Navigace

Obsah

Týden 22.6. - 26.6. 2020

Český jazyk

Opakování a procvičování probraného učiva

Učebnice str. 122 - 124

PS 42-43

PS Párové souhlásky - str. 26 - 29

(Dobrovolně přes prázdniny dodělat ČÍT PS 4.díl)

Číst knihu, průběžně psát do kulturního deníku 

Matematika

Opakování a procvičování probraného učiva

PS 64 - 65 

Počítáme zpaměti 2 - str. 27 (dobrovolně dodělat během prázdnin str. 28)

Prvouka

Závěrečné opakování

PS 68

Přeji krásné léto všem!!!! :-D

 

Týden 15.6. - 19.6. 2020

Český jazyk

Opakování a procvičování probraného učiva

Učebnice str. 119 - 121

PS 40-41

PS Párové souhlásky - str. 22 - 25

Opis a diktát uč. 119/16 (poslední v tomto školním roce :-) )

Číst knihu, průběžně psát do kulturního deníku 

Matematika

Opakování a procvičování probraného učiva

PS 62 - 63 

Počítáme zpaměti 2 - str. 26 (každý vlastním tempem, raději méně a správně)

Počítáme zpaměti 4 - str. 10 (zde KONEC, str. 11 dělení se zbytkem patří do 3. třídy)

Prvouka

Výlety a prázdniny

PS 66-67

 

Týden 8.6. - 12.6. 2020

Český jazyk

Nové učivo -předložky

Vysvětlení předložek zde:

https://www.youtube.com/watch?v=qSD9GCirGO8

https://www.youtube.com/watch?v=mZrFduRj7m8

Hra s předložkami: https://www.youtube.com/watch?v=5MtZR5tmMeg

Učebnice str. 116 - 118

PS 37-39

PS Párové souhlásky - str. 18 - 21

ČÍT PS 4.díl - str. 32

Tento týden bez diktátu a opisu

Číst knihu, průběžně psát do kulturního deníku 

Matematika

Rýsování, sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky, procvičování násobilky

PS 59 - 61 (vynechte 59/6,10) 

Počítáme zpaměti 2 - str. 25 (každý vlastním tempem, raději méně a správně)

Počítáme zpaměti 4 - str. 9

Prvouka

Příroda v létě

PS 65

 

Týden 1.6. - 5.6. 2020

Český jazyk

Opakování probraného učiva

Učebnice str. 114 - 115

PS 36

PS Párové souhlásky - str. 14 - 17

PS Medvěd (modrý) str. 33 (strany 34,35 prosím nevyplňovat. Necháme si do 3. třídy na opakování :-D )

ČÍT PS 4.díl - str. 31

Napsat diktát podle videa: https://www.youtube.com/watch?v=OrItpv9rrtk (rodiče prosím o kontrolu, není součástí videa)

Číst knihu, průběžně psát do kulturního deníku 

Matematika

Opakování probraného učiva

PS 56 - 58 (vynechte 58/1) 

Počítáme zpaměti 2 - str. 24 - rozklad čísel (73-27=73-20-7=53-7=53-3-4=46)

Počítáme zpaměti 4 - str. 8

Prvouka

Léto a příroda v létě

PS 63,64

 

Týden 25.5. - 29.5. 2020

Český jazyk

Vypravování, procvičování podstatných jmen, párové souhlásky

Učebnice str. 112 - 113

PS 35

PS Párové souhlásky - str. 9 - 13

Diktát uč. 113/18 - napsat nejdříve jako opis, pak napsat jako diktát 

ČÍT PS 4.díl - str. 30 (báseň Gorila - čítanka str. 105)

Číst knihu, průběžně psát do kulturního deníku 

Procvičování podstatných jmen: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm

Matematika

Nové učivo - sčítání dvojciferných čísel s přechodem desítky, procvičování násobilky, sčítání a odčítání do 100

PS 53 - 55 (vynechte 55/10,11) 

Počítáme zpaměti 2 - str. 23 - rozklad čísel (27+65= 27+60+5=87+5=92)

Názorné vysvětlení zde: https://www.youtube.com/watch?v=1lpZ5ZpdXb0

   !!!!! POZOR ve videu jedna chyba. Nechte děti, aby ji našly. (76+16= 92) !!!!

