Navigace

Obsah

Skupina uč. Formánkové:

pro on-line výuku klepni zde: on-line výuka

Plán učiva z AJ na období 12. - 16.4.2021 (Tento týden chodíme do školy)

uč. 40-41

lekce 15-16

have got / haven't got

has got / hasn't got

Popis sebe

pracovní list

29.3. - 9. 4.
zadáváno na 2 týdny (Velikonoce)

lekce 15 všechna slovíčka
opakování  I've got / I haven't got
učebnice str. 39 cv. 6 připravit

 

22. 3. - 26. 3.
lekce 13 popis osoby podle kartičky (jako na str. 33 cv.5)
opakování str. 36 až 37
lekce 15 vyznačená slovíčka

Slovíčka 15lekce

 

15. 3. - 19. 3.
lekce 13-všechna slovíčka
čísla do 100 i psát
You're / Are you ... ?
učebnice str. 32 až 33 a 34 až 35

 

1. 3. - 5. 3.
opakování lekce 12
his x her, he's x she's
krátké věty o rodině-písemně do sešitu-alespoň 3 věty
lekce 13-vyznačená slovíčka

 

lekce 13

 

22. 2. - 26. 2.
lekce 12 učit zbytek slovíček
učebnice str. 30 až 31
připravit si krátké věty o rodině (ústně), jako ve cvičení 3 na str. 30

 

15. 2. - 19. 2.
slovíčka lekce 11
písemně str. 29 cv. 8 (barevně)
lekce 12
naučit vyznačená slovíčka

Slovíčka lekce 12

 

8. 2. - 12. 2.
slovíčka lekce 11
she's / he's
učebnice str. 28

 

1. 2. - 5. 2.
opakovat předložky on / in / next to / under a popis obrázku
čtení str. 26, 27
slovíčka lekce 11-na tento týden jen vyznačené věty

Slovíčka lekce 11

Story 1

 

25. 1. - 28. 1.
lekce 10 - opakovat slovíčka, předložky on / in / next to / under
čtení str. 24, 25
poznámka: pátek prázdniny - online středa - kluci 10:40 až 11:00, dívky 11:05 až 11:25 - Prosím o dodržení času.

 

18. 1. - 22. 1.
opakovat There is / There are
lekce 10 - slovíčka, předložky on / in / next to / under

Slovíčka 10 lekce

11. 1. - 15. 1.
opakovat abecedu a hláskování
opakovat otázku Is it ...? + krátké odpovědi
cvičit věty s There is / There are
učebnice str. 23

 

4. 1. - 8. 1.
opakovat abecedu a hláskování
lekce 8 opakovat otázku Is it a rubber? a krátké odpovědi Yes, it is./ No it isn't.
lekce 9 učit slovíčka
věty s There is / There are
učebnice str. 23

 

23. 11. - 27. 11.
lekce 5 učit abecedu - řadu
hláskovat svoje jméno a příjmení
učebnice str. 16 cv. 3, str. 17 cv. 6, 7

 

16. 11. - 20. 11.
lekce 5 opakovat čísla, správná výslovnost (forty x fourteen)
umět čísla napsat slovy
učit se zpaměti anglickou abecedu
hláskovat svoje jméno a příjmení

Hláskování

 

Úkoly 9. 11. - 13. 11.
Lekce 5
Počítat po desítkách 0 - 100, učit se čísla i psát
Ucebnice str.14 cv. 1 - číst, cv. 3 - číst čísla a porovnávat
str.15 cv.5 počítat a říkat
str.18 cv.2 popiš obrázky ( a brown cat )

Úkoly 2. 11. - 6. 11.
lekce 4 čísla 0 až 20 - říkat i psát
lekce 5 slovíčka ( s důrazem na slovíčka - plus, minus, less, greater ) - slovíčka budete mít v e-mailu

Úkoly do 23. 10.

lekce 4, učit slovíčka, čísla 0 až 20,

cvičení z učebnice str. 12 až 13

vypracovat cvičení na listech, které žáci dostali v úterý 13. 10.

Poznámka: videokonference by se případně konala až po 2. listopadu, po domluvě s třídní učitelkou