Navigace

Obsah

 

Český jazyk

 

Distanční výuka

 

V rámci čtení si žáci budou číst knihu, kterou si budou zpracovávat do čtenářského deníku. Každý pátek čteme příběhy z PS Čítanka.

 

 

Období 19. - 23. 10. 2020

Témata: Druhy vět, Abeceda, Slova významem nadřazená a podřazená

 

pondělí 19. 10.

Online vyuč. hodina - procvičování abecedy, didaktické hry, druhy vět + uč. 27/3 - vysvětlení pojmů, práce s obrázky, tvoření vět + PS 18/7.

Samostatná práce:

učebnice str. 26 - čtení příběhu + otázky ve cv. 1 si ústně zodpovědět

učebnice 26/2 - věty napsat do sešitu ČJ 1 (někdo již do ČJ 2), vytvořené věty si přečteme na úterní online hodině

Písanka 1 str. 27

 

úterý 20. 10.

Online vyuč. hodina - vysvětlení významů slov nadřazených a podřazených, uč. str. 28 a 29 - práce s obrázky + PS 18/6, 8.

Samostatná práce: 

Písanka 1, str. 28 

Diktát slov (do sešitu ČJ 1 nebo ČJ 2) - koláč, mléko, dort, houska, káva, jahoda + slova seřadit podle abecedy (očíslovat).

 

středa 21. 10.

Online vyuč. hodina - procvičování abecedy, druhů vět, didaktické hry + uč. 30/6, 7.

Samostatná práce:

učebnice 30/9 - napsat do sešitu (ČJ 1 nebo ČJ 2) + slova v každé větě očíslovat podle abecedy.

 

čtvrtek 22. 10. 

Online vyuč. hodina - procvičování abecedy, druhů vět, slova nadřazená a podřazená, didaktické hry + uč. 31/12 (příprava na páteční diktát)

Samostatná práce:

PS str. 19

Písanka 1 str. 29

 

pátek 23. 10.

Online vyuč. hodina - procvičování abecedy, druhů vět, slova nadřazená a podřazená, didaktické hry + diktát do sešitu (ČJ 1 nebo ČJ 2) - vybrána budou některá slova a spojení z uč. 31/12.

Samostatná práce:

Písanka 1 str. 30

PS Čítanka str. 22, 23 - rodiče se mohou s dětmi vystřídat ve čtení. 

 

Období 14. - 16. 10. 2020 

Témata: Druhy vět, Abeceda

 

středa 14. 10.

Pracovní sešit 15/10

Na čtvrteční online výuku si žáci připraví cv. 16/1 - napsat jednu větu o Praze.

Písanka 1 str. 24

 

čtvrtek 15. 10.

Online vyuč. hodina - procvičování abecedy, didaktické hry, druhy vět + vypracování cv. v PS 16/2, 17/3.

Samostatná práce:

Písanka 1 str. 25

 

pátek 16. 10.

Online vyuč. hodina - procvičování abecedy, didaktické hry, druhy vět + vypracování cv. v PS 17/4.

Samostatná práce:

PS 17/5

Písanka 1 str. 26

PS Čítanka - str. 20, 21