Navigace

Obsah

 

Týden od 23. – 27. září 2019

V pondělí si mohou žáci přinést dětské vtipy.

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

5.

 

 

PO

ČJ

Ranní kruh – vyprávění

-Učeb. s.18/12, 19/14 

 

M

PS s.16

Pětimin.

TV

-míč. přihráv. jednoruč
-přeskok švihadla

  PRV

PS s.10,11
Bezpečná cesta do školy

  ČJ

 Čítanka s.78 

 

 

ÚT

ČJ

PS s.10/7. 11/8
Přepis

M

PS s. 17

Hra Bingo

HV
 

 

ČJ

Čítanka s.79

 

 

 

 

ST

ČJ

Procvič. řazení slov dle abc.

Diktát
 

M

PS s. 17, 18/1,2,3

Pětimin.

VV

Paleta s barvami - barvy základní

PRV

Dopravní prostředky

PS s.12

ČJ

Čítanka s.80

 

 

ČT

ČJ

Učeb. s.20

Opis

M

PS s. 18 - dokon.

-seznámení
s násob.2

TV

-vybíjená

ČJ

Čítan. s. 81

PS s.31 + 8/4

 

 

 

ČJ

Řazení slov dle abec.
Učeb. s.21 - Věta

PS s.12

M

 PS s. 19

-stavby ze stavebnice

ČJ

Představení
přečt. knih

Poslech četby

Hodnocení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 16. – 20. září 2019

V pátek si mohou žáci přinést zbytky látek s květinovým vzorem.

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

5.

 

 

PO

ČJ

Ranní kruh – vyprávění

Hra s vlast. jmény

-Učeb. s.14 - hláska, písmeno

 

M

PS s.12 - Děda Lesoň

Pětimin.

TV

-kotoul vpřed
-přeskok švihadla

  PRV

PS s.7 - dokonč.,
s.8/ 1,2

  ČJ

 Čítanka s.12 - četba po rolích

PS s.28 

 

 

ÚT

ČJ

Učeb. s. 15/3,4,

PS s.8/1,2
Opis

M

PS s. 13

Hra Bingo

HV

Nácvik písně Datel

Rytmická cvičení

ČJ

Dramatizace

Čítanka s.13, 14,

PS s. 29

 

 

 

ST

ČJ

Učeb. s. 15/5,
16- Abeceda

PS s. 9/4

Diktát
 

M

PS s. 14

Pětimin.

VV

Ilustrace ke čtené knize (domácí mazlíčci)

PRV

Pravidla chování

PS s.9

ČJ

Čítanka s.14, 15

PS s.30

 

 

ČT

ČJ

Učeb. s.16/9,10

PS s.9/5

Přepis

M

PS s. 15

Bingo

TV

- šplh
-vybíjená

ČJ

Čítan. s. 16

PS s.31 + 8/4

 

 

 

ČJ

Řazení slov dle abec.
Učeb. s.18/11, 19/13

PS s.10/6

M

 Procvičování

Mat. hry

-textilní koláž - Váza s květinami

ČJ

Představení
přečt. knih

Poslech četby

Hodnocení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 9. – 13. září 2019

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

5.

 

 

PO

TV

-rychlý běh
-pořadová cv.
-cvičení s lavičkami
-drobné pohyb. hry

  ČJ

Ranní kruh – vyprávění

Opak. z 1.roč.,
-učeb. s.10/4-6

-PS s.6/5,6

M

PS s.8

Pětimin.

  PRV

Opak.  z 1. roč.

PS s.5, 6 - Škola

  ČJ

 Čítanka s.9,

PS s.2/3,
       3/4,5
       26, 27-část

 

 

ÚT

ČJ

Učeb. s. 10/7, 11/8,9
Opis z tabule

M

PS s. 9

Hra Bingo

HV

Opak. písní
 z 1. roč.

ČJ

Čítanka s.10,

PS s.4/7,8
   26-část, 27

 

 

 

ST

ČJ

Učeb. s. 11/10, 12/11,

PS s. 7/8

Diktát
 

M

PS s. 10

Pětimin.

VV

Slunečnice – malba temperovými barvami

PRV

Rozvrh hodin

PS s.7

ČJ

Čítanka s.11,

PS s.4/9, s.5
   26-část,
   28-část

 

 

ČT

ČJ

Vlastní jména

Učeb. s.13

PS s.7/10
Přepis

M

PS s. 10, 11

Bingo

TV

- přihrávky obouruč
-hod na koš
-drobné pohyb. hry

ČJ

Poslech četby

PS s.6, 26,
28-část

 

 

 

ČJ

Procvič. vlastních jmen

M

 PS s.11

Mat. hry

-model. zvířátek

ČJ

PS s.28

Představení
přečt. knih

Hodnocení týdne