Navigace

Obsah

Učivo na týden 22. 6. - 26. 6. 2020

učebnice str. 160 - 163...stačí projít jen ústně/písemně doporučuji cvičení 21 a cvičení 30... opakování, procvičování

- fiaový pracovní sešit/ zbývá dokončit stranu 11 a 12 - vlastní jména (psaní velkých písmen)....(videovýuka ve středu?)

- PL - dokončení toho, co ještě není hotovo (asi 2 listy)

- PS SLOH - už by vám mělo zbývat poslední téma na str. 39 - 40/Prázdniny snů - popis místa - Hodně fantazie/užijte si to!

- PS HRAVÉ ČTENÍ str. 116 - 119/Závěrečná tajenka!!! + pokud v sešitě něco chybí, věřím, že dočtete, dokončíte...

 

Učivo na týden 15. 6. - 19. 6. 2020

- učebnice str. 156 - 159 (stačí ústně)

- písemně z učebnice s. 158/cv. 13, 14 a s. 159/cv. 15 (přímá a nepřímá řeč)

- fialový PS: str. 8 (můžeme při videovýuce) ...předpona vy-/vý- (kořen slova!)

- PL číslovky (dostali jste v pátek) + PL (barvení)/vzory rodu mužského + PL doplňování i/y do cvičení....zkusíme část spolu (ST/videovýuka)

- PS SLOH - už by vám mělo zbývat poslední téma na str. 39 - 40/necháme ho na příští týden :) ...dodělejte předchozí, pokud jste nestíhali....

- PS HRAVÉ ČTENÍ str. 112 - 115 (připomínám, že o Faustovi vyprávěl "PES" na str. 41 - 44)

 

Učivo na týden 8. 6. - 12. 6. 2020

- učebnice str. 152 - 155...pokračuje učivo o číslovkách a jejich skloňování - tentokrát je nutné si zapamatovat tvary číslovek DVA/DVĚ + OBA/OBĚ

- písemně z učebnice: 153/15, 153/17, 154/20, 154/24....vyberte si aspoň 2cv.

fialový PS: str. 6 (předpony roz-, vz-, bez-/težší na pochopení, nutné hledat kořen slova), str. 7 (předpony ob-, v-) .....ST/ZOOM...snad to tentokrát vyjde!

1 PL/oboustranný: Podmět nevyjádřený nebo všeobecný + souhrnná cvičení/shoda...opět se pokusím vysvětlit při videovýuce - ST/ZOOM

- PS SLOH str. 36 - 38: Daruji, prodám, koupím...INZERÁT!

- PS HRAVÉ ČTENÍ str. 108 - 111

 

Učivo na týden 1. 6. - 5. 6. 2020

- učebnice str. 148 - 151/číslovky - snažte se zapamatovat si jejich dělení (určité X neurčité, základní, řadové, druhové, násobné)

- písemně z učebnice 150/6, 151/8 + urči druh číslovek

-  fialový PS: str.4 (párové souhlásky) a str. 5/budeme řešit ve středu/ZOOM

- 1 PL/oboustranný: nadpisy - 7. Shoda přísudku s podmětem...a 17. Podmět a přísudek - vyznačujte "šibenice"

- PS SLOH str. 33 - 35: Tvořeníčko, tvoření... (popis pracovního postupu)

- PS HRAVÉ ČTENÍ str. 104 - 107

 

Učivo na týden 25. 5. - 29. 5. 2020

- učebnice str. 144 - 147/pročíst...

písemně z učebnice: diktát (str. 147/cv. 23)+ urči v něm po napsání i slovní druhy, vyznač základní skladební dvojice (šibenice), můžeš určit u sloves - osobu, číslo, čas, způsob + u podstatných jmen - pád, číslo, rod a vzor

...při videovýuce si ve středu dáme něco (diktát) podobného :)

- fialový PS: str. 54 + při doplňování hledejte podmět a přísudek(vlnovka), spojujte tuto základní skladební dvojici "šibenicí" str. 55/hra se slovy + kontrola všech doplněných cvičení - vzadu

Práce na PL:

1)papír se spoustou cvičení na procvičování (z min. týdne/dokončování) ...každý den si vyberte 4 - 5 cvičení, promýšlejte proč - co - doplňujete 

2)papír "Komenský" (označené stránky 28 - 31) - podst. jm./procvič.