Procvičování sčítání s přechodem zde:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku-typ-2/priklady.html

Procvičování násobilky zde:

https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-ctverecky-1-uroven/103

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mala-nasobilka-1-uroven/276

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

Prvouka

Nemoc, úraz

PS 62

 

Týden 18.5. - 22.5. 2020

Český jazyk

Nové učivo - podstatná jména

Vysvětlení podstatných jmen zde:

https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM

https://www.youtube.com/watch?v=kPdT_LZNcLQ

Učebnice str. 110 - 111

PS 33 - 34

PS Párové souhlásky - str. 6 - 8

Napsat diktát zde: https://www.youtube.com/watch?v=5v-1Llek71w

ČÍT PS 4.díl - str. 29

Číst knihu, průběžně psát do kulturního deníku 

Matematika

Násobky č. 10, procvičování násobilky, sčítání a odčítání do 100

Naučit násobky č. 10

PS 50 - 52 (vynechte 51/8) 

Počítáme zpaměti 2 - str. 22

Počítáme zpaměti 4 - str. 7

Prvouka 

Péče o zuby

PS 61

 

Týden 11.5. - 15.5. 2020

Český jazyk

Procvičování a opakování probraného učiva - párové souhlásky, vlastní jména, slovesa, měkké a tvrdé souhlásky

Učebnice str. 107 - 109 (ústně)

PS 31 - 32

PS Párové souhlásky - str. 3 - 5

Napsat diktát (uč. 107/17)

Číst knihu, průběžně psát do kulturního deníku 

Matematika

Procvičování a opakování probraného učiva - procvičování násobilky, sčítání a odčítání do 100

PS 47 - 49 (vynechte 47/10) 

Počítáme zpaměti 4 - str. 6

Prvouka 

Vycházka do přírody, relaxace 

 

Týden 4.5. - 7.5. 2020

Český jazyk

Nové učivo - párové souhlásky

Vysvětlení párových souhlásek zde: https://www.youtube.com/watch?v=b7-buN8O7Vc 

Učebnice str. 104 - 106

PS 29 - 30

Nový PS - Párové souhlásky - str. 1 - 2

Napište přepis podle videa: https://www.youtube.com/watch?v=DaLuvkrX7BM

ČÍT PS 4.díl - str. 28

Číst knihu, průběžně psát do kulturního deníku 

Matematika

Násobky č. 9, procvičování násobilky, sčítání a odčítání do 100

Naučit násobky č. 9

PS 44 - 46 

Počítáme zpaměti 4 - str. 5

Prvouka 

Lidské tělo, obličej

PS 60

 

Týden 27.4. - 30.4. 2020

Český jazyk

Opakování a procvičování probraného učiva 

Učebnice str. 101-102 (ústně)

PS 27-28

Napsat diktát (uč. 101/15)

ČÍT PS 3.díl - str. 32

Číst knihu, průběžně psát do kulturního deníku 

Matematika

Opakování a procvičování probraného učiva 

PS 42-43 (vynechte 43/9)

Počítáme zpaměti 2 - str. 21

Počítáme zpaměti 4 - str. 4

Přečíst si násobky č. 9

Prvouka 

Opakování

PS 59

 

Týden 20.4. - 24.4. 2020

Český jazyk

Opakování a procvičování probraného učiva - vlastní jména osob, zvířat a míst

Učebnice str. 99-100

PS 26 (cv. 9 uděláme společně na videokonferenci)

1x týdně opis textu z nějaké knihy (5 vět)

ČÍT PS 3.díl - str. 31

Číst knihu, průběžně psát do kulturního deníku 

Matematika

Opakování a procvičování probraného učiva - násobilka, odčítání dvojciferných čísel bez přechodu desítky

PS 40-41

Počítáme zpaměti 2 - str. 20

Počítáme zpaměti 4 - str. 2, 3

Prvouka 

Domácí ptáci

PS 58

 

Týden 14.4. - 17.4. 2020

Český jazyk

Čtení s porozuměním, opakování spojek, vlastní jména osob, zvířat a míst

Učebnice str. 96-98 (cvičení dělejte pouze ústně)

PS 24,25

1x týdně opis textu z nějaké knihy (5 vět)

ČÍT PS 3.díl - str. 30

Číst knihu, průběžně psát do kulturního deníku 

Matematika

Procvičování násobilky, slovní úlohy, sčítání dvojciferných čísel bez přechodu desítky

