Navigace

Obsah

Informace pro rodiče:

Vyúčtování školního výletu v 7. ročníku: doprava    108

                                                                        program   300

                                                                        celkem      408

Částka 92 Kč bude zúčastněným žákům vrácena tak, že se jim o tuto částku sníží platba pomůcek na začátku tohoto školního roku.

Vybíraná částka je v tomto roce celkem 509, zaokrouhleno na 510 ( 1 Kč do fondu na výměnu baterie do hodin ve třídě:-) )