- PS SLOH str. 30 - 32: Vaříme, pečeme... (recept)

- PS HRAVÉ ČTENÍ str. 100 - 103

 

Učivo na týden 18. 5. - 22. 5. 2020

- učebnice str. 140 - 143 ...ústně/pročíst

- písemně z učebnice: cv. 10/str.142 .....doplnit i/y, určit slovní druhy, vyznačit základní skladební dvojice (aspoň někde/kde to určitě poznáš)

- fialový PS jen str. 53, ale při doplňování hledejte podmět a přísudek(vlnovka), spojujte tuto základní skladební dvojici "šibenicí"...+ kontrola vzadu

- PS SLOH str. 28 - 29: Viděl jsem... (recenze)

- PS HRAVÉ ČTENÍ str. 92 - 95, str. 96 - 99

- Práce na pracovních listech:
1) PL podstatná jména - procvičování - na listu je barvení - hlava (Rudolf II.), jsou tam vidět očíslované str. 26 - 29 (obě strany)

2) papír se spoustou cvičení na procvičování...každý den si vyberte 4 - 5 cvičení, promýšlejte proč - co - doplňujete + na tuto práci máte 2 týdny

3) PL ČJ - pololetní písemná práce - nedělejte/ je to pro páťáky :)....Ale připravte si ho na videovýuku, zvládneme na něm druhou stranu!

 

Učivo na týden 11. 5. - 15. 5. 2020

- učebnice str. 136 - 139 (videovýuka 136/15,16)...písemně: 138/22, 139/27 (můžete zkusit diktát - str.139/28...kontroluje a známkuje/hodnotí diktující)

- fialový PS jen str. 52, ale při doplňování hledejte podmět a přísudek(vlnovka), spojujte tuto základní skladební dvojici "šibenicí"...dotazy ve středu?

- PS SLOH str. 26 - 27 ...V roli básníka (báseň)

- PS HRAVÉ ČTENÍ str. 84 - 87, str. 88 - 91

- procvičování na papírech/barvení: větrný mlýn a listy

 

Učivo na týden 4. 5. - 7. 5. 2020

- učebnice str. 132 - 135...ústně, písemně cv. 13 na str. 135 (pomůcka k určování slovesného způsobu - oznamovací způsob: jdu, šel, přijde, bude chodit..., rozkazovací způsob: jdi, dojděte, pojďme..., podmiňovací způsob: šla bych, došel bys, chodili bychom...) - pro připomenutí toto učivo najdete v učebnici na str. 86 - 87

- fialový PS: str. 27 - 30....vyjmenovaná slova (procv.) +přítomné tvary sloves /vysvětleno v učebnici na str. 88 (rada: slovesa v přítomném čase...někdo něco dělá TEĎ...vždy končí/nebo mají v koncovce MĚKKÉ I/i ....bydlí, stavíme, prosíte, vyrábí, mydlíš, rozumí, rozumíme, rozumíte...)....stranu 30 si nechte na středeční videovyučování!

- PL (pracovní list): procv. psaní koncovek u podst. jmen rodu mužského - na listu je barvení - hlava (Jan Žižka), jsou tam vidět očíslované str. 20, 21, nevytiskla se čísla str. 22 a 23/obě strany

- PS SLOH str. 24 - 25 - Nepostradatelný pomocník (popis věci)

- PS HRAVÉ ČTENÍ - str. 74 - 77, str. 78 - 81

 

Učivo na týden 27. 4. - 30 . 4. 2020

- učebnice str. 124 - 131....ústně (procvičování/není to těžké), z učebnice písemně do sešitu: s.127/12, s.129/19...doplnit chybějící písmena + vyznačit základní skladební dvojice (šibenice) + ?očíslovat slovní druhy?

- 2 pracovní listy k určování pádů (loňské učivo, mělo by vám jít dobře) ???

