Navigace

Obsah

 

Období 22. - 26. 6. 2020

Opakování: Evropa-  online procvičování
https://www.youtube.com/watch?v=t4MSJSq8xro

 

Období 15. - 19. 6. 2020

Téma:  Polsko- práce s učebnicí str. 37 - 39.
                - přečtěte si učebnici
                - do sešitu přepsat poznámky na konci prezentace, jednotlivé pojmy si
                  ukazujte na mapě
https://docs.google.com/presentation/d/1HrlGeB_M8-P17etgkGZi1_p4smLBNsgkiskn8mNtKB8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

Období 8. - 12. 6. 2020

NEPODCEŇUJTE SAMOSTUDIUM.

Téma:  Slovensko- práce s učebnicí str. 34 - 36.
                - přečtěte si učebnici
                - do sešitu přepsat poznámky na konci prezentace, jednotlivé pojmy si
                  ukazujte na mapě
https://docs.google.com/presentation/d/1Hjrl6pVxwuXvvIi6XXgEyrAM9J8Hh-nmbGK1JzcdiDQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Opakování: Evropské státy- 
                           https://www.youtube.com/watch?v=yAZXe8OsMCY

 

Období 1. - 5. 6. 2020

NEPODCEŇUJTE SAMOSTUDIUM.

Téma:  Rakousko- práce s učebnicí str. 31 - 33.
                - přečtěte si učebnici
                - do sešitu přepsat poznámky na konci prezentace, jednotlivé pojmy si
                  ukazujte na mapě
https://docs.google.com/presentation/d/1ka2Edrbm0HLfNOzBRpJFJV3ve_Wdtq8HK8mvGuZFYA8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Opakování: Evropské státy a jejich hlavní města
                              https://www.youtube.com/watch?v=ynjwR_Fy26c

 

Období 25. - 29. 5. 2020

NEPODCEŇUJTE SAMOSTUDIUM.

Téma:  Německo- práce s učebnicí str. 27 - 30.
                - přečtěte si učebnici
                - do sešitu přepsat poznámky na konci prezentace, jednotlivé pojmy si
                  ukazujte na mapě
https://docs.google.com/presentation/d/1cSZbWb8rJqOS0ovN54QZn7CkrIyF01g1Ge27VsaahgQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

Období 18. - 22. 5. 2020

NEPODCEŇUJTE SAMOSTUDIUM.

Téma:  Evropská unie- práce s učebnicí str. 24 - 25
                - přečtěte si učebnici
                - do sešitu přepsat poznámky na konci prezentace
https://docs.google.com/presentation/d/1cKpGkYzdYsEYAPeV2BL7BnECrrkdenIoLdHsqQN5eXc/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

 

Období 11. - 15. 5. 2020

NEPODCEŇUJTE SAMOSTUDIUM.

Téma:  Evropské státy a jejich hlavní města- online cvičení
         http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_staty.htm
                    - pro kabrňáky- písemný úkol =>    Evropské státy.docx (220.28 kB)

 

 

Období 4. - 7. 5. 2020

NEPODCEŇUJTE SAMOSTUDIUM.

Téma:  Evropské státy a jejich hlavní města- práce s učebnicí str. 19 - 23
                  - P
rojděte si prezentaci, všímejte si mapek v dolní části.
                    Všechny státy a hlavní města si ukazujte na své mapě, lze
                    využít i online mapy. 
                  - Váš zápis v sešitě bude podle znění DÚ na posledním slidu.
                    Nezapomeňte státy přiřadit i do příslušné části Evropy
                                        př. Jižní Evropa: Španělsko- hl.m. Madrid
                                                                       Itálie- hl.m. Řím
                                                                       ...

                  - Pokud někdo chce, může si samozřejmě připsat informace z
                    učebnice, které si zapamatuje. 
                 Tomuto tématu se v rámci opakování budeme věnovat i příští týden,
                 nic tedy neuspěchejte a důkladně vše hledejte na mapě. Rychlící
                 procvičují ve slepé mapě v učebnici na straně 23. 
https://docs.google.com/presentation/d/1R_j8xkylQZ86RNKvk_NjZCPkOP21ikzA3pNlQZ8NcuU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

 

 

Období 27. - 30. 4. 2020

NEPODCEŇUJTE SAMOSTUDIUM.

Téma:  Rostlinstvo a živočišstvo v Evropě- práce s učebnicí str. 16 - 18
                K úvodnímu úkolu, který je psaný modře přikládám pracovní list.
                    
VL- příloha č. 6.docx (340 kB)- legenda k obrázkům je v prezentaci
                Toto téma se prolíná s poznatky z přírodovědy. Tento týden to bude  
                jendoduché.
              -
do sešitu přepsat a s učebnicí doplnit poznámky na konci prezentace
https://docs.google.com/presentation/d/1kn15aqXLwxJvDXHMOSMluFLHg6Y_cuCljtFpv53_w28/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Na Fredovi najdete testík, který se týká podnebí a vodstva v Evropě. Test můžete vypracovat od pondělí 8:00 - pátek 18:00. 
Testík vypracují VŠICHNI.

