Obsah

 

Týden od 25. února - 1. března 2019 - jarní prázdniny.

 

Týden od  18. - 22. února 2019

Ve čtvrtek budeme celé dopoledne v knihovně. Žáci si přinesou jen penál, svačinu, pití. (Neobjednávat svačinku ve ŠJ.)

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

ČJ

-Vyprávění víkendových zážit.

-Učeb.2 s.47

ČJ

-Písan.2 s.1

-Učeb.2  s. 47

M

-PS2 s.15/7-10

Procv.M s.20/1.+2.ř.

-Počít.zp. sl.41

-Diktát čísel

HV

-píseň Když jsem já sloužil

-Masopust držíme

 

 

ÚT

ČJ

-Písan.2 s.2,

-Učeb.2  s. 48

   

TV

-skok z místa

-skok do dálky

-vytrval. běh

 

PRV

PS s. 48
Chov mazlíčků

ČJ

-Učeb.2  s. 48

-Písan.2 s. 2

-diktát vět

 

 

ST

ČJ

-Písan.2 s.3

-Učeb.2  s. 49

M

-PS2 s.15/11

-Procv.M s.20/dokon.

-Počít.zp. sl.42

VV

-Výroba masky

ČJ

-Písan.2 s.3

--Učeb.2  s. 49

M

PS2 s.16/1-3

 

 

ČT

PASOVÁNÍ  NA  ČTENÁŘE

v Mě knihovně

      -   "   -

      -   "   -

   -   "   -

ČJ

-Učeb.2 s.50

-Písan.2 s.4

M

-PS2 s.16

-Procv.M s.28

-Počít.zp.sl.43

TV

Malá kopaná

PRV

-PS s.49

-Hodnocení týdne

 

Týden od  11. - 15. února 2019

Přednes básně Polámal se mraveneček.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

ČJ

-Vyprávění víkendových zážit.

-Učeb.2 s.42

ČJ

-Písan. s.28

-Učeb.2  s. 42

M

-PS2 s.12/1-4

-Procv.M s.19/1.ř.

-Počít.zp. sl.37

HV

-vysoké a nízké tóny

-píseň Měla babka 4 jabka

-mazurka

 

 

ÚT

ČJ

-Písan. s.29, diktát

-Učeb.2  s. 43

   

TV

-skok z místa

-kotoul vpřed

 

PRV

PS s. 46
Hosp. zvířata - užitek

ČJ

-Učeb.2  s. 43

-Písan. s. 29

 

 

ST

ČJ

-Opis

-Učeb.2  s. 44

M

-PS2 s.12/5,6 13/8.9

-Procv.M s.19/2.ř.

-Počít.zp. sl.38

VV

-Dekor. pr. - peřina a polštář pro Honzu na peci

ČJ

-Písan. s.30

--Učeb.2  s. 44

 

 

ČT

ČJ

-Písan. s.31

-Učeb.2 s.45

M

-PS2 s.13/10-12, 14/1-3

-Procv.M s.19/ 3.ř.

-Počít.zp.35

Origami

PRV

PS s. 47
Dom. mazlíčci

ČJ

-Učeb.2 s.46

-Písan. s.31

M

-PS2 s.14

-Procv.M s.19- dokonč.

-Počít.zp.sl.40

TV

Cvičení
s hudbou

ČJ 

-Učeb.2 s.47

-Písan. s.32

-Hodnocení týdne

 

Týden od  4. - 8. února 2019

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

ČJ

-Vyprávění víkendových zážit.

-Učeb.2 s.38

ČJ

-Písan. s.24

-Učeb.2  s. 38

M

-PS2 s.6-7 prostředí autobus, s9/6

-Procv.M s.18/1.ř.

-Počít.zp. sl.33

HV

-správný nádech a výdech

-píseň Na horách sejou hrách

-pohyb. hra

poslech: Dvořák, Valčík D dur

 

 

ÚT

ČJ

-Písan. s.25, diktát

-Učeb.2  s. 39,
Pol. se mrav. - zpaměti

   

TV

-slalom. dráha

-střelba na cíl

-házení, chytání

 

PRV

PS s. 44-45
Hosp. zvířata - prostředí

ČJ

-Učeb.2  s. 40

-Písan. s. 25

 

 

ST

ČJ

-Písan. s.26

-Učeb.2  s. 40

-opak. o zvířatech

M

-PS2 s.9/8-10, číslo 13

-Procv.M s.18/2.ř.

