Navigace

Obsah

        

 

 

                                     Ahoj děvčata a chlapci. :-)

       Posílám Vám přehled učiva na týden od 22.6. do 26.6.

                                     / Pracuj maximálně 45minut. /

 Pondělí

 1. Pracovní sešit , Geometrie pro 4. ročník Matýskova matematika str. 41

                        Obsah trojúhelníku - Nápověda je na You Tube

Obsah trojúhelníku (pomocí tečkovaného papíru), Geo. pro 4.ročník, str. 53, úvod B


 2.Pracovní sešit Matematika 4. ročník 2.díl - Strana 22


  Úterý   -   Výlet


  Středa  - 1.„videokonference“

                   2. Pracovní sešit Matematika 4. ročník 2.díl - Strana 23


 

  Čtvrtek

                  1. Pracovní list 1. / dostanete v úterý /


  Pátek –  1.„videokonference“

                  2. Pracovní sešit Matematika 4. ročník 2.díl - Strana 29

                     / kdo bude mít hotovo, může udělat i stranu 30 a 31 /


 


 

 

 

 

 

 

                              Ahoj děvčata a chlapci. :-)

       Posílám Vám přehled učiva na týden od 15.6. do 19.6.

                                  / Pracuj maximálně 45 minut. /

 Pondělí

  1. Pracovní sešit , Geometrie pro 4. ročník Matýskova matematika str. 39

                          Obvod trojúhelníku - Nápověda je na You Tube

    Obvod trojúhelníku, Geometrie pro 

    4.ročník, str.51, úvod A


 

  2.Pracovní sešit Matematika 4. ročník 2.díl - Strana 15


 Úterý

 1. Pracovní sešit Matematika 4. ročník 2.díl - Strana 16, 17


 Středa - 1.„videokonference“

                 2. Pracovní sešit Matematika 4. ročník 2.díl - Strana 18

 

 Čtvrtek

 1. Pracovní sešit , Geometrie pro 4. ročník Matýskova matematika str. 40

                               Obvod trojúhelníku


Pátek – 1. „videokonference“

                2. Pracovní sešit Matematika 4. ročník 2.díl - Strana 19, 21/ kdo bude mít hotovo, může udělat i stranu 20 /

Můžete si přidat i

Google - Školákov- Písemné sčítání a odčítání do 10 000

Písemné sčítání a odčítání nad 10 000

Písemné násobení

Písemné dělení


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Ahoj děvčata a chlapci. :-)

       Posílám Vám přehled učiva na týden od 8.6. do 12.6.

                                    / Pracuj maximálně 45 minut. /

  Pondělí

   1. Pracovní sešit , Geometrie pro 4. ročník Matýskova matematika str. 37

                                                       Opakování

                                         Nápověda je na You Tube


   2. Pracovní sešit Matematika 4. ročník 2.díl     -    Strana 10


 

    Úterý 

   1. Pracovní sešit Matematika 4. ročník 2.díl  -       Strana 11, 12

 

    Středa - 1. „videokonference“

                    2. Pracovní sešit Matematika 4. ročník 2.díl  -  Strana 13


 

 Čtvrtek - Pracovní sešit , Geometrie pro 4. ročník Matýskova matematika 

                                 str. 38    Prostorová geometrie

                                      Nápověda je na You Tube

Prostorová geometrie (doplňování staveb), Geometrie pro 4 ...


 

  Pátek -   1. „videokonference“

                  2. Pracovní sešit Matematika 4. ročník 2.díl    -  Strana 14


 

       / kdo bude mít hotovo, může udělat i předchozí strany /

              Můžete si přidat i

             Google - Školákov- Pamětné sčítání a odčítání nad 10 000 

                        Čísla nad 10 000 

                        Římské číslice

                       Jednotky, délky, hmotnosti ...

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Ahoj děvčata a chlapci. :-)

             Posílám Vám přehled učiva na týden od 1.6. do 5.6.


