Navigace

Obsah

logo

21

3

4

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT
Senát 7.2.2012

 

Přítomni: Jan Impseil, 5.A, Radek Bäuml, 5.C, Andrea Kadlecová, 6.A, Ladislav Bouřil, Ondřej Šlehofer, 6.B, Olga Přibylová, 7.A, Marie Kordíková a Dominika Hrádková, 7.B, Michal Líška a Adéla Krestýnová, 8.A, Petra Richterová a Kristýna Bauerová, 8.B, Jiřina Paluchová, 9.A, Šárka Kučerová, 9.B, Mgr. Naděžda Vlasáková, Mgr. Jitka Netolická, Mgr. Jaroslav Šedivý
Program:
1) Suvenýry a Slovinci: suvenýry pro návštěvníky ze Slovinska jsme vybírali hlasováním pro jednotlivé návrhy, které připravila pracovní skupina. Na přípravě setkání se Slovinci se bude podílet i zástupce z řad Senátu (Marie Kordíková).
2) Adopce na dálku: Během uplynulého měsíce se bohužel nesešly další peníze. Byl napsán a odeslán dopis do Ugandy pro Resty, který obsahoval 2 publikace o škole. Poděkování patří paní učitelce Vlasákové, která spolu se svými žáky sestavila dopis. Pan ředitel přišel s návrhem uspořádat ve škole v posledních dvou týdnech května výstavu o Ugandě (zapůjčením od PMD) spojenou s promítáním filmů, soutěží a dalšími aktivitami (malování pohledů).
3) Tříkrálová sbírka: Letos se vybralo 47.594 Kč. Všichni koledníci byli za svou pomoc odměněni pohoštěním na faře a pozváním do Merklína od vedoucí z Diakonie. Každý člen nejúspěšnější skupinky koledníků obdržel od pana starosty 10 volných vstupů na biotop Kotynka. Všem patří velké díky za pomoc!
4) Hra „Žolík“: Tato hra byla ve zkušební době velmi úspěšná, a proto bude pokračovat i ve druhém pololetí. Prosíme také, abyste nenosili žolíky v kapsách u kalhot, dochází k jejich ničení (odlepení rohů).
5) Dobřanské pohledy: Letošní téma je Vesmír, kategorie zůstávají.
6) Valentýnská soutěž: Uskuteční se v pátek 10.2. na 1.stupni. Vše je už téměř připraveno, už se jen těšíme na soutěžící! Téma je Ze života hmyzu, prý jsou nachystány skvělé hmyzí kostýmy.
7) Velikonoční párty: Sešlo se již hodně výtvarných a slohových námětů na 2.stupni, doufáme, že další přibudou.
8) Suvenýry – vyhodnocení: Nakonec byly vybrány taška a klíčenka. Učitelé ještě budou také hlasovat ve středu 8.2. na poradě, tak uvidíme, co z toho bude ☺.
9) Aréna:
·                     V učebně literární výchovy jsou rozbité dvě lavice. – ŘŠ: Řešit prostřednictvím správkyně učebny (paní Vlasáková).
·                     Prima třídu vyhrály na 1. stupni třída 1.A, na 2. stupni 9.B.
·                     Ve 2.patře 2.stupně stále chybí mýdlo na WC.
·                     Na dívčí WC budou možná umístěna nalepovací zrcadla.
·                     Uvítali bychom také vaše nápady na nějaká stanoviště na Chválu různosti.
·                     Senát ŠP také děkuje lidem, kteří pomáhali při badatelských dnech.
Zapsaly: Mary, 7.B, a Šárka, 9.B

parlament

 
  
Ekotým 15.2.2012

 

 
Přítomni: Adéla Špačková a Michaela Kelíšková, 4.B, Ondřej Šlehofer a Ladislav Bouřil, 6.B, Karolína Rosecká a Aneta Dobrá, 8.B, Mgr. Alena Boudová, Mgr. Miloslava Beštová; omluven: Mgr. Jaroslav Šedivý
 

Program:
parlament1. Soutěž Prima třída (zimní kolo): výsledky na 2.stupni – 1.místo 9.B, pak 9.A, 6.A, 6.B; připraveny přihlášky pro dosud nezapojené třídy; začíná nové bodování
2. Soutěž Recyklohraní:
a) v soutěži Věnuj mobil jsme vybrali rekordních 50 mobilů (!!!), díky všem, kteří přispěli
b) v lednové soutěži (Křížovka, mapa, fotka skládky) jsme získali 200 bodů
3. Výukový program společnosti Ekokom Tonda obal na cestách – proběhl 9. a 10.2. ve všech třídách školy, byl zaměřen na třídění a recyklaci odpadů
4. Testování pilotní verze ekohry Sdružení Tereza Ekoškola – prováděli žáci biologických praktik, žáci informatiky v 9.ročníku, dívky ze 6.B a někteří učitelé, své hodnocení zapisovali do hodnotícího formuláře; zkuste také na www.ekohra.cz
5. Další pracovní dopoledne na Martiňáku bude v sobotu 28.4.2012
6. Velikonoční Broučkiáda – přibývají další průběžné akce, zaměřené hlavně na tvorbu různých produktů na velikonoční výstavu; je třeba připravit stanoviště a program na párty
7. Exkurze do Německa do přírodovědného centra – v přípravě ve spolupráci s panem Krákorou, termín pátek 27.4., cesta vlakem; pro motivované žáky z 1. i 2.stupně; je nutné mít cestovní pas (občanský průkaz)
Příští jednání: ve středu 7.3.2012 ve 12.30 hod. (pozor – o týden dříve než obvykle)
Zapsal: Láďa a Ondra, 5.B


