Navigace

Obsah

Období 22.6. - 26.6.

Témata:

1. Vyjmenovaná slova- umět vyjmenovaná slova nazpaměť, znát jejich význam, procvičovat jejich používání:https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova

2. Slovní druhy- umět určit jednotlivé slovní druhy, znát jejich úlohu ve větě, procvičovat jejich používání

Slovní druhy- malý pracovní sešit
- opakuj si str. 1: nazpaměť vyjmenovat postupně 10 druhů slov= 10 prstů                  procvičuj:                                                                                                                        - předložky: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eed08030a01f          - spojkyhttps://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eed082f84522

Online výuka: ČÁSTICE a CITOSLOVCE a opakování                                                 - částice a citoslovce- str. 32, 33                                                                                     - opakování slovních druhů- str. 34-40

Pracovní sešit- velký
- částice a citoslovce - str. 61                                                                                          - opakování – str.63-76

3. Písanka- napiš další 2 stránky= hezky/zdravě seď i koukej,v případě dokončení sešitu doporučuji koupit další písanku, kterou si žák dle jeho zájmu vybere.

4. Nejdůležitější - čtení textu, nejlépe knihy, která dítě baví- 20 min/ den, chvíli nahlas

- - - - - - - - - - - - -

Období 15.6. - 19.6.

Témata:

1. Vyjmenovaná slova- umět vyjmenovaná slova nazpaměť, znát jejich význam - procvičovat jejich používání:https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova

2. Slovní druhy- umět určit jednotlivé slovní druhy, znát jejich úlohu ve větě, procvičovat jejich používání

Slovní druhy- malý pracovní sešit
- opakuj si str. 1: nazpaměť vyjmenovat postupně 10 druhů slov= 10 prstů - procvičuj příslovce: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ee5f8bca77e5

Online výuka: PŘEDLOŽKY a SPOJKY                                                                         - předložky- str. 28-29: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ee5f83043ed4    - spojky- str. 30-31: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ee5f910d609c

Pracovní sešit- velký
- str. 61– předložky, spojky

3. Písanka- napiš další 2 stránky= hezky/zdravě seď i koukej,v případě dokončení sešitu doporučuji koupit další písanku, kterou si žák dle jeho zájmu vybere.

4. Slohová výchova- pracovní učebnice -str. 32,33- Zamotané slovní druhy

5. Čítanka- str. 82-83 : Anička a její kamarádky - doma v Česku je nejlépe

6. Nejdůležitější - čtení textu, nejlépe knihy, která dítě baví- 20 min/ den, chvíli nahlas

- - - - - - - - - - - - - - -

Období 8.6. - 12.6.

Témata:

1. Vyjmenovaná slova- umět vyjmenovaná slova nazpaměť, znát jejich význam, procvičovat jejich používání:https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova

Vyjmenovaná slova- žlutý sešit
- závěrečná kontrola doplnění všech cvičení v celém sešitu.

2. Slovní druhy- umět určit jednotlivé slovní druhy, znát jejich úlohu ve větě, procvičovat jejich používání

Slovní druhy- malý pracovní sešit
- opakuj si str. 1: nazpaměť vyjmenovat postupně 10 druhů slov= 10 prstů - procvičuj slovesa: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eda78fa91728

Online výuka: PŘÍSLOVCE– str. 23-27                        - https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eda7a170e3b7

Pracovní sešit- velký
- str. 60 – příslovce

3. Písanka- napiš další 2 stránky= hezky/zdravě seď i koukej,v případě dokončení sešitu doporučuji koupit další písanku, kterou si žák dle jeho zájmu vybere.

4. Slohová výchova- pracovní učebnice -str. 38 „týden“ piš svůj deník- kontrola            -str. 26,27- Recept

5. Čítanka- str. 80-81 : “Dvojitá porce štěstí“ -jak lze zachránit koně (nebo jiné zvíře)

6. Nejdůležitější - čtení textu, nejlépe knihy, která dítě baví- 20 min/ den, chvíli nahlas

- - - - - - - - - - - - - 

Období 1.6. - 5.6.

