Navigace

Obsah

logo

 

Pohádky a Valentýn

ValentýnJako každý rok se pořádala pro 1. stupeň Valentýnská soutěž. Tento rok připadl den konání na 15. února. Každý rok je určené téma a letos to byly pohádky. Soutěžící se převlékli za pohádkové hrdiny. U děvčat převládaly princezny a u chlapců kovbojové J. Účastnily se všechny ročníky až na páté. Ročníky jsme rozdělili na dvě skupiny (první a druhé třídy, třetí a čtvrté třídy). Nejdříve proběhl rozhovor, na který si soutěžící oblékli oblečení na volnou disciplínu. Po rozhovoru s našimi moderátorkami nastala volná disciplína. V té jako každý rok bylo nejvíce tance a zpěvu. Ale našli se tu i kouzelníci nebo flétnisti. Myslelo se i na publikum. Mezi disciplínami paní učitelka Vlasáková zapojovala diváky do různých soutěží, ve kterých bylo možné vyhrát nějaké drobnosti J. Také jsme byli svědky jednoho vystoupení pro radost. Zatancovala nám děvčata ze 3.B na písničku Gangnam style. Při svém vystoupení dívky roztancovaly nejen diváky, ale i porotu J. Porota stihla během vystoupení i vyhodnotit soutěžící. Jak už to bývá, může být jen jedna miss a jeden missák J. V mladší kategorii to byli Dana Pátá a Aleš Duchek. Ve starší kategorii vyhráli Eva Švajcrová a Filip Umner. Vítězům blahopřeji a poraženým přeji do příštího roku hodně štěstí J. Také bych chtěla poděkovat všem organizátorům, paní učitelce Vlasákové a 1. stupni za krásnou výzdobu tělocvičny. Doufám, že i přes malé organizační zádrhele se Valentýn všem zúčastněným líbil a snad si ho s námi užijí i příští rok J. Ale pamatujme si, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se J!!!

Oli, 8.A

 

Oživit tělocvičnu a odreagovat diváky

Adéla Valentová, 2.A: Co jsi dělala za volnou disciplínu? Připravila jsem si svůj tanec.Valentýn Co jsi měla za kostým? Měla jsem šaty a čelenku jako Šípková Růženka. Myslíš si, že letošní miss vyhraješ? Myslím, že bych mohla, a také bych chtěla. Ráda vyhrávám. Julie Švarcová, 1.B: Co jsi dělala za volnou disciplínu? Zpívala jsem písničku Běžela ovečka. Měla jsi na sobě něco zvláštního? Měla jsem kroj se zástěrou od babičky. Co jsi měla za kostým? Vílu z pohádky, Zvonilku. Lenka Štichová, 3.B: Čí byl prvotní nápad udělat na Valentýnské soutěži vaši taneční vsuvku? Napadlo nás, že když je taková akce, tak bychom mohly oživit tělocvičnu a odreagovat diváky. Kdo vymýšlel hudbu a choreografii? Tančili jsme na známou písničku Gangnam style. Choreografii jsme si vymýšlely samy. Jak dlouho jste váš tanec nacvičovaly? Myslím, že jsme trénovaly tak čtyři týdny. Olga Přibylová – pořadatel, 8.A: Jak dlouho jste soutěž připravovali? Kdo se na ní podílel? Myslím, že měsíc dopředu. Pracovala na tom skupina určená ze senátu pod vedením pí uč. Vlasákové. Kdo vymýšlel soutěže? Velkou část soutěží vymyslela paní učitelka Vlasáková, ale také nějaké vymyslela Dominika Hrádková, rovněž ze Senátu. Máš nějakého svého favorita? Jelikož moje sestra už nesoutěží, protože soutěžila minulý rok, tak už favoritku nemám (smích).

Valentýn

Jednání Senátu 5.2.2013

Přítomni: V. Váca, 4. B, M. Urban, 4. C, L. Dokoupilová a E. Hessová, 5. A, N. Brejchová a M. Cebová, 5. B, M. Adamec a A. Kadlecová, 7. A, O. Šlehofer a D. Čech, 7. B, O. Přibylová, 8. A, M. Kordíková a D. Hrádková, 8. B, Mgr. J. Šedivý, Mgr. N. Vlasáková, Mgr. A. Boudová, Mgr. J. Netolická a Mgr. L. Navrátilová.

1. Vyhodnocení práce senátorů za 1.pololetí: Za 1. pololetí se v Senátu na 1. i 2. stupni rozdalo patnáct pochval. Ty byly třídní i ředitelské. Ředitelské pochvaly dostali: Magdalena Cebová, Bára Málková, Dominika Hrádková, Marie Kordíková, Michal Líška, Kristýna Bauerová a Petra Richterová. Třídní pochvaly dostali: Vojtěch Váca, Lenka Dokoupilová, Erika Hessová, Andrea Kadlecová, Ladislav Kouřil, Daniel Čech, Ondřej Šlehofer a Olga Přibylová.