 
Žáci versus učitelé aneb Florbal Cup 2012
Turnaj ve florbalu, který se uskutečnil 2.2.2012 ve sportovní hale v Dobřanech, byl opravdu napínavý. Jako první proti sobě nastoupili učitelé a žáci 9.B. Skoro hned na začátku dali branku učitelé. Žáci se snažili, ale na učitele neměli. A proto první utkání skončilo 6:2 pro učitele. V dalším turnaji se utkali žáci z 9.A a 9.B. V tomto souboji vyhráli žáci 9.A. Skončilo to 2:4. Do třetice všeho dobrého se proti sobě utkali učitelé proti 9.A. Tentokrát to bylo opravdu napínavé, ale učitelé opět ukázali, co v nich je, a žáky porazili. Absolutními vítězi se stali učitelé. Za odměnu dostali dort, který nabídli ke společné konzumaci po turnaji ve školní jídelně (jen někteří žáci toho využili ☺). Na druhém místě skončila 9.A a jako poslední skončila 9.B.
Verča, 8.A

 

Jaké jsou aneb Rozhovor s paní učitelkou Hanou Pilnáčkovou,
třídní přípravné třídy P2
fotoJak dlouho učíte? Od začátku tohoto školního roku (teď už 6 měsíců). Jaké předměty učíte? Vzhledem k tomu, že jsem učitelka přípravné třídy, tak učím všechny předměty, které jsou v 1. třídě – český jazyk, matematiku, prvouku, pracovní činnosti a hudební, výtvarnou a tělesnou výchovu. Jednou týdně učím ještě hudební výchovu v 5.B. Proč jste si vybrala právě tuto školu? Při přijímacím pohovoru na mě pan ředitel J. Šedivý udělal velký dojem a nabídl mi práci, která mě od první chvíle zaujala. Líbí se vám v Dobřanech? Dobřany jsou krásné město. Líbí se mi vaše náměstí, památky, příroda v okolí,… Jsou na vás milí žáci a hodní učitelé? Přes občasné zlobení jsou na mě žáci hodní J. Nejvíce si cením výborného kolektivu učitelů. Jako nováčka mě mezi sebe hned přijali a ve všem mi pomáhali. Cítím se mezi nimi velmi dobře. Kolik vám je let? Začátkem února mi bylo čtvrt století J. Líbí se vám ve škole? Ano, jsem velice spokojená. Vážím si svého pracovního místa, pracovního kolektivu i žáků. Co jste vystudovala? Studujete ještě? Ještě stále studuji obor ČJ – HV pro 2. stupeň ZŠ. Všechny státní závěrečné zkoušky mám zdárně ukončené. Chybí mi dopsat diplomovou práci a budu mít před jménem Mgr. Jaké máte koníčky? Letní i zimní sporty, četbu a především hudbu a zpěv. Jakou posloucháte hudbu? Líbí se mi všechny styly hudby, ale ráda poslouchám českou muziku. Z toho nejraději kapelu Chinaski a UDG. Jaká je vaše oblíbená barva? Každá barva je krásná. Když jsem byla malá, líbila se mi hlavně žlutá. Co děláte ve svém volném čase? Zkouším se svým pěveckým kvartetem Bel canto, dále sportuji, chodím na procházky a výlety s přáteli.
Lucie, 6.B
 
Voda kolem nás aneb Comenius Regio pokračuje ...
Určitě víte, že se u nás na škole 26. a 27. ledna konaly badatelské dny. Spolu se  4. třídami jsme si užili spoustu zábavy :-), společně jsme bádali.
Na našem stanovišti jsme zkoumali znečištěnou vodu. Předváděli jsme dětem pokusy, které jsme měli nachystané. Děti se u nás mohly dozvědět, jakou kyselost má voda znečištěná okolním prostředím, např. kouřem z komínů, továren,... Na závěr jsme jim ukázali, jak nejlépe odstraňují hasiči z vody znečišťující látky, když dojde k havárii - např. únik ropy. My jsme pro znázornění použili skleněné akvárium, do kterého jsme nalili vodu a přidali 2 lžíce oleje. Vyzkoušeli si olej z hladiny vody odebrat lžicí, ale shodli jsme se, že to moc nejde, a tak jsme vyzkoušeli písek, jenže ten klesl ke dnu a nic nevyčistil a ušpinil akvárko. Takže jsme se dokonce shodli, že nejlepší budou polystyrénové kuličky.
Když jsme se žáků ptali, jaký pokus se jim líbil nejvíce, tak se většinou shodli, že všechny. Na konci dne to dopadlo tak, že nejvíce bodů získalo stanoviště fyziky a chemie.
 
