Navigace

Obsah

e-mail: boudova.zsdobrany@gmail.com

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 22.6. – 26.6.

- v tomto týdnu máš čas na doplnění toho z Aj, co jsi nestihl(a) v předchozích týdnech a na procvičování (viz i odkazy a zadání z minulých týdnů)

- další možnosti procvičení:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3117

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3176 Numbers

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3090 Vocabulary -pexeso

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3152 Activities - pexeso

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3135 Animals

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3156  Before and after

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3178 Classroom English

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3148 Listening- Question words

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3171 Interests

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3161  ´s – is/has/ possessive

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3149  Adverbs of frequency

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 15.6. – 19.6.

- pokud můžeš připoj se na online hodinu stř v 10:00 ZOOM  - téma - minulý čas , nepravidelná slovesa

1. PS  str. 46/ cvič. 38 (doplň křížovku  - nepravidelná slovesa), str. 47/ cvič. 40 (přečti si krátké texty a doplň do vět jména dětí, kterých se týká), str. 51 / cvič. 1 (minulý čas slovesa to be), str. 51 / cvič. 2 (rozhodni, který tvar minulého času je správný, špatný oprav)

2. Procvičuj: Odkazy na online procvičování 6. A.doc (29 kB)

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 8.6. – 12.6.

- pokud můžeš připoj se na online hodinu stř v 10:00 ZOOM  minulý čas sloves nepravidelných – viz PS str.67-68

1. co jsi nestihl(a) v předchozích týdnech – zaměř se na dokončení a na procvičování, poslechy (viz odkazy a zadání z minulých týdnů)

2. Vypracuj v PS  str. 43/ cvič. 28 (napiš do bublin věty o sobě podle zadání), str. 44 / cvič. 33 (doplň tabulku nepravidelných sloves - pozor na spelling), str. 47/ cvič. 39 (seřaď slova – vytvoř větu – pozor, sloveso dej do minulého času) 

(Pokud můžeš a chceš, pošli ke kontrole mailem)

Nepravidelná slovesa z PS str. 67-68 (všechny 3 tvary: např. do – did – done), výslovnost i psaní (opakuj s papírem a tužkou v ruce, můžeš si vytvořit kartičky s nepravidelnými slovesy- na 1. str. tvary sloves a na 2. str. český výraz), https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky/  - zadej slovíčko a rozklikni u něj ozvučení.

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 1.6. – 5.6.

- v tomto týdnu máš čas na doplnění toho z Aj, co jsi nestihl(a) v předchozích týdnech a na procvičování (viz odkazy a zadání z minulých týdnů)

- pokud můžeš připoj se na online hodinu stř v 10:00 ZOOM  minulý čas sloves pravidelných a nepravidelných I. a II.

Procvičuj:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3107  past simple, regular and irregular verbs

Nepravidelná slovesa z PS str. 67-68 (všechny 3 tvary: např. do – did – done), výslovnost i psaní (opakuj s papírem a tužkou v ruce) https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky/  - zadej slovíčko a rozklikni u něj ozvučení.

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 25.5. – 29.5.

pokud můžeš připoj se na online hodinu stř v 10:00 ZOOM  minulý čas sloves pravidelných a nepravidelných

1. v PS str. 42/ cvič.24 (podtrhni nepravidelná slovesa ve větách),

42/ cvič.25 (doplň věty, použij minulý čas, do vět použiješ sloveso z předcházející věty – sloveso dáš do minulého času),

42/ cvič.26 (napiš slovesa do správného sloupečku – 1. pravidelná slovesa, 2. nepravidelná slovesa + jejich dva tvary – nápověda viz str.67 tabulka nepravidelných sloves),

42/ cvič.27 (doplň text o tvých minulých prázdninách = slovesa budou v minulém čase)

2. Poslech Our holiday: Listening 6.A.doc (569.5 kB)

Tom Hutchinson - Project 2 Third Eedition CD1 - 48 - Vocabulary Ex 1.wav (11.58 MB)

Tom Hutchinson - Project 2 Third Eedition CD1 - 49 - Comprehension Ex 2a.wav (13.84 MB)

(Pokud můžeš a chceš, pošli ke kontrole mailem)

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 18.5. – 22.5.

pokud můžeš připoj se na online hodinu stř v 10:00 ZOOM  minulý čas nepravidelných sloves 6.A nepravidelná slovesa I..doc (34 kB)

1. v PS str. 41/ cvič.21, 22, 23  minulý čas pravidelných sloves

2. využij další procvičování:  Minulý čas - pravidelná slovesa.doc (36 kB)

(Pokud můžeš a chceš, pošli ke kontrole mailem do 24.5.)

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 11.5. – 15.5.

- v tomto týdnu máš čas na doplnění toho z Aj, co jsi nestihl(a) v předchozích týdnech a na procvičování (viz odkazy a zadání z minulých týdnů).

pokud můžeš připoj se na online hodinu stř v 10:00 ZOOM  minulý čas pravidelných sloves

1.  minulý čas pravidelných sloves - pravopis – PL v příloze: pokud můžeš, pošli ke kontrole mailem do 17.5.  minulý čas - regular verbs.doc (38 kB)

2. další procvičení v PS str. 40/ cvič.18, 19 (roztřiď slovesa podle pravopisu minulého času), 20 (utvoř minulý čas a roztřiď podle výslovnosti) - také můžeš poslat ke kontrole

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 4.5. – 7.5.

pokud můžeš, připoj se na online hodinu – středa 10:00 (s připraveným PS)

1. V PS -  str. 36/ cvič.8

pro správnou výslovnost slovíček můžeš použít  https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky/, zadej slovíčko a rozklikni u něj ozvučení

Na škole s nadhledem procvičuj : cvičení na minulý čas to be  - was / were

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3119

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3105

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3132   opak. slovíček weather

poslech: přítomný čas – rozklikni si poslech: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3123

2.  minulý čas pravidelných sloves - v příloze: minulý čas - pravidelných sloves (výklad).docx (12.61 kB)

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 27.4. – 30.4.

