Navigace

Obsah

Období 12.-16.4.2021

Téma: Podstatná jména: procvičování vzorů

Online výuka:

Pravopis podstatných jmen hrou str. 30,31 !TABULKA vzorů!

Zkoušení určování vzorů u PJ:                                    https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=60604d8d8b101

Pravopisné pětiminutovky -str. 48

Ve staré cihelně se svítí - kapitola 11- společné čtení

Práce doma:

Pravopis podstatných jmen hrou - DÚ: str. 32 vypracuj, ofoť a zašli ke kontrole do 16.4.

Čítanka PS – str. 55 Co lidi vidí …. přečti a vypracuj cvičení

Procvičování pádové otázky- https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=60604473bf072

--------------------------

Období 6.-9.4.2021

Téma: Podstatná jména: vzory rodu mužského- předseda, soudce

Online výuka:

Pravopis podstatných jmen hrou str. 28 !TABULKA vzorů!

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem str. 55

Opakování- zkoušení: pádové otázky- https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=60604473bf072

Pravopisné pětiminutovky str. 46

Ve staré cihelně se svítí - kapitola 10- společné čtení

Práce doma:

Období Pravopis podstatných jmen hrou - DÚ: str. 29 vypracuj, ofoť str. 28,29 a zašli ke kontrole do 9.4.

Pravopisné pětiminutovky -str. 46,47 dokonči, co zbylo z online výuky

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem str. 55 dokonči, co zbylo z online výuky

Čítanka PS – str. 52-54 Jak porybný Zdrhal …. přečti a vypracuj cvičení

Procvičování: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=60604d8d8b101

---------------------------------

Období: 29.-31.3.2021

Téma: Podstatná jména: vzory rodu mužského- muž, stroj

Online výuka:

Opakování- zkoušení: pádové otázky- https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=60604473bf072

Pravopis podstatných jmen hrou str. 26, 27 !TABULKA vzorů!

Pravopisné pětiminutovky str. 44

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem str. 53,54

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=60604d8d8b101

Práce doma:

Pravopis podstatných jmen hrou - DÚ: str. 26,27 vypracuj, ofoť a zašli ke kontrole do St 31.3.

Pravopisné pětiminutovky -str. 44,45 dokonči, co zbylo z online výuky

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem str. 53,54 dokonči, co zbylo z online výuky

Ve staré cihelně se svítí - kapitola 9- zápis odpovědí do sešitu

------------------------------------

Období 22.3. - 26.3.2021

Téma: Podstatná jména: vzory rodu mužského- pán, hrad

Online výuka:

Opakování-zkoušení: pádové otázky- https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6055c29c5de9a

Pravopis podstatných jmen hrou str. 22, 23 !TABULKA vzorů!

Pravopisné pětiminutovky str. 43 – opakování rody s. a ž.

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem str. 51,52

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-vzory-muzskeho-rodu-2-uroven/1165

Sloh PS - str. 30-31 Tvořeníčko, tvoření: kontrola

Ve staré cihelně se svítí - kapitola 9, společné čtení knihy s úkoly

Práce doma:

Pravopis podstatných jmen hrou - DÚ: str. 24,25 vypracuj, ofoť a zašli ke kontrole do Pá 26.3.

Pravopisné pětiminutovky -str. 42,43

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem str. 51,52 dokonči cvičení

Sloh PS - DÚ: str. 33, 34 bez cv.2)Tvořeníčko, tvoření- neposílej výtvor, uhádneme ho v Pá

Procvičování učiva na internetu:

https://www.umimecesky.cz/ nebo https://www.gramar.in/cs/#4

Vlastní kniha, která mě baví- čti doma 20 min/ den, chvíli nahlas

---------------------------------

Období 15.3. - 19.3.2021

Téma: Podstatná jména: vzory rodu mužského

Online výuka:

Opakování-pádové otázky, skloňování podst. jm.: rod střední, ženský

Pravopisné pětiminutovky str. 40

Pravopis podstatných jmen hrou str. 21 !TABULKA vzorů!

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem str. 50

https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-vzory-muzskeho-rodu

Sloh PS - str. 30-31 Vaříme, pečeme: kontrola

Ve staré cihelně se svítí – kontrola zápisu otázek do sešitu do kapitoly 8

- kapitola 9, společné čtení knihy s úkoly

Práce doma:

Pravopis podstatných jmen hrou str. 22

Pravopisné pětiminutovky- DÚ:str. 40, 41 vypracuj,ofoť, zašli ke kontrole do Pá 19.3.

