Navigace

Obsah

Učivo AJ

Průběžné online procvičování z AJ pro všechny:

 

22.6. - 26.6.2020

 

Skupina 1: Mgr. Veronika Štěpánková, hab.ver@gmail.com, 605 940 458

Opakovaní

https://www.umimeanglicky.cz/reading-family/1

https://www.umimeanglicky.cz/reading-animals/27

https://www.umimeanglicky.cz/reading-house/16

Skupina 2: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj páťáci, máme před sebou poslední týden s úkoly 22. -  26. června  

Nejprve řešení minulého cvičení

1.Koala doesn´t like eucalyptus leaves. FALSE 2. Koala lives in Austria. FALSE 3. Koala is lazy. TRUE 4.Koala likes sleeping.TRUE 5. Koala can sleep for twenty hours a day. TRUE 6. Pythons aren´t dangerous for koalas. FALSE 7. Koala doesn´t like dingoes. TRUE 8. Koala has sharp claws. TRUE

Přečtěte si. Líbila by se vám taková škola?

All over the world, children must go to school. But not all schools are the same. In fact, some are very different. In Bangladesh there are a lot of floods. The water means that a lot of schools have to close. But for students in boat schools, the floods are not a problem. In the morning the boat comes to get the children, just like a school bus. Then the boat  stops and lessons can start. The boats are small, but they have a classroom, a library and a solar-powered computer. And the best thing? When there´s a break, the students can go swimming.

Dear girls and boys, enjoy the summer holiday. Have a rest and like in the song: Do what you want it´s your holiday. I wish you success in the sixth class.

Děkuji vám všem, děvčata a kluci, kteří jste v tomto podivném pololetí poctivě pracovali, a také děkuji vašim rodičům za jejich trpělivost, čas a nestandardní výukové nasazení. Přeji vám prázdniny plné skvělých zážitků a vašim rodičům zaslouženou krásnou dovolenou.

 

 

15.6. - 19.6.2020

 

Skupina 1: Mgr. Veronika Štěpánková, hab.ver@gmail.com, 605 940 458

Opakování:

KOALA  I´m in a eucalyptus tree. Do you know why? Because I love to eat eucalyptus leaves. I live in Australia. I can live anywhere, but my favourite places have lots of eucalyptus trees. Some people call me a koala bear, but I am not a bear at all. I am a marsupial. Some animals like to eat me. Pythons, dingoes and big birds all think I´m tasty. I don´t like them. I´m very lazy. I can sleep for 20 hours a day. I almost never drink water. I get water from eucalyptus leaves. I have very sharp claws. I use my claws to hold on trees. I never fall.

Skupina 2: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden 15. -  19.  6.

SIT down, please. STAND up, please.   BE quiet, please.   LISTEN to me, please.   OPEN your books.   WRITE on the board.   RAISE your hand.   TIDY up your desk.   WORK in pairs.   DO the exercise.   PUT your book away.   ANSWER the question.   How do you SPELL your name?   LOOK at the picture.

RED KANGAROO T x F  ŘEŠENÍ 1. Kangaroos are very small. F 2. Kangaroos are not reptiles. T 3. Kangaroos are the biggest animals in Africa. F 4. Kangaroos are very strong. T 5. Kangaroos love hot and dry.T  6. Kangaroos love people. F 7. Kangaroos can jump and run fast.T  8. Kangaroos like to eat meat. F 9. Kangaroos are marsupials. T

KOALA  I´m in a eucalyptus tree. Do you know why? Because I love to eat eucalyptus leaves. I live in Australia. I can live anywhere, but my favourite places have lots of eucalyptus trees. Some people call me a koala bear, but I am not a bear at all. I am a marsupial. Some animals like to eat me. Pythons, dingoes and big birds all think I´m tasty. I don´t like them. I´m very lazy. I can sleep for 20 hours a day. I almost never drink water. I get water from eucalyptus leaves. I have very sharp claws. I use my claws to hold on trees. I never fall.

1.Koala doesn´t like eucalyptus leaves. 2. Koala lives in Austria. 3. Koala is lazy. 4.Koala likes sleeping. 5. Koala can sleep for twenty hours a day. 6. Pythons aren´t dangerous for koalas. 7. Koala doesn´t like dingoes.  8. Koala has sharp claws.

