Navigace

Obsah

Matematika

Plán učiva na období 22.6. - 26. 6. 2020

 

Ahoj holky a kluci,

je tady poslední týden školního roku. Budeme opakovat, v pondělí odevzdáme učebnice, v úterý pojedeme na výlet, v pátek se sejdeme všichni na závěrečném potkání. 😊

Na videokonferencích se uvidíme v pondělí 22.6. a ve středu 24.6. vždy od 10:00 do 11:20 hodin.

Pokračujte v psaní vlastního deníku. (Jednou bude mít historickou hodnotu.) Každý den 5 vět – co děláš, jíš, jak je venku, na co myslíš.

Průběžné procvičování na stránkách: https://www.umimematiku.cz/ 

                                                                   https://www.matika.in/cs/#5

 

Písemné sčítání a odčítání

Písemné děleni a násobení

Povrch krychle a kvádru

Opakování geometrie

 

PONDĚLÍ 22.6.

PS – Matýskova geometrie:

- str. 43/2, 3

 

ÚTERÝ 23.6.

Školní výlet

 

 STŘEDA 24.6.

Procvičujte na těchto odkazech:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/miliarda_pisemne_scitani2.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/miliarda_pisemne_odcitani2.htm

 

 

ČTVRTEK 25.6.

PS – Matýskova geometrie:

 - str. 47/ 2, 3

 

 

PÁTEK 26. 6.

Procvičujte na těchto odkazech:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/miliarda_pisemne_nasobeni2.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/miliarda_pisemne_deleni2.htm

 

Prima dny 😊  Marci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán učiva na období 15.6. - 19. 6. 2020

Ahoj holky a kluci,

máme tady další týden, ve kterém budeme opakovat. Na portálu Fred už nenajdete žádný test ani úkol na WhatsApp už nebudete posílat. 😊

Na videokonferencích se uvidíme v pondělí 15.6. a ve středu 17.6. vždy od 10:00 do 11:20 hodin.

Pokračujte v psaní vlastního deníku. (Jednou bude mít historickou hodnotu. 😊) Každý den 5 vět – co děláš, jíš, jak je venku, na co myslíš.

Průběžné procvičování na stránkách: https://www.umimematiku.cz/ 

                                                                   https://www.matika.in/cs/#5

 

Násobení, dělení, sčítání a odčítání desetinných čísel

Slovní úlohy

Písemné děleni

Opakování geometrie – rýsování obdélníku, kružnice, trojúhelníků, středu úsečky

 

PONDĚLÍ 15.6.

PS – Matýskova geometrie:

- str. 44/ 1

- str. 45/ 3

 

ÚTERÝ 16.6.

PS – Písemné dělení:

- str. 55 -udělejte i zkoušky, příklady se srdíčkem jsou dobrovolné

Kontrolu najdete na straně 65.

 

 STŘEDA 17.6.

PS – Matýskova geometrie:

 - str. 45/ 1, 2

 

ČTVRTEK 18.6.

Procvičujte matematické operace s desetinnými čísly podle vlastní potřeby:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&pg=2#selid

 

PÁTEK 19. 5.

PS – Písemné dělení:

- str. 54/ 9.2.8, 9.2.9 – vypočítejte a napište odpovědi

Kontrolu najdete na straně 66.

 

Prima dny 😊  Marci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán učiva na období 8.6. - 12. 6. 2020

Ahoj děvčata a chlapci,

další týden je tady. Do konce školního roku zbývají tři týdny a malý kousek. 😊

Naposledy budou nyní testy na portálu Fred – z českého jazyka, matematiky a dodatečně z přírodovědy. Vypracovat je můžete od 8.6. do 14.6.2020.

Rovněž úkol na WhatsApp bude poslední. Pojďte se chopit výzvy a pošlete ho všichni a testy také. 😊

Na videokonferencích se uvidíme v pondělí 8.6. a ve středu 10.6. vždy od 10:00 do 11:20 hodin.

Pokračujte v psaní vlastního deníku. (Jednou bude mít historickou hodnotu.) Každý den 5 vět – co děláš, jíš, jak je venku, na co myslíš.

 

Průběžné procvičování na stránkách: https://www.umimematiku.cz/ 

                                                                   https://www.matika.in/cs/#5

 

Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000

Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem

Slovní úlohy

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Výpočet povrchu kvádru

Výpočet povrchu krychle

 

PONDĚLÍ 8.6.

video: výpočet povrchu kvádru (8:08), (5:58)

https://www.youtube.com/watch?v=3QDYr-FcRYY

https://www.youtube.com/watch?v=76AgJ5ftwZU

- podívejte se alespoň na jedno video a pak to zkuste v pracovním sešitě

 

OBSAH (povrch) OBDÉLNÍKU:   S = a * b   (metry čtverečné)

OBSAH (povrch) KVÁDRU:         S = 2 * (a*b + a*c + b*c)  (metry čtverečné), není nutné si pamatovat

 

PS – Matýskova geometrie:

- str. 40/ 1, 2, 3

 

ÚTERÝ 9.6.

