Navigace

Obsah

Matematika je 6.ročníku 4x týdně.

Domácí úkoly budou zadávány pravidelně, vždy ze čtvrtka na pondělí.
Musejí být podepsané od rodičů!!!

Zadání domácích úkolů:

4. čtvrtletní práce (čtvrtek 14.6.)
     desetinná čísla (+,-, . , : )
     - převody jednotek
     - trojúhleník - dopočítávání úhlů
                           - konstrukce (náčrtek, konstrukce, zápis konstrukce)
                           - konstrukce výšek a těžnic

      - slovní úloha

 

Řešené pracovní listy:

převody jednotek hmotnosti - strana 66

násobení des.čísla přirozeným číslem - strana 1strana 2