Položili jsme několik otázek paní učitelce Boudové, koordinátorce badatelských dnů a lektorce:
Jak dlouho jste připravovali stanoviště? Od října. Vidíte na badatelských dnech nějaké přínosy? Poznali jsme žáky 1. stupně a naopak žáci poznali prostředí tady. Učili se od svých starších spolužáků 2. stupně, to znamená mentorů. Prakticky si na stanovištích sami vyzkoušeli pokusy, sami je seznámili, jak se zachází s mikroskopem, učili je udělat preparát, pozorovat a zakreslovat to, co vidí a v 6. třídách to budou umět. Chtěli byste na badatelských dnech něco změnit, vylepšit? Témata. A vylepšíme systém střídání skupin na stanovištích. Jak jste se na badatelské dny připravovali? Učitelé si sestavili nejprve týmy žáků z vyšších ročníků, kteří se stali tzv. mentory pro mladší spolužáky. To znamená, že je při badatelském dnu učili, prováděli s nimi pokusy a vysvětlovali jim podstatu. Aby mentoři byli připraveni, tak vyučující jednotlivých stanovišť s nimi nejprve pokusy vybírali, prakticky nacvičovali a učili je vysvětlovat podstatu pokusů tak, aby mentoři mohli dovednosti a vědomosti předávat čtvrťákům. Dále připravovali pracovní listy ze stanoviště, připravovali pomůcky a materiál pro pokusy. V rámci projektu proběhla školení / semináře pro učitele - jedno o kooperativním vyučování, druhé o měření a mikroskopování s výukovým systémem Pasco, kterého se zúčastnili i žáci biologických praktik. Také jsme se připravovali exkurzemi, zaučením žáků 4. tříd mikroskopovat (předem), o kterých byla zmínka v minulém čísle Podlavičníku. Tým „matematiků“ se seznámil s žáky 4.tříd prostřednictvím matematického binga, které si s nimi zahráli při návštěvě nižšího stupně (opět v rámci přípravy na badatelský den). 
Verča, 8.A
Vy a badatelské dny


Během badatelských dnů jsme oslovili účastníky ze 4.B a zjistili jejich dojmy, zážitky, poznatky z různých stanovišť.
Líbí se ti tady na druhém stupni? Tomáš: Ano, je to tady suprový, už se těším, až sem budu chodit. Adam: Je to tu moc příjemný. Kačka: Ano, protože je tady chemie. Líbí se ti přírodopis? Proč? Adéla: Jo, protože se tam hodně zkoumá. Tomáš: To je můj nejoblíbenější předmět. Baví mě zkoumat přírodu. Magda: Baví, protože tam jsou různé zajímavé věci. Kačka: Ne, protože se tam musí říkat referáty. Měli jste tušení, o čem badatelské dny jsou? Tomáš: Trošku jo, trošku ne. Michaela: Ano. Magda: Paní učitelka nám řekla, jaká tady budou stanoviště a tak. Kačka: Jo, hned na začátku. Jaké stanoviště se ti nejvíce líbilo? Tomáš: Nejvíce se mi líbila matematika, protože mě zajímají výpočty a objevy. Adam: Nejvíce se mi líbilo v přírodopise, protože mě baví mikroskopování, a když jsme tam dali ty věci (preparáty), tak to bylo velmi zajímavé. Magda: Asi ta chemie, protože jsou tam různé pokusy a poznání. Čím je to pro tebe zajímavé? Michaela: No…. Na prvním stupni jsme s mikroskopy ještě nedělali. Tomáš: Pro mě je to zajímavé tím, že je to něco nového, a já rád zkouším nové věci. Myslíš, že ti to něco přinese, že se dozvíš něco nového? Michaela: Myslím, že ano. Adam: Myslím, že určitě. S ničím podobným jsem se nesetkal a mám alespoň nové zkušenosti.
Oli, 7. A
 
Pan učitel Miroslav Krbec, lektor: Jak se vám zamlouvá tato forma výuky? Mně se to líbí, já jsem rád, že si můžeme s dětmi hrát. Děti si to alespoň vyzkouší a fyziku si už osahají. Jaký je váš pohled na badatelské dny? Jako nápad se mi to velice líbí. Děti na 1.stupni si vyzkouší, co děláme my na 2.stupni. Myslíte si, že to všem žákům prospívá? Určitě, protože si fyziku mohou vyzkoušet. Vidíte v tom i nějaké negativní věci? Nebo jen pozitiva? Malinko chyb v organizačních záležitostech, že chodí špatné skupiny. Jinak nic. Převažují pozitivní věci. Jak se chovají mentoři k žáčkům? Jsou výborní, jsou na děti hodní. Zatím si nikdo nestěžoval. Věděl jste, o čem budou badatelské dny? Jsem do projektu zapojený, proto jsem věděl, do čeho jdu.
 
