Navigace

Obsah

          Plán učiva:    Týden: 11.1.-15.1. 2021

Odkaz: Film O Vodičce

https://youtu.be/4O7fQjK36G0

 

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/83156718829?pwd=b0crd1cyTVpIalhkUlZmeURVREJIdz09

Meeting ID: 831 5671 8829
Passcode: 9DVwTw
 

Milí třeťáci,

začíná nám již 2. týden (11.1.-15.1. 2021) distanční výuky v tomto roce 2021. 😊

V současné době se věnujeme vlastnostem látek a budeme v tom nějaký čas pokračovat.

Do čtvrtečního setkání si připravte tyto úkoly:

1.

Přečti si a vypracuj úkoly:

Většina surovin se získává z živé a neživé přírody. Např. kov, dřevo, vlna.

Lidé však dokážou vyrábět také látky umělé, např. plasty.

Všechno, co člověk pro svou potřebu vyrobí, jednou doslouží a stane se odpadem.

Aby se naše krajina nestala jedním velkým smetištěm, je nutné odpad třídit.

 

 

2.

Z druhé strany pracovního listu napiš svoje zjištění při pokusu s cukrem a solí.

Co se dělo se solí a cukrem ve vodě? Co se stalo, když jsme mističky se směsí nechali na topení? Nakresli a popiš.

Spolu s rodiči zjisti, co se stane, když smícháš vodu s moukou? Rozpustila se nebo se shromažďuje na dně misky? Svoje zjištění si také zapiš.

3.

Připrav si odpovědi na tyto hádanky:

4. Vypracuj úkoly v PS na str. 27/ cv. 1,6

(Pokus ve cvičení 4 založíme po návratu do školy.)

 

5. Přečti si.

Některé neživé přírodniny (voda, písek, sůl) a některé suroviny (mléko, dřevo, cukr, sklo, mouka) označujeme jako látky.

Látky rozpoznáváme a využíváme podle jejich vlastností.

Každá látka má určitou barvu, vůni, tvrdost a další vlastnosti. Vlastnosti látek je možné pozorovat a zkoumat pomocí pokusů.

Skupenství látek je důležitou vlastností látek. Rozlišujeme tři skupenství látek.

- PEVNÉ (např. dřevo)

- KAPALNÉ (např. voda)

- PLYNNÉ (např. vzduch)

Vyzkoušej si látky roztřídit podle skupenství pomocí následujícího odkazu:

https://learningapps.org/14369527

 

6. Do středy 13.1.2021 obdržíš emailem Pracovní list – VODA. Ten si, prosím, připrav na čtvrteční hodinu PRV.

 

Přeji, ať se daří.

Štěpánka Opltová

 

 

Týden: 4.1.– 8.1. 2021

Vítejte všichni v novém roce 2021.

Přeji vám, ať jste veselí a zdraví.

Začínáme s distanční výukou.

V neděli budou zadávány úkoly k samostatné práci a videokonference se budou konat každý čtvrtek

v 11.00 hod. Odkaz na videokonferenci ZOOM pošlu na email nejpozději do středy 6.1. 2021.

1. Přečti si text na téma:

Neživá příroda

Neživá příroda existovala na Zemi mnoho milionů let před tím, než tady vznikl život.

Neživá příroda vytvořila podmínky pro vznik živé přírody – živočichů, rostlin a hub.

Součásti neživé přírody také dnes vytvářejí podmínky pro život na Zemi.

Neživou přírodu tvoří:

😊 VODA

😊 VZDUCH

😊 PŮDA

😊 SVĚTLO A TEPLO ze Slunce

😊 HORNINY a NEROSTY

2. Na volný papír A4 napiš a nakresli (nalep obrázky), co tvoří neživou přírodu.

3. Slova z nabídky roztřiď na neživé přírodniny a suroviny. Vše zapiš na druhou stranu papíru A4.

Nabídka: voda, mléko, dřevo, sklo, písek, cukr, sůl, mouka

Dále si zkus s rodiči přičichnout k vodě a ochutnat ji. Jakou má voda barvu? Pokus se nad umyvadlem chytit vodu při přelívání do ruky. Nalij vodu do sklenice, vázy, na talíř. Jaký tvar voda získala?

