Navigace

Obsah

 

Týden od 12. - 16. března 2021

 

 

1.

7.45 - 8.30

2.

8.40 - 9.25

3.

9.45 - 10.30

4.

10.40 - 11.25

 

 

PO

ČJ

testování

-Vyprávění víkendových zážitků

-jazykolamy

 ČJ

-Učebnice s.89             -hra

-nácvik F
Pís.4 s.7

M

-PS2 - dokonč.úkolů - stavby, parkety

-sčítání s přechodem 10

HV

-znalost písní o jaru

- poslech

 

 

ÚT

ČJ

-opakování hádanek
-přepis dopisu
Pís.4 s.8

PRV

Jaro - Stromy a keře

PS s.49

ČJ
-Učebnice s.92

-Písanka2 s. 8 dokonč.

VV

Malba zvířete do krupičky

 

 

ST

ČJ

-testování

-Pís.4 s.9  nácvik T

M

-PS2 s. 38/4,5, 39/7
-Autobus
-Počít. zp. sl.61

ČJ

-Moje první čítanka s.48-50, čtení podle rolí

TV

-relaxační cvičení

 

 

ČT

Č J

-Moje první čítanka s.48-50
dramatizace
-Pís.4 s.10
-přepis

M

-PS2
s. 39/dokon.
-Pětimin.

-Počít. zp. sl.61

setí hrachu

péče o pokojové rostliny

ČJ

-Moje první čítanka s.51

-Pís.4 s.10 

 

 

ČJ

-Moje první čítanka s.52-53

-Písanka4 s.11
nácvik g

M

-slovní úlohy

-Počít.zp. sl.63

PRV

vycházka - pozorování jara v přírodě

TV

Vycházka

 

 

 

 

 

-

 

Týden od 5. - 9. dubna 2021

5. 4. - Velikonoční pondělí - svátek

Český jazyk: 
Písanka 4 s. 4 - nácvik malého f
                   s. 5 - opis, přepis
                   s. 6 - opakování písmen
                             
Čtení ve vlastní knize.
Učebnice s.88 - 91

Matematika - PS s. 36, 37
                         Počítáme zpaměti s. 20
                         Hodiny - celé, půl - procvičování

Prvouka - JARO
               
PS s. 47 - Příroda na jaře, části květin
                     s. 48 - Práce na zahrádce

 

Týden od 29. března - 2. dubna 2021

Český jazyk: 
Písanka 4 s. 1 - přepis
                   s. 2 - nácvik velkého psacího B
                   s. 3 - nácvik velkého psacího R
                             
Čtení ve vlastní knize.
Učebnice s.86
Velikonoční texty 

Matematika - PS s. 35
                         Počítáme zpaměti s. 19
                         Hodiny - celé, půl

Prvouka - JARO
               
PS s. 51 - Velikonoce - tradice, zvyky

Čtvrtek 1. 4. - velikonoční prázdniny
Pátek 2. 4. - Velký pátek - svátek

 

Týden od 22. - 26. března 2021

Český jazyk: 
Písanka s. 21 - nácvik velkého psacího U
               s. 22 - nácvik velkého psacího Y
               s. 23 - nácvik velkého psacího H
               s. 24 - nácvik velkého psacího P
               
Čtení v knize Co se šeptá v trávě - dokončení knihy, v pátek beseda o knize

Matematika - PS s. 33, 34
                         Počítáme zpaměti s. 18
                         Počítání s mincemi
                         Hodiny - celé, půl

Prvouka - JARO
               
PS s. 44, 45, 46
                - poznávání, pojmenování, rozeznávání jarních květin
                - domácí zvířata a jejich mláďata - umět pojmenovat, přiřadit
                - změny v přírodě, počasí, oblékání

 

Týden od 15. - 19. března 2021

Český jazyk: 
Písanka s. 16 - přepis vět, veršů
               s. 17 - nácvik velkého psacího I
               s. 18 - jména dětí - 2x
               s. 19 - jméno z předešlé stránky + je chlapec nebo + je dívka.
               s. 20 - nácvik velkého psacího S
Čtení v knize Co se šeptá v trávě - str. 50 - 63

Matematika - PS s. 31, 32
                         Počítáme zpaměti s. 17
                         Počítání s mincemi - Jakými mincemi zaplatíš 14,- Kč, 9,- Kč, ...
                                                               Kolik vrátíš z desetikoruny, když jsem měla                                                                 zaplatit 7,- Kč? ....

Prvouka - PS s. 60, 61
                - orientace v čase (kalendářní rok, školní rok), roční období, měsíce,                        dny v týdnu, 
                - denní režim v pracovním týdnu, o víkendu
                - čtení hodin na ciferníku - celé hodiny, po půlhodinách

 

 

Týden od 8. - 12. března 2021 - JARNÍ  PRÁZDNINY

- Dokončování úkolů
- Zážitkový deník
- Čtení vlastní knihy

 

Týden od 1. - 5. března 2021

- čtení v knize Co se šeptá v trávě str. 36 - 49,

- psaní v Písance 3 str. 11 - 15

- Matematika PS str. 28 - 30

- Počítáme zpaměti str. 16

- Prvouka str. 58 - dny v týdnu, str. 59 - celé hodiny