Navigace

Obsah

Období 12.4. - 16.4.

Téma: Základní převody jednotek- desítková soustava

Jednotky hmotnosti

Online výuka:

Matematika 4- PS 2 – str. 22

Početníček – str. 40,43

Matýsek videoučitel:                                                                https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-37/

Práce doma:

PočetníčekDÚ: str. 40,43 dokonči z výuky on-line,vyfoť a pošli ke kontrole do st 16.4.

Procvičování:

Matýsek videoučitel:                                                                https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-37/

-------------------------

Období 6.4. - 9.4.

Téma: Geometrie- obvod, obsah čtverce a obdélníku_ slovní úlohy  

          : Finanční gramotnost- úvod

Online výuka:

Finanční gramotnost online s ČS- úvod 6.4.

Geometrie 4 PS - str. 24

Matematika 4- PS 2 – geom.-str. 50-53

Práce doma:

Matematika 4-PS 2 geom.- DÚ: str. 52,53 dokonči z výuky on-line, vyfoť a pošli ke kontrole do st 9.4.

Matýsek videoučitel:

Obvod čtverce a obdélníku: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29

Obsah čtverce a obdélníku: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-30/

--------------------------

Období 29.3. - 31.3.

Téma: Geometrie- konstrukce, obvod, obsah čtverce a obdélníku

Online výuka:

Geometrie- konstrukce, obvod, obsah čtverce a obdélníku – příklady_opakování

Geometrie 4 PS - str. 22,23

Práce doma:

Geometrie 4 PS - : str. 22,23dokonči z výuky on-line, vyfoť a pošli ke kontrole do st31.3.

Matýsek videoučitel:

Obvod čtverce a obdélníku: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29

Obsah čtverce a obdélníku: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-30/

-----------------------------

Období 22.3. - 26.3.

Téma: Jednotky délky

Geometrie- konstrukce obsah čtverce a obdélníku

Online výuka:

Opakování- zkoušení: Římské číslice, obvod čtverce a obdélníku

Matematika 4- PS č. 2 - str. 21- jednotky délky

Jednotky délky- opakování: https://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-56/

Matematika 4- PS č. 2 - geometrie -str. 48

Matýsek videoučitel:

Obsah čtverce a obdélníku: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-30/

Práce doma:

Matematika 4- PS č. 2– str.20

Matematika 4- PS č. 2- geometrie: DÚ: str. 48, 49 vypracuj, vyfoť a pošli ke kontrole do pátku 26.3.

Procvičování učiva na internetu

Matýsek videoučitel:

Římské číslice: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-47/

Obvod čtverce a obdélníku: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29
--------------------

Období 15.3. - 19.3.

Téma: Jednotky času – opakování

Římské číslice

Geometrie- konstrukce a obvod čtverce a obdélníku

Online výuka

Matematika 4- učebnice-str. 54- sken

Matematika 4- PS č. 2 -str. 19

Matematika 4- PS č. 2 - geometrie -str. 46

Matýsek videoučitel:

Římské číslice: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-47/

Obvod čtverce a obdélníku: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/

Práce doma:

Matematika 4- učebnice-str. 55- sken

Matematika 4- PS č. 2– str.18,19 – vypracuj, vyfoť a pošli ke kontrole do pátku 19.3.

Matematika 4- PS č. 2- geometrie -str. 47

Procvičování učiva na internetu

Matýsek videoučitel:

Jednotky času: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-45/

-------------------------------------

Období 8.3. - 12.3. - jarní prázdniny

----------------------------------

Období 1.3. - 5.3.

Téma: Jednotky času

Geometrie- konstrukce a obvod čtverce a obdélníku

Online výuka

Matematika 4- PS č. 2 -str. 17 - společné opakování, str. 18 – jednotky času

Matematika 4- PS č. 2 - geometrie -str. 45

Matýsek videoučitel:

Jednotky času: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-45/

Obvod čtverce a obdélníku: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/

Práce doma:

Matematika 4- PS č. 2– str.16,17

Matematika 4- PS č. 2- geometrie -str. 44

Početníček – str. 54,55- vypracuj, vyfoť a pošli ke kontrole do pátku 5.3.