_____________________________________________________________________________

8.6. - 12.6.2020

Skupina 1: Mgr. Veronika Štěpánková, hab.ver@gmail.com, 605 940 458

Opakování:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_08/games_unit08_01?cc=cz&selLanguage=cs
                          -učebnice 59/3- kdo má možnost si s někým zahrát

                                                                                  dvou časů
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-vs-present-continuous-2-uroven/1357

 

Skupina 2: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, 

- dejte slova do správného pořadí - ŘEŠENÍ
at/starts/My/8/school/a.m./. My school starts at 8 a.m.
usually/What/get up/ you/do/time/? What time do you usually get up?
brothers/you/any/Have/or/got/sisters/? Have you got any brothers or sisters?
with/London/his/He/family/lives/in/. He lives with his family in London.
day/school/I/at/am/every/. I a mat school every day.

- slova z nabídky doplňte do otázek - ŘEŠENÍ

What (2x) Where When Who How Why

When is your birthday? Why are you closing the window now? How do you travel to school? Where do you live? What do you usually do at weekends? What is your name? Who is your favourite singer?

- slova z nabídky dejte do pokynů, cvičení napište, příště zveřejním řešení

put sit answer open stand be raise write tidy spell listen work look do

…down, please. …up, please. …quiet, please. …to me, please. …your books. …on the board. …your hand. …up your desk. …in pairs. …the exercise. …your book away. …the question. How do you …your name? …at the picture.

- Přečtěte si text a do sešitu napište, zda tvrzení pod ním jsou či nejsou pravdivá (T true – pravda, F false – lež), příště zveřejním řešení

RED KANGAROO Hello! You are very small. I am not small. I´m big. I´m a red kangaroo and I´m the biggest animal in Australia. I´m the biggest marsupial. I can be up to 160 centimetres tall and weigh up to 90 kilograms. I am very strong. I have a big and strong tail. I also have very strong legs, so I am very fast. I can run at 50 kilometres an hour. I live in the western and central parts of Australia. I love to live somewhere hot and dry. And with no people. Baby kangaroos stay in their mother´s pouch for 235 days. I live for up to 23 years in the wild. I love to eat grass. Yummy!

TxF: 1. Kangaroos are very small. 2. Kangaroos are not reptiles. 3. Kangaroos are the biggest animals in Africa. 4. Kangaroos are very strong. 5. Kangaroos love hot and dry. 6. Kangaroos love people. 7. Kangaroos can jump and run fast. 8. Kangaroos like to eat meat. 9. Kangaroos are marsupials.

 

___________________________________________________________________________

1.6. - 5.6.2020

Skupina 1: Mgr. Veronika Štěpánková, hab.ver@gmail.com, 605 940 458

Téma: What is the weather like?
                učebnice- 56/ přečíst, přeložit, trénovat čtení

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories_02/story_08?cc=cz&selLanguage=cs

            https://skolakov.eu/anglickyjazyk/4trida/weather/weathertoday/exercises.html 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-continuous-tense-2-uroven/1656

 

 

Skupina 2: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden 1. - 5. 6.

* zde je řešení minulých hádanek

1. It lives in the desert. CAMEL

2. They live in trees in the jungle. PARROT, MONKEY

3. They live in the water. SHARK, CROCODILE, DOLPHIN

4. They live in cold places. PENGUIN, POLAR BEAR

5. They only live in Asia. PANDA, TIGER

6. It lives in Australia. KANGAROO

7. They only live in Africa. GIRAFFE, HIPPO, ZEBRA

8. They live both in Africa and Asia. ELEPHANT, LION, RHINO

1.You can ride me. I don´t drink often. CAMEL

2. I eat grass. I only live in Africa. ZEBRA

3. I am a kind of bear. I´m black and white. PANDA

4. I´m a black and white bird. I can´t fly. PENGUIN

5. I live in the sea. I look like a large fish. I´m a mammal. DOLPHIN

6. I´m a very big cat. I´ve got fur. TIGER

7. I´m a very tall animal. I´ve got a long neck and legs. GIRAFFE

8. I´m a big animal. I´ve got a strong tail and back legs. KANGAROO

* dejte slova do správného pořadí, věty napište, příště zveřejním řešení

at/starts/My/8/school/a.m./.

usually/What/get up/ you/do/time/?

brothers/you/any/Have/or/got/sisters/?

with/London/his/He/family/lives/in/.

day/school/I/at/am/every/.  slova z nabídky doplňte do otázek, otázky napište, příště zveřejním řešení

What (2x) Where When Who How Why

…….is your birthday? ….are you closing the window now? ….do you travel to school?

