Navigace

Obsah

 

Týden od 27.  -  31. ledna 2020

Od 25. 11. 2019 -  13. 2. 2020 platí "plavecký" rozvrh.

DÚ - mj. na papír sepsat rostliny a živočichy žijící na louce.

Na 7.2. - střádat šikovné krabice na domy (ve velikosti cca krabice od mléka).

     

3.

4.

5.

 

 

PO

ČJ

Ranní kruh – vyprávění

Učeb. s.65/9-11

 M

PS2 s. 5

Počít. zp.3 sl.42,
2-sl.23

PRV

Procv. Můj domov, Minul., souč., budouc.

 

ČJ

Čítan. s.61, 62

PS2 s.22/1, 23/2

 

 

 

ÚT

ČJ

PS s.40/1

Učeb. s.66, 67/14,15

M

PS2 s. 6

Pětimin.

HV

ČJ

Čítan. s.62, 63

PS2 s.32

 

 

 

ST

ČJ

Učeb. s.67/16,17

PS s.43/8,9

Diktát

  

M

PS2 s. 7

Počít.zp.3 sl.43, 44,
2 - sl.24

VV

Zimní sporty - postava v pohybu

PRV

Česká republika
PS s.42

ČJ

Čítan. s.64

PS2 s.23/3

 

 

ČT

Hodnocení
1. pololetí

PLAVÁNÍ

    -  "  -

     -  "  -

Rozdání výpisu z vysvědčení

Návrat k budově 2.st. ZŠ v cca 13.00 hod.

 

 

POLOLETNÍ  PRÁZDNINY

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 20.  -  24. ledna 2020

Od 25. 11. 2019 -  13. 2. 2020 platí "plavecký" rozvrh.

Ve středu si žáci mohou přinést kousek (20x30cm) staré záclony nebo krajky.
Ve středu končí vyučování po 4. vyučovací hodině (pedagogická rada).

Na 7.2. - střádat šikovné krabice na domy (ve velikosti cca krabice od mléka).

     

3.

4.

5.

 

 

PO

ČJ

Ranní kruh – vyprávění

Učeb. s.62

Tvrdé a měk.s. - s.24

 M

PS s. 64

Počít. zp.3 sl.37

PRV

Procv. hodin

+ PS s.40

 

ČJ

Čítan. s.56

PS2 s.31

 

 

 

ÚT

ČJ

PS s.40/1

Učeb. s.63/2-4

M

PS s. 64/5,6,
65/7-9

Pětimin.

HV

lid. píseň

mazurka

ČJ

Čítan. s.58

PS2 s.18

 

 

 

ST

ČJ

Učeb. s.64/5

PS s.40/2, 41/3

Diktát

  

M

PS s. 65/10, 66/1-3

Počít.zp.3 sl.38

VV

Zimní okno - frotáž

PRV

Můj domov
PS s.41

 

 

 

ČT

ČJ/M

M - Počít.zp. sl.39

ČJ - Tvrdé a měk. - s.26

PLAVÁNÍ

    -  "  -      -  "  -

Návrat k budově 2.st. ZŠ v cca 13.00 hod.

 

 

ČJ

Učeb. 64/6,7

PS s.42

M

PS s. 66/4,5, 67/10

Počít.zp.3 sl. 40

Šití - přední steh - záložka (pokrač.)

ČJ

Čítan. s.59

PS2 s.19

Představ. knih

Hodnocení týdne