Témata:

1. Vyjmenovaná slova- umět vyjmenovaná slova nazpaměť, znát jejich význam, procvičovat jejich používání:https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova

Vyjmenovaná slova- žlutý sešit
- str. 59 - Pravopisný slovníček- pročíst si pozorně všechna slova, kde a proč bych napsal i/y; znát význam těchto slov; slova, která neznám, si vypíšu do školního sešitu, vysvětlíme si je v online výuce.

2. Slovní druhy- umět určit jednotlivé slovní druhy, znát jejich úlohu ve větě, procvičovat jejich používání

Slovní druhy- malý pracovní sešit
- opakuj si str. 1: nazpaměť vyjmenovat postupně 10 druhů slov= 10 prstů - procvičuj číslovky: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed276b8d19eb

Online výuka: SLOVESA- slovesa – str. 18-22 - procvičuj slovesa: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed27d465f9ed

Pracovní sešit- velký
- str. 59slovesa

3. Písanka- napiš další 2 stránky= hezky/zdravě seď i koukej. V případě dokončení sešitu doporučuji koupit další písanku, kterou si žák dle jeho zájmu vybere.

4. Slohová výchova- v pracovní učebnici na str. 38týden“ piš svůj deník.

5. Čítanka- str. 66-67 : Zdeněk Svěrák: pohádka “O peřině a polštáři“

6. Nejdůležitější - čtení textu, nejlépe knihy, která dítě baví- 20 min/ den, chvíli nahlas

- - - - - - - - - - - - - - -

Období 25.5. - 29.5.

Témata:

1. Vyjmenovaná slova- umět vyjmenovaná slova nazpaměť, znát jejich význam, procvičovat jejich používání

Vyjmenovaná slova- žlutý sešit
- str. 58 - Pravopisný slovníček- pročíst si pozorně všechna slova, kde a proč bych napsal i/y; znát význam těchto slov; slova, která neznám, si vypíšu do školního sešitu, vysvětlíme si je v online výuce.

2. Slovní druhy- umět určit jednotlivé slovní druhy, znát jejich úlohu ve větě, procvičovat jejich používání.

Slovní druhy- malý pracovní sešit
- zopakuj si str. 1: nazpaměť vyjmenovat postupně 10 druhů slov= 10 prstů               - procvičuj zájmena: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ebfcf192c8a5

3. Písanka- napiš další 2 stránky= hezky/zdravě seď i koukej

4. Slohová výchova- pracovní učebnice- str. 32- 33"Slovní druhy se zamotaly" - přečti si pozorně úkol a vypiš pouze ty slovní druhy, které jsme se už učili. Zatím nic nevystříhávej.

5. Čítanka- str. 10-11 – referát o knize - dokončení

6. Nejdůležitější - čtení textu, nejlépe knihy, která dítě baví- 20 min/ den, chvíli nahlas.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Období 18.5. - 22.5.

Témata:

1. Vyjmenovaná slova- umět vyjmenovaná slova nazpaměť, znát jejich význam, procvičovat jejich používání

Vyjmenovaná slova- žlutý sešit
- str. 57 - Pravopisný slovníček- pročíst si pozorně všechna slova, kde a proč bych napsal i/y; znát význam těchto slov; slova, která neznám, si vypíšu do školního sešitu, vysvětlíme si je v online výuce.