- PS SLOH str. 22 - 23 - Narozeninová párty (pozvánka)...to si určitě užijete :)

- PS HRAVÉ ČTENÍ - str. 68 - 69, str. 70 - 73

??? do konce dubna - fialový prac. sešit...pokračujte v procvičování vyjm. slov (s. 21- s. 26) a koncovek podst. jm. (s. 49 - 51)...kontrola vzadu/není třeba pracovat "dopředu"...další stránky budou s vysvětlením (např. při videovýuce)

 

Učivo na týden 20. 4. - 24. 4. 2020

- učebnice str. 120 - 123....ústně (procvičování), písemně s.123/25 (121/22)

- pracovní list "tabulky č. 5,6,7,8" - určování rodu, čísla, pádu a vzoru u PJ

- PS SLOH str. 19 - 21 - Psaní dopisu

- PS HRAVÉ ČTENÍ - str. 60 - 63, str. 64 - 67

??? do konce dubna - fialový prac. sešit...pokračujte v procvičování vyjm. slov (s. 21- s. 26) a koncovek podst. jm. (s. 49 - 51)......kontrola vzadu

 

 

Učivo na týden 14. 4. - 17 . 4. 2020

- učebnice str. 115 - 119 ...projděte si ústně/zajímavé téma :), písemně do sešitu str. 115/23, 117/7, 119/15 (16?)...napsat správně doplněné + navíc(jak si kdo troufne): očíslovat slovní druhy, vyznačit základní skladební dvojice - kde je to jasné. 

- pracovní list "tabulky č. 1,2,3,4" - určování rodu, čísla, pádu a vzoru u podst.jmen, prac. list oboustranný "kontrolní cvičení" (příští týden pošlu řešení)

-??? do konce dubna - fialový prac. sešit...pokračujte v procvičování vyjmenovaných slov (od str. 21 do str. 26) a koncovek podsttných jmen (str. 49 - 51)...........kontrola vzadu (poctivě) :)

- PS SLOH str. 16 - 18 - Události v našem městě (Sdělení)...akce, která se konala (minulost/třeba Mikulášský jarmark :)?) Psát čitelně, hlídat si úpravu.

- PS HRAVÉ ČTENÍ str. 52 - 55, 56 - 59.

 

 

Učivo na týden 6. 4. - 8 . 4. 2020

- učebnice str.113/cv.19 a str. 114/cv.21...písemně do sešitu + vyznačit zálkadní skladební dvojice (šibenice), očíslovat slovní druhy,.. procvičujte.

- PS SLOH str. 14 - 15 - Poznávám svět (Zpráva z výletu) ...vzhledem k situaci plánování fiktivní, jak bychom si to všichni přáli a představovali - třeba školní výlet, který se někdy :) uskuteční!

- PS HRAVÉ ČTENÍ str.44 - 47, 48 - 51

....posílám řešení úkolů z min. týdne....opravte, ohodnoťte si... 

PL ČJ 3.4..zip (1.24 MB)

 

Učivo na týden 30. 3. - 3. 4. 2020

- PS SLOH str. 12 - 13 (Můj kamarád/charakteristika)

- PS HRAVÉ ČTENÍ str. 36 - 39 + s.43 (týká se hledání informací z předchozího)

                                  str. 40 - 42

- barvení / vyjmenovaná slova...procvičování (medvěd/Z, pes/M) 

 

Učivo na týden 23. 3. - 27. 3. 2020

- učebnice ČJ do str. 109/shoda přísudku s podmětem - doporučuji zhlédnout pořad UčíTelka (záznam z pondělí 16.3. pro 5.! roč.) - pěkně vysvětleno...

- z učebnice do sešitu (nějakého linkovaného) ČJ vypracovat (vyberte si) + snažte se ve cvičení zaznamenat zákl. skladební dvojice/"šibenice" -  cv/str.: 105/21, 107/28, 109/8 + diktát 107/29 

- PS SLOH str.10-11 (Moje rodina)...nejprve pročíst, promyslet, využívat trhačku/příprava

- PS HRAVĚ ČTENÍ str. 32- 39 (Bůh trestá Sodomu) - pracovat s textem - lze podtrhávat, zabarvovat...

PS DRAK str. 36-37 + kontrola splněných cvičení podle klíče (vzadu v PS). Doporučuji využít opakovací diktáty na str. 38 k procvičování v dalších týdnech 

KULTURNÍ DENÍK - moc se těším na zápisky za březen - možná: "jak jsem trávil dobu nuceného volna/aneb měsíc s televizí, počítačem, knihou...??? :) 

 

Učivo 11. - 20. 3. 

- učebnice do str. 99 (opakování, procvičování), str. 100-107 nové učivo (shoda přísudku s podmětem -> nutné s dětmi projít)

- 2 papíry procvičování (lehké)

- PS SLOH str. 4-5, 8-9

- PS DRAK str. 34-35

- PS Hravé čtení - str. 24-31