Paní učitelka Marta Weinrebová, lektorka: Jak se vám tato forma učení líbí? Tato forma se mi velice líbí a velice se mi zamlouvá. Také se dáme dohromady i s nižším stupněm, což je pozitivní. Proč jste si na akci vybrali žáky čtvrtých tříd? Protože probírají téma voda. A my potřebujeme, aby se ti starší žáci s těmi mladšími zkontaktovali a páťáci aby si už zvykli na naše prostředí. Jaký máte celkový názor na badatelské dny? Jak už jsem říkala, je to dobré v tom, že se spojí mladší a starší žáci. Taky jich máme ve skupině méně a můžeme se jim více věnovat. A děti si také vyzkouší funkci učitele. My je to vlastně učíme a oni to pak učí ty mladší žáky. Je tu perfektní trojitá vazba. Mladší, střední a starší. Myslíte, že to bude mít delší trvání? V každém případě. Pro páté třídy to bude v květnu. Také pojedeme do Německa, kde budou badatelské dny v březnu. A pak se uvidíme ještě dvakrát příští rok. A protože jsme dvě budovy, tak jsou třídy více propojeny.
 
Lenka Žaitliková, lektorka: Jaký názor máte na badatelské dny? Máme trochu zmatky s časem, ale jinak se mi to líbí. Líbí se vám tato forma učení? Určitě ano, protože si myslím, že to více utkví v jejich paměti. Jak si myslíte, že děti reagují na badatelské dny? Myslím, že je to více baví než sedět v lavici. Mohou se pohybovat mezi stanovišti a dělat různé pokusy. Myslíte, že to má nějaká negativa? Možná jen to, že my jako (externí) odborníci děti neznáme, tak je nemůžeme povzbudit. Jak si myslíte, že fungují žáci jako mentoři? Velice dobře, ze začátku bylo pár problémů, ale teď už je všechno v pořádku.
 
Johanka Hessová, mentorka: Jaká pozitiva vidíš na této práci? Mladší žáci se učí nové věci a zkoumají, co by asi chtěli dělat do budoucna a co by je bavilo. Jaký je tvůj celkový pohled na badatelské dny? Děti si z toho hodně odnesou. Učí se, aby byly lepší, až půjdou do šesté třídy. Jaký názor na to mají děti, se kterými pracuješ? Hodně to děti chválí. Jak se cítíš jako mentorka - učitelka? Baví mě být učitelka.
 
Jana Krajčovičová, mentorka: Jak se ti líbí tato forma učení? Moc. Můžeme předat zkušenosti těm mladším formou, která nás baví a je nám příjemná. Splnily badatelské dny tvoje očekávání? Určitě ano. Děti hodně naslouchají a chtějí se něco dovědět. Jaká si myslíš, že jsi ty jako mentorka? To já posoudit nemůžu. To se musíte zeptat žáčků.(smích) Jaké názory mají žáčci na badatelské dny? Podle jejich nadšení a zápalu pro věc se zdá, že sem jim to líbí.

 

Přípravy, přípravy, přípravy aneb Týden volby povolání
(rozhovor s paní učitelkou Věrou Hříšnou, výchovnou a kariérovou poradkyní)


Čemu se věnovala akce pro deváťáky a v jakém termínu se konala? Byl to týden volby povolání a bylo to v posledním lednovém týdnu. Jaké profese si žáci mohli vyzkoušet? V aktivitě pracovní praxe si děti mohly vyzkoušet povolání kadeřníka, knihovníka, pekaře, zámečníka, učitelky MŠ, kuchaře a CNC obráběče. Proč tam byli? Cílem aktivity bylo seznámit žáky s reálným pracovním prostředím a prakticky si vyzkoušet některé pracovní činnosti. Jaké odezvy návštěva pracovišť měla? Velmi kladné, dětem se na pracovišti líbilo. Bylo složité sehnat firmy na praxi a došlo k nějaké úsměvné situaci? Sfirmami spolupracujeme už několik let a vždy nám ochotně vyšly vstříc. Legrace byla v MŠ, kdy děti nechtěly pustit žáky zpět do školy. Z jakých firem přišli personalisté? Bylo obtížné je sehnat? Sehnat je bylo opravdu obtížné, protože mají své pracovní povinnosti, ale nakonec přišli všichni, které jsme o spolupráci požádali - Městský úřad Dobřany, Streicher, Hofmann, Regionální rozvojová agentura, ČEZ, Bögl a Krýsl, Lasselsberger. Jaký pocit jste měla během akce – pohovory s žáky? Velmi příjemný pocit. Deváťáci se pěkně oblékli a vystupování bylo slušné a kultivované. Personalisté byli vstřícní a milí. Došlo i k vyhodnocení akce? Ano. Odměněni byli nejlepší autoři projektů. Ti, kteří udělali největší dojem, a ti, kteří získali nejvíce pracovních míst. Jak vnímali personalisté naše deváťáky? Chválili jejich úroveň vyjadřování a chválili žákovské portfolio.
Simča, 6.A
 
Povolání, povolání?


Přišli jsme mezi deváťáky a personalisty a položili jim několik otázek.
Šárka Kučerová, 9. B: Jaký máš pocit a dojem z pohovoru? Nejdřív jsem byla hodně nervózní, a když jsem si vyzkoušela první pohovor, tak ze mě tréma opadla. Z čeho jsi byla nervózní? Byla jsem nervózní z komunikace mezi personalistou a mnou. Na co myslíš, že se tě personalisté zeptají? Jak rozumím té profesi, co na ni musím vystudovat a další. Nevěděla sis někdy rady s odpovědí? Nad každou jsem musela chvíli přemýšlet, co odpovím, ale na všechny jsem zatím odpověděla a myslím, že správně. Zaujal tě tento pohovor? Určitě mě zaujal a zaujal mě přístupem personalistů. Pomohl ti pohovor ve volbě tvého budoucího povolání? Asi ne. Splnilo to tvoje očekávání? Ano, naprosto.
 
