Obsah

 

Týden od  10. - 14. prosince 2018
 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

ČJ

-Vyprávění víkendových zážit.

-Učeb.2 s.7

-Přiřaz. písm.

ČJ

-Písan. s.3

-Učeb.2  s. 7

-Hrajeme si
s. 58-59

M

-PS s.50

-Procv.M s.10/2

-Počít.zp. s.4/10

HV

-vánoční pís. a koledy

-opak. písní

-příprava na Karl. skřivánka

 

 

ÚT

ČJ

-Písan. s.4- 4 ř.

-Učeb.2  s. 8

-Hrajeme si
s. 60

   

TV

Vybíjená

Šplh

 

PRV

V obchodě

ČJ

-Písan. s.4

-Učeb.2  s. 8

-Hrajeme si
s. 61

 

 

ST

ČJ

-Písan. s.5

-Učeb.2  s. 9

-Hrajeme si
s. 62

  M

-PS s.51

-Procv.M s.10

-Počít.zp.4/11

VV

Vánoční přání

ČJ

-Písan. s.5

-Učeb.2  s. 9

-Hrajeme si
s. 62

 

 

ČT

ČJ

-Písan. s.6-4ř

-Učeb.2 s.10

-Hrajeme si s.64

M

-PS s.52

-Procv.M s.11

-Počít.zp.4/12

Papírový řetěz

PRV

Vynálezy

ČJ

-Hrajeme si s.66

-Učeb.2 s.10

-Písan. s.6- 4ř.

M

-PS s. 53

-Procv.M s.11

-Počít.zp.5/13

TV

Kotoul vpřed

Kolébka - nácvik kotoulu vzad

ČJ 

-Poslech četby

-Učeb.2 s.11

Hodnocení týdne

 

Týden od  3. - 7. prosince 2018

V pondělí - přinést vystřihaná písmena, zabalenou písanku.

V úterý - Andělský den, bílé (světlé) oblečení, křídla a svatozář - dle možností.

Ve středu - kino "Čertí brko" - hrazeno z TF.
 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

ČJ

-Vyprávění víkendových zážit.

-Učeb.2 s.5 - čtení

-Přiřaz. písm.

ČJ

-Písan. s.1 - 4ř.

-Učeb.2 s. 6 (Š)

-Hrajeme si
s. 56

M

-PS s.48/1-3,

-Procv.M s.9/1,2

-Počít.zp. s.3/7

HV

-píseň pro Mikul.

-opak. písní

-poslech ván. písní a koled

 

 

ÚT

ANDĚLSKÝ  DEN

-

   

-  "   -

 

-  "  -

 

-  "   -

 

 

ST


ČJ

-hry

  kino

-  "   -

VV

ilustrace k pohádce

 

 

ČT

ČJ

-Písan. s.1 - dokon.

-Učeb.2 s.6

Hry s písm.

M

-PS s.48/4, 49/5

-Procv.M s.9

-Počít.zp.3/8

PRV

Rodina- příbuz. vztahy - procv., PS s.32-33

ČJ

-Písan. s.2 - 3ř.

-Učeb.2 s. 6 (Š)

-Hrajeme si
s. 58-59

ČJ

-Hrajeme si s.58-59

-Učeb.2 s.7/2

-Písan. s.2- 4.-6.ř.

M

-PS s. 49/6,7.8

-Procv.M s.10

-Počít.zp.3/9

TV

Kotoul vpřed

Překáž.dráha

Šplh

ČJ 

-Poslech četby

--Hrajeme si s.60

-Písan. s.2 dok.

Hodnocení týdne

 

Týden od  26. - 30. listopadu 2018

V úterý si mohou žáci přinést foto rodiny.

Ve čtvrtek - krabička od zápalek,
 - koná se třídní schůzka dle časového harmonogramu, jak se rodiče přihlašovali.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

ČJ

-Vyprávění víkendových zážit.

-Procvič. čtení slov se skup. DĚ,TĚ,NĚ, DI,TI,NI, ...

