Navigace

Obsah

 

ŠKOLÁČ

 

Domácí úkoly

 

 

Mluvnice

Pravidelné domácí úkoly z pravopisu

-          odevzdávají se vždy jednou v týdnu (pondělí)

-          seznam cvičení a kritéria hodnocení jsou uvedeny v pravopisném sešitě

-          v případě zapomenutí lze odevzdat úkol následující den (počet zapomenutí však nesmí přesáhnout počet pěti žáků – při vyšším počtu záznam do ŽK)

-          žáci postupují podle svého seznamu tak, aby odevzdali týdně vždy jeden úkol (tzn. že v případě absence nedopisují všechny zameškané úkoly, dopíší jen jeden – byť se pak budou od ostatních lišit)

-          doporučuji úkoly vypracovávat postupně během roku (jen tak může být procvičování pravopisu efektivní)

 

Pravopisná cvičení musí být vždy opravena – správným přepisem se zdůvodněním

 

Domácí úkoly v pracovním sešitu

-          jsou zadávány nepravidelně, podle potřeby

-          nezbytný podpis rodičů (je jen potvrzením, že žák vypracoval úkol doma)

 

Literatura a sloh

-          úkoly zadávány nepravidelně, dle potřeby (domácí četba, sestavení textu, stylizační cvičení, vypracování otázek k textům apod.)

-          nezbytný podpis rodičů (je jen potvrzením, že žák vypracoval úkol doma)

 

Hodnocení

-          v ŽK budou zapisovány dvojí typy známek – „modré“ jsou z kratších, cvičných či procvičovacích úkolů, „červené“ ze souhrnných prací (testy, diktáty, prověrky) - souhrnné testy jsou žákům vždy hlášeny předem

-          po zápisu známek do ŽK jsou práce zkontrolovány a předány zpět žákům