Personalista pan Pavel Beneš z Regionální rozvojové agentury: Jaký máte dojem z těchto pohovorů? Je to velice zajímavá aktivita, myslím si, že po počátečním ostychu se to hezky rozběhlo. Vzal byste některé deváťáky do své firmy? Po prvním klientovi musím říci, že je brzo na posuzování, a proto vám teď nemohu odpovědět. Myslíte si, že si vybrali vhodná zaměstnání pro sebe? Tak nevím, ale tu první klientku bych zhodnotil, že ano. Myslíte si, že to má nějakou výhodu i pro vás? Určitě. Jsem velmi rád, že si vedou velice dobře, a myslím si, že je to velice zajímá. Myslíte si, že si vedou dobře i vaši kolegové, personalisti? No, nestíhám to moc sledovat, ale myslím si, že ano. Je o ně zájem. Myslíte si, že mají deváťáci trému? Na začátku jo, ale myslím, že už to opadlo. Domníváte se, že splní pohovory vaše očekávání? Počkáme si na konec celé této akce.
 
Jarka Veringerová, 9.B: Jaký máš pocit a dojem z pohovoru? Velice dobrý, protože je to tady příjemné, personalisté se usmívají a není tady žádný stres. Takže jsi neměla trému? Ne. Na co se tě personalisté nejvíc ptali? Na všechno a hlavně jaké mám předpoklady na výkon práce. A co je všechno? JTak to znamená, že se mě ptali na zdravotní stav, jestli jsem způsobilá, jestli mám ráda děti, protože jsem se ucházela o vychovatelku, a jestli dokážu řešit krizové situace. Věděla sis vždy rady s odpovědí? Jednou jsem zaváhala, ale jinak jsem odpověď věděla. Pomohl ti pohovor ve volbě povolání? Docela jo. V čem? Mohla jsem se rozhodnout, na jaký obor chci. Splnilo se tvoje očekávání? Ano.
 
Patricie Nemogová, 9. A: Měla jsi trému, když se tě na něco ptali? Měla. Splnil pohovor tvé očekávání? Jo. Jaké bylo tvoje očekávání? Že se nás budou ptát na otázky, třeba anglicky, jak se vyznáme, jestli jsme vyučení a tak. Věděla jsi vždy odpověď na otázku? Na všechny ne. J Jaký máš pocit a dojem z pohovoru? Docela dobrý.  Zaujal tě pohovor? Jo. Čím? U Lasselsbergera se mi docela líbilo. A na jakou školu chceš jít? Na obor kadeřnice.
Nikola Vaňková, 9. B: Jaký máš pocit a dojem z pohovoru? Dobrý, byla jsem trošku nervózní, ale když jsou milí, tak to jde dobře. Z čeho jsi byla nervózní? Když se mě na něco zeptají, tak nebudu vědět odpověď. Stalo se ti to? Ne. Na co všechno se tě ptali? Proč si myslím, že bych mohla dělat právě tuto práci, a jestli se bojím nějaké činnosti, kterou potřebuji k výkonu té práce. Pomohlo ti to ve výběru tvé ho povolání? V čem? Ano, protože jsem si tímto zvedla sebevědomí a došlo mi, že bych na zdravotní sestru mohla jít. Splnilo to tvoje očekávání? Ano.
 
Paní učitelka Simbartlová: Měla jste trému? Já jsem možná měla větší trému než oni, ale nedávala jsem to na sobě znát. J Připravovali jste se na tyto pohovory nějak ve třídě? Ano. Pokud vím, tak s paní učitelkou Hříšnou se připravovali. My jsme se připravovali jen jednu hodinu. Máte strach z neúspěchu? Z jejich neúspěchu nemám strach. Myslíte si, že jsou personalisté hodní a milí? Já si myslím, že jsou milí až moc, v běžném životě to asi tak nebude. Splnilo to vaše očekávání? Moje očekávání to splnilo.
 
Aneta Havlíková, 9. B: Jaký máš pocit a dojem z pohovorů? Trochu jsem se styděla, ale nakonec mě přijali, takže dobrý. Věděla jsi odpověď na každou otázku? Věděla. Věděla jsi, do čeho jdeš? Tak trošku jo. Splnilo to tvoje očekávání? Jaká? Docela jo. Myslela jsem, že mě nepřijmou na různých stanovištích, ale nestalo se tak, takže dobrý. Pomohl ti tento pohovor ve volbě povolání? Trošku mi pomohl, ale nevím, chtěla bych jít na něco jiného.
 