-Hrajeme si
s. 48-49

ČJ

-Rozhovor

-Učeb. s. 83-84

-Hrajeme si
s. 48-49

M

-PS s.45/6-8,

-Procv.M s.8/1

-Počít.zp. s.1/3

HV

-Jedna,dvě,tři, čtyři, pět

-hlasité, tiché zvuky, tény

 

 

ÚT

ČJ

-Hrajeme si s.51

-Čtení skupin BĚ,PĚ,VĚ,MĚ,FĚ

   

TV

-Přeskok švihadla

-cvičení na žebřinách

-úpolové hry

 

PRV 

Opakování

Moje rodina
PS s.30

ČJ

-Přechod na malá písmena

-Jednotahovky

 

 

ST


ČJ

-Učeb. s. 85

-Hrajeme si
s. 52

M

-PS s.45/9,10, 46/1,2

-Procv.M s.8/2

-Počít. zp.2/4

VV

-Vosk. rezerva - perníčky

ČJ

-Přechod na malá písm.

-Hrajeme si s. 53

 

 

ČT

ČJ

-Hrajeme si s.54

-Učeb.2 s.4

M

-PS s.46/3,4, 47/5,6

-Procv.M s.8/3

-Počít.zp.2/5

-Čert

PRV

Rodina- příbuz. vztahy PS s.31

ČJ

-Hrajeme si s.54

-Učeb.2 s.4

M

-PS s. 47/7-12

-Procv.M s.8-oprav ch.

-Počít.zp.2/6

TV

Vybíjená

ČJ 

-Poslech četby

-Učeb.2  s.6

Hodnocení týdne

 

 

Týden od 12. - 16. listopadu 2018

Ve středu si mohou žáci přinést do školy časopisy s komiksy.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

ČJ

-Vyprávění víkendových zážit.

-Učeb. s. 69

-Hrajeme si
s. 30-31

ČJ

-Hláskování

-Učeb. s. 71

-Hrajeme si
s. 30-31

M

-Sčít. a odč. do 5

-PS s.40/1-3

-Procv.M s.3         -dokonč.

-Skládání vlaštovky dle návodu v Učeb.
s.70

 

 

ÚT

JUNIORFEST

Pohádky naruby

    -  "  -

 

PRV 

Vycházka po okolí školy

ČJ

Vyprávění pohádky,  ilustrace

 

 

ST


ČJ

-Hrajeme si, s.32, 33

-Učeb. s.73

M

-PS s.40 dokon.

-Procv.M s.4

VV

-Koláž - ovoce
v míse

ČJ

-Učeb. s.74

komiks

-Hrajeme si s. 33

 

 

ČT

ČJ

-Hrajeme si s.35

-Učeb. s.75

M

-PS s.41

Procv.M s.6

HV

-Píseň V zahradě na hrušce

-dvoučtvrť. takt

PRV

Bezpečně po chodníku PS s.26,27

ČJ

-Učeb. s. 76

-Hrajeme si s.36

M

-PS s.42

-Procv.M. - s.6

-nácvik 0

TV

-Chůze na kladině

-rychlý běh

-pochod

ČJ 

-Poslech četby

-Hrajeme si s.37

Hodnocení týdne

 

Týden od 5. - 9. listopadu 2018

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

ČJ

-Vyprávění víkendových zážit.

-Uvolň.cv. - mal. seš.

-Učeb. s.62

ČJ

- DOMINO

-Diktát písmen

-Hláskování

-Učeb. s. 63

 

M

-Porovnávání
-Sčít. a odč. do 3

-PS s.38/1

HV

-Sedí liška pod dubem

-Klesaj. a stoupaj. melod.

-Správné dých.a postoj při zpěvu

 

 

ÚT

ČJ

-Učeb. s.65 - hra

-Hláskování

TV

-Driblink

-Chůze po lav.

-Úpol. hry

 

PRV 

-PS s.23, 24 - Kde bydlím

ČJ

-Opak. písmen

-Psaní vět

-Domino

 

 

ST


ČJ

-Uvolň.cv. - nácvik listu

-Učeb. s.66

M

-PS s.38/2,3

-Procv.M s.2

VV

-Malba draka

ČJ

-ZOO

-Učeb. s.67

-Uvolň.cv. list

 

 

ČT

ČJ

-Vytvoř. vlastní ZOO

-Učeb. s.68

M

-PS s.39/5-7

Procv.M s.3

Dokončení draka

PRV

Co je v okolí školy blízko, dál

ČJ

-Uvolň.cv. - s.30

-Čtení krátkých slov naráz

-Hláskování

M

-PS s.39/8, 40/1,2

-Procv.M. - s.3

TV

-Vybíjená
s kapit.