2. Adopce na dálku: Děvčata z osmých ročníků napsala Resty dopis, ve kterém se zmínila o Třech králích, o tom, jestli chodíme na brigády, o našich všedních dnech a mimoškolních aktivitách. Také jsme se ujišťovali, jestli se Resty chce i nadále stát zdravotní sestrou a napsali jsme jí i o našich výměnných pobytech se Slovinci. Konto se však stále nemění a zůstává na 3.161 Kč a do května se má vybrat 7000 Kč. Prosíme tedy o jakékoli příspěvky, které by mohly Resty pomoci k lepšímu životu J.

3. Slovinsko: Do Slovinska je již přihlášeno 25 dětí. Pojedeme tam s hudebním a tanečním vystoupením, kde budou vystupovat jak chlapci, tak dívky a také budeme se Slovinci sportovat, na což bychom ještě nějaké žáky – sportovce potřebovali.  

 4. Školní vědecký den: Školní vědecký den se bude konat poslední úterý v březnu – 26.3. Bude proveden v rámci projektu Populár a zaměřen bude na fyziku a vědu obecně. Budeme se střídat po ročnících na třech z osmi stanovišť a určený čas na splnění úkolů je 1,5 hodiny. Přijdou i vědci a technici z dobřanské firmy Comtes FHT, a.s.

5. Valentýnská soutěž: Valentýnská soutěž proběhne na prvním stupni 15. února. Přihlásily se tam všechny ročníky s výjimkou pátého (tento termín mají jiný program). Ročníky rozdělíme do dvou kategorií na 1. - 2. ročník a na 3. - 4. ročník. Třída paní učitelky Fekerlové  se jako každý rok postará o krásnou výzdobu. Tento rok je pohádkové téma, takže se soutěžící mohou převléci za jejich nejoblíbenější pohádkové hrdiny. Ale pořád mějme na mysli, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se J.

6. Velikonoční akce: Tento rok je téma „Rostliny náš živí a šatí“ aneb World of Plants. Padlo mnoho nápadů na stanoviště jako přesmyčky, nebo rozdělit rostliny na ty, ze kterých se vyrábí oblečení a ze kterých ne apod. Čeká nás ještě hodně práce s přípravou.

7. Aréna: Paní učitelka Vlasáková navrhla celoškolní akci, která začne 11. února a bude trvat týden. Úkolem je sjednotit školu a naučit se držet při sobě jako tým. Hra platí pro 1. i 2. stupeň a na každém stupni vyhraje jedna třída. Hra je jednoduchá. Každý den máme určené barvy, ve kterých příští den musíme být oblečeni (stačí jen jedna část oblečení). Každý den se to zdokumentuje a udělá se v každé třídě procentuální výpočet, kolik lidí bylo správně oblečeno, a třída, která bude mít za týden nejvyšší procentuální účast, vyhraje sladkou odměnu. J V pondělí musíme být ve žluté, oranžové nebo hnědé; v úterý máme přijít v modré; ve středu v zelené; ve čtvrtek je den proužkovaných a v pátek budeme bílí J. Takže se do toho pusťme s vervou a ať vyhraje ten nejlepší J.

Další jednání mimořádně 19.3.2013 ve 12.30 hod.

Oli, 8. A   

Jednání Senátu 19. 2. 2013

Přítomni: D.Bouřil a V. Váca, 4.A, K. Weberová, 4.B, M. Urban, L. Dokoupilová a E. Hessová, 5.A, N. Brejchová a M. Cebová, 5.B, D. Málek a C. Kučera, 6.B, A. Kadlecová, 7.A, L. Bouřil, D. Čech a O. Šlehofer, 7.B, O. Přibylová a B. Málková, 8.A, D. Hrádková a M. Kordíková, 8.B , M. Líška a L. Strejc, 9.A, P. Richterová, 9.B, Mgr. L. Navrátilová, Mgr. J. Netolická, Mgr. A. Boudová, Mgr. J. Šedivý, Mgr. N. Vlasáková

1. Valentýnská soutěž: Akce byla označena jako zdařilá. Změna v jedné disciplíně se líbila - místo psaní valentýnky si děti tahaly z čepice obrázky pohádkových postaviček. Diváky zaujala taneční přestávka, při které mohlo vyřádit i publikum.

2. Adopce na dálku: Stav je pořád stejný – 3.161 Kč. V současné době je překládán dopis do Ugandy ve spolupráci s žáky paní učitelky Hlaváčové. Peníze bude možné vybírat při třídních schůzkách na 1. i 2. stupni. Další možnost pro dosbírání peněz pro Resty se naskytne na Akademii 14. 5.

3. Barevný týden: Na 2. stupni se akce líbila. Záporné ohlasy jen ve třídě 8.A - neujalo se. Vítězi soutěže se stala třída 8. B a 2. C. Tyto dvě třídy dostaly velký dort typu Míša. Šestý ročník se dostal bonbóny za velice hojnou účast a těsné 2. a 3.místo. Na 1. stupni dostanou dodatečnou cenu ještě přípravné třídy.

