Navigace

Obsah

vyučující: Blanka Eisenhammerová

email: eisebl@seznam.cz

pokud budete potřebovat něco řešit po telefonu, pošlete své telefonní číslo emailem, ozvu se co nejdříve

XV. období 22. – 26. 6. (opakovací)

ČESKÝ JAZYK

Učivo: procvičování pravopisu shody přísudku s podmětem, opakování

čtení: text z vlastní knihy nebo časopisu

MATEMATIKA

Učivo: procvičování zaokrouhlování desetinných čísel

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3266

ZEMĚPIS

Učivo: opakování ČR

DĚJEPIS

Učivo: opakování kapitoly Národní buditelství

 

XIV. období (15. – 19. 6.)

ČESKÝ JAZYK

Učivo: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

čtení: O. Batlička, Světluška

MATEMATIKA

Učivo: násobení a zaokrouhlování desetinných čísel

Učivo: Jsme Evropané (EU)

DĚJEPIS

Učivo: Technické vynálezy

https://edu.ceskatelevize.cz/veda-a-technika-v-ceskych-zemich-po-roce-1848-5e441a91f2ae77328d0a6dca

 

XIII. období (8. – 12. 6.)

ČESKÝ JAZYK

Učivo: shoda přísudku s několikanásobným podmětem

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/prisudek_a_nekolikanasobny_podmet1.htm

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

čtení: Otakar Batlička: Na útěku

MATEMATIKA

Učivo: násobení desetinných čísel číslem přirozeným

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

ZEMĚPIS

Učivo: ČR - suroviny, průmysl, doprava

DĚJEPIS

Učivo: Česká kultura konce 19. století

https://edu.ceskatelevize.cz/narodni-divadlo-5e441a90f2ae77328d0a6db8

 

XII. období 1. – 5. 6. (opakovací)

ČESKÝ JAZYK

Učivo: dopis nebo email kamarádovi, opakování pravopisu

čtení: vlastní kniha nebo časopis

MATEMATIKA

Učivo: opakování sčítání a odčítání desetinných čísel; procvičování násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000

ZEMĚPIS, DĚJEPIS

 dokončení práce z minulých období, opakování

 

XI. období 25. – 29. 5.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: Shoda přísudku s podmětem

Čtení: ukázka z knihy Nedělní odpoledne, 2. část                     

MATEMATIKA

ZEMĚPIS

Učivo: obyvatelstvo ČR, vesnice a města

DĚJEPIS

Učivo: hospodářský rozvoj po r. 1848

 

X. období 18. – 22. 5.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: procvičování přídavných jmen

Čtení: ukázka z knihy Nedělní odpoledne, 1. část

MATEMATIKA

Učivo: opakování a procvičování sčítání a odčítání desetinných čísel

ZEMĚPIS

Učivo: ČR – povrch, vodstvo

DĚJEPIS

Učivo: rok 1848

https://edu.ceskatelevize.cz/revoluce-1848-v-cechach-5e441a8ff2ae77328d0a6dac

 

IX. období 11. – 15. 5. (opakovací)

ČESKÝ JAZYK

Učivo: opakování přídavných jmen

čtení: ukázka z knihy Psí deník (v mailu)

 

MATEMATIKA

Učivo: opakování a procvičování sčítání a odčítání desetinných čísel

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4101

ZEMĚPIS

Učivo: opakování – země v srdci Evropy

DĚJEPIS

Učivo: opakování – Palacký a NO

https://edu.ceskatelevize.cz/narodni-obrozeni-5e441a8ef2ae77328d0a6d98

 

VIII. období 4. – 7. 5.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: přídavná jména

čtení: Tajemství pergamenů (text v mailu)

MATEMATIKA

Učivo: sčítání a odčítání desetinných čísel

ZEMĚPIS (zkrácený týden)

DĚJEPIS

Učivo: Palacký a národní obrození

 

VII. období 27. – 30. 4.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: přídavná jména

Čtení: Bitva na řece Pádu (PL v příloze mailu)

MATEMATIKA

Učivo: sčítání desetinných čísel

ZEMĚPIS

Učivo: ČR úvod

Prostudovat prezentaci Země v srdci Evropy

DĚJEPIS (státní svátek)

 