-Počít.zp. sl.34

VV

-Zimní studené barvy

ČJ

-Písan. s.26

-opak. o zvíř. - hry

 

 

ČT

ČJ

-Opis vět z tabule

-Učeb.2 s.41

M

-PS2 s.10/3-6

-Procv.M s.18/ 3.ř.

-Počít.zp.35

Stavebnice - jednod. prostor. modely

PRV

PS s. 44-45
Hosp. zvířata - samec, samice, mládě

ČJ

-Učeb.2 s.42

-Písan. s.27

M

-PS2 s.11

-Procv.M s.18- dokonč.

-Počít.zp.sl.36

TV

Malý fotbal

ČJ 

-Učeb.2 s.42

-Písan. s.27

-Hodnocení týdne

 

Týden od  28. ledna - 1. února 2019

V úterý máme hudební pořad za 60,- Kč - hrazeno z třídního fondu.

Ve středu půjdeme na exkurzi do sběrného dvora.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

ČJ

-Vyprávění víkendových zážit.

-Učeb.2 s.33

-Písan. s. 21

ČJ

-Písan. s.21

-Učeb.2  s. 34

M

-PS2 s.5

-Procv.M s.17

-Počít.zp. sl.30

VV

kolorovaná kresba

 

 

 

ÚT

ČJ

-Písan. s.22

-Učeb.2  s. 35

   

HV

Hudební pořad

PRV

Opakování

ČJ

-sebehodnocení

-Písan. s.22

 

 

ST

ČJ

-Písan. s.23

-Učeb.2  s. 36

M

-PS2 s.8

-Procv.M s.17

-Počít.zp. sl.31

Návštěva sběrného dvora

Návštěva sběrného
dvora

 

 

ČT

ČJ

-Opis vět z tabule
-Přepis

-Učeb.2 s.37

M

-PS2 s.8, 9/5,7

-Procv.M s.17

-Počít.zp.sl. 32

Hodnocení práce v I.pol.

ROZDÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Hodnocení pololetí

POLOLETNÍ  PRÁZDNINY

-

 

 

 

 

Týden od  21. - 25. ledna 2019

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

ČJ

-Vyprávění víkendových zážit.

-Učeb.2 s.27

-Hrajeme si s.80

ČJ

-Písan. s.17

-Učeb.2  s. 27

-Hrajeme si
s. 80

M

-PS s.61

-Procv.M s.16

-Počít.zp. s.9/26

HV

-správný nádech a výdech

-písseň Chumelí se, chumelí

-Hrách a kroupy

 

 

ÚT

ČJ

-Písan. s.18

-Učeb.2  s. 28

-Hrajeme si
s. 81

   

TV

-cvičení s plnými míči

-rytm. cv.

-cvič. na kladině

 

PRV

PS s. 42
Třídíme odpad

ČJ

-Diktát

-Učeb.2  s. 28

-Hrajeme si
s. 82

 

 

ST

ČJ

-Písan. s.19

-Učeb.2  s. 29

-Hrajeme si 82

M

-PS s.62

-Procv.M s.16/2ř.

-Počít.zp. 9/27

VV

-Šála, rukavice - dekor. práce

ČJ

-Písan. s.19

-Učeb.2 s.29

 

 

ČT

ČJ

-Opis vět z tabule

-Učeb.2 s.30

-Hrajeme si s.83

M

-PS s.63

-Procv.M s.16

-Počít.zp.10/28

Sněh. vločky - překládání papíru

PRV

PS s. 43 - Odpad = Surovina

ČJ

-Učeb.2 s.31

-Písan. s.20

-Hrajeme si s.84

M

-Opakování

-Procv.M s.16

-Počít.zp.10/29

TV

Malý fotbal

ČJ 

-Učebnice s.32

-Písan. s.20

-Hodnocení týdne

 

Týden od  14. - 18. ledna 2019


 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

ČJ

-Vyprávění víkendových zážit.

