Navigace

Obsah

 

Období 22. - 26. 6. 2020

 

1. skupina- Mgr. Kristýna Jindrová

   
Opakování: Křížovky- online cvičení
            Animals- https://www.umimeanglicky.cz/krizovky-slovicka-zvirata/10
            Body- https://www.umimeanglicky.cz/krizovky-telo-obleceni/21
            Clothes- https://www.umimeanglicky.cz/krizovky-telo-obleceni/45

            People- https://www.umimeanglicky.cz/krizovky-lide/67
 

2. skupina- Mgr. Ivana Nazarovová

                      ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, 

- nejprve řešení minulého cvičení

1.Koala doesn´t like eucalyptus leaves. FALSE 2. Koala lives in Austria. FALSE 3. Koala is lazy. TRUE 4.Koala likes sleeping.TRUE 5. Koala can sleep for twenty hours a day. TRUE 6. Pythons aren´t dangerous for koalas. FALSE 7. Koala doesn´t like dingoes. TRUE 8. Koala has sharp claws. TRUE

- Přečtěte si. Líbila by se vám taková škola?

All over the world, children must go to school. But not all schools are the same. In fact, some are very different. In Bangladesh there are a lot of floods. The water means that a lot of schools have to close. But for students in boat schools, the floods are not a problem. In the morning the boat comes to get the children, just like a school bus. Then the boat stops and lessons can start. The boats are small, but they have a classroom, a library and a solar-powered computer. And the best thing? When there´s a break, the students can go swimming.

Dear girls and boys, enjoy the summer holiday. Have a rest and like in the song: Do what you want it´s your holiday. I wish you success in the sixth class.

Děkuji vám všem, děvčata a kluci, kteří jste v tomto podivném pololetí poctivě pracovali, a také děkuji vašim rodičům za jejich trpělivost, čas a nestandardní výukové nasazení. Přeji vám prázdniny plné skvělých zážitků a vašim rodičům zaslouženou krásnou dovolenou.

 

Období 15. -19. 6. 2020

 

1. skupina- Mgr. Kristýna Jindrová

   Další lekci začínat nebudeme, zabývá se minulým časem, který vás čeká na druhém stupni. 
Procvičte si čtení. Pokud si s nějakým slovíčkem nevíte rady, využijte slovník.


Téma: Čtení s porozuměním- online cvičení
                 Family- https://www.umimeanglicky.cz/reading-family/1
                 Animals- https://www.umimeanglicky.cz/reading-animals/27
                 My room- https://www.umimeanglicky.cz/reading-house/16

 

2. skupina- Mgr. Ivana Nazarovová

                      ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, 

- slova z nabídky dejte do pokynů - ŘEŠENÍ

SIT down, please. STAND up, please. BE quiet, please. LISTEN to me, please. OPEN your books. WRITE on the board. RAISE your hand. TIDY up your desk. WORK in pairs. DO the exercise. PUT your book away. ANSWER the question. How do you SPELL your name? LOOK at the picture.

RED KANGAROO T x F ŘEŠENÍ 1. Kangaroos are very small. F 2. Kangaroos are not reptiles. T 3. Kangaroos are the biggest animals in Africa. F 4. Kangaroos are very strong. T 5. Kangaroos love hot and dry.T 6. Kangaroos love people. F 7. Kangaroos can jump and run fast.T 8. Kangaroos like to eat meat. F 9. Kangaroos are marsupials. T

- přečtěte si text a do sešitu pište True X False odpovědi, příště řešení

KOALA I´m in a eucalyptus tree. Do you know why? Because I love to eat eucalyptus leaves. I live in Australia. I can live anywhere, but my favourite places have lots of eucalyptus trees. Some people call me a koala bear, but I am not a bear at all. I am a marsupial. Some animals like to eat me. Pythons, dingoes and big birds all think I´m tasty. I don´t like them. I´m very lazy. I can sleep for 20 hours a day. I almost never drink water. I get water from eucalyptus leaves. I have very sharp claws. I use my claws to hold on trees. I never fall.