Monika Vaníčková, 9. A: Jaký máš pocit a dojem z pohovoru? Jsem nervózní, ale jde to dobře. Z čeho jsi byla nervózní? Že něco zkazím. Stalo se ti to? Ne. Na co všechno se tě ptali? Nejdříve se mě ptali, jestli bych zvládala týmovou práci, jaké mám vysvědčení a jestli by mě to bavilo. Jaký pohovor tě nejvíce zaujal? Proč? U psychiatrické léčebny, psycholog, protože bych řešila problémy jiných a pomáhala těm lidem. Splnil pohovor tvé očekávání? Jo. Pomohlo ti to ve volbě povolání? Jo.
 
Lucie Impseilová, 9. B: Jaký máš pocit a dojem z pohovoru? No tak, mám určitě strach, ještě se mi klepou ruce, ale dojem mám dobrý, protože až někdy v budoucnu budu absolvovat tohle naživo, tak budu mít určitě nějakou přípravu. Z čeho máš strach? Když tam přijdu, sednu si a oni se mě začínají na něco ptát, tak většinou se mi zamotá jazyk a nevím, co mám říkat. Na co se tě nejčastěji ptají? Na moje zájmy, koníčky, čemu se ráda věnuji a na jazyky, jaké studuji. Věděla sis rady s každou odpovědí? Většinou jo, ale něco mi dalo zabrat, musela jsem přemýšlet, co jim řeknu. Pomohl ti pohovor ve volbě tvého budoucího povolání? Myslím si, že asi ani ne, protože mám rozhodnuto a měnit to nebudu. Splnil pohovor tvoje očekávání? Čekala jsem to tedy trošku jinak, čekala jsem méně lidí a méně otázek od personalistů.
Mary, 7.B, a Bára, 7.A

 

 volba povolání

 

Valentýnská soutěž


Dne 10.2. 2012 se uskutečnila každoroční Valentýnská soutěž na 1. stupni. Všichni účastníci byli vtipní a pohotoví. První disciplínou byly rozhovory. Moderátorky Šárka a Adél položily každému soutěžícímu jednu nebo dvě otázky. Druhou disciplínou byla promenáda v převleku. Letos se konala na téma hmyz, takže každý soutěžící byl převlečen za roztomilý hmyz. V promenádě měli všichni za úkol tancovat a chodit tak, aby si porota stihla u všech zapsat body. Třetí a poslední disciplínou byla volná disciplína. Někteří zpívali, jiní zase tancovali. Rozhodování, kdo zvítězí, bylo náročné. Bylo napínavé, koho porota vybere. Všichni, kteří se umístili, měli skoro stejně bodů. Celá soutěž měla příjemnou atmosféru a super povzbuzující publikum.
Domí, 7.B

Zeptali jsme se soutěžících:
Líbí se ti tady? Viktorka Khásová (V.K.):Ano. Líbí se mi, jak je to tady vyzdobené. Ema Přibylová (E.P.):Ano, protože jsou tady balónky.Klára Sekáčová (K.S.): Protože chci, aby naše třída měla úspěch.Co sis pro nás připravila? V.K.:Pohádku „Kuřátko a obilí“. Budu ji vyprávět v kostýmu. E.P.: Cvičení, na cvičení chodím 4 roky. K.S.:Zpívala jsem. Proč ses přihlásila? V.K.: Chtěla jsem vyzkoušet, jaké to bude. E.P.:Protože jsem tady byla minulý rok a bavilo mě to.Anička Bromová (A.B.):Protože ráda ukazuji, co umím. Jsi nervózní? V.K.: Trochu ano, protože si myslím, že to zkazím. Měla jsi trému? Klára Vébrová (K.V.):Trochu ano, bála jsem se, že něco pokazím. A.B.: Ano. Bála jsem se, že něco pokazím. Máš nějaké koníčky? K.V.:Ano, bruslení na ledě. Co jsi měla za kostým? A.B.:Měla jsem kostým berušky.
Přepsala Kačka, 7.B


 
Výlet roku aneb Jak bylo na lyžáku
Já a moji spolužáci jsme se konečně dočkali. 12. února 2012 jsme jeli na lyžák!!! Jako dozor jeli pan učitel Kouřil, paní učitelka Tomanová a paní učitelka Šindelářová. Cestou se ještě urovnalo, kdo s kým bude na pokoji. Ubytováni jsme byli v Krušných horách v hotelu Lesanka, bylo to tam fajn až na malinké koupelny J. Jídlo bylo výborné. Byly tam dvě společenské místnosti, ve kterých jsme trávili volný čas. V jedné byl kulečník a ve druhé ping pong. Po celou dobu pobytu se bodovalo nálepkami buď pro jednotlivce, nebo pro celý pokoj. Body jsme dostávali například za úklid nebo za pomoc kamarádům.
Po příjezdu jsme si vybalili a šli jsme na svah, kde jsme byli rozděleni do jednotlivých družstev. Nejlepší lyžaře měl pan učitel Kouřil, mírně pokročilé měla paní učitelka Tomanová a ty, kteří na lyžích ještě nikdy nestáli, měla paní učitelka Šindelářová. Chvíli jsme lyžovali, pak jsme šli na večeři. Následoval nástup. Ten byl každý večer, vyhlašovaly se zde různé hry a hlášky. Večerku jsme měli v deset večer. Ale znáte to J. Všichni ji dodržovali. Až na jeden pokoj … Kvůli tomu výtečníci museli v noci šlapat kopec J. Jenže v jiné dny jsme museli šlapat kopec všichni, to jsme měli ještě lyže. Jen jeden den jsme nemuseli, to jsme jeli na Klínovec a bylo to tam super.
Celý lyžák byl moc fajn a obešel se bez vážných úrazů. Jen jsme měli jeden slabý výron. Všemi deseti bych jela i příští rok. Šesťáci se mají na co těšit J.
Oli, 7. A
 