Procvičování učiva na internetu

Matýsek videoučitel:

Jednotky času: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-45/

---------------------------

Období 22.2. - 26.2.

Téma: Písemné počítání- dělení jednociferným dělitelem

Geometrie- konstrukce a obvod čtverce a obdélníku

Online výuka

Matematika 4- pracovní sešit č. 2– str. 13 

Početníček – str. 31

Geometrie Matýskova- pracovní sešit – str. 19 

Matýsek videoučitel:

Konstrukce čtverce a obdélníku: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-27/

Obvod čtverce a obdélníku: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/

Práce doma:

Matematika 4- pracovní sešit č. 2– str.14,15

Geometrie Matýskova- pracovní sešit – str. 20,21- vypracuj, vyfoť a pošli ke kontrole do pátku

Procvičování učiva na internetu

Matýsek videoučitel:

Konstrukce obdélníku:https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-28/

-----------------------------

Období 15.2. - 19.2.

Téma: Pamětné/ písemné počítání- násobení dvoucif. číslem

Geometrie- konstrukce a obvod čtverce a obdélníku

Online výuka

Matematika 4- pracovní sešit č. 2– str. 11

Početníček – str. 30

Geometrie Matýskova- pracovní sešit – str. 17,18

Matýsek videoučitel:

Konstrukce čtverce a obdélníku: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-27/

Obvod čtverce a obdélníku: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-29/

Práce doma:

Matematika 4- pracovní sešit č. 2– str.12

Geometrie Matýskova- pracovní sešit – str. 16 opak.

Procvičování učiva na internetu

Matýsek videoučitel:

Konstrukce obdélníku:https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-28/ ----------------------------------

Období 8.2. - 12.2.

Téma: Pamětné/ písemné počítání- násobení a dělení jednocif. číslem

Geometrie- obvod a obsah mnohoúhelníku

Online výuka

Matematika 4- pracovní sešit č. 2– str. 8,9

Geometrie Matýskova- pracovní sešit – str. 14

Matýsek videoučitel:

Mnohoúhelníky: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-21/

Práce doma:

Matematika 4- pracovní sešit č. 2– str.10

Geometrie Matýskova- pracovní sešit – str. 15

Procvičování učiva na internetu

Matýsek videoučitel:

Prostorová geometrie: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-19/ ----------------------------------

Období 1.2. - 5.2.2021

Téma: Pamětné počítání, geometrie- opakování „Co už umím“

Online výuka

Matematika 4- pracovní sešit č. 2– str. 5,6

Matematika 4- pracovní sešit č. 1 - geometrie– str. 58,59

Geometrie Matýskova- pracovní sešit – str. 13

Matýsek videoučitel:

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-34/

Práce doma:

Matematika 4- pracovní sešit č. 2– str. 7 

Matematika 4- pracovní sešit č. 1 - geometrie– str. 60

Procvičování učiva na internetu:

Matýsek videoučitel: cvičení:

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-54/

----------------------------------

Období 25.1. - 28.1.2021

Online výuka

Téma: Osa úsečky, střed úsečky, osová souměrnost                                     Matematika 4- pracovní sešit č. 1 - geometrie– str. 54,56                              Matýsek videoučitel:                                                                    https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-54/

Práce doma:

Početníček – str. 28,29                                                                                  Matematika 4- pracovní sešit č. 1 - geometrie– str. 55,57                          Geometrie Matýskova- pracovní sešit – str. 42 
Procvičování učiva na internetu: Matýsek videoučitel: cvičení https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-54/ 

---------------------------------

Období 18.1. - 22.1.2021

Online výuka                                                                        

Téma: Co už umím- souhrnné opakování učiva 1. pololetí                             Matematika 4- pracovní sešit č. 1 - str. 40,41                                             Matematika 4- pracovní sešit č. 1 geometrie - str. 52  