 

   Pondělí

   Pracovní sešit , Geometrie pro 4. ročník Matýskova matematika str. 35

                                     Konstrukce trojúhelníku

 

                                   Nápověda je na You Tube :

  Konstrukce trojúhelníku, Geometrie pro   4.ročník, str. 46, úvod A 

  Rýsování (konstrukce rovnostranného trojúhelníku), Geometrie pro 4.ročník, str. 47, cv. 3a

  Rýsování (konstrukce rovnoramenného trojúhelníku), Geometrie pro 4.ročník, str. 47, cv. 3C


 

Úterý -   Google - Školákov- Násobení a dělení

                       Jablečné hodování

                       Zvířata severní ameriky 1 , 2, 3,

                                             Zaokrouhlování

                  Duhová čísla1, 2, 3 

 

Středa - „videokonference“


 

Čtvrtek - Pracovní sešit , Geometrie pro 4. ročník Matýskova matematika

                                 str. 36   Konstrukce trojúhelníku


 

Pátek -                      Školákov - Zaokrouhlování

                            Duhová čísla1, 2 , 3

                            Psí zápisník


 

 

 

 

 

 

 

 

                           Ahoj děvčata a chlapci. :-)

    Posílám Vám přehled učiva na týden od 25.5. do 29.5.

 

    Pondělí

    Pracovní sešit , Geometrie pro 4. ročník Matýskova matematika str. 34

                                  Nápověda je na You Tube

    Trojúhelníková nerovnost, Geometrie pro 4.ročník, str. 45, úvod A

    Trojúhelníková nerovnost, Geometrie pro 4.ročník, str. 45, úvod B

    Trojúhelníková nerovnost, Geometrie pro 4.ročník, str. 45, cv. 1

    Trojúhelníková nerovnost, Geometrie pro 4.ročník, str. 45, cv. 2

   Trojúhelníková nerovnost (dopočítávání třetí strany), Geometrie pro    4.ročník, str. 45, cv. 3


 

     Úterý -   Google -    4. třída | Matematika | Khan Academy

                      Sčítání a odčítání nad 1000 -

                                        Sčítání do 1000 –                  Procvičuj

                                        Sčítání víceciferných čísel - Procvičuj

                                                                                         Začít kvíz 

                                    Odčítání do 1000 -            Procvičuj

                                    Odčítání víceciferných čísel - Procvičuj

                                                                                       Začít kvíz

      Středa videokonference

 

      Čtvrtek - Google - 4. třída | Matematika | Khan Academy

   Násobení a dělení - Vynásob dvoumístná čísla pomocí výpočtu obsahu -

                                                                                                                       Procvičuj

                                       Násobení bez přechodu řáduProcvičuj

                                           Násobení s přechodem řádu        -   Procvičuj

                                           Násob dvouciferná čísla                 -  Procvičuj


 

       Pátek- Google - 4. třída | Matematika | Khan Academy

                                       Násobení víceciferných čísel                            - Procvičuj

                                                                                                                       Začít kvíz

                                       Dělení se zbytkem (základy)                             - Procvičuj

 

                                       Dělení se zbytkem                                             – Procvičuj

                                                                                                                       Začít kvíz

                                       Slovní úlohy na násobení a dělení                    - Procvičuj

 

                                      Vícekrokové slovní úlohy s celými čísly          – Procvičuj

                                                                                                                       Začít Kvíz


 


 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Ahoj děvčata a chlapci. :-)

    Posílám Vám přehled učiva na týden od 18.5. do 22.5.