Všechna svoje zjištění si také připrav na čtvrteční setkání – kresli, piš, foť a zapisuj.

Svoje odpovědi si připrav na čtvrteční videokonferenci.

4. Na čtvrteční setkání si připrav 2 sklenice vody, 2 mističky, lžičku, sůl, cukr, pero, tužku, papír A4 (budeme zapisovat).

5. https://edu.ceskatelevize.cz/video/4749-s-moudronosem-za-pitnou-vodou

Mějte se po celý týden fajn a nezapomeňte také vyběhnout ven na čerstvý vzduch a možná i do sněhu.                             

Štěpánka Opltová

 

 

 

Plán učiva z PRV na týden 23.11.- 27.11. 2020

Odkaz na ZOOM setkání:

https://us05web.zoom.us/j/2615610517?pwd=eDgyOVJTa1YrZjZjL0cwR3pkdEVQQT09

Milé děti,

připomeňte si s rodiči všechny svoje povinnosti a povídejte si s nimi o povinnostech svých rodičů nyní a dříve. Zaměřte se také na zvyky, které máte jako rodina (např. setkání na Vánoce, či jiné zajímavé akce). 

Stále pracujte na rodokmenu - ten si přinesete až do školy.

 

Na volný list papíru nakresli sám/sama sebe (nebo nalepte fotografii) a pod ilustraci napiš, co nejvíce informací o sobě (měl/-a by ses představit).

 

Obsah: jméno, odkud jsi, s kým žiješ v domácnosti, jaké jsou tvoje povinnosti doma, co nejraději děláš, co tě nebaví, co jíš rád/-a, jaký /-á jsi...?

 

Můžeš použít tato slova:

pracovitý/-á, moudrý/-á, pyšný/-á, chytrý/-á, pomalý/-á, líný/-á, usměvavý/-á, ohleduplný/-á, veselý/-á, vtipný/-á apod.

 

 

 

Plán učiva z PRV na týden 16.11.- 20.11.2020

Milí třeťáci,

ve čtvrtek 19.11.2020 v 11.00 hod. se sejdeme na ZOOM videokonferenci.

Naším tématem bude RODINA.

Rozmyslete si a vyptejte se svých rodičů:

Co pro vás znamená slovo RODINA?

Kdo jsou členy rodiny?

Zjisti si jména členů vaší rodiny. Např. maminka Běta, sestra Fanynka

(maminka, tatínek, sestra, bratr, dědeček, babička, teta, strýc, bratranec, sestřenice, neteř, synovec)

Vyptej se rodičů a prarodičů, s čím si tví rodiče (prarodiče) hráli, jaké měli hračky a také povinnosti.

Všechna zjištění si napiš na volný list a připrav na čtvrteční setkání.

Nabízím ti ještě k pokoukání výuková videa, která by ti mohla pomoci při zamýšlení.

 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2714-vyvoj-rodiny-v-historii

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2713-struktura-rodiny

https://edu.ceskatelevize.cz/video/398-rodina-struktura-rodiny-mezilidske-vztahy

 

Těším se brzy. Mějte radostné dny.

Štěpánka Opltová

 

 

Plán učiva z PRV na týden 9.11.-13.11. 2020

 

Ahoj holky a kluci,

je před námi další týden distanční výuky.

Oceňuji váš zájem při online výuce. Těším se opět na setkání ve čtvrtek 12.11.2020 v 11.00 hod.

Na online vysílání si připravte:

Název jednoho až dvou míst v ČR, které jste navštívili se svými rodiči.

Nezapomeň také uvést, čím je místo zajímavé a kde se nachází.

