Navigace

Obsah

Plán učiva z PRV na odbobí 18. 1. – 22. 1. 2021

 

Odkaz k dobrovolnému procvičování probíraného učiva:

Kam to patří? (skolasnadhledem.cz)

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjah8PD5KLuAhXIpYsKHRduCV4QFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fzs-ebeso.cz%2Fdumy%2FPrvouka%25203.%2520ro%25C4%258D.%252003.doc&usg=AOvVaw1rirQp-xYtl-qj6r4ZhTNb

SKUPENSTVÍ VODY (websnadno.cz)

VZDUCH (websnadno.cz)

 

Přehled probíraného učiva:

Vlastnosti látek – pevné, kapalné, plynné skupenství

Neživá příroda – voda a vzduch

 

Středa 20. 1. 2021

On-line výuka v 8:40

Připravte si učebnici a PS

Pro nepřítomné ve výuce: z uč. si řekneme zbývající informace ze str. 25, v PS dokončíme chybějící cv. na str. 27 a 28.

 

Plán učiva z PRV na odbobí 11. 1. – 15. 1. 2021

 

Odkaz k dobrovolnému procvičování probíraného učiva v tomto týdnu:

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXg9XDvJHuAhUOKuwKHcjbBioQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fzsjpesaty.cz%2FSablony%2FPrvouka%2F3.trida%2FRozmanitost_prirody%2Fc.2_Skupenstvi_latek.pptx&usg=AOvVaw3J6P7xFh0DUhlHPbDjR_mB

 

Přehled probíraného učiva:

Vlastnosti látek – pevné, kapalné, plynné

Voda a změna jejího skupenství

 

Středa 13. 1. 2021

On-line výuka v 8:40

Připravte si učebnici a PS

Pro nepřítomné ve výuce: budeme pracovat v uč. ze str. 23 – 25, v PS vybraná cv. ze str. 26, 27.

 

Plán učiva z PRV na odbobí 4. 1. - 8. 1. 2021

 

Přehled probíraného učiva:

Opakování přírodnin a lidských výtvorů - materiál, surovina, výrobek

Zážitky z vánočních prázdnin

 

Středa 6. 1. 2021

On-line výuka v 8:40

Připravte si zážitkové deníčky, ve kterých budete mít zapsán alespoň jeden nový zážitek od zač. prosince 2020, PS

Pro nepřítomné ve výuce: budeme se dělit o zážitky z období 1. 12. 2020 – 5. 1. 2021

Po výuce si ještě v tomto týdnu vypracujte chybějící cv. ze str. 24, 25 (možná něco stihneme i při on-line výuce).

 

Plán učiva z PRV na odbobí 23. 11. – 27. 11. 2020

 

Přehled probíraného učiva:

Přírodniny a lidské výtvory - materiál, surovina, výrobek

Opakování probraného učiva

 

Středa 25.11.2020

On-line výuka v 8:40

Připravte si učebnici a PS

Pro nepřítomné ve výuce: budeme pracovat v uč. na str. 20, 21; v PS na str. 21

Odkazy z výuky:

Věci kolem nás (websnadno.cz)

PŘÍRODNINA - SUROVINA - VÝROBEK (websnadno.cz)

Třídíme správně odpad? (websnadno.cz)

 

Po výuce si ještě v tomto týdnu vypracujte v PS zbytek ze str. 19 a str. 20

 

 

Plán učiva z PRV na odbobí 16. 11. – 20. 11. 2020

 

Přehled probíraného učiva:

Orientace v krajině - opakování, ČR - opakování základních informací, bezpečnost při pohybu v přírodě, ochrana přírody, CHKO, NP

 

Milé děti,

do středy si prohlédněte následující videa. Zjistíte v nich další zajímavé informace o naší České republice. Ve středu na on-line výuce nás čeká soutěž. Snad v ní budete díky těmto videím úspěšní.

Naše země: https://edu.ceskatelevize.cz/video/452-nase-zeme-ceska-republika

Hymna: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2851-ceska-statni-hymna

Stát. znak: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2850-statni-znak-ceske-republiky

Stát: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2172-staty-evropy-ceska-republika

 

Středa 18.11.2020

On-line výuka v 8:40

 

Pro nepřítomné ve výuce: budeme si prohlížet následující odkazy a povídat si o CHKO a NP (učebnice str. 18/19)

Odkazy z výuky:

https://www.youtube.com/watch?v=w73ev0opGMA&feature=emb_rel_end

https://www.youtube.com/watch?v=t7AnFjI-Pjs

https://www.youtube.com/watch?v=aegvmXAo81g

https://www.youtube.com/watch?v=WlmKNmpOwzM

 

Dále pracujte na svém úkolu s přiděleným tématem, které se váže na město Dobřany.

