Navigace

Obsah

 

Pětiminutovky I. - zadání s řešením

 

Pravopisná cvičení - výklad + doplňovací cv.

 

Skupiny bě-vje, vě-vje, pě

Předpony s-, z-, vz-

Vyjmenovaná slova

Skupiny -mě- a -mně-

Skupiny -n- a -nn-

 

Čtenářská gramotnost - vybrané texty