Pokud by se na někoho při setkání nedostalo, představí nám svůj návrh na výlet další týden.

Připrav si také PS a měj vypracovanou str. 15. Společně si překontrolujeme a vyznačíme získané body.

Téma týdne:

ČR – státní symboly, historická území ČR, hymna,

Práce v PS str. 14 – společně doplníme na online výuce.

Úkol pro tento týden:

Naučit se slova naší HYMNY – KDE DOMOV MŮJ.

Odvážlivci nám ji mohou zazpívat.

 

Ať se vám daří po celý týden.

Štěpánka Opltová

 

Plán učiva z PRV na týden 2.11. - 6.11. 2020.

Přílohy:

3_Ceska_1republika02112020.pdf (618.14 kB)

3_Ceska_2republika02112020.pdf (617.93 kB)

Moji milí třeťáci

zdravím vás všechny do svých domovů.

Věřím, že jste si ve dnech volna odpočinuli.

V tomto týdnu 2.11.2020 - 6.11.2020 budete mít za úkol zjistit několik informací o České republice. Vše, co vypracuješ na volné listy shromažďuj, po návratu do školy si vše založíme do knížky 😊.

V příloze je naskenovaný text, který vám pomůže najít odpovědi na úkoly v pracovním sešitě. Je možné používat také MAPU ČR, pokud ji doma máte, nebo vyhledávat informace na internetu za pomoci rodičů.

Nabízím výuková videa k tématu Česká republika:

Naše země: https://edu.ceskatelevize.cz/video/452-nase-zeme-ceska-republika

Hymna: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2851-ceska-statni-hymna

stát. znak: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2850-statni-znak-ceske-republiky

stát. vlajka: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2849-statni-vlajka-ceske-republiky

stát: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2172-staty-evropy-ceska-republika

 

 

1. Nejprve si zkus rozmyslet a svými slovy odpovědět na následující otázky:

Jak se jmenuje město / vesnice, ve které žiješ?

Ve kterém státě se tvoje vesnice / město nachází?

Co je podle tebe domov?

Co je to vlast?

Co je světadíl? Znáš nějaké?

Jak se nazývá náš mateřský jazyk?

 

2. Přečti si text z přílohy, pusť si výuková videa a na některé z předchozích otázek najdeš odpověď.

Začni pracovat s přiloženými mapkami a najdi naši vlast-Českou republiku (ČR, Česko). Prstem cestuj po hranici ČR.

 

3. Vezmi si list papíru A4 (velikost velkého sešitu) a pokus se načrtnout tvar naší České republiky (můžeš i několikrát). Obtáhni hranice červenou barvou u nejpovedenějšího náčrtku.

Podle druhé přiložené mapky vyznač u náčrtku naše sousední státy a pojmenuj je.

Na stejný list napiš odpovědi na tyto otázky:

4. Popros rodiče, sourozence, zda by ti pomohli zjistit, jakým jazykem se mluví v našich sousedních státech. Svá zjištění si napiš k jednotlivým státům.

Dokresli také naši vlajku.

5. Doplň v PS na str. 13/16, 17, 18

6. Připrav si referát o České republice. Piš, kresli, nalepuj, vystřihuj…

(Budeme ho potřebovat v příštím týdnu od 9.11.-13.11.)

 

 

Těším se na videokonferenci ve čtvrtek 5.11.2020 v 11.00 hod.

Další informace rozešlu emailem.

Štěpánka Opltová

 

 

 

 

 

 

Plán učiva z PRV na období 19. - 23.10.2020

Ahoj školáci,

zdravím vás a těším se, že se brzy uvidíme ve školních lavicích.

Než se však zase shledáme, posílám úkoly k samostudiu.

Budete potřebovat PS z prvouky a volné papíry velikosti A4 na které budete tvořit, psát a kreslit.

Otevři si tento soubor:

3_Prvouka_samostudium.docx (146.84 kB)