dvojlist, který jsme měli vyplňovat během dne. Ve velkých ohradách kolem nás byli vlci, rys,… V německém muzeu jsme zhlédli pro většinu žáků, kteří tam byli, nudný film J. Poté jsme měli rozchod po muzeu. Já a osmáci jsme našli koutek, ve kterém jsme naběhali asi 4 kilometry navíc J. Pak jsme šli na hodně, hodně, hodně dlouhou procházku přes les do České republiky. Když jsme konečně došli do ČR, zastavili jsme se v cukrárně v Železné Rudě na nějakou tu sladkou tečku. Cestou zpět se ve vlaku vyhodnocovaly body a ten dvojlist, který jsme dostávali na začátku exkurze. Za to jsme dostávali mňamky. Doufám, že se podobná exkurze bude opakovat i příští rok a bude i více zúčastněných. Bylo to velmi příjemné, vyčerpávající, ale i přesto jsem si všeho moc užila.   
Oli, 7. A
 
Hurá do divadla!
divadloPořád chodit do kina? To každého nebaví. Proto se 17.5. třídy 7.B a 7.A rozhodly, že pojedou do divadla na muzikál. Nasedli jsme na vlak a jeli do Komorního divadla v Plzni na muzikál „Cesta kolem světa za 80 dní“. 
Tento muzikál vypráví o tom, jak se anglický gentleman Phileas Fogg vsadí se členy svého klubu, že objede svět za pouhých 80 dní. Tato sázka byla pro většinu lidí předem prohraná, nikdo netušil, že by to Phileas Fogg mohl dokázat. Proto se tedy vydává na cestu, na které ho doprovází věrný sluha Passepartout. Na cestě kolem světa ho čekají velká dobrodružství. Jeho matka se usilovně snaží, aby se její syn oženil, ale on má v hlavě jen cestování. I přes veškeré komplikace během cestováním na lodi, po železnici i pěšmo se mu nakonec podaří dostat do klubu včas. Phileas Fogg vyhraje svou sázku a také vyhraje pravou lásku. A tu mu nedá nikdo jiný než jeho věrný sluha Passepartout. Sluha byl totiž po celou cestu převlečená žena, která se do Philease zamilovala. Tento romanticko - dobrodružný muzikál se mi velice líbil.
Kačka, 7.B
 
„Florbalku“ do ruky a jdeme na to!
florbalNaše škola je talent na všechny sporty. Jedním z nich je i florbal, proto se dobřanští draci společně s Vladislavem Kouřilem, Františkem Hlaváčem a Ondřejem Ratajem rozhodli, že porovnají své síly s dalšími týmy z Plzeňského kraje. Tak se tedy v sobotu 12.5. uskutečnil 1. ročník FTDT cupu. Naši draci bojovali až do posledních sil. Také se jim to vyplatilo. Starší chlapci porazili všechny své protivníky a skončili na 1. místě a jejich brankář Dominik Dušek získal ocenění za nejlepšího brankáře, jako nejlepší hráč získal ocenění Václav Zábran rovněž z našeho týmu. Mladším chlapcům se vedlo hůře, ale dosáhli také velice dobrého výsledku, skončili na 2.místě. Jejich brankářem byl Ctirad Kučera a nejlepším hráčem byl Jakub Sandany. Atmosféra v celé hale, kde se zápas konal, byla velice podporující a příjemná. Žádný z týmů se nenechal zahanbit a přivezl si s sebou pořádný fanklub, celá hala křičela a fandila z plných plic. Celodenní turnaj se velmi vydařil a už se těšíme na další ročník FTDT cupu.
Kačka, 7.B
florbal          
florbal 
Skok do výšky, do dálky, hod koulí - to vše právě zde
Pohár rozhlasuDne 15.května se v Přešticích konal Pohár rozhlasu. Byla to soutěž, na které žáci a žačky z několika základních škol skákali do výšky, do dálky, vrhali a házeli koulí, běhali 60 metrů a podle věkové kategorie měli i vytrvalostní běh. Soutěž je už tradičně rozdělena do kategorií - mladší žáci, starší žáci a mladší žákyně a starší žákyně. S dívkami jela jako doprovod paní uč. Weinrebová, s hochy pan uč. Černý a paní uč. Tomanová. Paní učitelka Tomanová pak i ochotně pomáhala na stanovišti skoku do dálky. Mně osobně se celé sportovní klání moc líbilo, vyšlo nám počasí a mezi soutěžícími panovala příjemná a přátelská atmosféra.
Bára,7.A