 

Plán učiva z PRV na odbobí 9. 11. – 13. 11. 2020

 

Přehled probíraného učiva:

Lidé kolem nás – vlastnosti lidí, duševní a fyzická práce, světové strany, určování světových stran, kompas a buzola

 

Středa 11.11.2020:

Online výuka v 8:40

Připravte si učebnici, PS, pero a pravítko.

Pro nepřítomné při on-line výuce: Budeme pracovat v uč. na str. 15 a v PS na str. 19, cv. 10.

Do konce týdne ještě vypracuj str. 17 a 18 v PS.

Na internetu nebo na papírové mapě Dobřan si ukaž/vyhledej následující stanoviště:

  1. tvůj domov, domov tvých prarodičů
  2. naši školu
  3. sídlo zaměstnání tvých rodičů

 

 

Plán učiva z PRV na odbobí 2. 11. – 6. 11. 2020

 

Milé děti, 

doufám, že Vaše podzimní prázdniny byly dlouhé a moc krásné. I nadále se budeme ještě vídat pouze na on-line výukách, ale i ty pro nás jistě budou moc fajn a zůstanou nám na ně všem veselé společné vzpomínky:-)

Pojďme spolu vypracovat další úkoly, které jsem Vám vložila.

 

Přehled probíraného učiva:

Místo, kde žijeme - opakování - turistické značky, zásady bezpečného silničního provozu, světové strany, ČR a její poloha v Evropě, státní znaky, třídění odpadu

 

Středa 4. 11. 2020:

Připravte si pero a PS, budeme pracovat na str. 15

https://www.youtube.com/watch?v=hsgIEnEmz7A

 

Pátek 6. 11. 2020:

PS str. 16

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/tridime_odpad.htm

 

Plán učiva z PRV na období 19.10 - 23.10.2020

 

Místo, kde žijeme

 

Děti, sbírejte si ve volných chvílích nebo na vycházkách dál informace a obrazový materiál k Vašemu tématu Dobřany (je poznamenaný v notýsku).

 

Úterý 20.10.2020:

PS str. 13

 

Pátek 23.10.2020:

PS str. 14

 

Plán učiva z PRV na období 11.10 - 15.10.2020

 

Místo, kde žijeme

 

Sbírejte dál informace a obrazový materiál k Vašemu tématu Dobřany (je poznamenaný v notýsku).

Dále si přečti:

Úterý:

Uč. str. 11, 12 (bez oranžového rámečku o vycházce), 13

Pátek:

Vypracuj do PS str. 12, cv. 15

+ oranžový rámeček dole s otázkami č. 1-3 - řekni si jen ústně s rodiči

 

Plán učiva z PRV na období 7. 10. - 9. 10.2020

 

Milé děti,

doufám, že se máte všichni ve svých domovech zdravě a hravě. Těm, kteří se zrovna potýkají s jakoukoliv nemocí, posílám moc sil a úsměvů, abyste se brzy cítili lépe:-) Jste v této době spolu s rodiči velcí průkopníci ve zvládání výuky na dálku a já jsem na Vás velmi hrdá. 

Jednou bude mnoho lidí ve Vašem okolí dychtivě naslouchat Vašemu vyprávění, jak jste tuto výjimečnou dobu se svými blízkými prožívali. I já bych si o tom s Vámi ráda něco vyprávěla. Myslím, že by mohlo být hezké i zábavné, domluvit si malou debatu na 19.10., kdy už snad budeme zpět všichni. Každý by mohl napsat okolo 5 vět, jak jsme se během našich izolací měli, bavili i cokoliv dalšího, pro každého z Vás důležitého. Uvítáme i ilustrační foto nebo jinou ukázku:-)

Každopádně už teď se na návrat do školy a setkání s Vámi nemohu dočkat!

Zde je první práce, kterou si doma zatím společně musíme vypracovat. 

 

Místo, kde žijeme

 

Sbírejte dál informace a obrazový materiál k Vašemu tématu Dobřany (je poznamenaný v notýsku).

PS str. 12, cv. 14