1.Koala doesn´t like eucalyptus leaves. 2. Koala lives in Austria. 3. Koala is lazy. 4.Koala likes sleeping. 5. Koala can sleep for twenty hours a day. 6. Pythons aren´t dangerous for koalas. 7. Koala doesn´t like dingoes. 8. Koala has sharp claws.

 

Období 8. -12. 6. 2020

 

1. skupina- Mgr. Kristýna Jindrová


Téma: Čtení s porozuměním- učebnice 63
                      - přečíst, přeložit; na neznámá slovíčka použijte slovník
                      - Do sešitu odpovědět na otázky dole.

Opakování: Ovoce a zelenina- online procvičování                
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-fruits-1-uroven?source=explicitKC
                     Rodina, lidé- online poslech
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-family-2-uroven?source=explicitKC

 

2. skupina- Mgr. Ivana Nazarovová

                      ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, 

- dejte slova do správného pořadí - ŘEŠENÍ
at/starts/My/8/school/a.m./. My school starts at 8 a.m.
usually/What/get up/ you/do/time/? What time do you usually get up?
brothers/you/any/Have/or/got/sisters/? Have you got any brothers or sisters?
with/London/his/He/family/lives/in/. He lives with his family in London.
day/school/I/at/am/every/. I a mat school every day.

- slova z nabídky doplňte do otázek - ŘEŠENÍ

What (2x) Where When Who How Why

When is your birthday? Why are you closing the window now? How do you travel to school? Where do you live? What do you usually do at weekends? What is your name? Who is your favourite singer?

- slova z nabídky dejte do pokynů, cvičení napište, příště zveřejním řešení

put sit answer open stand be raise write tidy spell listen work look do

…down, please. …up, please. …quiet, please. …to me, please. …your books. …on the board. …your hand. …up your desk. …in pairs. …the exercise. …your book away. …the question. How do you …your name? …at the picture.

- Přečtěte si text a do sešitu napište, zda tvrzení pod ním jsou či nejsou pravdivá (T true – pravda, F false – lež), příště zveřejním řešení

RED KANGAROO Hello! You are very small. I am not small. I´m big. I´m a red kangaroo and I´m the biggest animal in Australia. I´m the biggest marsupial. I can be up to 160 centimetres tall and weigh up to 90 kilograms. I am very strong. I have a big and strong tail. I also have very strong legs, so I am very fast. I can run at 50 kilometres an hour. I live in the western and central parts of Australia. I love to live somewhere hot and dry. And with no people. Baby kangaroos stay in their mother´s pouch for 235 days. I live for up to 23 years in the wild. I love to eat grass. Yummy!

TxF: 1. Kangaroos are very small. 2. Kangaroos are not reptiles. 3. Kangaroos are the biggest animals in Africa. 4. Kangaroos are very strong. 5. Kangaroos love hot and dry. 6. Kangaroos love people. 7. Kangaroos can jump and run fast. 8. Kangaroos like to eat meat. 9. Kangaroos are marsupials.

 

Období 1. -5. 6. 2020

 

1. skupina- Mgr. Kristýna Jindrová


Téma: Čtení s porozuměním- učebnice 62
                      - přečíst, přeložit; na neznámá slovíčka použijte slovník

Opakování: Poslech-  kdo má možnost, zkuste si testík                 https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/czechexercises/lekce8?cc=cz&selLanguage=cs
                           

 

2. skupina- Mgr. Ivana Nazarovová

                      ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, 

- zde je řešení minulých hádanek

1. It lives in the desert. CAMEL
2. They live in trees in the jungle. PARROT, MONKEY
3. They live in the water. SHARK, CROCODILE, DOLPHIN
4. They live in cold places. PENGUIN, POLAR BEAR
5. They only live in Asia. PANDA, TIGER
6. It lives in Australia. KANGAROO
7. They only live in Africa. GIRAFFE, HIPPO, ZEBRA
8. They live both in Africa and Asia. ELEPHANT, LION, RHINO