- podívejte se alespoň na jedno video a pak pokračujte v učebnici:

video: písemné dělení desetinného čísla přirozeným číslem (12:00), (1:18)

https://www.youtube.com/watch?v=eRKqDpAezEE

https://www.youtube.com/watch?v=ZLUQIX0OP8Y

 

Učebnice Alter – 3. díl:

- str. 35/ 2 – pozorně si cvičení přečtěte a sledujte zapisování desetinné čárky, přečtěte si i růžové PAMATUJ

- str. 35/ 3 – pište tužkou do učebnice i se zkouškou a opět si pozorně přečtěte růžový rámeček VŠIMNI SI

 

 STŘEDA 10.6.

PS – Matýskova geometrie:

 - str. 40/ 4

- str. 41/ 1a)

- str. 41/ 4

- str. 41/ 5

 

ČTVRTEK 11.6.

Učebnice Alter – 3. díl:

- str. 35/ 7 – M/Š – 2. a 3. sloupeček

- str. 36/ 4 – pozorně si cvičení přečtěte, zajímá nás přidané desetinné místo a desetinná čárka

- str. 36/ 5 – M/Š – 3 příklady

procvičování: dělení přirozeným číslem, násobení přirozeným číslem

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&pg=2#selid

 

PÁTEK 12. 5.

- opakovací test na portálu FRED

 

Prima dny 😊  Marci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plán učiva na období 1.6. - 5. 6. 2020

Ahoj holky a kluci,

s novým týdnem připlul nový elán 😊 a nové učivo. Dopřejte si také procházku, zacvičte si nebo třeba někomu přichystejte překvapení😊.

Opět tento týden pošlete jeden úkol na WhatsApp (pouze mně) – z přírodovědy.

Na portálu Fred bude test z přírodovědy.

Na videokonferencích se uvidíme v pondělí 1.6. a ve středu 3.6. vždy od 10:00 do 11:20 hodin.

Pokračujte v psaní vlastního deníku. Každý den 5 vět – co děláš, jíš, jak je venku, na co myslíš.

Průběžné procvičování na stránkách: https://www.umimematiku.cz/ 

                                                                   https://www.matika.in/cs/#5

 

Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000

Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem

Slovní úlohy

Určování souřadnic

Výpočet obsahu pomocí čtvercové sítě

Výpočet povrchu krychle

 

PONDĚLÍ 1.6.

- dnes bez tužky a sešitů procvičujte na uvedených odkazech: 😊

* procvičování - desetinná čísla, násobení a dělení 10, 100, 1000 (cv. 3-5)

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

* procvičování - souřadnice bodů

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/souradnice_bodu1.htm

* procvičování - souřadnice bodů

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/souradnice_bodu2.htm

Radostný sváteční DEN DĚTÍ 😊

 

 

ÚTERÝ 2.6.

- podívejte se alespoň na jedno video v nabízených odkazech:

* video - výpočet povrchu krychle(5:40)

https://www.youtube.com/watch?v=B977El9Y1tM

* video - výpočet povrchu krychle(6:17)

https://www.youtube.com/watch?v=xIy-U9ZOEI8

OBSAH (povrch) ČTVERCE:   S = a * a   (metry čtverečné)

OBSAH (povrch) KRYCHLE:   S = 6 * a * a   (metry čtverečné)

 

PS Matýskova geometrie:

- str. 38/ 1, 2, 3 (cvičení 4 je dobrovolné)

- str. 39/ 1a)

 

 STŘEDA 3.6.

- dnes procvičujte bez sešitů na uvedených odkazech: 😊

* procvičování - desetinná čísla, násobení a dělení 10, 100, 1000(A) (cv. 1-2)

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

* procvičování - výpočet obsahu pomocí čtvercové sítě

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/obsah_ctvercovasit3.htm

 

 

ČTVRTEK 4.6.

- podívejte se na uvedené odkazy:

* video - násobení desetinných čísel přirozeným číslem zpaměti(5.30)

https://www.youtube.com/watch?v=BMiCCQ4783Y

* video - násobení desetinných čísel přirozeným číslem pod sebou(6:09)

https://www.youtube.com/watch?v=hYuOmk1N51k

Učebnice Alter – 3. díl

- str. 32/ 1 – cvičení si pozorně přečtěte i růžový rámeček PAMATUJ!

- str. 32/ 2 – M/Š – počítejte podle vzoru

- str. 32/ 8 – M/Š

- str. 33/ 9 – M/Š – postupujte podle vzoru

 

 

 

PÁTEK 29. 5.

