Navigace

Obsah

Čtenářská gramotnost - vybrané texty

 

Pětiminutovky I. - zadání s řešením

 

Pravopisná cvičení - výklad a doplňovací cv.

Skupiny bě-bje, vě-vje, pě

Předpony s-, z-, vz-

Vyjmenovaná slova

Skupiny -mě- a -mně-

Skupiny -n- a -nn-