-Učeb.2 s.20

-Hrajeme si s.76

ČJ

-Písan. s.12

-Učeb.2  s. 21

-Hrajeme si
s. 77

M

-PS s.58

-Procv.M s.15

-Počít.zp. s.8/22

HV

-jazykolamy

-zvuky

-tleskání dle taktování

 

 

ÚT

ČJ

-Písan. s.13

-Učeb.2  s. 21

-Hrajeme si
s. 77

   

TV

-běh s výměnou míst

-šplh

 

PRV

PS s. 40
pokusy

ČJ

-Písan. s.13
přepis z tab.

-Učeb.2  s. 22-23

-Hrajeme si
s. 78-4ř.

 

 

ST

ČJ

-Písan. s.14
-Diktát

-Učeb.2  s. 23

-Hrajeme si 78-3ř.

M

-PS s.59/5-9

-Procv.M s.15

-Počít.zp. 8/23

VV

-Sněhulák - vatová koláž

ČJ

-Písan. s.15

-Shrn. o pohád.

-Hrajeme si s.77

 

 

ČT

ČJ

-Písan. s.16-4ř.

-Učeb.2 s.24-Hrajeme si s.79

M

-PS s.59/8

-Procv.M s.15

-Počít.zp.8/24

Sněh. vločky

PRV

PS s. 41

ČJ

-Učeb.2 s.25

-Písan. s.16

M

-PS s. 60/3-5

-Procv.M s.15

-Počít.zp.9/25

TV

Vybíjená

ČJ 

-Učebnice s.26

-Představ. čtených knih

Hodnocení týdne

 

Týden od  7. - 11. ledna 2019

Ve středu jedeme do divadla Alfa - hrazeno z třídního fondu.
 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

ČJ

-Vyprávění víkendových zážit.

-Učeb.2 s.16

ČJ

-Písan. s.9

-Učeb.2  s. 16

-Hrajeme si
s. 72

M

-PS s.55

-Procv.M s.13

-Počít.zp. s.7/19

HV

-píseň Zima, zima tu je,
5 ježibab

-zvuky

 

 

ÚT

ČJ

-Písan. s.10

-Učeb.2  s. 17

-Hrajeme si
s. 73

   

TV

-rychlý běh

-rytm. cv.

-nácvik odrazu

 

PRV

PS s. 38,39
pokusy

ČJ

-Písan. s.10

-Učeb.2  s. 18

-Hrajeme si
s. 73

 

 

ST

DIVADLO
ALFA

 DIVADLO ALFA

DIVADLO ALFA

VV

-malba
k pohádce

 

 

ČT

ČJ

-Písan. s.11

-Učeb.2 s.19-Hrajeme si s.74

M

-PS s.56

-Procv.M s.14/1

-Počít.zp.7/20

mobilka - obláčky se sněh. vločkami

PRV

PS s. 40

ČJ

-Hrajeme si s.76

-Učeb.2 s.20

-Písan. s.12

M

-PS s. 57

-Procv.M s.14/2

-Počít.zp.7/21

TV

-podbíh. dl. švih.

-rovnov. na kladině

-šplh

ČJ 

-Poslech četby

-Představ. čtených knih

Hodnocení týdne

 

Týden od  31. prosince 2018 - 4. ledna 2019

Žáci si přinesou Zážitkový deník a knihu čtenou o prázdninách.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

Prázdniny

 

 

 

 

 

ÚT

St. svátek

   

 

 

 

 

 

 

ST

Prázdniny

 

 

 

 

 

ČT

ČJ

-Vyprávění

-Zážitkový deník

-Učeb.2, s.12

-Představení čtené knihy

M

-PS s.53

-Procv.M

-Počít.zp.

VV 

Kresba vánočního dárku

PRV

Příprava laboratoře ve třídě

ČJ

-Hrajeme si s.72

-Učeb.2 s.14

-Písan. s.8

M

-PS s. 54

-Procv.M

-Počít.zp.

TV

Vybíjená

ČJ 

-Představení čtené knihy

-Učeb.2 s.15

Hodnocení týdne