Navigace

Obsah

Úkoly do 26. 6.. :

opakování, rodokmen - možno kreslit, psát, lepit

Slabikář - ukončení

Písanka - možno vybrat různé stránky

 

Úkoly do 19. 6. :

písmeno ypsilon

seznámení s pojmy: e-mail, zavináč

čtení bajky

Slabikář - strany 101- 103

Písanka -  do strany  12

 

Úkoly do 12. 6. :

písmena Q, W, X

psaní - zkusit krátký diktát 3 vět (věty můžete vybrat např. z písanky č. 3)

Slabikář - strany 99, 100

Písanka č. 4 - do strany 4 

 

Úkoly do 5. 6. :

slabika mě

psaní - zkoušet  i krátké diktáty  několika slov 

Slabikář - strany 97, 98

Písanka - strany 28 - 31

 

Úkoly do 29. 5. :

slabiky bě, pě, vě  (jinak se píší, jinak vyslovují)

psaní  - opis, přepis, opakování

Slabikář - strany 95, 96

Písanka - strany 24 - 27

 

Úkoly do 22. 5.:

slabiky dě, tě, ně

psaní di, dy,  ti, ty,  Dy, Di, Ty, Ti

Slabikář  - strany 93. 94

čtení pracovního postupu (možno vyrobit z papíru)

Písanka - strany 20 - 23

 

Úkoly do 15. 5. :

slabiky ni, ny

čtení s porozuměním, doplňování slov tvrdými a měkkými slabikami, skládání slov

psaní Ť, Ň, ň

Slabikář -  strany 91, 92

Písanka strany 14, 16, 17

 

Úkoly do 7. 5.:

slabiky ti, ty

psaní D, ť

 

Slabikář - strana 90 - text raději číst po částech, kontrolovat, zda-li rozumí všem slovům,  dávat kontrolní otázky

Písanka - 12, 15

 

Úkoly do 30. 4. :

slabiky di, dy, čtení s porozuměním, orientace v textu, hledání nejdelšího a nejkratšího slova, rozhovory o divadle, o chování v divadle, vysvětlení pojmů: jeviště, hlediště, loutka, program...

psaní T, Ť, ď

Slabikář - strana 89

Písanka - strana 11, 13

 

 

Úkoly do 24. 4. :

opakování g ,f, ď, ť

měkká souhláska ň, - nácvik čtení, správné vyslovování, (nahlas si víckárt říkat například:

voda žbluňká, žába kuňká...

k lesu prchá laň,  za lesem číhá saň.....

psaní f

Slabikář strany 86-88 (tip - v liště na str. 87 můžou barevně třemi pastelkami odlišit slova s d, ť, ň)

Písanka - str. 10 ( lépe zkoušet  nejprve  obtahovat vámi předepsané na papír ve větší velikosti, pak až psát, nakonec do písanky)

 

 

Úkoly do 17. 4. :

měkké souhlásky ď,ť,  - nácvik čtení, čtení s porozuměním

Před čtením textu na straně 84 je lepší vysvětlit si slova - příď, záď, kotva, sleď, plachta, ďas, hala, káď...

psaní g, G, E

Slabikář 84, 85

Písanka do str. 9 (tentokrát by to neměl být problém, písmeno E už jsme zkoušeli psát na papír dříve)

Do šedivé písanky můžete zkoušet diktáty slov (maximálně vždy 10) 

 

Úkoly do 8. 4 .:

čtení slov a vět s písmenem f 

úkolem je zde také dělení slov do slabik, většinou slova vytleskáváme společně, až potom samostatně  zapisují 

psaní  K

Slabikář 82, 83

Písanka  strany  5, 6

 

 

Úkoly do 3. 4.::

opakování učiva, čtení s porozuměním, vyhledávání písmen a slov v textech

Slabikář: strany 80, 81

Písanka do strany 4

 

Úkoly do 27. 3.:

Slabikář do strany 79 ( písmeno ch, lépe začít na straně 77, potom se vrátit k článku na stranu 76)

2. díl písanky do konce

Nacvičovat psaní B, L. , do šedivé písanky například možno zkoušet psát podle diktátu  slova, která začínají na L, S, Z. ..

Další možnosti práce:

    https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida

                                         http://www.rysava.websnadno.cz/Cteni.html

                                         http://www.rysava.websnadno.cz/Psani-1-trida.html

                                             https://www.skolasnadhledem.cz/

 

Úkoly do 20. 3.

Slabikář do strany 75

Písanka do strany  29