Navigace

Obsah

vyučující: Blanka Eisenhammerová

email: eisebl@seznam.cz

pokud budete potřebovat něco řešit po telefonu, pošlete své telefonní číslo emailem, ozvu se co nejdříve

XV. období 22. – 26. 6. (opakovací)

Učivo: opakování 4. lekce

XIV. období 15. – 19. 6.

Učivo: části lidského těla, u lékaře

 1. levý sloupec slovíček PS s. 53; můžete si vytisknout přiložený přehled slovní zásoby
 2. PS s. 46/2 (s pomocí učebnice s. 43); nemusíte posílat
 3. Procvičování částí těla na PC:

https://www.umimenemecky.cz/slovicka-casti-tela?source=homepagePopular

s_tab_die_korperteile.pdf (315.29 kB)

XIII. období 8. – 12. 6.

Učivo: čtení textu s porozuměním

XII. období 1. – 5. 6. (opakovací)

Učivo: opakování slovesa dürfen a 4. lekce

 1. Dokončete práci z minulých období, pošlete chybějící práce.
 2. Dobrovolně PL modální sloveso dürfen (fred.fraus), můžete poslat vyřešené ke kontrole.
 3. Těm, kteří se chystají na přijímací zkoušky, přeji hodně úspěchů.

XI. období 25. – 29. 5.

Učivo: časování slovesa dürfen

 1. zkontrolujte si práci z minulého týdne podle přiloženého řešení, pokud něco potřebujete vysvětlit, napište                                                           ŘEŠENÍ NJ 9 X.dot (25.5 kB)
 2. zapište si do sešitu přehled časování slovesa dürfen (uč. s. 41 lišta); pozor, stejně jako u dalších způsobových sloves (können, müssen, …) je infinitiv až na konci věty
 3. vysvětlení gramatiky najdete zde (video a přehled):

https://www.youtube.com/watch?v=YH0pIACOhmw&t=15s

https://nemcina-zdarma.cz/article/2018092702-modalni-sloveso-durfen

 1. vyplňte PL Dürfen a pošlete prosím ke kontrole                                   DÜRFEN PL.dot (213 kB)

 

X. období 18. – 22. 5.

Učivo: neosobní podmět „man“

 1. Prostudujte si gramatiku v UČ s. 41/12 (barevný rámeček)
 2. Prostudujte si prezentaci, sl. 1 – 5:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/15427

 1. PS s. 41/13, 14 (kdo chce, může poslat ke kontrole)

 

IX. období 11. – 15. 5. (opakovací)

Učivo: Opakování – školní předměty a potřeby

 1. Dokončete práci z minulých období a pošlete, co jste ještě neposlali (hlavně PL können z V. období!)
 2. Opakování – školní předměty a potřeby: PS s. 41/12

 

VIII. období 4. – 7. 5.

 1. Prostudujte si prezentace na řadové číslovky (hlavně začátek) a rozvrh hodin:

Řadové číslovky: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/131622

Rozvrh hodin: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/124180

 1. PS s. 40/10, 11 (slovy, německy!)
 2. UČ s. 39/9 b dobrovolně

 

VII. období 27. – 30. 4.

Učivo: Stundenplan (slovní zásoba a řadové číslovky)

 1. Test na www.fred.fraus (können); test bude přístupný do 4. 5.
 2. Rozvrh hodin – slovíčka v PS s. 45, konec prvního a začátek druhého sloupce
 3. UČ s. 39/8 přečíst, zapsat si novou gramatiku (řadové číslovky)

 

VI. období 20. – 24. 4. (opakovací)

Učivo: opakování a dokončení práce

Dokončete práci z minulých týdnů a opravte si již hotová cvičení. Od většiny stále nemám zaslané úkoly, prosím napravte to.

ŘEŠENÍ NJ 9.dot (28.5 kB)

Prosím o dobrovolné vyplnění dotazníku k distančnímu vzdělávání. Svými názory můžete ovlivnit, jak budou vypadat zadávané práce v dalších týdnech.  Vyplněný dotazník nebo jen odpovědi ve tvaru 1a), 2b) apod. mi pošlete na mail. Děkuji všem, kteří se zapojí.

DOTAZNÍK NA DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.docx (16.46 kB)

V. období 14. – 17. 4.

Učivo: sloveso können - procvičování

 1. PS s. 39/7, 8
 2. PS. 40/9
 3. Vyplňte PL a pošlete ke kontrole, žlutá pole povinně, modrá dobrovolně; komu nepůjde psát do listu, může napsat věty ručně
 4. SLOVESO KÖNNEN PL.docx (91.98 kB)

IV. období 6. – 8. 4.

Učivo: popsat svůj týdenní plán, sloveso können

 1. PS s. 39/6

vyberete si, kdo plánuje, tedy podmět (např. Die Mutter, pak přísudek (např. geht), následuje den v týdnu se správnou předložkou (am Mittwoch), hodina (um 17 Uhr) a přidáme, kam jde, pozor, 4. pád! (in den Kosmetiksalon.)

Die Mutter geht am Mittwoch um 17 Uhr in den Kosmetiksalon.

 1. Udělejte si do sešitu přehlednou tabulku časování slovesa können – moci, umět (UČ s. 38). Pozor na pořádek slov ve větě, stejně jako u mögen, müssen apod. je infinitiv až na konci věty. Prohlédněte si prezentaci.
 2. Dobrovolně PS s. 38/5

Sloveso_können.pdf (944.7 kB)

III. období 30. 3. – 3. 4.

Učivo: popsat svůj týdenní plán

 1. dokončete práci z minulých dvou týdnů
 2. PS s. 38/4 prosím vymyslete ke každému dni něco jiného, nemusí se jednat o tento týden, napište jakékoli činnosti, které obvykle děláte a umíte je vyjádřit německy; pokud chcete, zašlete ke kontrole

 

II. období 23. – 27. 3. 2020

Učivo: slovní zásoba 4. lekce, opakování Berlín, tvoření vět, práce s textem

 1. slovní zásoba PS s. 45 (1. – 4. část), můžete použít aplikaci WordTrainer FRAUS
 2. PS s. 37/2
 3. do sešitu písemně UČ s. 37/5a
 4. UČ s. 38/6 a, b; odpovědi pošlete mailem nejlépe do 29. 3. 2020, napište jen a) vybrané jméno b) číslo věty a richtig/falsch

 

I. období  11. – 20. 3. 2020

učivo: Berlín

 1. prohlédněte si prezentaci Berlin (autorka Miroslava Plocková) a pusťte si videoprezentaci s písničkou (viz přílohy)

http://dumy.cz/vyhledavani?page=3&fraze=berl%C3%ADn+plockov%C3%A1

http://berlin.poznej.com/video/video-prezentace-berlina/

Berlín TEXT.docx (88.96 kB)

 1.  přečtěte si přiložený text a zapište si česky do sešitu alespoň 10 informací o Berlínu