2. Slovní druhy- umět určit jednotlivé slovní druhy, znát jejich úlohu ve větě, procvičovat jejich používání

Slovní druhy- malý pracovní sešit
- zopakuj si str. 1: nazpaměť vyjmenovat postupně 10 druhů slov= 10 prstů               - procvičuj podstatná jména: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html                                                                       - procvičuj přídavná jména: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ebfcaa8d3150   https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-pridavnych-jmen-1-uroven/1040

Online výuka: zájmena –(6 druhů zájmen)                                                                     - zájmena – str. 12- 14                                                                                                     - procvičuj zájmena: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ebfcf192c8a5

Pracovní sešit- velký
- zájmena  - str. 57

3. Písanka- napiš další 2 stránky= hezky/zdravě seď i koukej

4. Slohová výchova- pracovní učebnice- str. 36- 38 – "Nalezený deník"

5. Čítanka- str. 10-11 – referát o knize

6. Nejdůležitější - čtení textu, nejlépe knihy, která dítě baví- 20 min/ den, chvíli nahlas

- - - - - - - - - - - - - - - -

Období 11.5. - 15.5.

Témata:

1. Vyjmenovaná slova- umět vyjmenovaná slova nazpaměť, znát jejich význam, procvičovat jejich používání

2. Slovní druhy- umět určit jednotlivé slovní druhy, znát jejich úlohu ve větě, procvičovat jejich používání

Pracovní sešity – odevzdány k průběžné kontrole

Online výuka: referáty z knih

3. Písanka- napiš další 2 stránky= hezky/zdravě seď i koukej

4. Slohová výchova- pracovní učebnice- str. 30,31"Psaní adresy"

5. Nejdůležitější - čtení textu, nejlépe knihy, která dítě baví- 20 min/ den, chvíli nahlas

-------------------------

Období 4.5. - 7.5.

Témata:

1. Vyjmenovaná slova- umět vyjmenovaná slova nazpaměť, znát jejich význam, procvičovat jejich používání

Vyjmenovaná slova- žlutý sešit
- str. 56 - Pravopisný slovníček- pročíst si pozorně všechna slova, kde a proč bych napsal i/y; znát význam těchto slov; slova, která neznám, si vypíšu do školního sešitu, vysvětlíme si je v online výuce.

2. Slovní druhy- umět určit jednotlivé slovní druhy, znát jejich úlohu ve větě, procvičovat jejich používání

Slovní druhy- malý pracovní sešit
- opakuj si str. 1: nazpaměť vyjmenovat postupně 10 druhů slov= 10 prstů               - - procvičuj podstatná jména: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php  http://cestina.hrou.cz/c/slovni-druhy/slovni-druhy-1                                                          Online výuka: přídavná jména-(rod mužský/ženský/střední, číslo jednotné a množné) - přídavná jména – str. 8-11 - procvičuj přídavní jména: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ea53b9142641

Pracovní sešit- velký
- str. 55 a 56 – podstatná jména a přídavná jména

3. Písanka- napiš další 2 stránky= hezky/zdravě seď i koukej

4. Slohová výchova- pracovní učebnice- str. 28,29 – "Hrátky s abecedou"

5. Nejdůležitější - čtení textu, nejlépe knihy, která dítě baví- 20 min/ den, chvíli nahlas

------------------------------

Období 27.4. - 30.4.

Témata:

1. Vyjmenovaná slova- umět vyjmenovaná slova nazpaměť, znát jejich význam, procvičovat jejich používání

Vyjmenovaná slova- žlutý sešit
- od str. 52 cv. 33 do str. 55 

Pracovní sešit- velký
- souhrnné opakování vyjmenovaných slov- str. 52-54

2. Slovní druhy- umět určit jednotlivé slovní druhy, znát jejich úlohu ve větě, procvičovat jejich používání

Slovní druhy- malý pracovní sešit
- zopakuj si str. 1: nazpaměť vyjmenovat postupně 10 druhů slov= 10 prstů
- procvičuj  si podstatná jména:   https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php   http://cestina.hrou.cz/c/slovni-druhy/slovni-druhy-1                                                          - Online výuka: přídavná jména (rod mužský/ženský/střední, číslo jednotné/množné)  - přídavná jména: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ea53b9142641

3. Písanka- napiš další 2 stránky= hezky/zdravě seď i koukej

4. Slohová výchova- pracovní učebnice- str. 26 – "Recept na bramborák"

5. !!! Nejdůležitější - čtení textu, nejlépe knihy, která dítě baví- 20 min/ den, chvíli nahlas

------------------------------

Období 20.4. - 24.4.