…….do you live? …..do you usually do at weekends?......is your name?….is your favourite singer?

__________________________________________________________________________

25.5. - 29.5.2020

Skupina 1: Mgr. Veronika Štěpánková, hab.ver@gmail.com, 605 940 458

Čtení a překlad

Uč. Happy street str. 52 The solar system

                   Do sešitu doplňte věty pod článkem

Uč. Happy street str. 53 Clive the CAVEMAN

Poslech a překlad

Colin in Computerland  The End of Earth: Part 1+2

https://www.youtube.com/watch?v=_vhFRjE4qLk

 

Skupina 2: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden 25. -  29.  5.

1. It lives in the desert.

2. They live in trees in the jungle.

3. They live in the water.

4. They live in cold places.

5. They only live in Asia.

6. It lives in Australia.

7. They only live in Africa.

8. They live both in Africa and Asia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.You can ride me. I don´t drink often.

2. I eat grass. I only live in Africa.

3. I am a kind of bear. I´m black and white.

4. I´m a black and white bird. I can´t fly.

5. I live in the sea. I look like a large fish. I´m a mammal.

6. I´m a very big cat. I´ve got fur.

7. I´m a very tall animal. I´ve got a long neck and legs.

8. I´m a big animal. I´ve got a strong tail and back legs.

18.5. - 22.5.2020

Skupina 1 - Mgr. Veronika Štěpánková hab.ver@gmail.com, 605 940 458

Povolání

Vypište si do sešitu 10 povolání a ke každému napište jednu větu, která bude vystihovat dané povolání.

Příklady naleznete v učebnici str. 49 (Read and match)

Na straně 49 cv. Play the game – vyzkoušejte si, zda uhádnete, které povolání potřebuje ke své práci tyto předměty.

Vyzkoušejte si střílečku na téma povolání (není to jednoduché, ale vyzkoušejte si)

https://www.umimeanglicky.cz/strilecka-povolani?source=search#

 

Skupina 2 - Mgr. Ivana Nazarovová ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden 18. -  22.  5.

1. I´m going to ski.

2. I´m going to play football.

3. I´m going to ride a bike.

4. I´m going to play table tennis.

5. I´m going to work in the garden.

6. I´m going to play tennis.

7. I´m going to listen to music.

* hádanky - číslo cvičení 58/2

59/4 přečtěte si informace o letních prázdninách ve Velké Británii

* 60 – 61 přečtěte si a přeložte komiks

* něco pro ty, kteří mají chuť….:-)

http://www.testpark.cz/testy/anglictina/osobni-a-privlastnovaci-zajmena-1684

_____________________________________________________________________________

11.5. - 15.5.2020

Skupina 1 - Mgr. Veronika Štěpánková hab.ver@gmail.com, 605 940 458

Zahrajte si:

https://www.jazyky-online.info/deti/pexeso/index.php

https://www.jazyky-online.info/deti/flashcards.php

Skupina 2 - Mgr. Ivana Nazarovová ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden 11. -  15.  5.

* zkontrolujte si:

1.   Trevor is thin and green. FALSE

2.   He has got purple hair. TRUE

3.   His eyes are small and orange. FALSE

4.   He has got small green teeth. FALSE

5.   His arms are strong and hairy. TRUE

6.   He has got a tattoo of a red heart. TRUE

7.   Trevor loves his mum. TRUE

8.  Trevor´s feet are small. FALSE

9.   Trevor´s toes are very clean. FALSE

10. He is wearing a leopard-skin tunic. TRUE

11. It is Trevor´s birthday tomorrow. FALSE

12. He has got an enormous blue cake. FALSE

13. Trevor is good-looking. FALSE

14. Trevor is a happy troll. TRUE

* do slovníku opište 59/6 a slovíčka se naučte, zde je zjednodušená výslovnost v pořadí podle učebnice: /fišing rod/gou fišing/ tejk foutogravz/ pek/hárm/binokjulrz/kemera/ foutou/ sjutkejs/ 

*čtěte a překládejte 58/1

_____________________________________________________________________________

4.5. - 7.5. 2020

 

Skupina 1 - Mgr. Veronika Štěpánková hab.ver@gmail.com, 605 940 458

Skupina 2 - Mgr. Ivana Nazarovová ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Pro obě skupiny stejné zadání

Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden 4. - 7. 5.