Sloh PS - str. 30-31 Vaříme, pečeme: úkol: vypracuj cvičení, případně vyfoť oblíbené jídlo

Procvičování učiva na internetu:

https://www.umimecesky.cz/ nebo https://www.gramar.in/cs/#4

Vlastní kniha, která mě baví- čti doma 20 min/ den, chvíli nahlas

------------------------------

Období 8.3. - 12.3.2021- jarní prázdniny

------------------------------

Období 1.3. - 5.3.2021

Téma: Podstatná jména: opakování skloňování a vzorů rodu středního a ženského

Online výuka:

Opakování- skloňování podst. jm.: rod střední, ženský- zkoušení

Pravopis podstatných jmen hrou (=prac. sešit PPJ) str. 18,19 !TABULKA vzorů!

Pravopisné pětiminutovky str. 42

Práce doma:

Pravopis podstatných jmen hrou str. 17, 20

Pravopisné pětiminutovky str. 37,38

Čítanka PS str. 48-51 samostatná četba, str. 50,51 vypracuj, ofoť a zašli ke kontrole do Pá 5.3.

Ve staré cihelně se svítí – kapitola 8- samostatná četba, zodpovězení otázek do kapitoly 8 zapsat do sešitu

Procvičování učiva na internetu:

https://www.umimecesky.cz/rozbory nebo https://www.gramar.in/cs/#4

Vlastní kniha, která mě baví- čti doma 20 min/ den, chvíli nahlas.

-----------------------------

Období 22.2. - 26.2.

Téma: Podstatná jména: skloňování, vzory- rod ženský

Online výuka:

Opakování- skloňování podst. jm.: rod střední, ženský- zkoušení

Pravopisné pětiminutovky str. 36

Pravopis podstatných jmen hrou (=prac. sešit PPJ) str. 14,15 !TABULKA vzorů!

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem str. 48- vybraná cvičení

Ve staré cihelně se svítí – kapitola 7, společné čtení knihy s úkoly

 

Práce doma:

Pravopis podstatných jmen hrou str. 16

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikemstr. 48,49- vypracuj, vyfoť a pošli ke kontrole do středy

Pravopisné pětiminutovky str. 35,36

Čítanka PS str. 44-47, společná kontrola v online výuce v pátek

Sloh PS - str. 28,29, recenze filmu- přednese, kdo ještě chce

Ve staré cihelně se svítí – kapitoly 6- samostatná četba a zodpovězení otázek

Procvičování učiva na internetu:

https://www.umimecesky.cz/rozbory nebo https://www.gramar.in/cs/#4

Vlastní kniha, která mě baví- čti doma 20 min/ den, chvíli nahlas

-----------------------------

Období 15.2. - 19.2.

Téma: Podstatná jména: skloňování, vzory- rod ženský

Online výuka:

Opakování- skloňování podst. jm.: rod střední- zkoušení

Pravopisné pětiminutovky str. 34

Pravopis podstatných jmen hrou (=prac. sešit PPJ) str. 12, !TABULKA vzorů!

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem str. 47

Ve staré cihelně se svítí – kapitola 7, společné čtení knihy s úkoly

Práce doma:

Pravopis podstatných jmen hrou str. 13

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem str. 45

Pravopisné pětiminutovky str. 34 dokončení

Sloh PS - str. 28,29, kontrola v online výuce v pátek

Ve staré cihelně se svítí – kapitola 6, samostatná četba a zodpovězení otázek

Procvičování učiva na internetu:

https://www.umimecesky.cz/rozbory nebo https://www.gramar.in/cs/#4

Vlastní kniha, která mě baví- čti doma 20 min/ den, chvíli nahlas

--------------------------------

Období 8.2. - 12.2.2021

Téma: Podstatná jména: skloňování, vzory- rod střední 

           Básnička

Online výuka:

Opakování- skloňování podst. jm.: 1.- 7. pád č.j. a č.mn. - zkoušení

Pravopis podstatných jmen hrou (=prac. sešit PPJ) str. 9, !TABULKA vzorů!

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem str. 45

Pravopisné pětiminutovky str. 32

Ve staré cihelně se svítí – kapitola 6, společné čtení knihy s úkoly

Práce doma:

Pravopis podstatných jmen hrou str. 10,11

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem str. 45

Vyjmenovaná slova – str. 43

Pravopisné pětiminutovky str. 33

Sloh PS - str. 26,27, kontrola v online výuce v pátek- „oblíbená“ básnička

Procvičování učiva na internetu:

https://www.umimecesky.cz/rozbory nebo https://www.gramar.in/cs/#4

Vlastní kniha, která mě baví- čti doma 20 min/ den, chvíli nahlas

---------------------------------

Období 1.2. - 5.2.2021

Téma: Pamětné počítání, geometrie- opakování „Co už umím“

Online výuka

Matematika 4- pracovní sešit č. 2– str. 5,6

Matematika 4- pracovní sešit č. 1 - geometrie– str. 58,59

Geometrie Matýskova- pracovní sešit – str. 13

Matýsek videoučitel:

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-34/

Práce doma:

Matematika 4- pracovní sešit č. 2– str. 7

Matematika 4- pracovní sešit č. 1 - geometrie – str. 60

Procvičování učiva na internetu:

Matýsek videoučitel: cvičení:

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-54/

----------------------------------

Období 1.2. - 5.2.2021

Téma: Podstatná jména: skloňování, vzory- rod střední

Online výuka:

Opakování- skloňování podst. jm.: 1.- 7. pád č.j. a č.mn.