1.PS -  str. 75/ Our holiday76/ Where were you last week - nauč se ta slovíčka, která jsou pro tebe nová. Pro správnou výslovnost můžeš použít  https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky/, zadej slovíčko a rozklikni u něj ozvučení. Pak vypracuj v PS str.39/cv.15.

2. Pracovní list na předložky:  in / on / at  a  reading was, were (vypracované, stačí jen řešení, pošli do 5.5.), využij poslech k textu pro kontrolu na Fredovi.

 place prepositions IN, ON,AT, was, were.doc (48 kB)

pokud můžeš, připoj se na online hodinu – středa 10:00 (s připraveným PS)

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 20.4. – 24.4.

- v tomto týdnu máš prostor na doplnění toho z Aj, co jsi nestihl(a) v předchozích týdnech a na opakování

pokud můžeš připoj se opět i v tomto týdnu na online hodinu (středa)

1. zde si zopakuj minulý čas slovesa být + / – / ?  je i ozvučené https://www.helpforenglish.cz/article/2009111701-minuly-cas-1-sloveso-byt

A cvičení na předložky:  in / on / at:

https://www.helpforenglish.cz/article/2017081301-cviceni-mistni-predlozky-in-on-at

2. PS  na str. 37 / cvič.12  a  str.38/ cvič. 13, 14

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 14.4. – 17.4.

online hodina ve středu v 10:00 otázka a krátká odpověď s was/were, předložky místa - at/in/on (mějte po ruce WB na kontrolu úkolu!)

1. PS  na str. 34 / cvič.1, 2  (slovíčka PS str.75 Our holiday), PS str.37/ cvič. 11,12

2.  V příloze  was / were, wasn´t / weren´t a pokyny k vypracování: 

was, were věty (doplň).doc (32 kB)

...................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 6.4. – 8.4.

V pracovním sešitě:

1. na str. 66 sloveso být – to be – minulý čas  (was ,were) si prostuduj tabulku -  tvoření vět +, - , ? a podívej se na video s vysvětlením tvoření a používání minulého času slovesa být - to be:

https://www.youtube.com/watch?v=81YU6h2yI_Y

2. vypracuj cvičení str. 35/3,4,5,6 / str. 36/9 / str.37/10

         ...... Happy Easter .....

.............................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 30.3. – 3.4.

- v tomto týdnu máš čas na doplnění toho z Aj, co jsi nestihl(a) v předchozích týdnech a na procvičování

- můžeš využít web stránky z min. týdne a další zde:

https://www.helpforenglish.cz/article/2006072448-weather

- zopakovaná slovíčka na téma Weather použij ve cvičeních PS 57/1,2

- podívej se na krátké video s předpovědí počasí (budeš mít radost, že rozumíš)

 https://www.youtube.com/watch?v=gzPA-YKJmVk

A můžeš si zahrát v Aj nějaké hry na:   https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

na můj e-mail mi sděl, jak se máš, jak jsi zvládl(a), co ti moc nešlo

… a více spěte – více odpočívejte – více sněte …

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadaná práce je na týden 23.3. - 27.3.

1. Kdo ještě nesplnil něco z min. týdne  četbu – záznam, procvičování online, popř. My life and Language check - prac. sešit str. 23 -33 - dokončí, pokud je nějaké cvičení obtížné, máte stále možnost se prostřednictvím e-mailu zeptat.

2. Začneme nové téma Weather (počasí) – slovíčka v PS str. 76 -77 – využij je a vytvoř do PS na str.81 mind map (myšlenkovou mapu na toto téma), doplň i obrázkem (nakresli). Máš-li možnost ofotit, pošli mi mailem (viz nahoře )

3. Procvičuj si slovíčka na téma Weather online:

    výslovnost si můžeš vyhledat na web stránkách:

   https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky/

  (stačí zadat slovíčko a ozvučit)

nebo http://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-intermediate/weather

nebo https://www.learningchocolate.com/search?search_api_views_fulltext=weather 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadaná práce je na dobu 11.3. – 20.3.

Our dear pupils,

1) please finish all exercises from chapters - My life and Language check - from page 23 to page 33 (do it this week) - prac. sešit str. 23 -33 - na dokončení máte čas do 22.3., pokud je nějaké cvičení obtížné, máte možnost se prostřednictvím e-mailu zeptat

2) task for  the week 16/3 - 22/3, četba, záznam 

3) test your knowledge on-line: 

Pro domácí procvičování využij portál Škola s nadhledem. Zopakuješ si probrané učivo zábavnou formou a rozhodně
nebudeš pozadu, až se vrátíš zpět do školy ;-)
K dispozici zdarma na www.skolasnadhledem.cz.

- zadej si téma present simple a vyber si cvičení úrovně A1 a procvičuj, zaznamenej si svou úspěšnost u jednotlivých cvičení a tu mi sděl