4. Slovinsko: 21.2. se v tělocvičně uskuteční schůzka se všemi, kteří se zájezdu účastní. Domluví se divadelní a taneční vystoupení a zpívání se sborem. Všechny místa jsou už obsazena.

5. Velikonoční zahradní párty: uskuteční se 27.3 na zahradě 2. stupně ve 13:00 až 15:00 na téma World of Plants aneb Rostliny nás živí a šatí. Za každé splněné stanoviště dostanou děti razítko na svoji kartičku. Až bude kartička plná, můžou si jít vyzvednout cenu. Úkol - vymyslet doma stanoviště, 5.3 mimořádný senát. Stanoviště budou takováto: koření po čichu, přetahovaná, poznávačka rostlin, běžecké puzzle, ochutnávání sušeného ovoce, kimovka suchých plodů ...

6. Aréna: Na nástěnku vedle bufetu bude vyvěšován týdenní jídelníček ve školní jídelně.

Příští mimořádné jednáni pro organizátory Velikonoční párty (jen z 2.stupně): v úterý 5.3.2013 ve 12.30 hod. v učebně přírodopisu. 

Další běžné jednání: v úterý 2.4.2013 ve 12.30 hod. v učebně přírodopisu.

Zapsala: Domča, 8.B   

porlament

Dobřany drtí Plzeň-jih

ZUŠSkandál! 12. 2. 2013 se všechen hudební materiál z okolí přestěhoval do dobřanské „ZUŠky“. Okresní kolo národní soutěže v komorní hře s převahou dechových dřevěných nástrojů se konalo právě tam. Všichni mladí muzikanti překypovali trémou a nervozitou, jelikož v dobřanské hudebce se nejlépe hraje jen „Dobřaňákům“ a „Dobřaňačkám“. A bylo to znát i na výsledcích, které předseda poroty, pan ředitel ze ZUŠ Nýrsko, vyhlásil po šíleně dlouhém čekání. Nakonec se trpělivost vyplatila a přinesla nejenom růže! Všechna komorní uskupení z malého „zapadákova“ Dobřan se umístila na prvních příčkách a všichni postoupili do krajského kola v této soutěži. Gratulace patří všem, ale přiznejme si, že by se okres Plzeň-jih mohl trochu zdokonalit, protože Dobřany se začínají stávat hudební velmocí!

Maruška, 8.B (ilustroval Michal, 6.B)

 

Čeká nás mnoho změn

 

Já a Míša jsme udělaly pro vás rozhovor s novou vedoucí ŠJ paní Renátou Černou, která nastoupila do funkce 18.2. 2013. Zvítězila v konkurzu, do kterého se přihlásilo 12 zájemců.

 

JídelnaProč jste se přihlásila do konkurzu na vedoucí školní jídelny? Protože to byl vždycky můj sen - vařit dětem. Přemýšlela jste o tom, proč jste byla vybrána zrovna vy? Zvolena jsem byla, protože jsem předložila komisi, která u toho výběrového řízení byla, úplně nejlepší vizi do budoucna, jak pokračovat v této školní jídelně. Jak se cítíte v této pozici? Zatím nijak. (smích) Zatím se učím počítačový program a rozhlížím se a koukám, abych se to naučila a abych se orientovala. Máte už nějaké zkušenosti s touto profesí? Ano, pracovala jsem od školy ve veřejném stravování. Jaké máte vzdělání, vyučila jste se tomu oboru? Mám Střední hotelovou školu v Mariánských Lázních. Už jste byla pevně rozhodnuta, že stojíte o místo „ředitelky“ školní jídelny v Dobřanech, nebo to byla jedna z možností? Ne. Bylo to přímo v obci Dobřany. Narodila jste se v Dobřanech, nebo jste se sem přistěhovala? Já jsem se sem přestěhovala za manželem, který se zde narodil. Co se vám v jídelně líbí a co naopak ne? Líbí se mi nová, naprosto zrenovovaná a funkční kuchyň a vůbec se mi nelíbí prostory jídelny (pozn. red.: stravovací části jídelny). Už jste zde ochutnala nějaká jídla? Chutnalo vám? Ochutnala jsem od pondělka všechna jídla, která se tu uvařila a všechna mi chutnala. Jak byste ohodnotila celkově ŠJ (personál, kuchyni, jídelní halu, …)? Když to vezmu postupně, tak zařízení kuchyně je na dvojce, tam ještě opravdu spousta věcí, které je třeba dokoupit, chybí. Zařízení a vzhled jídelny je na pětce, to naprosto neodpovídá tomu, jak by měla dnešní jídelna pro děti vypadat, a personál, tak jak jsem ho za ty tři dny stačila poznat, je zatím na jedničku J. Říkala jste, že se vám nelíbí hala jídelny, máte v plánu požádat o dotace město, aby se tato jídelna nějak vylepšila? Město ví, jak ta jídelna vypadá, a myslím si, že plány s ní jsou. Protože všechno je v dnešní době omezeno financemi, tak zatím se budu snažit využít služeb školní jídelny a potažmo i dětí ze školek i ze školy. Výzdoba a rozestavění stolů budou prioritní věcí už v březnu. Máte nějaké plány týkající se pestrosti jídel, dezertů a navýšení jejich kvality? Určitě. Budeme se daleko více soustředit na zeleninové pokrmy, budu do vás hrnout i trošku takové té racionální stravy s tím, že budu zkoušet, co děti papají a nepapají (smích). A potom samozřejmě od září plánuji zařazení třetího jídla, které bude striktně vegetariánské, zatím jenom jednou v týdnu. Pokud to kuchyně zvládne uvařit, tak by to bylo každý den v týdnu. A plánuji pro vás salátový bufet. Budete se tedy zajímat o to, co chutná žákům a podle toho se také zařídíte? Ano, děti budou prioritní! Přemýšlela jste o tom, jestli stále budeme mít čipy, nebo bude nějaký nový způsob „odpípávání“? Ne, čipy zůstanou. Všichni víme o zvyšování DPH, bude to mít nějaký odraz na ceně stravy v jídelně? Tak já jsem limitována státními normami, kterými se musím řídit, ale pokud se něco nezmění a pokud ze školy nepřijde nějaké nařízení, tak já sama osobně bych ceny zvyšovat nechtěla. Napadlo vás nabídnout na období letních prázdnin brigády pro studenty? Ano, dokonce uvažuju o zřízení učitelského střediska ve ŠJ, které bude přístupné podle zákona od 15 let. Jak vaříte doma? Vařím často doma (smích). Mám třináctiletého sportovce, takže vařím většinou racionální stravu. Preferujete nějaký druh stravy jako makrobiotiku nebo vegetariánství? Vyloženě úplně ne, ale orientuji se spíše na tu racionální stravu. Jaké je vaše oblíbené jídlo? Tak úplně nejradši mám zeleninové saláty s cizrnou, ale má rodina je omáčková, takže jakákoli omáčka kromě koprové. Zajímá vás stravování ve světě? Ano, sleduji to. Dokonce bych tady v jídelně chystala určité úseky, třeba týden americké kuchyně, italské kuchyně a i na ty vaše hranolky dojde. (smích) Sledujete v televizi nějaké pořady o jídle? Ano. Sleduji pořad Kluci v akci a strašně uznávám pana Pohlreicha.