- dnes bez sešitů a učebnic procvičujte na uvedeném odkazu:

* procvičování - zajímavá matematika, poznáváme svět

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/zajimava_ma1.htm

 

Prima dny 😊  Marci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán učiva na období 25.5. - 29. 5. 2020

Ahoj holky a kluci,

máme tady nový týden. Už jich máme před sebou jen 5. Napněte ještě na chvíli síly, bystřete mysl, to už dáme. Tři řádné týdny „do pouti“ 😊 a pak lehké opakování a sdílení. Děkuji Vám za skvělou spolupráci minulý týden. Moc ráda jsem Vás všechny viděla 😊.

V tomto týdnu zašlete čtenářský deník (do 29.5.) – na WhatsApp pouze mně a jeden úkol budete posílat na WhatsApp – skupinu (ze Slohové výchovy).

Na Fredovi máte od pátku 22.5. dva testy – Čj a M. Oba, prosím, vypracujte do neděle 31.5.

Na videokonferenci se uvidíme v pondělí 25.5. a ve středu 27.5. vždy od 10 do 11:20 hodin.

Pokračujte v psaní vlastního deníku. Každý den 5 vět – co děláš, jíš, jak je venku, na co myslíš.

Průběžné procvičování na stránkách: https://www.umimematiku.cz/ 

                                                                   https://www.matika.in/cs/#5

 

Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000

Slovní úlohy

Písemné dělení

Geometrie – opakování trojúhelníků, soustava souřadnic

 

PONDĚLÍ 25. 5.

Písemné dělení:

- str. 49 – příklady se srdíčkem jsou dobrovolné 😊 (kontrola na straně 65)

- str. 54/9.2.5., 9.2.6., 9.2.7. – vypočítejte a napište odpovědi (kontrola na straně 66)

 

 

ÚTERÝ 26. 5.

PS Matýskova geometrie:

- str. 29/1, 2, 3, 4

video:

* soustava souřadnic(7:36), cv.1 a 2

https://www.youtube.com/watch?v=Yz9H_55V6pI&list=PLlQgBpv1udkKe6cS4CVf1VtUetPbT8Jru&index=1

video: 

* soustava souřadnic(4:57), cv.3

https://www.youtube.com/watch?v=rem_xMfCkwc&list=PLlQgBpv1udkKe6cS4CVf1VtUetPbT8Jru&index=4

video: 

* soustava souřadnic(6:06), cv.4

https://www.youtube.com/watch?v=6bKH_bmEnyI&list=PLlQgBpv1udkKe6cS4CVf1VtUetPbT8Jru&index=7

 

 

 STŘEDA 27. 5.

video:

* násobení desetinných čísel 10, 100, 1000

https://www.youtube.com/watch?v=2IJHRB97Gqs

Učebnice Alter 3.díl:

- str. 24/1,2,3 – čtěte pozorně a pozorujte všechny zápisy

- str. 24/4, první sloupeček do M/Š – dělejte si oblouček od desetinné čárky, jako je to ukázáno v učebnici, potom teprve napište výsledek

- str. 25/2, 3, 4 – čtěte pozorně a pozorujte všechny zápisy (i Pamatuj)

- str. 25/5, první sloupeček do M/Š – dělejte si obloučky od desetinné čárky, jako je to ukázáno v učebnici, potom teprve napište výsledek

 

 

ČTVRTEK 28. 5.

PS Matýskova geometrie:

- str. 35/1, 2, 3, 4

 

 

PÁTEK 29. 5.

Učebnice Alter 3. díl:

video:

* dělení desetinných čísel 10, 100, 1000

https://www.youtube.com/watch?v=U-Pjm0_vuzQ

- str. 29/1, 2, 3 - čtěte pozorně a pozorujte všechny zápisy

- str. 29/4 - první sloupeček do M/Š – dělejte si oblouček od desetinné čárky, jako je to ukázáno v učebnici, potom teprve napište výsledek

- str. 30/2, 3 - čtěte pozorně a pozorujte všechny zápisy (i Pamatuj)

- str. 30/4, první sloupeček do M/Š – dělejte si obloučky od desetinné čárky, jako je to ukázáno v učebnici, potom teprve napište výsledek

procvičování:

* násobení, dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 (cvičení 1 a 2)

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

 

Krásné dny :) Marci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plán učiva na období 18.5. - 22. 5. 2020

Ahoj děvčata a chlapci,

máme tady další týden a s ním nové úkoly. Děkuji Vám všem, kteří svědomitě zasíláte vypracované úkoly. Blíží se termín odevzdání čtenářského deníku (29.5.). Nenechte si to na poslední chvíli a přečtěte si poznámky, které jste měli u poslední knihy, ať to máte v pořádku.

Vezměte tento týden do ruky malířské potřeby a tvořte na Dobřanské pohledy – LOUKA (ukrývá v sobě rostlinnou i živočišnou říši). O focení už jsme spolu hovořili.

Pokračujte v psaní vlastního deníku. Každý den 5 vět – co děláš, jíš, jak je venku, na co myslíš.

Videokonference budou v pondělí 18.5. a ve středu 20.5. od 10 do 11 hodin.

Test na portálu Fred bude z matematiky.