1.You can ride me. I don´t drink often. CAMEL
2. I eat grass. I only live in Africa. ZEBRA
3. I am a kind of bear. I´m black and white. PANDA
4. I´m a black and white bird. I can´t fly. PENGUIN
5. I live in the sea. I look like a large fish. I´m a mammal. DOLPHIN
6. I´m a very big cat. I´ve got fur. TIGER
7. I´m a very tall animal. I´ve got a long neck and legs. GIRAFFE
8. I´m a big animal. I´ve got a strong tail and back legs. KANGAROO

- dejte slova do správného pořadí, věty napište, příště zveřejním řešení

at/starts/My/8/school/a.m./.
usually/What/get up/ you/do/time/?
brothers/you/any/Have/or/got/sisters/?
with/London/his/He/family/lives/in/.
day/school/I/at/am/every/.

- slova z nabídky doplňte do otázek, otázky napište, příště zveřejním řešení

What (2x) Where When Who How Why

…….is your birthday? ….are you closing the window now? ….do you travel to school?

…….do you live? …..do you usually do at weekends?......is your name?….is your favourite singer?

 

Období 25. -29. 5. 2020

 

1. skupina- Mgr. Kristýna Jindrová


Téma: Čtení s porozuměním- učebnice 61
                      - přečíst, přeložit; na neznámá slovíčka použijte slovník

Opakování: Práce s textem-
                           Choose and write.jpg (2.02 MB)- doplněné přepsat do sešitu


                      Počasí-  online hra, kdo má možnost                  https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_08/games_unit08_02?cc=cz&selLanguage=cs

      

 

2. skupina- Mgr. Ivana Nazarovová

                      ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, 

- nejprve řešení hádanek
1. Lucy, 2. Daniel, 3. David, 4. Bill, 5. Sally, 6. Millie, 7. Peter

- a protože v učebnici je už pouze minulý čas, který na vás čeká na druhém stupni, vrátíme se ke zvířatům – opět ve formě hádanek (neznámá slova si vyhledejte ve slovníku – je to důležitá dovednost)

- Nabídka: giraffe, tiger, lion, penguin, hippo, kangaroo, elephant, camel, monkey, panda, rhino, polar bear, parrot, crocodile, dolphin, zebra, shark (pozor – v prvních hádankách je někde více řešení, je třeba umístit všechna zvířata, ve druhých hádankách je řešení vždy jen jedno); řešení si zapište do sešitu, příště se dozvíte, jak jste byli úspěšní

1. It lives in the desert.
2. They live in trees in the jungle.
3. They live in the water.
4. They live in cold places.
5. They only live in Asia.
6. It lives in Australia.
7. They only live in Africa.
8. They live both in Africa and Asia.

--------------------------------------------------------------------------------------------

1.You can ride me. I don´t drink often.
2. I eat grass. I only live in Africa.
3. I am a kind of bear. I´m black and white.
4. I´m a black and white bird. I can´t fly.
5. I live in the sea. I look like a large fish. I´m a mammal.
6. I´m a very big cat. I´ve got fur.
7. I´m a very tall animal. I´ve got a long neck and legs.
8. I´m a big animal. I´ve got a strong tail and back legs

 

Období 18. -22. 5. 2020

 

1. skupina- Mgr. Kristýna Jindrová


Téma: Čtení s porozuměním- učebnice 60
                      - přečíst, přeložit a odpovědět na otázky

Opakování:  Práce s obrázky- 
                           AJ.jpg (785.37 kB) - 
odpovědi napište do sešitu
                                                               př. 1 A It´s sunny.  
                           AJ..jpg (1.86 MB) - věty napište do sešitu a ilustrujte  

                      Počasí- zkuste si testík
                             https://testi.cz/testy/anglictina/weather-pocasi/
      

 

2. skupina- Mgr. Ivana Nazarovová

                      ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, 

- 58/2 nejprve pár hádanek, jména si napište do sešitu, příště zveřejním řešení

1. I´m going to ski.
2. I´m going to play football.
3. I´m going to ride a bike.
4. I´m going to play table tennis.
5. I´m going to work in the garden.
6. I´m going to play tennis.
7. I´m going to listen to music.