 

Lásky čas
1.máj1.máj – tímto spojením se označuje datum 1.květen. Je asi úplně jedno, kolik komu z vás je let, rozhodně se ale bude lišit úhel pohledu na výraz 1.máj. Já osobně vnímám 1.máj i celý květen a vlastně celé jaro i léto jako báječné dny a dle mého úsudku by se láska měla otisknout do každého dne, stejně tak by se měl i každý den oslavovat.
A jak to bylo s prvním májem dříve? Podle keltské tradice se země probouzela k novému životu právě 1. května, což byl zároveň počátek keltského kalendáře. Věděli jste to? Až dodnes se udržel zvyk, kdy se o Walpružině noci přinášely z lesa stromy, májky, obvykle břízy, které se staly symbolem plodnosti přírody a stavěly se před dům vyvolené. Když se tak zamyslím, tak dnes by musela být májka před každým domem, protože dnešní kluci jsou děsně přelétaví a nejraději by měli vyvolené všechny holky. Co kdyby… že? Uprostřed vesnice se pak kolem májky tancovalo.
Mnoho zvyků spojených s vítáním jara je svázáno s mladými páry, protože symbolizují budoucnost lidské společnosti. V pohanských dobách se prý dokonce provozovaly milostné akty na polích, které údajně měly přenášet plodnost lidí na ornou půdu. Dokážete si představit i tohle? Možná by to stálo za úvahu, třeba bychom podpořili zemědělce a vzrostl by tak domácí produkt. Česká republika by tak byla samostatnější, potraviny levnější, zkrátka ráj. Nebo máj? 1.máj
Také se udržuje tradice pálení ohňů proti čarodějnicím, tj. filipojakubská noc z 30.dubna na 1.května. Tančilo se a táhlo s velkým hlukem ulicemi, aby se zahnali zlí duchové. V dnešní době můžete s hlukem taky táhnout ulicemi, jenže okamžitě budete nařčeni z výtržnictví, porušování nočního klidu, nebo my mladí budeme nařčeni z nevychovanosti, jelikož prý řveme jako na lesy. J Není to minimálně zvláštní, jak se dobou názory mění, liší?! Čarodějnické ohně, při kterých se upalovaly symbolické čarodějnice, hořely obvykle dlouho do noci nejen kvůli zapuzení „zlých duchů“, ale i kvůli očistě zúčastněných. Očistný účinek má procházení mezi dvěma vatrami, protože zabraňuje nemocem. Walpruga je rovněž ochránkyní proti moru, kašli a vzteklině. Ještě že dnes máme vakcíny, dovedete si představit, co lidských pochodní by vzplálo? Když ohně dohořely, mládež se bavila skákáním přes ohniště. Zároveň bylo zvykem, že se zamilované páry držely za ruce a společně skákaly přes uhlíky – tzv.májový skok.
Lidé se v těch časech smáli, měli tradice, tudíž uznávali i nějaké hodnoty, drželi pospolu. Pro dnešní společnost jen fráze, které si spíše půjdou vyhledat do slovníku cizích slov a nakonec to nejspíš vzdají a zasunou pod hlavičku “scifi“.
Slova básně Máj od K.H.Máchy „Byl pozdní večer / první máj / večerní máj /…“ jsou nesmrtelné. Dnes je ovšem zná málokdo z mladých. Když se dnes kouknete na Petřín, vybaví se leckomu, že láska je láska, kluci s klukama, holky s holkama… A vlastně je to jedno.
Chci jen říct, že si myslím, že na lásku, symboly a tradice bychom měli pokud možno myslet každý den a nejen tehdy, když nám to řekne kalendář.
Alča, 8.B
 