Po rozhovoru nám paní Černá ještě sdělila, že od dubna bude školní jídelna vařit i Mateřské škole Dobřany, která bude odebírat 1. jídlo, takže toto jídlo bude spíše dětské. A hlavně – nic se nebude vařit z polotovarů! Také by nám paní vedoucí prý ráda umožnila mít každý pátek jako dezert nějakou buchtu (bábovku, …)

Myslíme si, že se blýská na lepší časy J. Paní Černé za rozhovor děkujeme a už se těšíme na všechny změny J.

Míša, 9.B, a Oli 8.A

 

Don´t give it up!

soutěžDne 22. ledna se ve škole konala konverzační soutěž v anglickém jazyce. Letos bylo velké úsilí zvítězit. Pro deváťáky bylo celkem důležité, aby postoupili do okresního kola, jelikož pak by měli plus při přijímacím řízení na střední školu. Soutěž byla rozdělena na dvě části. První část tvořil poslech, který je pouštěn v Německu v rámci jejich závěrečné zkoušky. Druhá část soutěže byla složena z povídání na dané téma.

Moje pocity, když jsem šla ke stolu, byly hodně smíšené. Vstala jsem ze židle a pomalým krokem šla k učitelskému stolu, kde seděla paní učitelka Hlaváčová a paní učitelka Bardounová. Sedla jsem si a nervozitou se úplně roztřásla. Z obyčejných kartiček s čísly jsem měla takový strach, jakoby určovaly můj osud. Vytáhla jsem si první číslo, které skrývalo téma cestování. Úplně zpocená z nervozity jsem se znovu odhodlala a vytáhla druhé číslo. Přišla ta chvíle, kdy mi paní učitelky oznámily, co je to za téma. Bylo to vaření a věřte, že přesně tohle téma jsem vůbec nechtěla!:) Chtě nebo nechtě jsem se do povídání pustila. Bohužel to nedopadlo podle mého očekávání, ale nakonec i přes nezdařené povídání jsem se umístila na 3.místě a těším se na příští rok.

Domča, 8. B

O DIVADLE

Komedie či tragédie, aneb Moliérův „Lakomec“

LakomecSkrblík, škudlil, krkoun, hamoun…, tak, i mnohem více by se dala popsat hlavní postava dramatu J.Moliéra, které se nyní představuje v Divadle J. K. Tyla v Plzni. V hlavní roli pan Harpagon - v podání Pavla Pavlovského.