PS 37 - 39 (vynechte 39/9)

Počítáme zpaměti 2 - str. 19 (rozklad čísel - 43+23=43+20+3=66) 

Prvouka 

Hospodářská zvířata

PS 56,57

 

Týden 6. 4. - 8.4. 2020

Český jazyk

Nové učivo - věta, spojky, souvětí, opakování - pohlednice

Učebnice str. 92-94 (přečtěte žluté rámečky, doporučuji cv. 92/9, 93/13,14, 94/15, ostatní vynechte)

PS 21,22, 23/11

Tento týden bez diktátu a opisu

ČÍT str. 87

ČÍT PS 3.díl - str. 13 

Číst knihu, průběžně psát do kulturního deníku 

Matematika

Obvod a obsah, procvičování násobilky, slovní úlohy

PS 34 - 36 (vynechat 34/3, 35/8)

Počítáme zpaměti 4 - str. 1

Prvouka

Užívání si jara, velikonočních tradic a prázdnin

 

Týden 30.3. - 3.4. 2020

Tento týden bude opakování a procvičování již probraného učiva

Český jazyk

Slovesa, měkké a tvrdé souhlásky, ú/ů, čtení s porozuměním

Učebnice str. 90-91, 95

PS 20, 23/9,10

Napsat diktát (uč. 95/20), 1x týdně opis textu z nějaké knihy (5 vět)

ČÍT str. 88-89

ČÍT PS 3.díl - str. 14 - práce s textem v čítance 

Číst knihu, průběžně psát do kulturního deníku 

Matematika

Násobky č. 8, procvičování násobilky, sčítání a odčítání do 100

PS 30 - 33 - některé dodatky a vysvětlivky rozešlu do emailu

Počítáme zpaměti 3 - str. 20 - 22

Opakovat násobky č. 8 a procvičovat

Prvouka

Ptáci na jaře (připomenutí PS str. 20)

PS str. 55

Doporučuji poslouchání zpěvu ptactva v přírodě, pozorování

 

Týden 23. - 27.3. 2020

Český jazyk

Slovesa, opakování - tvary slov, měkké a tvrdé souhlásky, ú/ů

Učebnice str. 87 - 89

PS 18,19

Napsat diktát (uč. 89/14), 2x týdně opis textu z nějaké knihy (5 vět)

Číst knihu, průběžně psát do kulturního deníku 

Matematika

Násobky č. 8, slovní úlohy, procvičování násobilky, sčítání a odčítání s přechodem desítky

PS 27 - 29

Počítáme zpaměti 2 - str. 17,18

Počítáme zpaměti 3 - str. 19

Naučit zpaměti násobky č. 8 a procvičovat

Prvouka

Stromy a zahrada na jaře

PS str. 53,54

Doporučuji sledování projevů jara v přírodě

 

Týden 16. - 20.3. 2020

Kromě nabízených internetových učebnic doporučuji stránky Školákov, kde si mohou žáci učivo procvičovat zábavnou formou.

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky (od 9.35 hodin - 2. ročník).

Český jazyk

Slovní druhy, slova citově zabarvená, slovesa

Učebnice str. 82, 84 - 86

PS 16,17

Napsat diktát (uč. 82/13), 2x týdně opis textu z nějaké knihy (5 vět)

Číst knihu, průběžně psát do kulturního deníku 

Matematika

Slovní úlohy, rýsování, procvičování násobilky, sčítání a odčítání s přechodem desítky

PS 24 - 26

Počítáme zpaměti 2 - str. 16

Počítáme zpaměti 3 - str. 17,18, 32

Prvouka

Jaro, jarní květiny

PS str. 50 - 52

Doporučuji sledování projevů jara v přírodě

 

11. - 13.3. 2020

Český jazyk 

Dopis, popis zvířete, tvary slov, přehled slovních druhů

Učebnice str. 78 - 81, 83

PS 14, 15

Číst knihu

Matematika

Procvičování násobilky, sčítání a odčítání s přechodem desítky, sčítací tabulka, výstaviště

PS 21 - 23

Počítáme zpaměti 2 - do str. 15

Počítáme zpaměti 3 - do str. 16

Prvouka

Domácí mazlíčci, povolání

PS 47 - 49