lyžák  
 
Zpívejme si pro radost
1Určitě jste postřehli, že 7. února 2012 byl v tělocvičně „folkový koncert“ Jana Hubici. Tento pán nás poctil svou návštěvou, aby nám ukázal folk. Za 13 let, co tuto práci dělá, navštívil řadu škol v ČR a předvedl jim tuto hudbu. Řekl nám spoustu zajímavých informací, jako například že jedna z nejslavnějších folkových skupin, která si říká HOP TROP, pochází zrovna z nedalekého Starého Plzence. Také nám zazpíval pár folkových písniček např.: Rána v trávě od Žalmana a spol., Když mě brali za vojáka a Husitu od Nohavici, ty doplnil Andělem od Kryla a nechyběly ani písně Na kameni kámen od Nedvěda, Severní vítr od Uhlíře a A te Rehradice od Redla. Pro odvážlivce tam také byla výzva k dobrovolnému zpěvu někoho na mikrofon, čehož se zhostil Ondra Šlehofer, kterému patří obdiv za to, že se nestyděl J. Po koncertě jsem se zeptala pana Hubici:2
Jaké byly vaše největší úspěchy? Byly dva: v ZŠ Chanov a ve stavebním středním učilišti Zednice. Kde zkoušíte? Na koncertech J. Každý koncert je vlastně taková naše zkouška na nadcházející koncert. Jak dlouho trvají přípravy na takový koncert? Připravujeme se na to většinou o prázdninách. Proč tuto práci děláte? Baví vás to? Je to náš koníček, milujeme hudbu.
Oli, 7. A
 
Dobřany jedou!
Když se řeknou Dobřany, převážnou většinu lidí napadne Psychiatrická léčebna, ale napadlo vás někdy, že Dobřany se na jeden den stanou středem kultury, a to v hudebním smyslu? A jak je to možné? Úplně normálně. 6. 2. se totiž v dobřanské „hudebce“ konalo okresní kolo soutěže vyhlášené ministerstvem. Letošní obory, dřevěné dechové, žesťové dechové, klarinety, hoboje a zpěv byly napěchované skvělými soutěžícími, kteří odborné porotě složené z učitelů na ZUŠ předvedli to nejlepší, co v nich je. Naši „hudebku“ reprezentovalo velké množství žáků a žaček. Všem se to moc a moc povedlo, ale do krajského kola nemohou postoupit všichni, že? Proto se odborná porota musela radit a radit, kterého muzikanta do krajského kola v Plzni ve Smetanově Základní umělecké škole pošle. Po dlouhých poradách poroty se všichni umělci dozvěděli verdikt. Někteří byli velice spokojení, někteří zklamaní, ale tak už to v těchto soutěžích chodí. Všem postupujícím přeji hodně štěstí a držím palce, aby na krajském kole předvedli to nej- a nejlepší, co se v nich ukrývá!!!
                                                                                                     Mary, 7. B
Za sněhem do zahraničí
horyVe dnech 29.1. - 2.2. 2012 jsem byla s mojí maminou, tetou, jejím přítelem a sestřenicí lyžovat v Rakousku.
Každý den ráno pro nás přijel ski bus, abychom nemuseli lyže a přezkáče táhnout bůhvíjak daleko. Ski bus jezdil vždy po 20 minutách. Po příjezdu ke sjezdovce jsme si nazuli lyže a zařadili jsme se do zástupu na vlek. Sedačkovou lanovkou jsme vyjeli nahoru a poté bylo na nás, jakou sjezdovku nebo jaký úsek si zvolíme. My jsme si každý den zajeli do údolíčka, kde byly všechny druhy sjezdovek a spolu s nimi také lanovek. Vleky končilhoryy v 16:00. Museli jsme sjet zpátky do střediska, z údolí na nás čekala dlouhá cesta. Kus nad střediskem byl ski bar. Zastavili jsme se tam a dali si čaj. Po příjezdu do střediska na nás čekal náš ski bus, který nás dovezl zpátky do hotelu. V hotelu to bylo super. V ceně jsme měli bazén a saunu. Celý tento pobyt jsme bydleli v údolí Grimming ve vesničce Tauplitz. Doporučuji vám jet do Rakouska sem, do tohoto místa. A dokonce i pro nadšence je tady hodně blízko obchod, kde prodávají báječné křupavé pečivo.
Domí, 7.B
 
