Navigace

Obsah

Činnost výchovné poradkyně pro 1.stupeň ZŠ

 


 

Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň

 


 
Školskými poradenskými zařízeními jsou:

pedagogicko-psychologická poradna a speciálně-pedagogické centrum

(Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních),

pouze na základě jejich doporučení lze přizpůsobit výukové a výchovné působení potřebám dítěte, případně realizovat individuální vzdělávací plán