Průběžné procvičování na stránkách: https://www.umimematiku.cz/ 

                                                                   https://www.matika.in/cs/#5

 

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Slovní úlohy

Písemné dělení

Geometrie – obvod a obsah trojúhelníků

 

PONDĚLÍ 18. 5.

Učebnice Alter 2. díl:

- str. 49 – pozorně si přečtěte PŘIPOMEŇ SI (nahoře), modrý rámeček a žlutý rámeček VŠIMNI SI

- str. 49/5a) – 4 příklady (2 sloupečky) napište do M/Š – Cvičení vyfoťte a pošlete POUZE MNĚ na WhatsApp.

- str. 51/5 – 4 příklady (2 sloupečky) napište do M/Š - Cvičení vyfoťte a pošlete POUZE MNĚ na WhatsApp.

online procvičování:

* sčítání a odčítání desetinných čísel

https://www.umimematiku.cz/pocitani-desetinna-scitani-odcitani-1-uroven/3221

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

ucimesedoma (5. ročník - matematika - desetinná čísla - desetinná čísla 2)

 

 

ÚTERÝ 19. 5.

PS Matýskova geometrie:

- str. 26/1, 2, 3, 4 – obvod trojúhelníku, o = a + b + c

- str. 27/1, 2, 3

Pokud chceme vypočítat obsah trojúhelníku, doplníme si nejprve trojúhelník ve čtvercové síti na čtverec či obdélník. Vypočítáme obsah čtverce či obdélníku a pak vydělíme dvěma. Úhlopříčky čtverce a obdélníku obrazce půlí. Oba trojúhelníky mají stejný obsah.

* video: výpočet obvodu trojúhelníku

https://www.youtube.com/watch?v=S-xMcZzpLuc

* video: obsah trojúhelníku (určování pomocí úhlopříček)

https://www.youtube.com/watch?v=RIEXxyviycs

 

 

STŘEDA 20. 5.

* video: zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky a desetiny

https://www.youtube.com/watch?v=kCcA5OmeuY4

Učebnice Alter 2.díl:

- str. 52 – pozorně si přečtěte růžový rámeček

- str. 52/1 a), b) – přepište a vyřešte do M/Š

* procvičování: desetinná čísla - zaokrouhlování na celky 1. a 2. cvičení

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

 

 

ČTVRTEK 21. 5.

PS Matýskova geometrie:

- str. 27/4, 5

- str. 28/1, 2, 3

* video: obsah trojúhelníku (znázorněného ve čtvercové sítí)

https://www.youtube.com/watch?v=iF8CxsNIoi4

https://www.youtube.com/watch?v=ajfkjAvKORo

 

PÁTEK 22. 5.

PS Písemné dělení:

- str. 48 – vypočítejte a udělejte zkoušku (kontrola na straně 65)

- str. 53 – přečtěte si šedivý rámeček, zapište výpočty a odpovědi (kontrola na straně 66)

 

Krásné dny :) Marcela

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plán učiva na období 11.5. - 15. 5. 2020

 

Ahoj holky a kluci,

děkuji Vám za další dny Vašeho pracovního nasazení :). Tento týden bude učiva trošku méně, nebude žádný přepis a procvičovat budete více na počítači. Pokud je to možné, choďte ven, zacvičte si, zpívejte či tančete. :)

Pokračujte v psaní vlastního deníku. Každý den si zapište 5 vět - co děláš, jíš, jak je venku, na co myslíš.

Videokonference bude v pondělí a ve středu od 10 do 11 hodin.

Test na portálu Fred bude z ČJ.

Průběžné procvičování na stránkách: https://www.umimematiku.cz/ 

                                                                   https://www.matika.in/cs/#5

 

Sčítání desetinných čísel

Odčítání desetinných čísel

Rýsování trojúhelníků

Slovní úloha

 

PONDĚLÍ 11. 5.

- dnes bez učebnice, sešitu a tužky

- podívej se na tato videa, ukáží Ti jak na sčítání a odčítání desetinných čísel

*desetinná čísla(sčítání a odčítání)

https://www.youtube.com/watch?v=tubxrNy0MtU

*desetinná čísla(písemné sčítání a odčítání)

https://www.youtube.com/watch?v=LKGp9Xc5uDg 

 

ÚTERÝ 12. 5.

Učebnice Alter:

- str. 48 - velmi pozorně si přečti růžové poučky

               - prohlédni si číselné osy ve cv. 1

- str. 48 - prohlédni si vzor a podle něj postupuj, doplňuj výsledky tužkou do učebnice

- str. 48/4 - M/Š - 2 příklady - dej si záležet na zápisu čísel i desetinné čárky - matematika je i o přesnosti :) (bez zkoušky)

- str. 50 - opět růžové poučky a číselné osy ve cv. 1

- str. 50/2 - opět postupuj podle vzoru a tužkou doplň do učebnice

- str. 50/4 - M/Š - 2 příklady (buď pečlivý/á) - bez zkoušky

Správnost všech výpočtů si ověř na kalkulačce.