Témata:

1. Vyjmenovaná slova- umět vyjmenovaná slova nazpaměť, znát jejich význam, procvičovat jejich používání

Vyjmenovaná slova- žlutý sešit
- vyjmenovaná slova po "V" -str. 50do str. 52 cv. 32- on-line výuka: souhrnné procvičování vyjmenovaných slov

Pracovní sešit- velký
- souhrnné opakování vyjmenovaných slov- str. 49-51

2. Slovní druhy- umět určit jednotlivé slovní druhy, znát jejich úlohu ve větě, procvičovat jejich používání

Slovní druhy- malý pracovní sešit
- zopakuj si str. 1: nazpaměť vyjmenovat postupně 10 druhů slov= 10 prstů  - procvičuj podstatná jména: http://cestina.hrou.cz/c/slovni-druhy/slovni-druhy-1https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e9c4b06031b5                                              -  rod podstatných jmen-(mužský/ženský/střední=ten muž/ ta žena/ to dítě)  -  jednotné a množné číslo podstatných jmen- (strom (jeden)/ stromy (dva a více)

3. Písanka- napiš další 2 stránky= hezky/zdravě seď i koukej

4. Čítanka 3- pracovní učebnice- str. 44-45"Babička drsňačka" - dokončení

5. Nejdůležitější - čtení textu, nejlépe knihy, která dítě baví- 20 min/ den, chvíli nahlas

------------------------------

Období 14.4. - 17.4.

Témata:

1. Vyjmenovaná slova                                                                                                     - umět vyjmenovaná slova nazpaměť, znát jejich význam, procvičovat jejich používání

Vyjmenovaná slova- žlutý sešit
- vyjmenovaná slova po "V" -str. 46 – 49                                                                     
 - on-line výuka: souhrnné procvičování vyjmenovaných slov- vybraná cvičení str. 50 

Pracovní sešit- velký
- vyjmenovaná slova po "V" -str. 46                                                                               - souhrnné opakování vyjmenovaných slov- str. 48

2. Slovní druhy                                                                                                                 - umět určit jednotlivé slovní druhy; znát jejich úlohu ve větě, jejich používání

Slovní druhy- malý sešit
- zopakuj si str. 1: nazpaměť vyjmenovat postupně 10 druhů slov= 10 prstů               - str. 5,6- rod, jednotné a množné číslo podstatných jmen

3. Písanka-napiš další 2 stránky= hezky/zdravě seď i koukej

4. Čítanka 3- pracovní učebnice- str. 42-43"Babička drsňačka"

5. Nejdůležitější - čtení textu, nejlépe knihy, která dítě baví- 20 min/ den, chvíli nahlas

- - - - - - - - - - - - - -

Období 6.4. - 8.4.

Témata:

1. Vyjmenovaná slova                                                                                           - umět vyjmenovaná slova nazpaměť, znát jejich význam, procvičovat jejich používání   

Vyjmenovaná slova- žlutý sešit
- vyjmenovaná slova po "V" -str. 42 - 45

Pracovní sešit- velký
- vyjmenovaná slova po "V" -str. 45

2. Slovní druhy                                                                                                - umět určit jednotlivé slovní druhy, znát jejich úlohu ve větě, procvičovat jejich používání

Slovní druhy- malý sešit
- zopakuj si str. 1: nazpaměť vyjmenovat postupně 10 druhů slov= 10 prstů             - str. 4- vyhledávání, vymýšlení a doplňování vhodných podstatných jmen

3. Písanka- 2 stránky= hezky/zdravě seď i koukej

4. Čítanka 3- pracovní učebnice- str. 40-41 - "Velikonoční vejce"

5. Nejdůležitější - čtení textu, nejlépe knihy, která dítě baví- 20 min/ den, chvíli nahlas

Kontrola úkolů:

Průběžná:                                                                                                              - v průběhu týdne či nejpozději v pondělí následujícího týdne žáci (rodiče) sdělí třídnímu učiteli (email/ mobil), jaký úkol/ problém potřebují vysvětlit/ řešit.   

