Navigace

Obsah

Informace Sdružení rodičů
V Dobřanech 24. 8. 2023
Vážení rodiče,
podobně jako v předchozích letech zajišťuje Sdružení rodičů výběr finančních příspěvků, které budou v průběhu školního roku použity na odměny při akcích a soutěžích, které škola pro Vaše děti připravuje a jež nemůže dotovat ze státních či obecních prostředků. Všechny takto získané finance jsou a budou využívány výhradně ve prospěch žáků (výbor SR provádí každoročně vyúčtování příspěvku v červenci).

Sdružení rodičů stanovilo pro školní rok 2023/24 výši ročního příspěvku na 150 Kč na 1 žáka školy (při více žácích z jedné rodiny se tedy jedná o násobek tímto počtem).
Příspěvek uhraďte prosím do 15. září 2023:
1. v hotovosti prostřednictvím třídních učitelů / učitelek Vašich dětí, nebo
2. 
bezhotovostně na č. účtu ZŠ Dobřany 19-5514660287/0100; při zadání platby uveďte variabilní symbol (VS) 505 a do poznámky uveďte příjmení a třídu žáka, za něhož příspěvek hradíte (při platbě za více dětí z jedné rodiny se stejným příjmením stačí uvést jméno a třídu nejstaršího z nich).
Vážení rodiče, pokud byste chtěli spolupracovat ve Sdružení rodičů při ZŠ, nebo byste měli možnost zprostředkovat škole jakoukoli jinou finanční či věcnou pomoc (např. formou sponzorského daru), Vaši iniciativu uvítáme. Pokud budete mít v průběhu roku něco na srdci, neváhejte se, prosím, obrátit na Vámi zvoleného třídního důvěrníka, nebo přímo na zástupce SR (kontakty na www.zsdobrany.cz/o-skole/sdruzeni-rodicu/ , předsedkyně SR Dana Brožková, dana.brozkova1@gmail.com).
Děkujeme za Vaši podporu a přejeme pohodové měsíce školní docházky.
Za výbor SR Dana Brožková, předsedkyně