 

STŘEDA 13. 5.

- bez sešitu, učebnice a tužky

*destinná čísla, sčítání a odčítání - 1.-5.cvičení

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

 

ČTVRTEK 14. 5.

Matýskova geometrie:

- str. 25

- pro připomenutí se můžeš podívat na videa:

*konstrukce trojúhelníku

https://www.youtube.com/watch?v=6RzPlpWSMnM

*rýsování - rovnostranný trojúhelník

https://www.youtube.com/watch?v=pmPeeXzt6XE

 

PÁTEK 15. 5.

- bez sešitu, učebnice a tužky

*zajímavá matematika - jídelní lístek

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/zajimava_ma2.htm

 

Prima dny :) Marcela

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plán učiva na období 4. 5. - 7. 5. 2020

 

Ahoj děvčata a hoši,

máme tady další týden a nový měsíc. Děkuji Vám za vaši práci, ať už ji děláte do sešitů či na počítači. :) Po sedmi týdnech komunikace na dálku se nám, kromě pravidelně zadávaného učiva a sdílení na společné skupině, ustálily i některé další věci:

* 1x týdně odevzdáváte 1 zadaný úkol (na WhatsApp)

* 1x týdně vypracováváte 1 test na portálu Fred

* 2x týdně probíhá videokonferenční hovor 

Tento týden bude test na portálu Fred z matematiky.

Pokračujte v psaní vlastního deníku. Každý den si zapište 5 vět - co děláš, jíš, jak je venku, na co myslíš.

 

Průběžné procvičování na stránkách: https://www.umimematiku.cz/ 

                                                                   https://www.matika.in/cs/#5

 

Porovnání desetinných čísel

Slovní úlohy

Písemné dělení

Geometrie - vlastnosti a rýsování trojúhelníků

 

PONDĚLÍ 4. 5.

Učebnice Alter 2. díl:

podívej se na video: porovnávání desetinných čísel 

https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0

- str. 42/1, 2 - opravdu důkladně a velmi pozorně si přečti a do učebnice si zkus doplnit (tužkou) tato cvičení. I růžové PAMATUJ!

K porovnávání použij číselnou osu.

- 42/ 3 - M/Š - přepiš a doplň - Cvičení vyfoť a pošli POUZE MNĚ na WhatsApp.

- str. 43/8 (1. sloupeček), 9 (celé) - M/Š - přepiš a doplň

- str. 43/7, 10 - M/Š - napiš pouze odpovědi

Procvičování: porovnávání - 1. a 2. cvičení

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

 

ÚTERÝ 5. 5.

PS Matýskova geometrie:

- str. 24/1, 2, 3, 4

- zopakuj si, co je odvěsna, přepona, základna, ramena, vlastnosti trojúhelníku a trojúhelníkovou nerovnost. Pomoci ti mohou tato videa:

vlastnosti trojúhelníků: https://www.youtube.com/watch?v=B4LCFiTAlmA

rýsování pravoúhlého trojúhelníku: https://www.youtube.com/watch?v=L672lLMibm8

trojúhelníková nerovnost:

https://www.youtube.com/watch?v=HateJZ-Fy7Q

https://www.youtube.com/watch?v=LXVOOUvEh04

trojúhelníky (pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný):

https://www.youtube.com/watch?v=RinS8qV3wx8

 

STŘEDA 6. 5.

PS - Písemné dělení:

- str. 47 - i se zkouškou

- str. 52/9. 1. 5

- str. 52/9. 1. 6

Procvičování: desetinné zlomky - 1. a 2. cvičení; desetinné zlomky (A) - 1. a 2. cvičení

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

 

ČTVRTEK 7. 5.

Učebnice Alter 2. díl:

- str. 44/2 - tužkou do učebnice

- str. 44/3 - M/Š (a ukazuj si na číselné ose)

- str. 44/5, 7 - M/Š

- str. 44/8 - tužkou so učebnice

- str. 45/10, 11 - M/Š

- str. 45/9, 10 - tužkou do učebnice

Procvičování: porovnávání - 3. až 5. cvičení

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

Krásné dny :)  Marci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán učiva na období 27. 4. - 30. 4. 2020

 

Ahoj holky a kluci,

děkuji vám za vaši práci, ať už ji děláte na počítači či v sešitech a učebnicích a za odevzdávání vybraných úkolů.

Pracujte na Dobřanských pohledech - do emailu jsem poslala rodičům celé propozice. Pište, foťte, malujte či vytvářejte. Dále posílám informace k soutěži MAS Radbuza.

Videokonference bude v pondělí 27. 4. a ve středu 29. 4. od 10 do 10:40 hodin.

Průběžné procvičování na stránkách: https://www.umimematiku.cz/ 

                                                                   https://www.matika.in/cs/#5

 

 

Opakování čtyřúhelníků

- obvod a obsah čtverce a obdélníka

Desetinná čísla

Písemné dělení

Slovní úlohy

 

PONDĚLÍ 27. 4.

- podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=Hgo-7HNocic (desetinná čísla)

Učebnice Alter 2. díl:

- str. 37/8 - tužkou do učebnice

- str. 40/1 - tužkou do učebnice

- str. 40/2 - M/Š celé přepiš a poté škrtni

- str. 40 - přečíst pozorně růžové Pamatuj! 

- str. 40/4 - M/Š 2. sl.

- str. 40/5 - M/Š 2. sl.

Online procvičování: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid - desetinná čísla - zápis čísel - první 2 cvičení

 

ÚTERÝ 28. 4. 

PS Matýskova geometrie:

-str. 22 - opakování

- str. 23/3 (cv. 1 a  2 je dobrovolné)

 

 

STŘEDA 29. 4.

PS - Písemné dělení:

- str. 46

- str. 52

Správnost svého počítání si zkontroluj a případně oprav podle str. 65 a 66. Nenechávej v sešitě chyby.

 

ČTVRTEK 30. 4.

Učebnice Alter 2. díl:

- str. 40/6 - tužkou do učebnice

- str. 41/7 a) b) c) - M/Š jen první sloupečky - před vypracováním si důkladně přečti oranžové rámečky

- str. 41/9 - M/Š - výpočet a odpověď

- str. 41/10 - dobrovolný

Online procvičování: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-slovne-2-uroven/9328 - desetinná čísla - čtení čísel

 

Prima dny :) Marci

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán učiva na období 20. 4. - 24. 4. 2020

 

Ahoj děvčata a hoši, 

všechny vás zdravím a posílám úkoly na nové období. Některá cvičení budou probíhat i přes internetové stránky ''AlfBook''.  

Videokonference bude ve středu 22. 4. a v pátek 24. 4. vždy od 10:00 do 10:40 hodin (přijde vám pokaždé jiná pozvánka, postup je stejný, půjde to lehce, protože už všichni máte aplikaci či program).  

 

Průběžné procvičování na stránkách: https://www.umimematiku.cz/ 

                                                                   https://www.matika.in/cs/#5

 

 

Opakování

- jednotky délky a času

- římské čislice

- čísla větši než milion

- bod, úsečka, přímka

- rovinné obrazce

- obvod a obsah čtverce a obdélníka

Desetinná čísla

 

PONDĚLÍ 20. 4.

Dnes nebudeš potřebovat PS ani tužku

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

- klidni na odkaz a do rámečku, kde je napsáno ''Vložte e-mail nebo kód školy'', napiš ucimesedoma 

- když na tebe vyskočí tabulka REGISTROVAT SE JAKO ŽÁK, zavři ji křížkem

- vypracuj tato cvičení: 

* 5. ročník -> matematika -> převody jednotek -> jednotky délky

* 5. ročník -> matematika -> převody jednotek -> jednotky času

* 5. ročník -> matematika -> velká čísla -> čísla vetší než milion

*5. ročník -> matematika -> římské číslice 

- v případě vrácení na hlavní letadlo, použij domeček uprostřed vrtule

užij si to :) 

 

ÚTERÝ 21. 4.

Učebnice Alter 2. díl

- str. 34 - modrý rámeček přečíst a doplnit

- str. 34/1 - číst nahlas

- str. 34/2 - přečti a tužkou zapiš do učebnice - tabulky řádů

- str. 34/3 - M/Š - přepiš a barevně vyznač podle vzoru; pozorně si přečti růžový i žlutý obdélník

- str. 34/5 - M/Š - vypracované cvičení vyfoť a pošli POUZE MNĚ na WhatsApp

- str. 35/6 - M/Š 

- str. 35/8,9 - tužkou do učebnice

 

STŘEDA 22. 4. 

Dnes opět bez PS a učebnice

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

* 5. ročník -> matematika -> desetinná čísla ->desetinná čísla 1

* 5. ročník -> matematika -> geometrie -> bod, úsečka, přímka

* 5. ročník -> matematika -> geometrie -> rovinné obrazce

 

ČTVRTEK 23. 4.

Učebnice Alter 2. díl

-str. 36 - zopakuj si - růžový rámeček

- str. 36/2 - napiš tužkou do učebnice - stačí 2 čísla do každé řádky

- str. 36/3 - ukazuj si, osy nestříhej :) 

- str. 36/4 ,5 - tužkou do učebnice

- str. 36/6 - M/Š a dočti cvičení do konce 

- str. 37 - čti Pamatuj! - růžový rámeček

- str. 37/7 - M/Š - přepiš čísla a škrtej

- str. 37/9 - M/Š

 

PÁTEK 24. 4.