VI. období 20. – 24. 4. (opakovací)

ČESKÝ JAZYK

Učivo: opakování pravopisu podstatných jmen, procvičování – číslovky

Čtení: práce s ukázkou z knihy Štěpán Kobliha není žádná bábovka

PL v mailu

MATEMATIKA

Učivo: procvičování desetinné číslo a desetinný zlomek

Opakování – násobilka

http://www.naucsepocitat.cz/mala-nasobilka/print/?min=2&max=9

ZEMĚPIS, DĚJEPIS

 

V. období 14. – 17. 4.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: číslovky

čtení: práce s textem Knihovnické pohádky (v mailu)

MATEMATIKA

Učivo: desetinné zlomky a desetinná čísla

ZEMĚPIS

Učivo: Evropa – opakování

DĚJEPIS

Učivo: Novověk – opakování

 

IV. období 6. - 9. 4.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: popis pracovního postupu, opakování vzorů podstatných jmen

  1. Podle učebnice s. 73 sestaví a zapíše do sešitu  stručný návod (stačí v bodech), jak vyrobit kraslici, jednotlivé body doporučuji očíslovat a dodržovat správné pořadí jednotlivých činností.
  2. Opakování podstatných jmen – výběr z PL v mailu (dokončit příští týden)

čtení: dobrovolně přečíst přiložené texty o Velikonocích (v mailu)

 

MATEMATIKA

Učivo: desetinný zlomek, desetinné číslo

  1. UČ s. 34/1 (ústně), 34/2 do sešitu
  2. Prezentace (zatím jen do sl. 10) a PL (je i s řešením) - v mailu

 

ZEMĚPIS

Učivo: Evropa – opakování

  1. uč. s. 54, 55 - na mapě ukázat jednotlivé oblasti Evropy (střední, severní, západní, jižní…. a pojmenovat nejdůležitější státy, s pomocí sešitu zopakovat, co o nich ví)
  2. dobrovolně práce s obrázky s. 55 (ústně)

DĚJEPIS – velikonoční prázdniny

 

III. období 30. 3. – 3. 4. 2020 (opakovací)

ČESKÝ JAZYK

učivo: procvičování pravopisu podle vzorů podstatnýcj jmen; samostatná práce s textem

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_koncovky_podstjmen_procvic1.htm

Čtení: Sám na pustém ostrově (příloha)

MATEMATIKA

učivo: opakování - zlomky, písemné sčítání a odčítání

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

 

II. období 23. – 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

učivo: pravopis podle vzorů podstatných jmen; samostatná práce se textem

https://www.pravopisne.cz/2011/08/koncovky-podstatnych-jmen-1/

https://www.mojecestina.cz/article/2018070202-test-urcovani-vzoru-podstatnych-jmen-harry-potter

Čtení: Harry Potter (posílám text s úkoly; pokud máte tiskárnu, doporučuji text vytisknout. Úkoly je možné vyplnit buď přímo do zaslaného textu a odeslat zpátky mailem, nebo vypracovaný list vyfotit a poslat)

MATEMATIKA

učivo: zlomky - opakování, procvičování 

DĚJEPIS

učivo: novověk - opakování

ZEMĚPIS

učivo: východní Evropa

CHEMIE

učivo: směsi a roztoky

- opakovat směsi stejnorodé a různorodé a roztoky podle sešitu

 

I. období 11. - 20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK
učivo: vzory rodu mužského
pokračovat v pracovním listu na vzory rodu mužského
procvičování na PC  na stránkách školákov a nauč se psát, tam je možné cvičení i vytisknout:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho
http://www.naucsepsat.cz/pravopis-podstatnych-jmen/
číst jakoukoli knihu nebo časopis
 
MATEMATIKA
učivo: zlomky opakování
dokončit s. 32/1, pak 33/2, 3
dokončit vše, co chybí na pracovním listu, u každého cvičení by měl být napsaný vzor
posílám ještě další dobrovolné procvičování na zlomky, je to i s řešením (pro kontrolu)
 
DĚJEPIS
učivo: rozvoj dopravy, průmyslová a zemědělská revoluce
rozvoj dopravy, průmyslová a zemědělská revoluce s. 34, 35 přečíst a vyplnit příslušnou stránku v pracovním listu 
pustit si krátké filmy z Dějin českého udatného národa: Zemědělství a vítězství brambor, Manufaktury, Věk páry:
https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230078/
https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230079/
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230081/
 
ZEMĚPIS
učivo: Jihovýchodní Evropa
vyplnit list Jihovýchodní Evropa podle učebnice (dostal v úterý)
 
CHEMIE
učivo: roztoky opakování
podle zápisu v sešitu zopakovat roztoky