- 59/4 přečtěte si informace o letních prázdninách ve Velké Británii

- 60 – 61 přečtěte si a přeložte komiks

- něco pro ty, kteří mají chuť….:-):  http://www.testpark.cz/testy/anglictina/osobni-a-privlastnovaci-zajmena-1684

 

 

Období 11. - 15. 5. 2020

 

1. skupina- Mgr. Kristýna Jindrová


Opakování: Počasí- online cvičení, kdo má možnost              https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_08/games_unit08_01?cc=cz&selLanguage=cs
                          -učebnice 59/3- kdo má možnost si s někým zahrát

                     Přítomný čas průběhový a prostý- online cvičení, rozlišení těchto
                                                                                  dvou časů
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-vs-present-continuous-2-uroven/1357
                    

 

2. skupina- Mgr. Ivana Nazarovová

                      ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, 

- zkontrolujte si:

1.   Trevor is thin and green. FALSE
2.   He has got purple hair. TRUE
3.   His eyes are small and orange. FALSE
4.   He has got small green teeth. FALSE
5.   His arms are strong and hairy. TRUE
6.   He has got a tattoo of a red heart. TRUE
7.   Trevor loves his mum. TRUE
8.  Trevor´s feet are small. FALSE
9.   Trevor´s toes are very clean. FALSE
10. He is wearing a leopard-skin tunic. TRUE
11. It is Trevor´s birthday tomorrow. FALSE
12. He has got an enormous blue cake. FALSE
13. Trevor is good-looking. FALSE
14. Trevor is a happy troll. TRUE

- do slovníku opište 59/6 a slovíčka se naučte, zde je zjednodušená výslovnost v pořadí podle učebnice: /fišing rod/gou fišing/ tejk foutogravz/ pek/hárm/binokjulrz/kemera/ foutou/ sjutkejs/ 

- čtěte a překládejte 58/1

 

 

Období 4. - 7. 5. 2020

 

1. skupina- Mgr. Kristýna Jindrová

 

Téma: What is the weather like today?
              učebnice- 58/Sing the song
- přečíst, přeložit
                                                               - kdo má možnost poslechu:            
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_08/singalong_unit08song?cc=cz&selLanguage=cs
      
              Přítomný čas průběhový- online cvičení
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-continuous-tense-2-uroven/1656
                    - doplnit a do sešitu přepsat věty: AJ.jpg (2.21 MB)

 

Opakování: Čtení s porozuměním-
                        učebnice 58/ Find the people- podle zadání hledejte osoby. 
                                                                             - Vyberte si jiné 4 osoby a ty do
                                                                               sešitu stejným způsobem popište.

 

2. skupina- Mgr. Ivana Nazarovová

                      ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, 

- přečtěte a přeložte si následující text, neznámá slova vyhledejte ve slovníku

TREVOR TROLL

This is Trevor Troll. He is short, fat and green. He has got purple hair and big orange eyes. His mouth is really big, but his teeth are small and yellow. He has got strong hairy arms with a tattoo of a red heart with a word „Mummy“ under it. He has got short legs and enormous feet. His toes are hairy and very dirty – so they are black. Trevor´s nose and ears are really big and hairy too. Today is his birthday and he is wearing his orange and black leopard-skin tunic. His cake is pink. He is not good-looking, but he is happy.

- rozhodněte, zda následující věty jsou pravdivé TRUE nebo nepravdivé FALSE, T x F si zapište do sešitu, řešení zveřejním příště, chcete – li, Trevora namalujte

1. Trevor is thin and green.
2. He has got purple hair.
3. His eyes are small and orange.
4. He has got small green teeth.
5. His arms are strong and hairy.
6. He has got a tattoo of a red heart.
7. Trevor loves his mum.
8. Trevor´s feet are small.
9. Trevor´s toes are very clean.
10. He is wearing a leopard-skin tunic.
11. It is Trevor´s birthday tomorrow.
12. He has got an enormous blue cake.
13. Trevor is good-looking.
14. Trevor is a happy troll.