 

 Pondělí

 Pracovní sešit , Geometrie pro 4. ročník Matýskova matematika str. 32

 Nápověda je na You Tube

Trojúhelník (popis vrcholů a stran; body náležící a nenáležící), Geo. pro 4.ročník, str. 42, úvod A

Trojúhelník (pravoúhlý, rovnostranný, rovnoramenný), Geo. pro 4.ročník, str. 42, úvod B

Trojúhelník (pravoúhlý, rovnostranný, rovnoramenný) /Geo. pro 4.ročník, str.43, cv.1


 Úterý - Google - 4. ročník – Procvičování

                 Obsahy a obvody - Vzorce 1 – Brumlík

                                                    Vzorce 2 – Brumlík

                                                    Vzorce 3 – Brumlík

                                                    Slovní úlohy – Brumlík

 


 Středa videokonference

 

  Čtvrtek

 Pracovní sešit , Geometrie pro 4. ročník Matýskova matematika str. 33

 Nápověda je na You Tube

Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku, Geometrie pro 4.ročník, str. 44, úvod A


 

 Pátek- 4. ročník – Procvičování

      Čísla nad 10 000 - Řády čísel – Páťáci

                                             Rozklad čísel v desítkové soustavě – Páťáci

                                             Zápis čísel – Paťáci

                                             Porovnávání – Online cvičení


 

                                Ahoj děvčata a chlapci. :-)

          Posílám Vám přehled učiva na týden od 11.5. do 15.5.

 

       Pondělí

   Pracovní sešit , Geometrie pro 4. ročník Matýskova matematika str. 30

                            Nápověda je na You Tube

   Střed úsečky, kolmice - konstrukce pomocí kružítka,

   Geometrie pro 4.ročník, str. 39, úvod A

 
 

   Úterý-   http://www.rysava.websnadno.cz/2rocnik---odkazy.html

                        Luštěnky - matematika

         Převádění jednotek objemu


 

  Středa – viz. Úterý

         Převádění jednotek času

            Obvod čtverce, obdélníku,

                  

  Čtvrtek

   Pracovní sešit , Geometrie pro 4. ročník Matýskova matematika str. 31

                                   Nápověda je na You Tube

  Konstrukce kolmice procházející bodem pomocí kružítka, 

   Geometrie pro 4.ročník, str. 40, úvod A


 

  Pátek- http://www.rysava.websnadno.cz/2rocnik---odkazy.html

                        Luštěnky - matematika

           Opakování - čísla do milionu


 


 


 

                         Ahoj děvčata a chlapci. :-)

     Posílám Vám přehled učiva na týden od 4.5. až 7.5.

 

    Pondělí

    Pracovní sešit , Geometrie pro 4. ročník Matýskova matematika str. 29

    Nápověda je na You Tube

  Grafický součet úseček, Geometrie pro 4.ročník, str. 37, úvod A 

  Grafický rozdíl úseček, Geometrie pro 4.ročník, str. 38, úvod A


 

   Úterý - http://www.rysava.websnadno.cz/2rocnik---odkazy.html

               Luštěnky - matematika

         Písemné násobení dvojcif. činitelem

         Převádění jednotek délky

              pomůže Vám You Tube

      Základní převody jednotek délky (mm,cm,dm,m; vyvození) ,

      Matýskova matematika 8. díl, str. 51, úvod /


 

   Středa – viz. Úterý

       Převádění jednotek hmotnosti

           pomůže vám You Tube

       Základní převody jednotek hmotnosti,

       Mat. mat. pro 4.roč., 1. díl, str. 53, cv. 1


  Čtvrtek

  Pracovní sešit , Geometrie pro 4. ročník Matýskova matematika str. 30

  Nápověda je na You Tube

   Střed úsečky, kolmice - konstrukce pomocí kružítka,        Geometrie pro 4.ročník, str. 39, úvod A


 


 


 


 


 

    Ahoj děvčata a chlapci. :-)

    Posílám Vám přehled učiva na týden od 27.4. až 30.4.

