Navigace

Obsah

16. 11. 2020

PS str. 24, cv. 1

 

Období 9. 11. - 13. 11. 2020

Učivo: synonyma, slova vícevýznamová

   - učebnice str. 35 -37

   - PS str. 22, 23

Hravá čítanka str. 30 - 33

Písanka č. 2 - str. 1, 2, 3

Bílá písanka - 2 cvičení

Období 2. 11. - 6. 11. 2020

Učivo: antonyma (protiklady), synonyma (slova stejného významu)

   - učebnice str. 32 - 34

   - PS str. 20, 21

Hravá čítanka str. 26 -29

Písanka str. 27 - 30

Bílá písanka - 2 cvičení

 

 

Období 19. 10. - 23. 10. 2020

Učivo: slova významem nadřazená a podřazená

     - učebnice str. 28 - 31

     - PS str. 18, 19

     - volné listy

 

Hravá čítanka  str. 20 - 25

Písanka str. 24 - 26

Písanka bílá - 2 cvičení

 

Období 14. - 16. 10 2020

 

- učebnice str. 26, 27

     -   PS str. 16, 17

     - volné listy

 

Hravá čítanka str. 18 - 19

 

Písanka str. 20 - 23

 

Písanka bílá - 2 cvičení