 

Období 27. - 30. 4. 2020

 

1. skupina- Mgr. Kristýna Jindrová

 

Téma: What is the weather like today?
              učebnice- 57/3 - čtěte si nahlas
                                    / Talk about the photos- tvořte podle vzoru jednoduché
                                                                        otázky a odpovědi o počasí na fotkách
                   - odpovězte každý den na otázku dole. Otázku si zapište do sešitu,
                     poté odpovídejte vždy celou větou např. On Monday is windy.

 

Opakování: Čtení s porozuměním- online cvičení, kdo má možnost úkol 1 i 2     https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/czechexercises/lekce7cc=cz&selLanguage=cs

 

2. skupina- Mgr. Ivana Nazarovová

                      ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

 

Ahoj děvčata a kluci, 

- zkontroluj si:
1. You are your father´s son/daughter.
2. You are your brother´s brother/sister.
3. You are your aunt´s nephew/niece.
4. Your father´s brother is your uncle.
5. Your mother´s mother is your grandma.
6. Your mother´s sister is your aunt.
7. Your aunt´s son is your cousin.

- opište do slovníku 55/7 a slovíčka se učte

- utvořte si váš ideální plán aktivit na příští týden- pomůže vám 55/5
(7 dní, 7 různých aktivit J) a tento plán napište do sešitu.
PŘ: I am riding a bike on Monday. I am reading a book on Tuesday. I am playing with my dog on Wednesday…..

- čtěte a překládejte 55/6

 

Období 20. - 24. 4. 2020

 

1. skupina- Mgr. Kristýna Jindrová

 

Opakování: Slovíčka týkající se počasí- online cvičení
                          Nabídka dalších slovíček, která se týkají počasí. Ta neznámá si
                          připište k ostaním slovíčkům. Opakujte správnou výslovnost.
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-weather-1-uroven?source=explicitKC

                       

                      Slovíčka unit 8-  dokončete přepis a naučte se je
                            - k procvičení využijte: 
                                             https://www.umimeanglicky.cz/
                                             https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/weather

       S druhou skupinou si můžete zkusit vyluštit hádanky. 

 

2. skupina- Mgr. Ivana Nazarovová

                      ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

 

Ahoj děvčata a kluci, 

- pokračujeme s vazbou going to (chystat se něco udělat, mít v plánu)   
         učebnice 57/3 Alena vyplnila „dotazník“ a informace z něho dala do vět                                - přečti si a přelož, totéž udělej ústně se všemi ostatními,
                                 jedno zpracuj písemně do sešitu

- zopakuj si roční období, měsíce v roce, dny v týdnu, části dne

- připomeň si přivlastňovací zájmena my, your, his, her, our, their
             - tvoř výrazy se slovní zásobou rodina (moje máma, tvůj děda, jeho
               synovec, její neteř, naši rodiče, jejich prarodiče…..)

- a ještě pár hádanek (řešení si napiš do sešitu, v příštím zadání úkolů si budeš
                                  moci zkontrolovat)

1. You are your father´s ………..

2. You are your brother´s …………..

3. You are your aunt´s …………..

4. Your father´s brother is your……..

5. Your mother´s mother is your ……..

6. Your mother´s sister is your …….

7. Your aunt´s son is your ……

 

 

Období 14. - 17. 4. 2020

 

1. skupina- Mgr. Kristýna Jindrová

Téma: What is the weather like?
                učebnice- 56/ přečíst, přeložit, trénovat čtení
                                  Kdo má možnost, nahrávka příběhu:
                             https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories_02/story_08?cc=cz&selLanguage=cs
               

             Slovíčka unit 8- přepsat do sešitu (poslední slovíčka tohoto roku)
                 Unit 8.jpg (1.96 MB) - soubor si uložte a otočte podle potřeby