Příběh o tomto velmi bohatém, avšak po penězích nenasytném muži, vypráví o jeho lakotě a nedůvěře ke všem ve svém okolí, dokonce i k dceři Elišce (Markéta Frösslová) a synovi Kleantovi (Zdeněk Rohlíček). Příběh se začne komplikovat, když se Eliška i Klemant zamilují. Eliška do Valéra (Jan Maléř), muže ze slavného rodu, který se kvůli své lásce zbavil jména a slouží u Harpagona, a Klemant do chudé Mariany (Andrea Mohylová, Kamila Kikinčuková). Jejich otec však o jejich láskách neví, a proto Elišku zasnoubí se starým, avšak bohatým šlechticem a sám si bude chtít vzít chudou Marianu. Nastanou humorné scénky, které vyvrcholí okradením samotného Harpagona. O Harpagonově narušeném psychickém stavu vypovídá i následující ukázka. „Ach, peníze, penízky, vy moji zlatí drahouškové! Jste pryč a pryč je má opora, má útěcha, má radost! Nemám už, co bych na tomto světě pohledával!“. Peníze se mu nakonec vrátí, ale výměnou za povolení sňatků jeho dětí. A tak v tomto příběhu ani lakota, ani hamounství nezastavily lásku a štěstí.

Vidět tuto známou hru pro mě bylo potěšením, avšak mám pár připomínek. Lakomec měl premiéru v 17. století, a tudíž mě velmi mrzí kostýmy, na první pohled zřejmé, ze současnosti. Vadilo mi, že si herci nechávají své vlastní doplňky, které v té době rozhodně nebyly součástí oděvu. Nebo v popise chudá Mariana měla na krku zlatý náhrdelník apod. Vím, že jsou to všechno detaily, ale na detailech v takovýchto hrách podle mne nejvíce záleží a takové divadlo, jako je Divadlo J. K. Tyla v Plzni, by se takovýmto amatérským chybám mělo vyhnout.

Míša, 9.B (obrázek stažen z netu)

 

Proradná Markétka

Příběh o doktoru Faustovi, který se upsal ďáblovi, jistě každý znáte. Ovšem napadlo by Faust a Markétaněkoho, že toto téma je zpracováno panem režisérem Jiřím Heřmanem jako opera? Nenapadlo, že?

Opera s názvem Faust a Markétka je na repertoáru plzeňského divadla teprve od ledna, avšak sklízí obrovský úspěch u každého diváka. Děj je prostý. Dr. Faust (V. Prolat) je nespokojený se svým životem, a tak se upíše Mefistofelovi, představiteli satana (D. Nykl). Přeje si být zase mladý a užívat si se svůdnými ženami. Jeho „obětí“ se stane mladá, půvabná a cudná dívka Markétka (K. Kněžíková). Je opuštěná, protože její bratr Valentin (M. Chladima) odešel do války a zbytek rodiny jí zemřel. Tím se stává velmi zranitelnou a Faustovi podlehne i navzdory varování své sousedky Marty (E. Weissová). Faust jí poskytne lásku, něhu a pochopení a Markétka se do něj zamiluje. Doktor však musí zaplatit svůj dluh u satana, a tak Markétku i s jeho dítětem opustí. Zoufalá Markétka to ovšem dobře nenese a celý život se jí boří. Jak dopadne francouzské zpracování této opery skladatelem Ch. Gounodem? Vzpamatuje se Markétka ze svého pobláznění? To se dozvíte, jestliže zhlédnete okouzlující představení s názvem Faust a Markétka.

Mary, 8.B (obrázek stažen z netu)

 

Kdo vyhraje sázku!

PygmalionMáte rádi divadlo? Jestli ano, tak neváhejte a kupte si lístky na divadelní hru Pygmalion. Hlavní roli v této hře hraje londýnský profesor fonetiky Henry Higgins (Martin Stránský), který uzavře se svým přítelem plukovníkem Pickeringem (Jakub Zindulka) sázku, že naučí ušmudlanou pouliční květinářku Lízu Doolittleovou (Markéta Frösslová) výslovnosti vznešené dámy. Zaslepen tím, že chce vyhrát sázku, zachází s Lízou jako s kusem hadru a neuvědomuje si, že i ten, kdo není zrovna z vyšších vrstev, má také city. Jeho pokus nenaučil Lízu jen správně mluvit, ale také z ní nečekaně udělal dívku, která si umí vážit sama sebe a začíná tušit, že i ten, kdo není vznešený, je také člověk, kterého by si měli lidi vážit. Konec zůstává otevřený, ale určitě tuhle skvělou hru doporučuji.

Kačka, 8.B (obrázek stažen z netu)

 

Tajemství schované hluboko v peci?

