Obsah

Domácí úkoly: budou vždy zadány v úterý , odevzdání ve čtvrtek

Prosinec

1. úkol: 1) Sb.: 35/6

               2) Zapiš číslo ve tvaru a.10: 93 000, 5 810 000, 25 . 103 , 740 . 1011

               3) Vypočítej povrch krychle, která má délku stěnové úhlopříčky 200 cm.

2. úkol: SB.: 83/2   84/ 3,4     85/6     89/1