Navigace

Obsah

Vladislav Kouřil

kontaktní adresa: vladislav.kouril@seznam.cz

telefon: 723 377 039

čas konzultací je od 8.00 do 12.00

Učivo na týden od 16.3. - 20.3. 2020 (Opakování ochrany životního prostředí + obyvatelstvo ČR)

 

Dobrý den 9.A, všechny vás zdravím a doufám, že jste v pořádku po zdravotní stránce.  Není nic důležitějšího než právě to zdraví a tak si ho pečlivě chraňte. Situace v republice nás přiměla k jinému druhu vzdělávání a tak budeme hledat společně cesty, jak k vám dopravit učivo a zároveň od vás získat zpětnou vazbu, kterou budu moci vyhodnotit. Pro kontak s vámi budu využívat stránky školy, kde pod vaši třídou ve složce zeměpisu bude pro vás připraveno učivo. Odpovědi mi posílejte na adresu vladislav.kouril@seznam.cz.

V tomto týdnu zopakujeme některé údaje týkající se ochrany životního prostředí a posuneme se k obyvatelstvu ČR.

Napište si otázky do sešitu a vypracujte k nim odpovědi. Stánku vyfoťte a pošlete na výše uvedenou adresu

1. Jak se jmenuje a v kolikátém roce bylo vyhlášeno první chráněné území v naší republice a zároveň v Evropě?

2. Co náleží do velkoplošných chráněných území?

3. Jak se nazývá náš nejstarší národní park?

4. Jak se jmenují ledovcová jezera v NP Šumava?

5. Jak se jmenuje nejmladší CHKO v ČR? Odpověď budeš muset zjistit na internetu. V atlasu je pouze 25 CHKO a my hledáme tu 26.

6. Co je výjímečného v NP České Švýcarsko?

7. Popiš vznik sklaních měst v NP České Švýcarsko.

 

K obyvatelstvu ČR si napište do sešitu tento text.

Obyvatelstvo ČR.

V ČR je přibližně 10,6 mil. obyvatel a naše republika se řadí mezi středně hustě osídlené státy. Hustota obyvatel je 131 obyvatel na kilometr čtvereční.

Původními obyvateli na našem území byli Keltové, které vystřídali Germáni a v 5. - 6. století přišli Slované, kteří zde zůstali.

Úředním jazykem je čeština, ale vytvořila se i různá nářečí (zvyky a tradice).Díky těmto odlišnostem vznikly národopisné oblasti (Chodsko, Valašsko, Hanácko a Slovácko).

90 % obyvatel se hlásí k české, moravské a slezské národnosti. Zastoupeny na našem území jsou i jiné národnosti (polská, slovenská, německá), v poslední době přibývá obyvatel vietnamské a ukrajinské národnosti.

V poslední době dochází k poklesu přirozeného přírůstku obyvatel a obyvatelstvo tak stárne. Průměrný věk je 42 let. Střední délka života (kolika let se dožijeme, pokud budou zachovány podmínky, jako při narozrní)  se zvyšuje.. U žen je to přibližně 79 let a u mužů 74 let. Vyšší věk je spojen s kvalitní lékařskou péčí.

Manželství se uzavírají ve vyšším věku, rodí se méně dětí (ekonomické důvody). Zvyšuje se rozvodovost.

V otázce náboženství je ČR raritou, neboť většina obyvatel  žádné náboženství nevyznává. Věřících je pouze 1/3 a většina se hlásí k římskokatolické církvi.

 

Poznámky stejně jako odpovědi vyfotografuj a odešli na uvedený kontakt. Děkuji a opatrujte se.