Dobřanský skatepark
skateparkV klidné části pod nádražím v Dobřanech se nachází náš skatepark. Ve skateparku najdete tyto překážky: U rampa, funbox s railem, malá bedna a velká bedna (grindbox), spina, malý bang a bubble. Ten, kdo ve skateparku někdy jezdil, taskateparkk ví, že moc příjemně si nezajezdí a že se tomu už moc nedá říkat skatepark, ale spíš „odpadiště, odkladiště“. Ve skateparku jsou rozbité lahve od rumu, rozsypaný písek a při rozjezdu na bubble jsou všude kousky polystyrenu a kamínky. Jednou, když jsem do skateparku přišel, tak pod velkou bednou ležel polorozpadlý gril. Prosím nedělejte ze skateparku místo pro „grilovačky“. Zároveň si myslím, že i samotné provedení skateparku je dost nešťastné.
Vašek, 7.A
 
Dobřany na scénu!
Letošní květen byl pro naši Základní uměleckou školu J. S. Bacha velice náročný, ale také velice úspěšný. O své existenci jsme dali vědět v několika městech najednou (Kladno, Mikulov).ZUŠ
V každém městě se nám povedlo něco získat a upozornit tak na píli a šikovnost našich žáků a trpělivost každého z řad našich učitelů. 4. a 5. května jsme zavítali do Kladna, konalo se zde celostátní kolo ve hře na dechové nástroje. Zástupci z Dobřan nás reprezentovali ve dvou oborech - hra na zobcovou flétnu (Šárka Kučerová) a hra na příčnou flétnu (Marie Kordíková). Obě dvě žákyně se dobře umístily. Šárka si vysoutěžila překrásné 1. místo a já jsem přivezla z Kladna 3. místo. ZUŠObě jsme měly velmi nadupané a silné soupeře, i přesto se nám tento krásný úspěch podařil. O týden později jsme vyslali na další soutěž další zástupce města Dobřany - dětskou lidovou muziku Vozembach a naše dva jediné dudáky (Vojtu Kordíka a Šárku Kučerovou). Za veliké podpory oddaného fanklubu, složeného z rodičů a přátel, jsme nakonec domů přivezli mnohá ocenění. Vojta Kordík dosáhl na krásné 1.místo ve hře na sólové dudy, Šárka taktéž 1.místo ve stejném oboru a oba se předvedli ještě společně, tedy jako komorní hra a vyhráli 1.místo ve své kategorii. V tomto případě se nedá říci, že by Vozembach nějak zahálel, do našeho malého městečka si přivezl jedno zvláštní ocenění, které patřilo nejlepší zpěvačce v Dobřanech, Janě Šístkové, za interpretaci jedné z písní repertoáru souboru a celý soubor Vozembach získal ocenění nejvyššího stupně.
Zájezd do Mikulova i Kladna byl velice vydařený, všem vítězům gratulujeme a doufám, že se takto krásně úspěšný rok bude opakovat i v dalších letech!
Mary, 7. B
Kuželky mladých nadějí
kuželkyVe dnech 28. a 29.4. se v Jihlavě na kuželně se čtyřmi dráhami uskutečnilo mistrovství České republiky starších žákyň na 100 HS (100 hodů sdružených). Z našich dobřanských nadějí jsem se do Jihlavy dostala já. Největší naší favoritkou byla Natálie Topičová, několikanásobná mistryně. Celkem se do Jihlavy dostalo 28 starších žaček z celé republiky. V sobotu jsme hráli 100 HS. Na neděli postoupilo jen 16 žaček a se svojí soupeřkou jsme zahrály 5 hodů. Kdo prohrál, vypadl. První den skončila Natálie Topičová druhá, ovšem v neděli si svůj titul obhájila a skončila první. Všem kuželky doporučuji, je to výborný koníček, když právě hrajete, z hlavy vypustíte všechny zlé myšlenky. J
Domí, 7.B

 

      

Ghost Recon Online
hraK dispozici je zatím jen beta verze, nicméně můžu říct předem, že tato kombinace call of duty a crysis mě hrozně baví. Je to taková směska her, ale zábavná. Jedná se o fps střílečku, a jak už z názvu vychází, je jen na multiplayer. Je to pecka i v tom, že máte na výběr dost postav a můžete si vybrat, za koho můžete jít zabíjet. Každá postava má své specifické schopnosti, díky kterým může zabít protivníka. Jsem opravdu překvapený a myslím si, že je to hra budoucnosti a že má ještě dost co nabídnout. 100% ze 100 :)) Zkuste, nebudete litovat !
Vašek, 7.A
 