 

 

Období 20. - 24. 4. 2020

NEPODCEŇUJTE SAMOSTUDIUM.

Opakování: Vodstvo v Evropě- online opakování
                           http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_more.htm

                      K dalšímu tématu si z přírodovědy připomeňte pojmy: 
                            tundra, tajga, step

 

 

Období 14. - 17. 4. 2020

NEPODCEŇUJTE SAMOSTUDIUM.

Téma:  Vodstvo v Evropě-práce s učebnicí str. 13 - 15
                do sešitu přepsat a s učebnicí doplnit příklady vodstva na konci
                prezentace. Vypište si pět moří a pět jezer, které si skutečně
                zapamatuje (jelikož je jich hodně).
                
Všechny pojmy si s prezentací ukazujte, nejlépe i na jiné mapě.
https://docs.google.com/presentation/d/1tpSqRBhCZhJZEHDkV8KemgsnuQ3CTk_9OsDIsooxfg4/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0 

                U-15/ příkládám pracovní list, který vám pomůže určovat pojmy ve
                           schématické mapě
                          PL- Vodstvo v Evropě.docx (464.49 kB)

 

 

Období 6. - 8. 4. 2020

NEPODCEŇUJTE SAMOSTUDIUM.

Téma:  Podnebí Evropy-práce s učebnicí str. 11 - 12
                do sešitu přepsat a s učebnicí doplnit poznámky na konci prezentace
                              + zapsat si rozdíl mezi podnebím a počasím
               - na posledním slidu je řešení, to nechte na závěrečnou kontrolu
https://docs.google.com/presentation/d/1utku1gKctQXQhKP3r7-qtz9xk7K4M-PYuv8s27M22bA/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i24
                

Opakování:  Od pondělí naleznete na Fredovi opakovací test na zpracovaná
                       témata ze zeměpisu. Test vypracují VŠICHNI. K dispozici bude                        do středeční 18. hodiny.
                       
Výsledek odeslaného testu se vám nezobrazí, to pouze mně. 

 

 

Období 30. 3 - 3. 4. 2020

NEPODCEŇUJTE OPAKOVÁNÍ.

Opakování: Orientace na zeměkouli- online cvičení
                         
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/globus.htm

                      Evropa a její poloha na Zemi- online cvičení
    http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_poloha_na_zemi.htm

                       Povrch Evropy- online cvičení
             http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_povrch1.htm

 

 

Období 23. - 27. 3. 2020

NEPODCEŇUJTE SAMOSTUDIUM.

Téma:  Povrch Evropy-práce s učebnicí str. 8 - 10
                do sešitu přepsat a s učebnicí doplnit poznámky na konci prezentace
               - na posledním slidu je řešení, to nechte na závěrečnou kontrolu
https://docs.google.com/presentation/d/1Tr1fkvRjKmXJj661H2fsu77k0-fak78DQaYouTRnzes/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
                - jednotlivé pojmy a názvy vyhledat na globusu, mapě

 

Opakování: Opakování nepodceňujte.

                      Orientace na zeměkouli- online cvičení
                          http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/globus.htm

                      Evropa a její poloha na Zemi- online cvičení
    http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_poloha_na_zemi.htm

 

        Řešení zápisů z předchozího týdne: 
Doplněné poznámky- Planeta Země, Evropa a její poloha na Zemi.docx (354.88 kB)

               

          

Období 16. - 20. 3. 2020

Uvedené téma si vždy napište jako nadpis. Každé následující pondělí sem vložím správně doplněné poznámky, které si zkontrolujte. 
Vzhledem k situaci již nebudu zkoušet dějepisné učivo, učte se průběžně to nové zeměpisné, které bude předmětem zkoušení a testování hned po návratu do školy.
NEPODCEŇUJTE SAMOSTUDIUM.

 

Téma:  Planeta Země- práce s učebnicí str. 3 - 5
                do sešitu přepsat a z učebnice doplnit poznámky: 
                                  Planeta Země.docx (150.56 kB)
                - jednotlivé pojmy a názvy vyhledat na globusu, mapě
                - bonusový úkol: mimo učebnici vyhledat barvy, které přísluší
                                              jednotlivým kontinentům, poznamenat si do sešitu

 

            Evropa a její poloha na Zemi- práce s učebnicí str. 6 - 7
                do sešitu přepsat doplněné poznámky: 
                                   Evropa a její poloha ne Zemi.docx (168.59 kB)
               
- jednotlivé pojmy a názvy vyhledat na globusu, mapě