Opakování: Slovíčka týkající se počasí- pokud narazíte na slovíčko, které není v
                                                                       přehledu, zapište si ho                https://skolakov.eu/anglickyjazyk/4trida/weather/weathertoday/exercises.html

                       

 

2. skupina- Mgr. Ivana Nazarovová

                      ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

 

Ahoj děvčata a kluci, 

- nejprve řešení minulého cvičení:

go skating             go cycling                go swimming               play ice hockey

do karate              play basketball        do kickbox                   do boxing

play baseball        play badminton       go skiing                      play volleyball

 

- zopakujte si sloveso to be - 56/2 první sloupec; celá věta např.
          I am going to swim in the sea. Vyjadřuje naplánovanou budoucnost –
         co se chystám udělat – Budu (chystám se ) plavat v moři.

-přečtěte si a přeložte (i opakovaně) 56/1 co se chystají dělat děti o
         prázdninách, neznámá slova ve cvičení 57/5, všímejte si vazby going to

- do sešitu napište 5 vět o tom, co se chystáte dělat zítra – pomůže vám
         cvičení 57/4. VZOR: I AM GOING TO WORK IN MY GARDEN.

 

 

Období 6. - 8. 4. 2020

 

1. skupina- Mgr. Kristýna Jindrová

Téma: Čtení s porozuměním
                učebnice- 55/ přečíst, přeložit, trénovat čtení
                                         do sešitu odpovědět na otázky
               


Opakování:Sloveso to be, to have
                         online procvičování tvorby vět- libovolných 5 vět napsat do sešitu https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-verbs-to-be-to-have-to-do-1-uroven/4410
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-to-be-1-uroven/498
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-be-have-do-questions-negatives-1-uroven/491
                     Přítomný čas prostý
                         online procvičování tvorby vět- libovolných 5 vět napsat do sešitu
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-2-uroven/1673
                       

 

2. skupina- Mgr. Ivana Nazarovová

                      ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

 

Ahoj děvčata a kluci, 

- řešení hádanek: 1. monkey, 2. lion, 3. giraffe, 4. hippo, 5. panda, 6. whale,
                            7. snake

- doufám, že přídavná jména a věty s nimi už skvěle umíte, v učebnici 38 – 51 je minulý čas, ten se v pátém ročníku neučíme, ale pár cvičení s upraveným zadáním během karantény využijeme

- 47/6 – opište slovíčka do slovníku a naučte se je

- opakujte sloveso CAN (umět, moci) a CANNOT/CAN´T – tvořte věty typu : I can play table tennis. She can´t play the violin. (Používejte všechny osoby I, you, he, she, it –/ pro zvířata vyjma mazlíčků/, we, they) Připomínám: play + hry, play the + hudební nástroje;
do sešitu napište 5 vět s …can play… a 5 vět s …can play the… v některých větách můžete použít zápor

- zopakujte si sporty: play + hra (play football, play tennis…),
                                   go + -ing (go skating, go swimming…),
                                   do + bojové sporty (do judo, do karate…)
                                                                   pamatuj do boxing – i když –ing

- zkus si doplnit play/go/do – příště zveřejním řešení

- skating           - cycling               - swimming               - ice hockey
- karate             - basketball          - kickbox                   - boxing
- baseball          - badminton         - skiing                     - volleyball

 

 

Období 30. 3 - 3. 4. 2020

1. skupina- Mgr. Kristýna Jindrová


Opakování: My morning- stále pamětně
                      Slovní zásoba 7. lekce

                      Online procvičování
  https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_07/?cc=cz&selLanguage=cs

      

                      S druhou skupinou můžete zkusit vyluštit hádanky. 

 

2. skupina- Mgr. Ivana Nazarovová

                      ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953
 

Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden 30. 3. – 3. 4.

- řešení hádanek: 1. zebra, 2. penguin, 3. tiger, 4. rhino, 5. elephant,
                            6. dolphin, 7. seal

A tento týden jen pár nových hádanek, řešení zase příští týden.