Kocour v botách
kocourVe filmu zastihnete kocoura ještě před tím, než se setkal se zeleným zlobrem Shrekem. Kocour je psanec a zločinec, na jeho hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak by ta roztomilá černá kukadla dokázala nějaký podvod či něco ukrást? Nakonec se však ve filmu ukáže, že vše je úplně jinak a kocour je nevinný. Nechci vám ale zkazit celý zážitek, a proto vám nesdělím úplně všechny detaily. Humor, kterým je film nabitý, vás nenechá moc v klidu. Když se kocour bude honit za třemi kouzelnými fazolkami a ocitne se tváří v tvář svému nejlepšímu kamarádovi z dětství... pak máte o zábavu postaráno. Film je udělaný velice pěkně, je plný dobrodružství, humoru, nápadů. Všem ho doporučuji, i když Shrek byl o trochu lepší. Hodnocení filmu: 100% ze 100%.
Vašek, 7.A (obrázek stažen z internetu)
 
Marvin Clifford
1Marvin Clifford je velice nadaný německý malíř fantasy i komiksu dohromady. Kreslí obrázky, především ale komiksové kategorie do komiksu shakes a fidget a i do stejnojmenné výborné a zábavné prohlížečové hry. Jeho obrázky jsou vysoce propracované, vtipné a opravdu nenajdete malíře s větším potenciálem a humorem, nadšením a nápadem pro věc. Na jeho internetových stránkách (www.marvinclifford.com) si můžete jeho díla prohlédnout, udělat si na něj názor sami, a dokonce si tam můžete i nějaký ten komiks nebo třeba jeho artbook koupit. Mně osobně se jeho díla velmi líbí, protože mám rád umění jako takové. Jestli jsi dobrodruh a máš rád fantasy a občas se i rád zasměješ, tak ti Marvina Clifforda vřele doporučuji ☺.
Vašek, 7.A ( obrázek stažen z internetu)
 
Team Fortress 2
2Team Fortress 2 je stařičká akční týmová hra zaměřená na multiplayer z pohledu první osoby od Valve Corporation. Nicméně na to, jak je stará, tak je sakra zábavná, a myslím si, že pár hodin zabíjet na virtuálním bojišti u ní určitě vydržíte. Navíc za výbornou cenu. Hru si můžete koupit samotnou, ale nejlepší je pořídit si celý orangebox, který vás možná vyjde i levněji. Team Fortress je zábavná, má výbornou grafiku, máte v ní na výběr hodně postav. Jediná věc k dokonalosti schází - postavy jsou velmi pomalé. Hra je i velice vtipná, takže se často zasmějete ☺.
Vašek, 7.A (obrázek stažen z internetu)
 
,Shakes & Fidget The Game
Shakes & Fidget The Game je browser hra, kterou rozběhá na svém PC každý. Nem1á totiž žádné požadavky kromě internetu. Hra je ze začátku velice lehká, ale čím větší jste level, tím je to těžší. Jedná se o klasickou klikačku, takže nic těžkého. Navíc je to hra dělaná podle kultovního komiksu a dostala ocenění browserová hra roku.
Představím vám hlavní funkce hry. Do hospody chodíte pro guesty - úkoly a vyděláváte si tam, v aréně můžete vyzvat ostatní hráče na souboj, v síni slávy se dozvíte, jak jste dobří, jaký máte věhlas, na jaké jste pozici, a podzemí, které je podle mě na celé hře to nejlepší, se vám otvírá po 10 levelech, klíč k němu dostanete v hospodě. Dále je tu zbrojírna a čaroobchod. Ve zbrojírně si kupujete za zlaťáky, stříbrňáky a houbičky věci pro svoji postavičku a v čaroobchodě si kupujete lektvary, různé prsteny, náhrdelníky atd. Postavičku si můžete vytvořit přesně tak, jak chcete, můžete si vybrat z různých fantasy ras: člověk, ork, elf, temný elf, trpaslík, skřítek, démon a gnom. Samozřejmě ještě mnohem víc. Přesto bych hru zhodnotil takto: 70% ze 100% ☺.
Vašek, 7.A (obrázek stažen z internetu)
 
 


 

Podlavičník - časopis pro lidi školou povinné, začátečníky i pokročilé. Vydává Základní škola v  Dobřanech, okres Plzeň – jih, tř.1.máje 618, PSČ 334 41, tel. 377 970 467, e-mail: jaroslav.sedivy@zs.dobrany.indos.cz. Žákovská redakce: I.redakční kroužek a distribuce pod vedením Mgr.Michaely Hlaváčové: 6.A: Simona Plassová, 6.B: Lucie Matusová, 7.A: Matěj Hrubý, Bára Málková, Olina Přibylová, 7.B: Dominika Hrádková, Marie Kordíková, Kateřina Mafková, 8.A: Veronika Plačková, Kateřina Schejbalová, Dominika Strejcová, 8.B: Alena Klímová, Karolína Rosecká, Barbora Sýkorová.II.redakční kroužek - koordinátorka přispěvatelů z 1.stupně Mgr. Alena Formánková. ePodlavičník -internetová verze na www.zsdobrany.cz Mgr. Jany Fialová. Editace: Mgr.J.Šedivý.  Časopis tiskne a sponzorsky podporuje: Prima Press s.r.o., Borská 44, 316 00 Plzeň. Předplatné časopisu ve školním roce 2011/12: 50 Kč. Časopis č.6/11/12 předán k tisku 4.3.2012. Veškeré příspěvky, dotazy, soutěžní lístky a inzeráty vhazujte do schránky Podlavičníku či předávejte redaktorům časopisu.