Matematika - Úvodní strana - Matematika hrou

   Příklady podle kategorie - Zlomky

           Pondělí

            1. Poznej zlomek podle pizzy

            2. Vyber zlomky větší než 1

            3. Vyber zlomky větší než 0,5

            4. Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

            5. Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem

            6. Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem


 

          Úterý – opět zadej Matematika ,

          nahoře vpravo - Příklady podle kategorie ,

      Procvičování násobilky

         1. Procvičování násobilky 12

         2. Procvičování násobilky 13

         3. Procvičování násobilky 14

         4. Procvičování násobilky 15


 

        Středa – pokračuj viz. úterý

        1. Procvičování násobilky 16

        2. Procvičování násobilky 17

        3. Procvičování násobilky 18

        4. Procvičování násobilky 19


 

        Čtvrtek

     Pracovní sešit , Geometrie pro 4. ročník Matýskova matematika str.28

                          Nápověda je na You Tube

Grafický součet úseček, Geometrie pro 4.ročník, str. 37, úvod A 


 

Grafický rozdíl úseček, Geometrie pro 4.ročník, str. 38, úvod A


 

  

 

 

 

    Ahoj děvčata a chlapci.

    Posílám Vám přehled učiva na týden od 20. - 24. 4. 2020 .

    Tento týden budeme pokračovat na stejných stránkách jako ten minulý.

    Google - Matematika - on- line cvičení - 4.ročník


 

    pondělí : zaokrouhlování - na desítky, level 2/ 01,  02,  03 , 04, 05

                              Pracuj maximálně 45 minut.

    v úterý       : písemné násobení do 10 000, písemné násobení dvojciferným

                          činitelem, level 1/ 01, 02, 03, 04, 05

    ve středu  : písemné sčítání a odčítání do 10 000 , písemné odčítání,

                          level 1/ 01, 02, 03, 04, 05

    ve čtvrtek  : písemné sčítání a odčítání do 10 000, písemné sčítání,

                          level 1 / 05, 06, 07, 08, 09

    v pátek      : písemné dělení - číselný obor 0 -10 000, dělení jednocifer. děl.

                        beze zbytku, level 1/04, 05, 06, 07

 

 

   Ahoj děvčata a chlapci.

   Posílám Vám přehled učiva na týden od 14. - 17. 42020

   Google - Matematika - on- line cvičení - 4.ročník

 

       V úterý : Zaokrouhlování - na desítky, level 1/01,  02,  03 , 04

                              Pracuj maximálně 45 minut.

       Ve středu : Písemné sčítání a odčítání do 10 000 , písemné sčítání  level 1/ 

                           01,02,03, 04

 

       Ve čtvrtek : Písemné dělení - číselný obor 0 -10 000, dělení jednocifer. děl.

                            beze zbytku , level 1/01,02,03

 


    V pátek :  Geometrie – Matýskova matematika / pracovní sešit /

  Kdo ještě nemá vyplněnou stranu 25 a zvládne ji, tak si jí doplní. Jinak otočte na  stranu 27.

 

    PŘENÁŠENÍ A POROVNÁNÍ ÚSEČEK -POMOCÍ KRUŽÍTKA

    Nápovědu najdete na YOU TUBE - /Matýskova geometrie pro 4. ročník /

  Přenášení a porovnávání úseček (pomocí kružítka) , Geometrie pro 4.ročník, str. 36,  úvod A

      Je to podrobný popis postupu. Udělejte celou stranu .

 

 

 

 

   Ahoj děvčata a chlapci.

   Posílám Vám přehled učiva na týden od 6.- 9. 42020

    i nadále procvičujte :

    násobení , dělení , sčítání a odčítání . Podobné příklady - viz.      

    Početník -   dělení str. 33 ,  násobení str. 29,  sčítání str. 25 , odčítání str. 27


 

      Na : https://www.matika.in/cs/ Rozklikni“ 4 - ročník / cvičení obsahují i správné    odpovědi /

   Slovní úlohy , ABCD, Kartičky, Početní operace , Násobilkové obdélníky,

   Násobilkové obdélníky s neposedy

 

   Můžete si zahrát i nějakou hru.

