Navigace

Obsah

Plán učiva z ČJ na odbobí 19.10. - 23.10.2020

 

Přehled probíraného učiva:

Párové souhlásky uprostřed slov

Opakování psacích malých písmen r, n, m

Slova příbuzná, slova opačného významu

ČT - Bajka, Ve světě moudrosti, vlastní mimočítanková četba

Čtenářské deníky, zážitkové deníčky

 

Milé děti,

doufám, že se Vám v minulém týdnu práce dařila a že Vás snad i bavila. Tento týden se konečně budeme moci vidět alespoň během konferenčních videohovorů. Jejich rozpis naleznete ve složce "on-line výuka" a v e-mailu rodičů. Moc se na Vás už těším!:-) 

Níže Vám dále, jak jste už zvyklí, vložím další procvičování. U každého z nich postupujte dle zadaných pokynů. V pátek ještě nově naleznete také skeny knížky Kočkopes Kvído, kterou společně čteme ve škole. Snad si díky ní ještě více zpříjemníte naše podzimní prázdniny. 

Přeji hezký týden!

 

Pondělí 19.10.2020:

Písanka str. 7

Uč. str. 16, cv. 14 - slova vypište do sešitu ČJ1

+ malá změna!

Na úterní on-line hodinu ČJ si z připravených 5ti vět na téma "Jak trávíme čas doma bez školní docházky" vyberte, prosím, jen tři z nich (popř. včetně obrázku nebo ukázky). Obávám se, že s pěti větami by se nemuseli dostat ke slovu všichni. Všech 5 si ale dodatečně od Vás vyberu ve škole a pročtu:-) Nezapomeňte také kartičky Y/I dle předchozích instrukcí. Pokud bychom je náhodou nestihli v této hodině, potřebovat je stejně budeme celý školní rok. Děkuji.

 

Úterý 20.10.2020:

On-line výuka ve 14:00 (pomůcky viz rozpis)

 

Středa 21.10.2020:

Čítanka str. 22 - Ve světě moudrosti (na předchozím bych ráda pracovala ve škole)

Řekni si ústně odpovědi na otázky č. 1-8

Tento úryvek je z knihy Ezopovy bajky. Vypiš si z následujícího souboru do sešitu ČJ2 zezadu, co to bajka znamená a nad rámečkem pod tím se zamysli pouze ústně:

bajka - zápis sešit.docx (111.4 kB)

 

Čtvrtek 22.10.2020:

Písanka str. 8

Pravopisné pětiminutovky str. 9, jen první dva sloupečky

 

Pátek 23.10.2020:

Dnes začneme pracovat s pojmem slova příbuzná a kořen slova.

Podívejte se na tento odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=8FmHmuydV28

Uč. str. 18 - přečti si text a řekni si odpovědi na otázky v č. 1.

Dokážeš odpovět na všechny tři žárovky ze str. 19?

Do sešitu ČJ1 si zapiš jen první žlutý rámeček s vykřičníkem (stále na str. 19 - slova příbuzná).

Ujisti se, že poznáš slova příbuzná v následujících odkazech:

https://www.youtube.com/watch?v=KEKKExow5wE

https://www.youtube.com/watch?v=1f9rfxDmmhU

https://www.youtube.com/watch?v=YejZhL3awA8

 

Ještě Vám sem během týdne vložím slibované prázdninové čtení:

.....

Užijte si moc prodloužené podzimní prázdniny! Snad se po nich uvidíme ve škole a budeme si vyprávět:-)

 

Plán učiva z ČJ na odbobí 12.10. - 16.10.2020

 

Přehled probíraného učiva:

Párové souhlásky uprostřed slov

Opakování psacích malých písmen i, u

Slova podřazená, nadřazená, souřadná, mnohoznačná, synonyma, antonyma

Řazení slov podle abecedy

ČT - Bouřka, Drak, V kolíbce, vlastní mimočítanková četba

 

Milé děti, 

doufám, že jste si užily víkend s rodinou podle Vašich představ. Moc se těším na besedu, až si budeme vyprávět, co jsme ve dnech strávených doma všichni dělali. Teď nás čeká další týden plný zábavného čtení a úkolů, které Vám níže posílám. Tentokrát už nebudeme všichni trávit naše dny pouze doma a proto práci rozděluji do jednotlivých dnů.