Tajemství, operu od českého skladatele Bedřicha Smetany, by měl znát každý aspoň z knížek. Opera v podání operních pěvců z Velkého divadla J. K. Tyla v Plzni je velmi Tajemstvínápaditá a pojednává o tom, jak se nám, Čechům, nedá věřit, a jak neudržíme žádné tajemství schované pod pokličkou. Každý z nás si občas pustí pusu na špacír, jak se říká, ale stávat by se to nemělo. Dílo se třemi dějstvími je plné tajností, neodkrytých lží a citů. Všechno se odehrává v malém městečku pod Bezdězem, kde je ukryt údajný poklad Frátera Barnabáše, zesnulého kněze, o kterém nikdo neví ani trošku. Žije zde Kalina (D. Tolaš) se svým synem Vítkem (T. Kořínek) a Malina (P.Horáček) se sestrou Rózou (K. Jalovcová) a dcerou Blaženkou (J. Sibera). A jak už to v příbězích bývá, tyto rodiny se nemají rády, ovšem jejich děti se milují. O ruku panny Rózy se uchází spousta nápadníků a mezi nimi byl kdysi i Kalina. Blaženka s Vítkem nemohou svou lásku dlouho tajit, zatímco jejich otcové to netuší. Jediný, kdo ví o jejich citech, je Róza. Dokáže Róza udržet tajemství? Co se ukrývá za tajuplnými zdmi Bezdězu? Jestli se chcete dozvědět všechna tajemství, která v opeře jsou, tak si ji určitě nenechte ujít. S herci hru nastudoval režisér Dominik Beneš a myslím si, že se jim zpracování opery Tajemství moc povedlo.

Mary, 8.B (obrázek stažen z internetu)

 

Vzpomínáme ...

Každý den a každou sekundu se na naší planetě rodí a zaniká život. Všichni to víme a všichni to vnímáme jako vyváženou součást lidského bytí. Nikdo z nás ovšem není připravený na odchod někoho blízkého, někoho, koho jsme milovali celým svým srdcem i duší. A i když se nejedná o nikoho z rodinného kruhu, zasáhne nás to. Protože smrt člověk vnímáme nějak negativně.

15.1.2013  zemřel ve věku 43 let jeden skvělý člověk. Byl mediálně známou osobností, byl něčí partner, bratr, otec, syn i kamarád. Mohla bych zde vypisovat mnoho informací z jeho soukromí, ale domnívám se, že k úctě jeho památky plně postačí několik důležitých momentů ze společensky veřejného života. A to co patří jen těm nejbližším, ať zůstane veřejnosti skryto.

Miroslav Bukovjan měl v úterý 14.1.2013 náhlou zdravotní příhodu, jejímž následkům podlehl. Míra byl novinář tělem i duší, Většina z nás ho znala jako tvář televize ZAK a jako hlavního organizátora RADBUZA FESTu v Dobřanech. Do televize ZAK se vrátil po dlouhé odmlce a ihned si získal mnoho svých příznivců. Hodně lidí je dnes právě díky němu v televizní branži úspěšná, jelikož rád předával své zkušenosti dál a všem s ochotou poradil. Když mohl, rád pomáhal, a férovost ho provázela celým jeho životem. Kde byl, všude měl přátele. Miloval hudbu, byl aktivním členem skupiny Potíže, která je zaměřená na hudební žánr folk. Hrál na kytaru, harmoniku a zpíval.

Pojďme uctít Mírův odchod z tohoto světa tím, že budeme smysluplně žít a vychutnávat každý okamžik svého bytí, protože nikdo z nás neví, jak dlouho jeho pouť potrvá, nebo jak dlouhá bude cesta  někoho, koho milujeme...

Alča, 9.B

 

Koza a její další dobrodružství

kozaPříběh je o sýrařích Kubovi (Matěj Hádek) a Máce (Mahulena Bočanová), kteří mají děti Honzíka (Martin Sucharda) a Zuzanku (Alena Kokrdová). Jsou už jedinými sýraři v království, protože ty ostatní odnesl čert, ale jednou se k našim hrdinům dostaví královský sýrař a chce od nich koupit sýr pro krále, který si na nich moc libuje, ale sýr zmizel. Zuzanka a Honzík, když se ráno vzbudí, tak si myslí, že jejich rodiče šli na trh, ale potom se dozví od jakési vesničanky, která si u nich objednala sýr, že je unesl čert (Karel Heřmánek). A tak malí hrdinové jdou se svou tetičkou kozou (Jiří Lábus) a Dlouhým (Michal Dlouhý), Širokým (Miroslav Táborský) a Bystrozrakým (Miroslav Vladyka) zachránit své rodiče. A jak dopadne tento napínavý příběh? Nechte se překvapit a jděte se podívat do kina.

Druhý díl byl natočen, jelikož měl první díl velký úspěch. Nenechte si tento příběh ujít, neboť vtipné hlášky Bystrozrakého a daleko lepší animace vás jistě osloví.

Kájina, 6.B (ilustroval Matěj H.,8.A)

 

S mrtvými si nehrajte!

Do kina se letos dostala nová pohádka Frankenweenie: domácí mazlíček. Hlavním hrdinou jekino malý chlapec Viktor, který nemá žádné kamarády. Jediný jeho přítel byl jeho pes Sparky. Jednoho dne o něj nečekaně přišel. Chlapec byl smutný, vymyslel pokus, který Sparkymu vrátil život. Snažil se skrývat, že Sparkyho oživil. Ale Sparkymu se jednou podařilo uniknout, a tak Viktorovi spolužáci, učitelé a další obyvatelé města zjistili, že žije. Později se ukázalo, že znovuzrození může mít své mušky. Pohádku napsal Tim Burton, je kreslená. Kdo však upřednostňuje barevné kreslené pohádky, bude v tomto případě zklamán. Tato verze je černobílá. Ve světě se příběh ujal jako horor pro děti.  Doporučuji všem dětem, které se rády bojí.