TREVOR TROLL
This is Trevor Troll. He is short, fat and green. He has got purple hair and big orange eyes. His mouth
is really big, but his teeth are small and yellow. He has got strong hairy arms with a tattoo of a red
heart with a word „Mummy“ under it. He has got short legs and enormous feet. His toes are hairy
and very dirty – so they are black. Trevor´s nose and ears are really big and hairy too. Today is his
birthday and he is wearing his orange and black leopard-skin tunic. His cake is pink. He is not good-
looking, but he is happy.

1. Trevor is thin and green.
2. He has got purple hair.
3. His eyes are small and orange.
4. He has got small green teeth.
5. His arms are strong and hairy.
6. He has got a tattoo of a red heart.
7. Trevor loves his mum.
8. Trevor´s feet are small.
9. Trevor´s toes are very clean.
10. He is wearing a leopard-skin tunic.
11. It is Trevor´s birthday tomorrow.
12. He has got an enormous blue cake.
13. Trevor is good-looking.
14. Trevor is a happy troll.

!!!Skupina č. 1 (Veronika Štěpánková) odevzdá do 7.5.2020 20:00 na WhatsApp či  email!!!!

___________________________________________________________________________

27.4. - 30.4. 2020

 

Skupina 1 - Mgr. Veronika Štěpánková

Čtení a překlad Happy street 2 - Just for fun!

Správné odpovědi z minulého týdne

1. You are your father´s son/daughter.
2. You are your brother´s brother/sister.
3. You are your aunt´s nephew/niece.
4. Your father´s brother is your uncle.
5. Your mother´s mother is your grandma.
6. Your mother´s sister is your aunt.
7. Your aunt´s son is your cousin.

 

Skupina 2 - Mgr. Ivana Nazarovová ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden 27. - 30. 4.
* zkontroluj si
1. You are your father´s son/daughter.
2. You are your brother´s brother/sister.
3. You are your aunt´s nephew/niece.
4. Your father´s brother is your uncle.
5. Your mother´s mother is your grandma.
6. Your mother´s sister is your aunt.
7. Your aunt´s son is your cousin.

___________________________________________________________________________

20.4. - 24.4.2020

 

Skupina 1 - Mgr. Veronika Štěpánková

Procvičování zájmen

Procvičte si přivlastňovací zájmena v online cvičeních

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-zajmena-1-uroven?source=explicitKC

https://www.helpforenglish.cz/article/2007040602-privlastnovaci-zajmena-cviceni

http://www.testpark.cz/testy/anglictina/osobni-a-privlastnovaci-zajmena-1684

A ještě pár hádanek (řešení si napiš do sešitu, v příštím zadání úkolů si budeš moci zkontrolovat)

1. You are your father´s ………..

2. You are your brother´s …………..

3. You are your aunt´s …………..

4. Your father´s brother is your……..

5. Your mother´s mother is your ……..

6. Your mother´s sister is your …….

7. Your aunt´s son is your ……

Skupina 2 - Mgr. Ivana Nazarovová ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden 20. -  24.  4.

1. You are your father´s ………..

2. You are your brother´s …………..

3. You are your aunt´s …………..

4. Your father´s brother is your……..

5. Your mother´s mother is your ……..

6. Your mother´s sister is your …….

7. Your aunt´s son is your ……

 

____________________________________________________________________________

14.4. - 17.4.2020

Skupina 1 - Mgr. Veronika Štěpánková

                                                Téma: Just for fun!
Happy street 2 

Sing the song - poslechnete song ze str. 42 

http://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs

Zopakujte si dny v týdnu  a dle cv. na str. 42 Talk about your week napište do sešitu, co děláte v týdnu.

---------------------------------------

uč. str. 44 přečíst a přeložit 

Do sešitu název oblíbené knihy (anglicky- vyhledejte, nebo zkuste sami přeložit) a zapsat informace o oblíbené knize

Author

Title

Blurb 

ISBN

Publisher

Price

+ Answer the questions.

Skupina 2 - Mgr. Ivana Nazarovová ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

 

Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden 14. 4 . -  17. 4.

go skating

go cycling

go swimming

play ice hockey

do karate

play basketball

do kickbox

do boxing

play baseball

play badminton

go skiing

play volleyball

 

Do sešitu napište 5 vět o tom, co se chystáte dělat zítra – pomůže vám cvičení 57/4.      VZOR: I AM GOING TO WORK IN MY GARDEN.

