Navigace

Obsah

vyučující - Mgr. Vladimíra Kozáková

e-mail: vladka.kozakova@seznam.cz, tel. 736 103 512

 

Všechny, kteří pravidelně pracují moc CHVÁLÍM za aktivní prohlubování vašich znalostí :-)  

 

učivo na týden 22. - 26. 6.:

- přeji všem krásné prázdniny a hodně úspěchů při dalším vzdělávání 

 

učivo na týden 15. - 19. 6.:

Nadnárodní organizace

 

učivo na týden 8. - 12. 6.:

Životní plány a cíle

 

Učivo na týden 1. - 5. 6.:

Příliš mnoho lidí - příliš problémů

 

učivo na týden 25. - 29. 5.:

Ohrožené životní prostředí

 

učivo na týden 18. - 22. 5.:

Problémy současného světa

 

učivo na týden 11. - 15. 5:

Právní subjekty podnikání

- pracujte s učebnicí na str. 64 - 66, proveďte stručný zápis do sešitu

úkol na poslání mailem - napište, co znamená, když se řekne, že má někdo podnikatelského ducha

 

učivo na týden 4. - 7. 5.:

Peněžní ústavy

- pracujte s učebnicí na str. 60 - 63, proveďte stručný zápis do sešitu

- na str. 62, 63 si vyberte jednu ze situací (v barevném rámečku) a zkuste poradit klientovi podle pokynů v učebnici před prvním rámečkem (s. 62)

- úkol na poslání mailem - napište, jakým způsobem může Česká národní banka regulovat množství peněz v oběhu

 

učivo na týden 27.4. - 30. 4.

Peníze

- vypracujte PL a hned si jej sami zkontrolujte na FREDovi

- úkol na poslání e-mailem: napište všechny státy v Evropě, kde se neplatí eurem, přesto, že jsou členy EU.

 

učivo na týden 20. - 24.4.:

- vypracujte si všechny dříve zadané úlohy - učivo pokládám za probrané 

- od středy do neděle bude na FREDovi umístěn průběžný opakovací úkol

 

učivo na týden 14. - 17. 4.:

OPRAVA ZADÁNÍ

Státní rozpočet, učebnice str. 53 - 55

- prostuduj celý text v učebnici, proveď zápis do sešitu

- opakovací test bude dostupný na FREDovi od středy do neděle

- aktuální opakovací TEST pro ty co NEMAJÍ PŘÍSTUP na FREDa ->

Státní rozpočet, PDF

 

učivo na týden 6. -  8. 4.:

Banky a bankovnictví, učebnice, str. 69 - 70.

- prostuduj celý text v učebnici

- pak pracuj podle PL na FREDovi na: 

   https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/d2c81d8e69817af

  a) vypracuj práci v hodině, jen úlohy 1, 2, 3, 4

  b) odpovědi hledej v učebnici, na internetu, případně sroluj na řešení níže v PL

- opakovací testík máte připravený na FREDovi -  do pátku 10. 4. !!!

 

 

učivo na týden 30. 3. - 3. 4.:

- moc CHVÁLÍM všechny, co mi posílají své příspěvky, budou to mít díky své aktivitě o moc snazší při závěrečném opakování

práce:

- dodělejte si všichni všechna cvičení - hned si je sami zkontrolujte na:

Moc výkonná - vláda - ŘEŠENÍ

Moc soudní - ŘEŠENÍ

Moc výkonná - prezident - ŘEŠENÍ

 

- ti, co mají hotovo, mohou zkusit testík na Fredovi na:

https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/620163e25653cc2

napište, jak jste dopadli 

 

 

učivo na týden 23. - 27. 3.:

Moc soudní

- cvičení vypracujte v elektronické podobě

- posílejte mi e-mailem ke kontrole správnosti

 

učivo na týden 16. - 20. 3.:

Moc výkonná - vláda

- zadané úkoly vypracujte hned, nenechte si látku nahromadit

- po skončení opatření bude znalost probraného učiva ověřena testem složeným z otázek na konci cvičení

 

 

učivo na 11. - 13. 3.:

Moc výkonná - prezident