Navigace

Obsah

Učivo: 

ČJ: (prosím procvičujte i doma - zejména čtení a skládání slabik - oboje každý den alespoň na chvíli)

Písmeno a hláska: M, m, A, a, Á, á, L, l, E, e (É, é), S, s, P, P, U, u, slabiky z probraných písmen

PSANÍ: psace e, l, le

Stále trénujeme:  orientace na ploše i v prostoru (co je vlevo/vpravo, nahoře/dole, ...)

řádek, sloupec (co je  v prvním řádku ve třetím sloupci...)

sluchovou paměť a rozlišování (Co vše jsi slyšel, na co začíná "máma".., co začíná na "p"...), co je: P - I - L - A dohromady (hláskujeme, děti se snaží dát dohromady slovo)

rytmus: vytleskat  slovo na slabiky 

zraková paměť a rozlišování: Co se změnilo? Je to stejné? Který obrázek mezi ostatní nepatří? Najdi rozdíl... 

uvolňovací cviky (nejen na papír, ve vzduchu, tabulka a fix, ...)

- pěkná videa na uvolnění ruky najdete zde: http://www.hanami.cz/publikace/videa-k-carymary/a listy k procvičování a k volnému stažení jsou zde: http://www.hanami.cz/data/produkty/118.pdf

vyprávění, říci pohádku, báseň...

Matematika: čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (psaní)

- rozdělování předmětů, názorné sčítání (viz učebnice)

- příklady na sčítání a odčítání do 5

 

Prvouka: škola, přestávka vs. hodina, zdravá svačina, cesta do školy, silniční provoz (chodec, značky, ...), podzim: stromy a jejich plody (jírovec, dub, smrk, modřín, borovice, ...), podzim (na poli, na zahradě) - viz PS, rodina