PS - Matýskova geomterie 

- str. 21/1, 2, 3 

k vyřešení ti pomohou videa:

Obsah čtverce (zvětšení, zmenšení)

https://www.youtube.com/watch?v=QosO_GBUBGw

Obsah obdélníku (zvětšení)

https://www.youtube.com/watch?v=jDK_bD6RDUg

Výpočet obsahu složitějších útvarů

https://www.youtube.com/watch?v=Uh9Zm1b7nRA

 

Hezké dny :) Marci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán učiva na období 14. 4. - 17. 4. 2020

 

Ahoj holky a kluci,

posílám jako v minulém týdnu připravené úkoly na jednotlivé dny. Snad to všem takhle vyhovuje. Tento týden se pokusíme spojit přes videokonferenční hovor. Sledujte, prosím, společnou skupinu, objeví se tam potřebné informace. 

Od úterý budete mít na portálu FRED krátké testy. Časový limit k vypracování testů končí v pátek v 18 hodin. 

 

Průběžné procvičování na stránkách: https://www.umimematiku.cz/ 

                                                                   https://www.matika.in/cs/#5

 

Obsah čtverce a obdélníku

- jednotky obsahu a jejich převody

- slovní úlohy

Písemné dělení

Úvod do desetinných čísel

 

ÚTERÝ 14. 4. 

Učebnice 2. díl - do M/Š

- str. 30/1 - zopakuj si, převeď a přepiš

- str. 30 - mezi cvičením 2 a cvičením 3 pozorně čti - PAMATUJ - vícekrát

- str. 30/3 - vypočítej a do sešitu napiš pouze odpovědi

- str. 30/4 - M/Š

- str. 31/1 - ukazuj si v tabulce a čti nahlas

- str. 31/2, 4 - M/Š

K zopakování ti mohou pomoci následující videa

- procvičování převodů plošných jednotek: https://www.youtube.com/watch?v=QKbYe5sBv0w

- převody plošných jednotek: https://www.youtube.com/watch?v=pf4Sl5p4E8M

 

STŘEDA 15.4.

PS - Matýskova geometrie

- str. 19/4

- str. 20/1, 2, 3, 4

Opakování na videu - obsah čtverce nebo obdélníku: https://www.youtube.com/watch?v=c3LddTmBu1w&t=4s

Doporučená videa se zajímavými slovními úlohami ke zhlédnutí:

https://www.youtube.com/watch?v=mb0UdxJmjfM

https://www.youtube.com/watch?v=wqw1gmxKPlQ

https://www.youtube.com/watch?v=AHC7j5b5VyY

https://www.youtube.com/watch?v=ZTBIt1s7-PA

 

ČTVRTEK 16. 4. 

PS - Písemné dělení

- str. 45 (kontrola na str. 65)

- str. 51 (kontrola na str. 66)

dělenec : dělitel = podíl

 

PÁTEK 17. 4.

Podívej se na videa desetinných čísel:

* desetinná čísla (základní seznámení) 

https://www.youtube.com/watch?v=TyhDPCBqBqU

* desetinná čísla (zapisování a čtení)

https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q

* desetinná čísla (desetiny)

https://www.youtube.com/watch?v=ztgPvwyd74I

* desetinná čísla (setiny)

https://www.youtube.com/watch?v=n3OcVb5brac

Učebnice 2. díl 

- str. 32 - celou stranu si pozorně přečti, chybějící doplň ústně

- str. 32/3 - čti nahlas, požádej rodiče, zda by mohli zkontrolovat správnost tvého čtení 

- str. 33/4 - čti nahlas, požádej rodiče, zda by mohli zkontrolovat správnost tvého čtení 

- str. 33/5 - M/Š

 

Prima dny :) Marcela

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán učiva na období 6. 4. - 8. 4. 2020

 

Učivo v tomto týdnu budete mít v předmětech ČJ a M rozděleno na jednotlivé dny. Pro některé z vás to bude třeba usnadněním v plánování jednotlivžch úkolů. Ale můžete samozřejmě pracovat jako doposud podle vlastního plánování. 

Přeji Vám krásné velikonoční svátky, užijte si je v radosti se svou rodinou. Hledat vajíčka se dají i v bytě, pomlázka bude jistě stačit na Vaše nejbližší a pozor ať Vás beránek nepokaká. 

Krásné Velikonoce :) Marcela V.

 

Průběžné procvičování na stránkáchhttps://www.umimematiku.cz/ 

                                                                   https://www.matika.in/cs/#5

Procvičování matematických operací

- slovní úlohy

- písemné dělení dvojciferným číslem

- dělení a násobení stem, tisícem, ...

- jednotky obsahu a jejich převody

- obsah a obvod čtverce a obdélníka

 

PONDĚLÍ 6. 4. 

Učebnice 2. díl - do M/Š:

- str. 26/2 - přečíst

-str. 26/3 a) b) c) d) - piš pouze výsledky

- str. 27/4 - přečíst

- str. 27/5 a) b) c) - piš pouze výsledky

- str. 28/1 - přepiš a vypočítej

- str. 26/5 - výpočet a odpověď

- str. 28/6 - výpočet a odpověď

- str. 29/1 - opravdu je čti nahlas :) 

 

ÚTERÝ 7. 4. 