Pravopis podstatných jmen hrou  – PS str. 5-6., + !TABULKA vzorů!

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem str. 44

Ve staré cihelně se svítí – kapitola 5, společné čtení knihy s úkoly

Práce doma:

Pravopis podstatných jmen hrou (=prac. sešit PPJ) str. 7,8

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem str. 45

Vyjmenovaná slova – str. 42

Pravopisné pětiminutovky str. 31

Sloh PS - str. 24-25, společná kontrola v online výuce v pátek

Procvičování učiva na internetu:

https://www.umimecesky.cz/rozbory nebo https://www.gramar.in/cs/#4

Vlastní kniha, která mě baví- čti doma 20 min/ den, chvíli nahlas

------------------------------------

Období 25.1. - 28.1.2021

Téma: Podstatná jména- procvičení všeho, co už o nich víme

Online výuka:

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem str. 42-43, společné opakování

Pravopis Podstatných Jmen hrou (=prac. sešit PPJ) str. 3-4,

Přiložené skeny: PPJ str. 3-4, Čjuč.- skloňování

Ve staré cihelně se svítí – kapitola 4, společné čtení knihy s úkoly

Práce doma:

Vyjmenovaná slova – str. 41

Pravopisné pětiminutovky postupně doplňuj chybějící cvičení od začátku do str. 30 

Procvičování učiva na internetu: https://www.gramar.in/cs/#4

Vlastní kniha, která mě baví- čti doma 20 min/ den, chvíli nahlas

-------------------------------------

Období 18.1. - 22.1.2021

Online výuka:

Téma: Slovní druhy- souhrnné opakování

Přiložené skeny: Slovní druhy- přehled, Slovní druhy- popis

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem str. 35-41, opakování

Ve staré cihelně se svítíkapitola 3, společné čtení knihy s úkoly

Práce doma:

Pravopisné pětiminutovkypostupně doplň chybějící cvičení od začátku do str. 30 

Vyjmenovaná slova –str. 40

Procvičování učiva na internetu: https://www.gramar.in/cs/#4

Sloh PS - str. 22-23, společná kontrola v online výuce v pátek

Čítanka PS str. 38-39, společná kontrola v online výuce v pátek

Vlastní kniha, která mě baví- čti doma 20 min/ den, chvíli nahlas

-------------------------- 

Období 11.1. - 15.1.

Slovesa- co už o nich víme čas,osoba,číslo,časování,infinitiv – viz přiložený sken zapamatujte si

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem str. 39-40; opakování str. 41

Pravopisné pětiminutovky - str. 28,29,30

Vyjmenovaná slova str. 39,40

3. Sloh

Sloh PS - str. 19- 21 – psaní dopisu- str. 19 spolu,jinak samostatně (týdenní DÚ- kontrola v pátek)

4. Čtení

Čítanka PS – dokončení- na str. 34 a 35 si vyber jednu správnou dvojici a jedno rčení a obojí vysvětli třídě

Ve staré cihelně se svítí – společné čtení knihy s úkoly

- kniha, která mě baví-čti doma 20 min/ den, chvíli nahlas

---------------------------------

Období 4.1. - 8.1.2021

Společné opakování probraného učiva

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem – do str. 4-38; do sešitu si poznamenej, co ti nejde

Pravopisné pětiminutovky - do str. 27

Vyjmenovaná slova – do str. 38

3. Sloh

Sloh PS - str. 16- 18 - samostatně (týdenní DÚ- kontrola v pátek)

4. Čtení

Čítanka PS - str. 32-33 znovu přečti text. Na str. 34 a 35 si vyber jednu správnou dvojici a jedno rčení a obojí vysvětli třídě

- kniha, která mě baví-čti doma 20 min/ den, chvíli nahlas

_______________________________________

Období 23.11. - 27.11.2020

Online výuka /následné procvičování doma

1. Předložky a předpony

Učebnice ČJ pro 4. ročník (zaslaný sken) – str. 30,31

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem – část str. 24-25, procvičení str. 24-25

2. Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova od B po Z- str. 32,procvičení str. 33