Vali, 6.A (obrázek stažen z netu)

 

ČT 4 z druhé strany

ČTDne 25.1.2013 u nás v Dobřanech byla natáčet Česká televize cyklus „Žijeme sportem“ a v Cinema Bowling natáčeli o kuželkách. Tento pořad Žijeme sportem, by nám měl ukázat, který sport se jak hraje, měl by nám sport přiblížit. Vzniká cyklus o stovce sportů v České republice a každý díl trvá přibližně 20 minut.  My jsme měli tu čest, že přijeli i k nám do Dobřan natáčet mladé kuželkářské naděje. Byla tady i mistryně světa v kuželkách Naděžda Dobešová, se kterou televize dělala rozhovor a nám kuželkářům dala nějaké rady. Potom naše hráčky hrály a pan kameraman natáčel, aby diváci věděli, jak se kuželky mají správně hrát. Mezitím co určité hráčky hrály, tak s jinými byly natáčeny rozhovory. Moderátoři nám položili otázky typu, proč nás kuželky baví, co nás na tom nejvíc baví a proč jsou pro nás kuželky lepší než ostatní sporty. Samozřejmě se ptali i našich trenérů Josefa Fišera a Martina Provazníka. Náš díl se už vysílal na ČT 4 a je možné ho zpětně najít v archivu ČT 4. Celé natáčení se mně i mým spoluhráčkám líbilo a byla to nezapomenutelná zkušenost.

Barča, 8.A

 

A co chlápek s drápy?

Jak jsem slibovala, tady máte 2. díl komiksu MARVEL. Je lepší než ten první (Amazing MarvelSpiderman), ale na ten další díl nemá (Avengers rozpad).  Kniha vypráví o skupině superhrdinů (zmutovaných lidech) jménem X-men. Jako hlavní postavy zde vystupují Kyklop, Logan, Profesor, Emma a dále se k nim přidává Katty, která získala schopnost prolézat zdmi. A jako v každé knize zde vystupuje i padouch, který se snaží všechno rozmetat a zavést chaos. Ale je tu ještě jedna postava, která mě do příběhu „vtáhla“ ještě více - malá holčička Tilda, která umí zhmotnit své noční můry (když se jí např. zdá o obživlé kostře a ona neudrží svou sílu, zjeví se kostra v jejím pokoji, tedy v realitě). Tilda tím zabila své rodiče a později ji adoptovala náhradní rodina. Náš padouch, věřte nebo ne, je stvořen z noční můry jedné osmileté holčičky. Když se to ale dozvěděl S.H.I.E.L.D. (organizace, která vytváří např. zbraně a nové letouny), začal vytvářet falešnou protilátku na mutaci. Tilda byla přemístěna do sídla X-menů a na konci komiksu byla vyléčena z mutace. Předností komiksu je jeho schopnost čtenáře zaujmout nádhernými kresbami i poutavým příběhem. Doporučuji přečíst tento díl i ten další, o kterém vám napíšu příště. Autorem komiksu není nikdo jiný než světoznámý Stan Lee (autor Amazing Spiderman, komiksy maluje John Kirby), Stanova nejznámější díla jsou Iron man, X men, Spiderman atd.

Lucka, 6.A (ilustroval Michal, 6.B)

Pro hokejovou mládež je nový soupeř…

hokejV Českých Budějovicích si pan Jaroslav Pouzar nechal postavit svůj vlastní hokejový stadion. Jmenují se HC Českobudějovičtí LVI a je to tým mládeže. Vím, že asi všichni z vás fandíte Plzni, ale takto budou naši hoši mít alespoň o soupeře navíc J.

Českobudějovičtí LVI mají tyto barvy: oranžová, bílá, modrá a žlutá. Jejich moto zní: „Jen velká dřina a píle tě dovedou do cíle ... a když ne, staneš se lepším člověkem!“ Tímto trenéři a pan Pouzar motivují malé začínající hokejisty. Klub si klade za cíl vychovávat mladé hokejisty po stránce sportovní, ale i morální. Můžete si je najít na stránkách www.hc-cbl.cz.

Popřejme jim do budoucna hodně štěstí, ale Plzeňákům výhry.:-)

Sára, 6.A (obrázek stažen z internetu)

 

BULVÁR

Konec světa byl a bude!

Předpovídaný konec světa v roce 2012 byl! V Japonsku spadla Tokijská věž, šikmá věž v Pise se naklonila o 5° stupňů aj. Ale to není konec, podobných událostí bude daleko víc. Podle věrohodného zdroje v příštím roce má dle propočtů spadnout Eifellova věž v Paříži, rok poté se rozpadne část Itálie vlivem vlnobití a Středozemní moře zalije polovinu Evropy. Katastrofy nezasáhnou pouze Grónsko a Severní Ameriku. Lidstvo má naději na přežití.

