Navigace

Obsah

Období od 22.6. - 26.6.

Opakování a procvičování již probraného učiva

Dokončení všech pracovních sešitů

Dokončení úkolů v učebnici a čítance

 

 

Období od 15. - 19.6.

Opakování a procvičování již probraného učiva

Podstatná jména

Čtení s porozuměním

Učebnice - strana 111-116 - ústně

PS - do strany 38

PS sešit - Párové souhlásky - do strany 7

Čítanka - do strany 119

PS Čítanka č. 4 - do strany 11 + strana 31, 32

 

 

Období od 8. - 12.6.

Opakování a procvičování již probraného učiva

Párové souhlásky

Čtení s porozuměním

Podstatná jména

Učebnice - strana 107-110 - ústně

PS - do strany 34

Nový PS sešit - Párové souhlásky - do strany 3

Čítanka - do strany 115

PS Čítanka č. 4 - do strany 7 + strana 29, 30

 

 

Období od 1. - 5.6.

Opakování a procvičování již probraného učiva

Dokončování úkolů z předchozích týdnů

 

 

Období od 25. - 29.5.

Opakování a procvičování již probraného učiva

Párové souhlásky

Učebnice - strana 104-106 - ústně

PS - do strany 31

Čítanka - do strany 111

PS Čítanka č. 4 - do strany 3 + strana 28

 

 

Období od 18. - 22.5.

Opakování a procvičování již probraného učiva

Vlastní jména osob, zvířat a míst

Čtení s porozuměním

Učebnice - strana 101 - 103 - ústně

PS - do strany 28

Čítanka - do strany 107

PS Čítanka - strana 25

 

 

Období od 11. - 15.5.

Opakování a procvičování již probraného učiva

Dokončování úkolů z předchozích týdnů

 

 

Období od 4. - 7.5.

Opakování a procvičování již probraného učiva

Vlastní jména osob, zvířat a míst

Učebnice - strana 99, 100 - ústně

PS - do strany 26

Čítanka - do strany 104

PS Čítanka - strana 22

 

 

Období od 27. - 30.4.

Opakování a procvičování již probraného učiva

Vlastní jména osob, zvířat a míst

Učebnice - strana 97, 98 - ústně

PS - do strany 25

Čítanka - do strany 102

PS Čítanka - strana 20, 21

 

 

Období od 20. - 24.4.

Opakování a procvičování již probraného učiva

Dokončování úkolů z předchozích týdnů

 

 

Období od 14. - 17.4.

Opakování a procvičování již probraného učiva

Čtení s porozuměním

Učebnice - strana 95, 96 - ústně

PS - do strany 24

Čítanka - do strany 99

PS Čítanka - strana 18, 19

 

 

Období od 6. - 8.4.

Opakování a procvičování již probraného učiva

Dokončování úkolů z předchozích týdnů

Vypravování na téma Velikonoce

Čítanka - strana 86, 87

PS Čítanka - strana 13

 

 

Období od 30.3. - 3.4.

Opakování a procvičování již probraného učiva

Slovní druhy

Spojky, souvětí

Pohlednice

Učebnice - strana 93, 94

PS - do strany 23

Čítanka - do strany 97

PS Čítanka - strana 17

 

 

Období od 23. - 27.3

Opakování a procvičování již probraného učiva

Čtení s porozuměním

Slovní druhy - spojky

Učebnice - strana 90 - 92

PS - do strany 21

Čítanka - do strany 95

PS Čítanka - strana 15, 16

 

 

Období od 11. - 20.3

Slova citově zabarvená, slovesa, opakování

Učebnice - strana 85 - 89

PS - do strany 19 + strana 12

Čítanka - do strany 93

PS Čítanka - strana 28 - 32