 

 

  Také si můžete zahrát na manažera - www.abecedapenez.cz

 

 

    

   Ahoj děvčata a chlapci.

   Posílám Vám přehled učiva na týden od  30. 3. - 3.4. 2020 

  Tento týden můžete odložit pracovní sešity a pracovat jen na internetu. Zabere  Vám to vše jen 10 15 min.

    Na : https://www.matika.in/cs/ „Rozklikni“ 4 - ročník / cvičení obsahují i správné odpovědi /

 

           pondělí písemné sčítání

           úterý :      písemné odčítání

           středa:     písemné násobení

           čtvrtek:    písemné dělení

           pátek:      převod římských čísel 1

 

 

        Komu to nestačí , může si ještě udělat : Pyramidy 4 úrovně

                                                                              Odčítání pyramidy 4 úrovně

                                                                              Pyramidy 5 úrovní

                                                                             Trojúhelníky s neposedy 4 úrovně

                                                                             Trojúhelníky s neposedy 5 úrovní

 

 

 

          Prima týden

          Vladimír Škarda , tel.: 724 601 051

 

 


 


 

  


 


 

Ahoj děvčata a chlapci

   Posílám Vám přehled učiva na týden od 23. - 27. 3. 

   i nadále procvičovat :

   násobení , dělení , sčítání a odčítání . Podobné příklady - viz.      

   Početník -   dělení str. 33 ,  násobení str. 29,  sčítání str. 25 , odčítání str. 27

 

   Dále Pracovní sešit 1. - vyplnit , spočítat, doplnit, narýsovat ,.. "Pojedeme" až     do konce sešitu . Každý týden udějte minimálně 4 strany. / kdo zvládne více ,     udělá více :-) /

  

    Geometrie - procvičovat obvod a obsah čtverce a obdelníku

   1. Na papír si narýsujte obdelník ABCD , I AB I = 5 cm, I BC I = 3cm, vypočítej  

    obvod a obsah.

 

    2. Vypočítej délku strany čtverce KLMN, jehož obvod je 20 cm. Čtverec  

      narýsujte a vypočítejte jeho obsah.

  

   3.  Podle zadání nakreslete náčrtek a vypočítejte obsah čtyřúhelníku.

    a) čtverec ABCD , o = 24 cm    S =

    b) obdelník KLMN,  I KL I = 10 dm, I LM I = 5 dm        S=

    c) obdelník GHIJ , I JG I = 5 m , I GH I = 10 m             S=

 

    4. Podle zadání nakreslete náčrtek a podle náčrtku vypočítejte obvod a 

     obsah čtverce.

    a) čtverec ABCD , I AB I  = 10 mm

    b) čtverec EFGH , I GH I = 5 cm

    c) čtverec  IJKL ,  I JK I = 6 dm

 

   5.Vypočítej obvod a obsah obdelníku .

   a) obdelník UVXY,   I XY I =  7 cm ,  I VX I = 10 cm

   b) obdelník OPRS , I SO I = 20 mm, I OP I = 18 mm

   c) obdelník ABCD,  I CD I = 8 m , I BC I = 12 m

 

     KDO ZAPOMNĚL - TAK SE PODÍVÁ NA :  YOU TUBE ,

              /vyhledá /        Matýskova geometrie  4. ročník,

              /dále zadáte / Obsah čtverce, Obvod a obsah čtverce,

                                        Obsah obdelníku, Obvod a obsah obdelníku

                                      

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Matematika

  Přehled učiva na období  od 11. do 20. 3. 2020

 

  Procvičovat násobení , dělení , sčítání a odčítání . Podobné příklady - viz.      

  Početník -   dělení str. 33 ,  násobení str. 29,  sčítání str. 25 , odčítání str. 27

 

    Zlomky  / viz. Početník  /  -   sčítání a odčítání viz. str. 39

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------