Navigace

Obsah

 

Prvouka

 

Distanční výuka

 

Období 9. - 13. 11. 2020

Téma: Podzim - jehličnaté stromy, smíšený les, keře

PS str. 23, 24, 25

Online vyuč. hodina - opakování jehličnatých a listnatých stromů (1. ročník), PS 23/2, str. 24

 

Období 2. - 6. 11. 2020

Téma:  Podzim - stáli a stěhovaví ptáci, listnaté stromy

PS str. 20, 21, 22

Online vyuč. hodina - str. 20. Žáci si připraví vystříhané kartičky ze cv. 1.

 

Období 19. - 23. 10. 2020

Téma: Podzim - ovoce, zelenina

PS str. 18, 19

18/3 - dobrovolné, dle možností

 

Období 14. - 16. 10. 2020

Téma: Podzim

PS 17/2, 3, 4