Pravopisné pětiminutovky - část str. 26, procvičení str. 26 

3. Sloh

Sloh PS - str. 12,13 vypracuj samostatně- kontrola v online pátek

4. Čtení

Čítanka PS - str. 32-33- přečti text, tajenka str. 19- kontrola v online pátek

- kniha, která mě baví-čti 20 min/ den, chvíli nahlas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Období 16.11. - 20.11.2020

Online výuka /následné procvičování doma

1. Předpona a předložka

Učebnice ČJ pro 4. ročník (zaslaný sken) – str. 28,29

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem - str.23, procvičení str. 21,22

2. Vyjmenovaná slova po „V“

Vyjmenovaná slova od B po Z- str. 29,procvičení str. 30-31

Pravopisné pětiminutovky - str. 25, procvičení str. 23,24

3. Sloh

Juniorfest – online v pátek- společná diskuze a vypracování pracovních listů k filmu „Cirkus Noel“

Sloh PS - str. 10,11 vypracuj samostatně- kontrola v online pátek

4. Čtení

Čítanka PS - str. 17-19, přečti text a vylušti tajenku- kontrola v online pátek

- kniha, která mě baví-čti 20 min/ den, chvíli nahlas

- - - - - - - - - -

Období 9.11. - 13.11.2020

Online výuka / následné procvičování doma

1. Kořen, předpona, příponová část

Učebnice ČJ pro 4. ročník (zaslaný sken) – str. 26-28

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem procvičení str. 21,22

2. Vyjmenovaná slova po „V“

Vyjmenovaná slova od B po Z- str. 29,procvičení str. 30-31

Pravopisné pětiminutovky - str. 23, procvičení str. 24 

3. Sloh

Sloh PS - str. 8,9 vypracuj samostatně- kontrola v online pátek

4. Čtení

Čítanka PS - str. 61-62, přečti a vypracuj samostatně- kontrola v online pátek

- kniha, která mě baví-čti 20 min/ den, chvíli nahlas

-------------------------------------

Období 2.11. - 6.11.2020

Online výuka,procvičování

1. Slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená

skenUčebnice ČJ pro 4. ročník- str. 20, 21

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem- str. 19, procvičení str. 20 s vyhodnocením

2. Vyjmenovaná slova po „S“

Vyjmenovaná slova od B po Z - str. 25/ cv. 2,3, procvičení str. 25-28

Pravopisné pětiminutovky - str. 21/ cv. 20, procvičení str. 21-22

3. Čtení

Čítanka PS - str. 20-23, přečti a vypracuj úkoly- kontrola online v pátek

- kniha, která baví-čti 20 min/ den, chvíli nahlas- žáci přečtou zajímavý úryvek z knihy a představí ji- dokončení online v pátek

----------------------------

19.10. - 23.10.2020

I. Opakování

1. Vyjmenovaná slova- umět vyjmenovaná slova nazpaměť, znát jejich význam, procvičovat jejich používání:https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/vyjmenovana-slova

Vyjmenovaná slova od B po Z – malý růžový pracovní sešit                    - opakování:poB,L,M,P - str. 21-24

2. Slovní druhy

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem- velký
- Slovní druhy- str.14, 15

II. On-line výuka                                                                                                Pomůcky: psací potřeby, trhačka/ sešit, VŠECHNY pracovní sešity a učebnice z ČJ

a) Slova souznačná a slova protikladná                                                                        - sken Učebnice ČJ pro 4. ročník - str. 19 

b) Slova jednoznačná a slova mnohoznačná                                                                - sken Učebnice ČJ pro 4. ročník - str. 21

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem- velký
- str. 16,17,18

3. Nejdůležitější - čtení textu, nejlépe knihy, která dítě baví-20 min/ den, chvíli nahlas.                                                                                                                            žáci představí knihu kterou čtou a přečtou z ní zajímavý úryvek

--------------

Období 13.10. - 16.10.2020

Témata:

1. Vyjmenovaná slova- opakování vyjmenovaných slovv nazpaměť, znát jejich význam a tvořit k nim slova příbuzná, procvičovat jejich používání:https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova

Vyjmenovaná slova od B po Z malý růžový pracovní sešit                                         - po „M“ - str. 15/ cv. 9, str. 16/10, Rychlíci mohou celé str. 15,16                                   - po „P“ – str. 17/ cv 1,2, str. 18/ 5, str. 19/ 8, str. 20/ 9, Rychlíci mohou celé stránky

2. S podoba znělosti, slova příbuzná

ČJ4 -Pracovní sešit s Magikem- velký
- Spodoba znělosti- str.10/cv.1, str. 11/3, Rychlíci obě stránky                              - Slova příbuzná- str.12/ cv.2, str. 13/3,4,5,7

3. Čtení

Čítanka- pracovní učebnice pro 4. ročník                                                                     - vše do str. 13, část textu číst nahlas, dát si záležet na výslovnosti a přednesu- jako herec/herečka.