_________________________________________________________________________

6.4. - 8.4.2020

Skupina 1 - Mgr. Veronika Štěpánková

Koncovka -ing

Téma: Just for fun!

Procvičování hodiny předložky

Happy street 2 

přepsat slovíčka 6. lekce do slovníku

uč. str. 40 přečíst a přeložit 

Průběhový přítomný čas a další tvoření slov s  koncovkou -ing

vystvětlení a připomenutí v následujícím videu

- do sešitu odpověď na otázky ze str. 41

Předložky 

zopakujte si předložky na této webstránce je přehled a použití

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-predlozky

procvičení zde:

https://www.umimeanglicky.cz/roboti-prepositions-of-position?source=search#

https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-prepositions-of-place-1-uroven/325

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-prepositions-of-time-1-uroven/3109

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-prepositions-of-time-1-uroven/3124

https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-predlozky-2-uroven?source=search

 

Skupina 2 - Mgr. Ivana Nazarovová ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden 6. -  9.  4.

 • skating
 • cycling
 • swimming
 • ice hockey
 • karate
 • basketball
 • kickbox
 • boxing
 • baseball
 • badminton
 • skiing
 • volleyball

 

_________________________________________________________________________

30.3. - 3.4.2020

U úterý 31.3.2020 v 11. hodin a 17.hodin,  bude videohovor přes aplikaci Zoom,  pozvánku a návod na vstup do hovoru pošlu na email.

Procvičování učiva - zadání pro obě skupiny stejné

Skupina 1 - Mgr. Veronika Štěpánková

Skupina 2 - Mgr. Ivana Nazarovová ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden 30. 3. – 3. 4.

A tento týden jen pár nových hádanek, řešení zase příští týden.

videohádanky

http://www.anglictinaspepou.cz/2013/12/12/anglicke-hadanky-english-riddles-3/

____________________________________________________________________________

23.3. - 27.3.2020

Skupina 1 - Mgr. Veronika Štěpánková

Čtení a překlad 

Téma: In the Town

Procvičování there is/are, hádanky, předložky

Happy street 2 

uč. str. 39 přečíst a přeložit "Our world" 

odpovědět na otázky pod článkem do sešitu

uč. str. 38 komix Colin in Computerland

přečíst a přeložit

Procvičování:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/There_is_-_there_are/There_is_-_there_are_na601gy

 

Skupina 2 - Mgr. Ivana Nazarovová ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, v týdnu 23. – 27. 3 se zaměřte na:

 

Procvičování pro obě skupiny - povinné.

 1. This is similar to a horse. It´s black and white and lives in Africa.
 2. This big black and white bird lives in the Arctic. It can´t fly.
 3. This orange and black cat lives in Asia. It can climb trees and swim.
 4. This animal is big and heavy. It lives in Africa. It´s dark grey and it´s got a horn.
 5. This big grey animal lives in Africa or India. It´s got big ears and a long trunk.
 6. This big grey animal lives in the sea, but it is not a fish. It´s very intelligent and friendly.
 7. This fat grey animal lives near cold sea water. It eats fish. It´s got a tail and flippers for swimming.

Procvičování pro obě skupiny - dobrovolné.

Hádanky

http://www.anglictinaspepou.cz/2013/12/12/anglicke-hadanky-english-riddles-3/

___________________________________________________________________________

 

16.3. - 20.3.2020

Skupina 1 - Mgr. Veronika Štěpánková

Čtení a překlad 

Téma: In the town

Procvičování hodiny, a a an, zvířata

Happy street 2 

uč. str. 37 přečíst a přeložit "Great Day Out!"

okaz níže je na online test z Happy street 5. lekce

Procvičování:

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/czechexercises/lekce5?cc=cz&selLanguage=cs

 

Skupina 2 - Mgr. Ivana Nazarovová ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Milí žáci, paní učitelka třídní vložila na profil vaší třídy souhrn opakování. V týdnu 16. – 20. 3 se zaměřte na:

 

Dobrovolné procvičování pro obě skupiny.

Hodiny AJ.docx (126.27 kB)

A or AN .docx (102.16 kB)

Animals .docx (134.08 kB)