Navigace

Obsah

 

Základní škola Dobřany

Informace k provozu školní jídelny od 30. 11. 2020

Všichni žáci (na distanční i prezenční výuce) mají nadále nárok na dotovanou stravu.

Od 30. 11. 2020 se ve školní jídelně (uvnitř) mohou stravovat žáci na prezenční výuce a zaměstnanci ZŠ. Strávníci mají povinnost v prostorách ŠJ nosit roušky kromě doby konzumace stravy. Stále platí nutnost dodržovat rozestupy a zasedací pořádek dle pokynů vedoucí školní jídelny. Pokud rodiče (žáci) na prezenční výuce chtějí, mohou si vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů ve výdejním okýnku dle stanovených časů.

Žáci na prezenční výuce jsou automaticky přihlášeni k odběru stravy, pokud jídlo nebudou odebírat, odhlásí se standardně podle řádu školní jídelny. Žákům lze objednat i dopolední svačinu.

Pro ostatní strávníky včetně strávníků MŠ platí stále standardní systém odhlašování.

Jídelna vaří pouze jedno jídlo.

 

Výdejní doba od 30. 11. 2020

11:00 - 11:45 výdejní okénko pro cizí strávníky a žáky na distanční výuce

11:45 - 13:00 výdejní okénko pro žáky

11:45 – 14:00 výdej v jídelně pro žáky a zaměstnance ZŠ na prezenční výuce dle časového rozpisu a pokynů dozoru ve školní jídelně

 

 

Pro strávníky MŠ platí standartní režim odhlašování.

 
 
 
 
Nové ceny stravného platné od 1.9.2019 na konci této stránky
 
 
 
 
******************************************

Zdravá školní jídelna

O projektu zdravá školní jídelna

Český systém školního stravování nám může závidět celý svět. Projekt Zdravá školní jídelna přináší rady, recepty a příručky, které ho pomáhají sladit s nejmodernějšími poznatky o zdravé výživě. Díky projektu se můžete inspirovat u těch nejlepších jídelen, konzultovat s výživovými odborníky a získat prestižní certifikát Zdravá školní jídelna.

 
Školní jídelna je do projektu zařazena a usiluje o certifikát Zdravé školní jídelny.
 

10. kritérií, která mají splňovat zdravé školní jídelny

1. Z pyramidy na talíř

2.Pestý jídelní lístek s nabídkou neslazených nápojů

3. Správné a bezchybné vedení spotřebního koše

4. Čerstvé a sezónní potraviny jsou základem pokrmů

5. Střídmé solení s ohledem na dětského strávníka

6. Omezení používání dochucovadel 

7. Podpora národních tradic a regionálních zvyklostí

8. Pravidelné vzdělávání personálu školní jídelny

9. Zvyšování výživové gramotnosti a podpora správných stravovacích návyků

10. Prezentace školní jídelny a komunikace s pedagogy, dětmi, rodiči

 
 

Bližší informace u vedoucí ŠJ nebo na stránkách KHS Plzeň

 
Naši regionální a farmářští dodavatelé
http://www.mlekarnamilda.cz/
Milda
 
http://www.farmadivis.cz/
Diviš
 
http://www.milknatur.cz/
milk
 
https://www.sadynebilovy.cz/
lukrena
 
http://www.dobrpek.cz/
pekař
 
http://www.reznictvidobrany.cz/
masňák
 
https://www.facebook.com/vejcezesumavy/?fref=tag
vejce
 
https://www.rybybezkosti.cz/
ryba

    

Ceny stravného platné od 1.9.2019

děti do 6. let ZŠ 20,-- MŠ 37,--
děti 7-10 let  ZŠ 23,-- MŠ 42,--
děti 11-14 let ZŠ 26,--            
děti 15.let a více ZŠ 27,--        
Cizí strávníci 63,--
svačinka pro ZŠ 20,--
Záloha stravné 1000,--/žáci ZŠ a MŠ
cizí strávníci 1500,--
záloha čip: 120,--
náhradní stravenka 2,--
 
 
 
čísla účtů pro platbu stravného:
 
 19-5514660287/0100
 
Kontaktní osoby pro dotazy:
Lenka Šístková DiS, vedoucí ŠJ MŠ (605 060 831)
Bc. Renáta Černá, vedoucí ŠJ ZŠ (377 972 448; sjdobrany@seznam.cz)
Bc. Jana Kleisnerová, ředitelka MŠ (377 972 587; msdobrany@dobrany.cz)
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ (377 970 467; jpfs@email.cz)