Každý nemá shůry dáno
talentČesko Slovensko má talent (ČSMT) je společná talentová show televizí Česka a Slovenska. ČSMT je stejné jako britské Got Talent, které se odvysílalo na podzim 2010. O rok později se ČSMT vrátilo zpět na české a slovenské obrazovky druhou řadou. Původně jej měla vysílat TV Nova a TV Markíza. Ta však měla smůlu, a tak ČSMT 2011dostala konkurence. V první řaděČesko Slovensko má talent v porotě byl Jan Kraus, Lucie Bílá a Jaro Slávik. Pro druhou řadu, která je vysílána od září 2011, byl Jan Kraus nahrazen hercem Martinem Dejdarem. Kdo se vám líbí víc Kraus, nebo Dejdar J? Moderátoři se však neměnili, stále ho moderují Jakub Prachař a Martin „Pyco“ Rausch. Odměnou pro vítěze první řady této talentové show bylo vystoupení v Las Vegas a částka 100 000 euro. Teď v druhé řadě je odměnou výlet kolem světa za 80 dní. V prvních kolech, která se natáčela v divadle, rozhoduje o tom, kdo postoupí, porota pomocí 3 bzučáků. Každý porotce má jeden, který může použít, když se mu vystupující zdá otřesný. K postupu z divadelních kol stačí 2 kladné hlasy od porotců. V následujícím kole ČSMT 2011, tzv. „Velkém třesku“, je počet postupujících z castingu dále zmenšen do semifinálových kol, kterých je celkem sedm. V nich vždy bojuje o hlasy diváků 8 soutěžících. Soutěžící s nejvíce SMS hlasy z toho určitého semifinále postupuje rovnou do finále. Druhého postupujícího vybírá porota, a to ze soutěžících s 2. a 3. nejvyšším počtem hlasů. Finále ČSMT 2011 už záleží jen na nás divácích, komu umožníme cestu kolem světa J.
Oli, 7.A

 

 

Poděkování
Děkuji Pavlovi a Michalovi Švajcrovi a Petru Purkarovi z 8.B, kteří ve svém volném čase pomohli s výsadbou lip na Kamínku (13.4.) a s výkopem zeminy před dlážděním ve venkovní učebně na zahradě školy (odpoledne 4.5.) a následně dopoledne ve svátek 8.5. spolu se svými kamarády Mírou Jankechem z 8.A a Davidem Thurnwaldem, který není žákem naší školy. Výrazně tak napomohli k urychlení dokončovacích prací.
Jaroslav Šedivý
 
 
 poděkování


 

Podlavičník - časopis pro lidi školou povinné, začátečníky i pokročilé. Vydává Základní škola v Dobřanech, okres Plzeň – jih, tř.1.máje 618, PSČ 334 41, tel. 377 970 467, e-mail: jaroslav.sedivy@zs.dobrany.indos.cz. Žákovská redakce: Redakční kroužek pod vedením Mgr.Michaela Hlaváčové: 6.A: Simona Plassová, 6.B: Lucie Matusová, 7.A: Matěj Hrubý, Bára Málková, Olina Přibylová, 7.B: Dominika Hrádková, Marie Kordíková, Kateřina Mafková, 8.A: Veronika Plačková, Kateřina Schejbalová, Dominika Strejcová, 8.B: Alena Klímová, Karolína Rosecká, Barbora Sýkorová.Koordinátorka přispěvatelů z 1.stupně Mgr. Alena Formánková.  ePodlavičník -  internetová verze na www.zsdobrany.cz Mgr. Jana Fialová. Editace: Mgr.J.Šedivý.  Časopis tiskne a sponzorsky podporuje: Prima Press s.r.o., Borská 44, 316 00 Plzeň. Předplatné časopisu ve školním roce 2011/12: 50 Kč. Časopis č.9/11/12 předán k tisku 27.5.2012. Veškeré příspěvky, dotazy, soutěžní lístky a inzeráty vhazujte do schránky Podlavičníku či předávejte redaktorům časopisu.