Vojta, 6.A

 

Kudla, prodavač a naštvaný zákazník

bulvárNa benzince v Dobřanech se stala loupež! Lupič přišel s „kudlou“ v ruce a požadoval po prodavačce hotovost, ta však zmáčkla tlačítko alarmu. Než přijela policie, což trvalo asi půl hodiny, lupiče položila na lopatky díky karate, ve kterém má černý pásek. To lupič nečekal a nekladl žádný odpor. Po výslechu prodavačky se však ukázalo, že prodavačka použila nepřiměřenou sílu a dostala dvouletou podmínku.

Oli, 8.A, a Alča, 9.B (ilustroval Matěj, 6.B)

 

Co se všechno mohlo stát? Kolik bouraček tento den bylo?

Ve středu 6.2.2013 se před naší školou náhle utvořila veliká kolona bezmála 50 aut. Kvůli bulvárnáledí nemohlo strmý kopec vyjet žádné auto. Kolona byla dlouhá od viaduktu až po kruhový objezd na tř. 1. máje. Na zastávkách čekaly autobusy a v kopci marně brzdily kamiony s návěsy. U viaduktu se jeden z velikých kamionů převrátil do strouhy vedle silnice, proto také musela na místo hned přijet sanitka. Osobní auta s naštvanými lidmi čekala, než se situace uklidní. Všechna kola se protáčela a žádná auta se až do odpoledních hodin nepohnula ani o metr. Situaci na silnici ostražitě sledovali žáci naší školy a hlásili každý pohyb jakýchkoliv aut. Všechna auta nervózně čekala, než zasáhne příroda a námraza ze silnic trochu opadne. Okolo čtrnácté hodiny se opět všechna auta, autobusy i náklaďáky rozjely.

Kačka, 8.B (ilustroval Matěj, 8.A)

 

Skandál! Kde se vlastně zrodilo datum 14.2.?

bulvárSvátek zamilovaných, dárky, růže, ... To všechno patří ke svátku svatého Valentýna. Kde se vlastně vzalo datum 14.2.? Historie Valentýna sahá až ke starému Římu. Zmínka o tom, že císař si povolal svého služebného k sobě, aby na moudrého muže na Valentýna dohlédl. Vzal si ho tedy k sobě domů. Astorius měl dceru, která byla nevidomá, a Astorius poprosil Valentýna, ať se za jeho dceru modlí. Stal se zázrak a dcera se uzdravila. Valentýn se do dcery zamiloval. Pohané vtrhli do Astoriova domu a popravili ho, protože odmítli uvěřit zázraku. Druhá verze o tom, jak vlastně vznikl Valentýn, je poněkud odlišná. Vládl císař Klaudius II. a chtěl si utvořit silnou armádu, moc mužů ale do armády nechtělo. Císař si myslel, že je to kvůli lásce, a tak zakázal sňatky. Valentýnovi se to zdálo jako nesmysl. Jednoho dne ho zavřeli do vězení a lidé, kterým pomohl, mu nosili dopisy nebo drobné dárečky. Dcera žalářníka se rozhodla, že Valentýna navštíví, on se do ní zamiloval. Ve dne jeho popravy 14. února 269 př.n.l. jí nechal dopis, ve kterém bylo: Od tvého Valentýna. Jaká verze vám je bližší? Myslíte, že to bylo ještě úplně jinak?

Domí, 8.B (ilustroval Matěj, 8.A)

 


 

Podlavičník - časopis pro lidi  školou povinné, začátečníky i pokročilé. Vydává Základní  škola  v  Dobřanech, okres Plzeň – jih, tř.1.máje 618,  PSČ 334 41, tel. 377 970 467, e-mail: jaroslav.sedivy@zs.dobrany.indos.cz. Žákovská redakce: Redakční kroužek pod vedením Mgr.Michaela Hlaváčové:. 6.A: Sára Ženíšková, Adéla Němečková, Karolína Eichlerová, Valerie Fišerová; 6.B: Magdalena Hadačová, Marek Čejka, Michal Hrubý (ilustrátor); 7.A: Simona Plassová; 8.A: Olga Přibylová, Bára Málková, Matěj Hrubý (ilustrátor); 8.B: Marie Kordíková, Dominika Hrádková, Kateřina Mafková; 9.B: Alena Klímová, Michala Pošarová, Barbora Sýkorová. Koordinátorka přispěvatelů z 1.stupně Mgr. Alena Formánková.  ePodlavičník -  internetová verze na www.zsdobrany.cz  Mgr. Jana Fialová.  Editace: Mgr. Jaroslav Šedivý.  Časopis tiskne a sponzorsky podporuje: Prima Press s.r.o., Borská 44, 316 00 Plzeň. Předplatné časopisu ve školním roce 2012/13: 50 Kč.  Časopis č.6/12/13 předán k tisku 4.3.2013. Veškeré příspěvky, dotazy, soutěžní lístky a inzeráty vhazujte do schránky Podlavičníku či  předávejte redaktorům časopisu.