Navigace

Obsah

V českém jazyce by měly děti každý den číst, psát a opakovat probíranou látku. Pokud byste viděli, že se jim pletou psací písmena, nechejte je napsat řádku s problémovým písmenem - největší potíže zatím: napojování o a v na další písmena, pletou se písmena b a p, L, Z a S, z a r.

19. - 23.10

V tomto týdnu se zde potkáme s novým učivem o významu slov (podřazená a nadřazená slova, slova souřadná), tato problematika dětem většinou jde dobře. Zároveň stále opakujeme abecedu a řazení stále většího počtu slov dle abecedy, dále pak druhy vět a správná znaménka na konci věty. Diktát na straně 31 určitě rozdělíme na dvakrát, jeden den prosím napište slova, jiný den věty. Doporučuji každý den opsat z učebnice několik vět. Nedělejte učivo moc dopředu, rozložte je prosím na menší celky. Děkuji! 

V rámci online výuky budeme pracovat zejména s učebnicí, (pracujte tedy doma zejména s PS), ale také bude procvičovat jiným způsobem - nějaké hry atd. děti v rámci výuky budou psát na tabulku - je to dobře čitelné a viditelné. Pokud by psaly více vět, napíší je do sešitu. Děkuji!

        Úterý: přečíst, vyplnit a odeslat online formulář (zde), Pátek: četba vlastní oblíbené knihy

Druhy vět si mohou děti procvičit samostatně online zde: https://learningapps.org/watch?v=p1cjwdy1j20.

         

...................................................................................................................................

středa 14.10.

 

 

 

 

 

 

14. - 15.10.

Ve čtvrtek bych se s dětmi spojila online, procvičili bychom různou formou učivo druhů vět, abecedu, podíváme se do uč. str. 26, uděláme přepis do sešitu. 

....................................................................................................................................