- - - - - - - - - - - - - - - -

Období 30.3. - 3.4.

Témata:

1. Vyjmenovaná slova                                                                                           - umět slova nazpaměť, znát jejich význam, procvičovat jejich používání

Vyjmenovaná slova- žlutý sešit
- opakování všech dosud probraných vyjmenovaných slov,které mi dělají potíže (až do str. 41, do "S")                                                                                                  

Pracovní sešit- velký:
- opakování všech dosud probraných vyjmenovaných slov,které mi dělají potíže (až do str. 44, do "S")

2. Slovní druhy
Slovní druhy- malý sešit
- zopakuj str. 1- zpaměti vyjmenovat postupně 10 druhů slov= 10 prstů                   - posdtatná jména: str. 2 a 3 - a obrázky vybarvi

3. Písanka- 5 stránek= každý den jednu hezkou stránku= hezky/zdravě seď i koukej

4. Čtení textu, nejlépe knihy, která dítě baví 20 min/ den, chvíli nahlas = nejdůležitější

5. Čítanka 3- pracovní sešit- str. 38-39

Kontrola úkolů:

Průběžná:                                                                                                             - v průběhu týdne či nejpozději v pondělí následujícího týdne žáci (rodiče) sdělí třídnímu učiteli (email/ mobil), jaký úkol/ problém potřebují vysvětlit/ řešit.

- - - - - - - - - - - - - - - -  

Období 23.3. - 27.3.

Témata:

1. Vyjmenovaná slova po"S"                                                                                - umět slova nazpaměť, znát jejich význam

Vyjmenovaná slova- žlutý sešit
- vyjmenovaná slova po "S": od str. 35 do str. 41

Pracovní sešit- velký:
- vyjmenovaná slova po "S": str. 43 - 44

2. Slovní druhy
Slovní druhy- malý sešit
- str. 1- nauč se nazpaměť vyjmenovat postupně 10 druhů slov= 10 prstů

3. Písanka- 5 stránek= každý den jednu hezkou stránku= hezky/zdravě seď i koukej

4. Čtení textu,nejlépe knihy,která tě baví 20 min./den,část nahlas = nejdůležitější

5. Čítanka 3- pracovní sešit- str. 36-37

Kontrola úkolů:

Průběžná:                                                                                                             - v průběhu týdne či nejpozději v pondělí následujícího týdne žáci (rodiče) sdělí třídnímu učiteli (email/ mobil), jaký úkol/ problém potřebují vysvětlit/ řešit.   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Období 11.3. - 20.3.2020

Učí Telka – živé výukové televizní vysílání na ČT 2

Pondělí 16.3.- ČJ - od 9.35 do 11.15

Témata:

1. Vyjmenovaná slova
a) Pracovní sešit- velký:
- celý sešit do str. 54 (s výjimkou str. 43-46) = všechna cvičení s opakování všech dosud probraných vyjmenovaných slov (tedy s výjimkou po "S" a "V")
b) Vyjmenovaná slova- žlutý sešit
- celý sešit do str. 34 (až k vyjmenovaným slovům p "S" a "V", které se teprve budeme učit) 
 

2. Slovní druhy
a) Slovní druhy- malý sešit
- Podstatná jména 1 do str. 6
3. Čtení textu, nejlépe knihy, která dítě baví- minimálně 30 min/ den
4. Kulturní deník- žáci po nástupu do školy odevzdají zápisy za předchozí měsíce  

Kontrola úkolů:

Průběžná:                                                                                                                          - v průběhu či nejpozději na konci každého týdne žáci (rodiče) sdělí třídnímu učiteli (email/ mobil), jaký úkol/ problém potřebují vysvětlit/ řešit.                        - kontrola aktuálně zadaných úkolů 

Závěrečná: Po nástupu do školy bude provedena souhrnná kontrola úkolů- pracovních sešitů.