Učebnice 2. díl - do sešitu Geometrie:

- str. 25/1 - zapiš si do sešitu převody jednotek (poslední řádek)

- str. 25/2 - přepiš si do sešitu tabulku převodů jednotek obsahu; tabulku si barevně zvýrazni!

- str. 25/3 - ukazuj si v tabulce a čti nahlas

- str. 25/4 a) b) - přepiš a převeď

- str. 25/5 - vypočítej, napiš odpověď, obdélník narýsuj

Do M/Š:

- str. 26/6

 

STŘEDA 8. 4. 

Učebnice 2. díl - M/Š:

- str. 27/1 - přepiš a vypočítej

- str. 29/1 - přepiš a vypočítej

- str. 28/7 - pečlivě zapisuj pod sebe

Matýskova geometrie:

- str. 19/1, 2

- str. 19/3 - čtverec si načrtni a narýsuj

pomoc můžeš najít zde: https://www.youtube.com/watch?v=U9lLvt_sEDw

                                           https://www.youtube.com/watch?v=Rxjha9czRqk

Radostný týden :) Marcela V. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán učiva na období 30. 3. - 3. 4. 2020

 

Ahoj holky a kluci, 

v tomto týdnu si plán učiva trošku „zeštíhlíme“. Každý se můžete věnovat procvičování podle vlastních potřeb a také si zacvičit. Připomínám, že pokud by bylo třeba něco k diskuzi či vysvětlení, pište na společnou skupinu „Veselá firma“ nebo jednotlivě (můžete i telefonovat) každý všední den od 8 do 13 hodin. Ať se Vám daří, nezapomínejte na pohyb (i když v obýváku :) ). Myslím na Vás a těším se, až se uslyšíme, uvidíme. 

Průběžné procvičování na stránkáchhttps://www.umimematiku.cz/ 

                                                                   https://www.matika.in/cs/#5

Slovní úlohy

- dělení dvojciferným číslem

- velká čísla

Obvod čtverce a obdélníku

PS - písemné dělení: str. 40 - pouze výpočet a odpověď (do výpočtu zahrň všechny postupy), příklady se srdíčkem jsou dobrovolné

Kontrola na str. 64 

Učebnice do M/Š: 22/3; 22/8 - se zkouškou; 23/2

Geometrie:

Použij vzorce: obvod čtverce              obvod obdélníku

                           o = 4 * a                        o = 2 * (a + b)

                          obsah čtverce               obsah obdélníku

                           S = a * a                           S = a * b

                    

Jak vypočítat druhou stranu obdélníku najdeš v učebnici na str. 19.

PS - Matýskova geometrie str. 17; str. 18.

Na YouTube najdete opakování

Obvod čtverce nebo obdélníku: https://www.youtube.com/watch?v=aVp-RKYt8BI&t=179s

Obvod čtverce a obdélníku (výpočet): https://www.youtube.com/watch?v=RMTEOCd99rA

Obsah čtverce nebo obdélníku: https://www.youtube.com/watch?v=c3LddTmBu1w

Obsah čtverce (výpočet): https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ

Obsah obdélníku (výpočet): https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw

Nezapomeňte se hýbat :) : https://www.youtube.com/watch?v=iAXBWLiJL5A

Pěkný týden :)

Marcela Vohradská

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán učiva na období 23. - 27. 3. 2020

Písemné dělení dvojciferným číslem

Slovní úlohy

Čtverec a obdélník

PS - Písemné dělení: str. 39 - výpočet a odpověď (u výpočtu nezapomeň na                                                            každý krok); kontrola na straně 63

                                     str. 45 a 46 - všechny příklady vycházejí beze zbytku;                                                                      kontrola na straně 65

PS - Matýskova geometrie: str. 16

       Na YouTube najdete opakování postupu k rýsování těchto úloh. Odkaz zde:

https://www.youtube.com/watch?v=KALy2uqnfzw

https://www.youtube.com/watch?v=LP-PrOFQ980

                                                str.17 

      Na YouTube najdete opakování obvodu čtverce a obdélníku. Odkaz zde:

https://www.youtube.com/watch?v=aVp-RKYt8BI

https://www.youtube.com/watch?v=WMA-k412OSU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přehled učiva na období 11. - 20.3. 2020 

Písemné dělení dvojciferným číslem, slovní úlohy, převody jednotek, obsah obdélníku a čtverce

Úkoly již zadané 11. 3.

učebnice Alter 2. díl: 16/9, 10; 17/1, 9; 18/2, 7, 9

- vše do M/Š 

- slovní úlohy - výpočet + odpověď

 

NOVĚ ZADANÉ OD 16.3. 2020

PS - Písemné dělení str. 35 - 38; 41 - 44 (slovní úlohy V+O)

M/Š - učebnice Alter str. 13/1, 2, 4, 5

                                      str. 18/1

                                      str. 21/3

                                      str. 22/5, 6

Matýskova geometrie str. 15