Navigace

Obsah

Mgr. Ivana Nazarovová,  ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

 

Ahoj děvčata a kluci,

v týdnu 23. – 27. 11. 2020 se naučíme

- ukazovat na jednu věc: This is a/an… This is a red bag. 21/4

- ukazovat na  více  věcí:  These are … These are two bags. 21/5

- do školního sešitu napiš tyto 4 sloupce čísly (ten – napíšeš 10)

twenty              nine               one             seventy

a hundred        fourteen       twelve         eight

nineteen          five                 forty            three

seven               eighteen        zero            sixteen

- do školního sešitu napiš tyto 3 sloupce slovy (10 – napíšeš ten)

30          50          6

  2            4         15

80          90        13

11            8        17

- v online hodinách budeme opět pracovat s čísly a s abecedou

 

...................................................................................................................................

 

Ahoj děvčata a kluci,

v týdnu  16. – 20. 11. 2020 se

- budeme učit nová slovíčka, vlep si je nebo opiš do slovníku

  (str. 20/1)

school bag

[ˈskuːlˌbæg]

aktovka

rubber

[ˈrʌbə]

guma

book

[bʊk]

kniha

pen

[pen]

pero

pencil

[ˈpensəl]

tužka

pencil case

[ˈpensəl] [keɪs]

penál

coloured pencil

[ˈkʌləd] [ˈpensəl]

pastelka

felt tip

 

tenký fix

ruler

[ˈruːlə]

pravítko

marker

[ˈmɑːkə]

silný fix

- budeme opakovat čísla, sčítat, odčítat a porovnávat (str. 14 – 15)

- budeme procvičovat abecedu a hláskování (str. 16 – 17)

- naučíme se tvořit množné číslo podstatných jmen

  a/one bag – two bags

  a/one pen – six pens

.................................................................................................................................

Ahoj děvčata a kluci,

v týdnu  9. – 13. 11. 2020 nás čeká:

- porovnávání čísel, sčítání a odčítání

  opakujte cvičení na str. 14, 15

- anglická ABECEDA a nácvik hláskování

A ei

B bi:

C si:

D di:

E i:

F ef

G dži:

H eič

I ai

J džei

K kei

L el

M em

N en

O ˈəu

P pi:

Q kju:

R a:

S es

T ti:

U ju:

V vi:

Wdabl ju:

X eks

 

Y wai

Z zed

 

- naučte se řadu abecedy, učte se ji po částech

- naučte se hláskovat svoje jméno a příjmení

Ivana – ai, vi: ei, en, ei

Nazarovová – en, ei, zed, ei, a:, ˈəu, vi:, ˈəu, vi:, ei

 

................................................................................................................................

Ahoj děvčata a kluci,

tohle nás čeká v týdnu 2. – 6. 11. 2020

 

- při online výuce budeme trénovat:

What is your telephone number?

My telephone number is….

- natrénujeme  výslovnost celých desítek do 100

ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty,seventy, eighty, ninety, a/one hundred

 

- budeme sčítat a odčítat

What is 4 + 2?    It is 6.      plus /plas/

What is 5 – 3?   It is 2.    minus [ˈmaɪnəs]

 

- budeme porovnávat čísla

4 is more than 2      2 is less than 4

 

- 14/2 opakovaně čti čísla s barvami (v různém pořadí),

   do sešitu napiš: VZOR: ten - green …

 

- 14/3 čti a pečlivě vyslovuj

 

PAMATUJ: barvy a čísla umíme psát slovem

...................................................................................................................................

 

Mgr. Ivana Nazarovová,  ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

 

Ahoj děvčata a kluci,

zde jsou úkoly na období 22. – 23. 10. 2020

učebnice 12/2 - čtěte čísla s barvami po řadě i v různém pořadí

VZOR: zero - red, one - pink....

učebnice 13/4, 6 čtěte čísla po cifrách

VZOR: 695 - six - nine - five

 

Předpokládám, že se v příštím týdnu uvidíme při online výuce

 

 

Ahoj děvčata a kluci,

zde jsou úkoly na období 14.  – 21. 10. 2020

navíc určitě opakujte rozhovory:

A: Please?                                 Please?

B: Yes.                                       No.

A: Thank you. /Thanks.          I am sorry.

 

A: Hello. /Hi. / Good morning.

B: Hello. /Hi. / Good morning.

A: What´s your name?

B: My name is…

A: How are you?

B: I am fine, thank you. / I am super. Thank you.

A: What´s your favourite colour?

B: My favourite colour is ….

A, B: Bye- bye./Good bye.

Nezapomeňte, že barvy a čísla 1 – 10 je třeba umět psát správně slovem. J Navíc můžete využít i odkazy, které jsou uvedeny v úkolech pro další skupinu.