ČJ 

Opak. písmen

-Poslech četby

Hodnocení týdne

 

Týden od 29. října - 2. listopadu 2018

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

PODZIMNÍ  PRÁZDNINY

 

 

 

 

 

ÚT

PODZIMNÍ  PRÁZDNINY

 

 

 

 

 

 

ST


ČJ

-vyprávění + ukázka Zážitk. deníku

-Uvol.cv. malý seš.

-Učeb. s.58

M

-PS s.36

-nácvik 3

VV

-Kresba z oslav

ČJ

-Učeb. s.58

-Uvolň.cv. s.28

 

 

ČT

ČJ

-Uvolň.cv. s.29

-Učeb. s.59

M

-PS s.37

-nácvik 4

-skládání čísel z knoflíků

-Skládání pap. - ocas draka

PRV

PS s.22+23

Orientace v obci, bezpečná cesta do školy

ČJ

-Uvolň.cv. - malý seš.

-Učeb. s.60

-Diktát slov

M

-PS s.37/9

-Nácvik 5

-Skládání pap. + stříhání dle návodu

TV

-Cvičení s plnými míči

-Chůze po lavičkách

-Hra na jelena

ČJ 

Učeb. s.61

-Práva dětí

Hodnocení týdne

 

Týden od 22. - 26. října 2018

V pondělí Jablíčkový den. Žáci si přinesou penál, záznamníček, notýsek, svačinu, pití, jablíčko, (pokrm z jablek na ochutnávku - není podmínkou).
I oblečení by mělo mít barvu jablek.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

JABLÍČKOVÝ 
DEN

      -  "  -

     -   "  -

        -    "   -

 

 

ÚT

ČJ

-Vyprávění
-Učeb. s.52, 53
-Uvolň.cv. v seš.

-Diktát slov

TV

-Přeskok švihadla snož.

-Cvič. na žebř.

-Zaháněná

 

PRV 

-PS s.19 Části rostlin

ČJ

-Uvolň. cv. v seš.

-Učeb. s.53

-Založ. Zážitk. deníku

 

 

ST


ČJ

-Uvolň.cv. na pap.

-Učeb. s.54

M

-PS s.33

VV

-Vlaštovky
(využití uvolň. cv.)

ČJ

-DOMINO

-Učeb. s.55

-Uvolň.cv. s.27

 

 

ČT

ČJ

-Uvolň.cv. na pap.

-Učeb. s.52

M

-PS s.34

Práce se stavebnicí

PRV

Semena plodů, PS s.18, 19

ČJ

-Uvolň.cv. s. 28

-Učeb. s.57

M

-PS s.35

TV

-Hod na koš

-Přihrávky

-Na jelena

ČJ 

100 let republiky

Hodnocení týdne

 

Týden od 15. - 19. října 2018

Žáci doma lisují listy. Přinesou je do školy 17. října.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

PO

ČJ

-Vyprávění víkendových zážit.

-Uvolň.cv. na pap.

-Učeb. s.45

ČJ

- DOMINO

-Diktát písmen

-Hláskování

M

-PS s.29

HV

-Kočka leze dolů

-Klesaj. melod.

-Napodob.zvuků

 

 

ÚT

ČJ

-Učeb. s.47
-Uvolň.cv. s.23

-Hláskování

TV

-Přihrávky jednoruč

-Hod na koš

-Rychlý běh

 

PRV 

-PS s.17 - Stromy, keře

ČJ

-Uvolň. cv. 23

-Učeb. s.47

 

 

ST


ČJ

-Uvolň.cv. s.24

-Učeb. s.48

M

-PS s.30/1,2,

orientace v prostoru

VV

-Otisk listů

ČJ

-DOMINO

-Učeb. s.49

-Uvolň.cv. s.24

 

 

ČT

ČJ

-Uvolň.cv. s.25

-Učeb. s.50

M

-PS s.31, 30/4,5

koláž z listů - skřítkové

PRV

Zelenina, PS s.18

ČJ

-Uvolň.cv. - pap.

-Učeb. s.51

-Diktát slov

M

-PS s.32

TV

-Přeskok  švihadla

-Míčová zaháněná

-Nízký start

ČJ 

Učeb. s.52

-Uvolň.cv. 26

Hodnocení týdne