Moc na Vás myslím a těším se na viděnou ve škole!

 

Pondělí 12.10.2020:

Přepiš si tabulku barevně do sešitu ČJ1 a ujisti se, že jí rozumíš:

slova nadřazená podřazená souřadná.jpg (56.56 kB)

Pak vypracuj tento list (pokud nemáš tiskárnu, stačí ústně)

Slova podřazená nadřazená souřadná.pdf (336.05 kB)

Pravopisné pětiminutovky str. 7, 2 sloupečky

 

Úterý 13.10.2020:

Uč. str. 14, cv. 10 - přepiš báseň do sešitu ČJ1 a pak vypracuj písemně úkoly pod ní

Hravá čítanka - str. 16 Bouřka - přečíst a vypracovat cv. na str. 17

 

Středa 14.10.2020:

Opiš si do sešitu ČJ1 následující učivo: Význam slov.jpg (67.38 kB)

Vypracuj tento list (pokud nemáš tiskárnu, tak ústně)

slova mnohoznačná synonyma antonyma.pdf (361.4 kB)

 

Čtvrtek 15.10.2020:

Pravopisné pětiminutovky - str. 8, dva sloupečky

Čítanka str. 14

- přečti si obě básně a zodpověz si otázky č. 1-3

- do sešitu ČJ2, zezadu, kam píšeme v hodinách čtení, si opiš větu pod čarou, co je to kaligram

- z jakékoliv knihy doma nebo na internetu si vyhledej kratší báseň, která by se jako kaligram dala hezky opsat; opiš ji do vybraného obrazce na papír A5 bez linek (i s autorem a názvem) a do sešitu ČJ2 zezadu si ji vlep

 

Pátek 16.10.2020:

Písanka str. 6

Uč. str. 15, cv. 11 - přečti si text a vypracuj ústně otázky pod ním

 

Dobrovolný DÚ za razítko:

Dobrovolný DÚ do 19.10..pdf (175.33 kB)

 

Plán učiva z ČJ na období 7. 10. - 9. 10.2020

 

Milé děti,

doufám, že se máte všechny ve svých domovech zdravě a hravě. Těm, kteří se zrovna potýkají s jakoukoliv nemocí, posílám moc sil a úsměvů, abyste se brzy cítili lépe:-) Jste v této době spolu s rodiči velcí průkopníci ve zvládání výuky na dálku a já jsem na Vás velmi hrdá. 

Jednou bude mnoho lidí ve Vašem okolí dychtivě naslouchat Vašemu vyprávění, jak jste tuto výjimečnou dobu se svými blízkými prožívali. I já bych si o tom s Vámi ráda něco vyprávěla. Myslím, že by mohlo být hezké i zábavné, domluvit si malou debatu na 19.10., kdy už snad budeme zpět všichni. Každý by mohl napsat okolo 5 vět, jak jsme se během našich izolací měli, bavili i cokoliv dalšího, pro každého z Vás důležitého. Uvítáme i ilustrační foto nebo jinou ukázku:-)

Každopádně už teď se na návrat do školy a setkání s Vámi nemohu dočkat!

Zde je první práce, kterou si doma zatím společně musíme vypracovat. 

 

Párové souhlásky uprostřed slov

Procv. psaní ú/ů + seznámení s výjimkami u slov přejatých

Řazení podle abecedy

ČT - O nevyřáděném dědečkovi, vlastní četba

 

Ujistěte se, že znáte význam všech slov, které jste si vypsali do sešitu ČJ1 jako výjimky psaní "ú" uprostřed slov přejatých

Uč. str. 14, cv. 7,8,9 vypracujeme do sešitu ČJ1

Pravopisné pětiminutovky - doplnit vše do str. 6

k zvířecí 1.pdf (483.26 kB)

k zvířeci 2.pdf (358.21 kB)

Z přiložených listů doplňte, co jste ve škole nestihli, asi to bude individuální

PS k čítance str. 14,15