Navigace

Obsah

Matematika je 7.ročníku 5x týdně.

Domácí úkoly budou zadávány pravidelně, vždy z pondělí na středu.
Musejí být podepsané od rodičů.

4.čtvrtletní práce ( pátek 15.6.)

   - rovnoběžníky - konstrukce; obvod a obsah
   - přímá, nepřímá úměrnost
   - pravoúhlá soustava souřadnic
   - obsah trojúhelníku

   - procenta
   - lichoběžník - konstrukce; obvod a obsah

Zadání domácích úkolů:

Řešené pracovní listy