1. This small brown animal loves climbing trees and eating bananas. It lives
    in Africa and Asia.
2. This big brown cat is the „king“ of the beasts. It lives in Africa. It eats    
    meat.
3. This tall animal has a very long neck and legs. It lives in Africa and eats
    leaves.
4. This fat grey animal lives in Africa. It loves water. It has got a big mouth
    and big teeth.
5. This is similar to a bear. It´s black and white and lives in China. It eats only
    bamboo.
6. This is a very big sea animal. It isn´t fish. It´s bigger than an elephant.
7. This long thin animal hasn´t got any legs. It lives in all the continents in the
    world. It can be dangerous.

Neznámá slova si vyhledej ve slovníku. I to je důležité zvládnout. 
 

 

Období 23. - 27. 3. 2020

1. skupina- Mgr. Kristýna Jindrová

Téma: Čtení s porozuměním
                učebnice- 53/ přečíst, přeložit
                                   54/ Colin in Computerland- přečíst a přeložit

Opakování: My morning- stále pamětně
                      Slovní zásoba 7. lekce

                      Hodiny- online procvičování např. 
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/time/whats-thetime1/exercises.html
                      Předložky- učebnice 51/obrázek:
                                         do sešitu napište deset vět s použitím předložek on, in,
                                         under, behind, next to..
                                  např. Two cats are next to the computer. 
       S druhou skupinou můžete zkusit vyluštit hádanky. 

 

2. skupina- Mgr. Ivana Nazarovová

                      ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, zaměřte se na:

- pokračování v procvičování přídavných jmen (viz minulý týden), tvořte záporné věty Tom is not sleepy. a otázky s krátkými odpověďmi Is Tom sad? Yes, he is. No, he is not. Do sešitu napište 5 záporných vět a 5 otázek s oběma variantami krátkých odpovědí. Využijte co nejvíce různých přídavných jmen.

- kteří z vás ještě neumí dokonale hodiny – trénujte

- do slovníku přepište tato slovíčka a naučte se je: heavy /hevi/ těžký horn roh trunk /trank/ chobot flipper/flipr/ ploutev mane /mein/ hříva spot skvrna

- přečtěte si následující hádanky, do sešitu napište řešení, které si příští týden budete moci zde zkontrolovat

     1. This is similar to a horse. It´s black and white and lives in Africa.
     2. This big black and white bird lives in the Arctic. It can´t fly.
     3. This orange and black cat lives in Asia. It can climb trees and swim.
     4. This animal is big and heavy. It lives in Africa. It´s dark grey and it´s got
         a horn.
     5. This big grey animal lives in Africa or India. It´s got big ears and a long
         trunk.
     6. This big grey animal lives in the sea, but it is not a fish. It´s very
         intelligent and friendly.
     7. This fat grey animal lives near cold sea water. It eats fish. It´s got a tail
         and flippers for swimming.

 

Období 16. - 20. 3. 2020

1. skupina- Mgr. Kristýna Jindrová

Téma: Povolání- 
                online procvičování např. https://www.umimeanglicky.cz/ 
                                                                - zde najdete jako téma zaměstnání
                do sešitu si správně napište libovolných 20 povolání
                učebnice- 52/ přečíst, přeložit, doplnit věty
                                          doplněné věty přepsat do sešitu
Opakování: My morning- pamětně
                      Slovní zásoba 7. lekce

 

2. skupina- Mgr. Ivana Nazarovová

Zaměřte se na:
     - Abeceda – řada, hláskování svého jména a příjmení, hláskování slov-
     - Slovní zásoba – zvířata, části těl zvířat, do sešitu vypište 20 různých
                                 zvířat do tří skupin – mazlíčci, hospodářská, volně žijící
      - Zopakujte si přídavná jména tall, short, slim, fat, old, young, happy, sad,
                                        hungry, thirsty, sleepy, tired, lazy , clever a do sešitu
                                        zapište 10 vět ve spojení se slovesem to be.
                                        Příklad: Tom is lazy. Helen is thirsty.