Práce doma:

Početníček –str. 28,29                                                                                         Matýsek videoučitel:                                                                   https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-34/                                  Geometrie Matýskova- pracovní sešit – str. 12
Procvičování učiva na internetu- Matýsek videoučitel:          https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-8/

-------------------------------------

Období 11.1. - 15.1.2021

Souřadnice bodů                                                                                           Matematika 4- pracovní sešit č. 1str. 37 výklad, procvičení str. 38,39

-zkoušení písemného sčítání a odčítání pod sebe (PS str .35, Početníček str. 25, 27), kontrola DÚ                                                                                                           Matýsek videoučitel: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-26/

Geometrie                                                                                                        Geometrie Matýskova- pracovní sešit – str. 10, proscvič str. 11                 Matematika 4- pracovní sešit č. 1 str. 50, procvič str. 51
Početníček – do str. 46                                                                                         Matýsek videoučitel: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-14/

--------------------------------

Období 4.1. - 8.1.2021                                                                                       Společné opakování probraného učiva- do sešitu si poznamenej, co ti nejde

Matematika 4- pracovní sešit č. 1 do str. 34                                              Početníček - společně online str. 24,25                                                             

Matýsek videoučitel:   https://www.matyskova-matematika.cz/wp-content/uploads/2016/07/Mat%C3%BDskova-matematika-pro-4.-ro%C4%8Dn%C3%ADk-1.-d%C3%ADl1.png

Geometrie

Geometrie Matýskova- pracovní sešit – do str. 6                                           Matematika 4- pracovní sešit č. 1 – do str. 49
Početníček – do str. 45                                            

Matýsek videoučitel:   https://www.matyskova-matematika.cz/wp-content/uploads/2016/07/Geometrie-pro-4.-ro%C4%8Dn%C3%ADk.png

________________________

Období 23.11. - 27.11.2020

Přirozená čísla v oboru do 1 000 000- porovnávání a zaokrouhlování čísel Matematika 4- učebnice
- str. 29,31- online výklad (příloha sken)                                                         
Matematika 4- pracovní sešit č. 1 
- společné procvičení str. 27, procvičení str. 28
                                              Početníček - společně online str. 23- část, procvičení str. 23                                  Video výklad:                                                                                                                 -porovnávání: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-8/   zaokrouhlování: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-10/

Geometrie 
Součet a rozdíl úseček                                                                                  Početníček - společně online str. 44, 45                                                            Videoučitel na adrese: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-37/

- - - - - - - - - - - 

Období 16.11. - 20.11.2020

On-line výuka, procvičování

Přirozená čísla v oboru do 1 000 000                                                         

Matematika 4- učebnice
- str. 25,26- online výklad (příloha sken- opakování)                                      

Matematika 4- pracovní sešit č. 1 
- společné procvičení str. 26, 27 - opakování- společná kontrola- str. 25

Početníček
- společně online str. 22- procvičení str. 20 

GeometrieMatematika 4- pracovní sešit č. 1
- společná kontrola vypracování cvičení str. 44- 45 = připrav si cvičení, kterým nerozumíš! Pomáhat s geometrií nám může Matematika 4 učebnice – geometrie (od str. 74) a videoučitel na adrese: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/

- - - - - - - - - - 

Období 9.11. - 13.11.2020

On-line výuka, procvičování

Přirozená čísla v oboru do 1 000 000                                                          Matematika 4- učebnice
- str. 25,26- online výklad (příloha sken)                                                         
Matematika 4- pracovní sešit č. 1 
- společné procvičení str. 24,25 - opakování- společná kontrola- str. 23

Početníček
- společněonline str. 19- procvičenístr. 20,21

GeometrieMatematika 4- pracovní sešit č. 1
- společná kontrola vypracování cvičení str. 42- 45 = připrav si cvičení, kterým nerozumíš, vyřešíme je spolu!                                                                             

Pomáhat s geometrií nám může Matematika 4 učebnice – geometrie (od str. 74) a videoučitel na adrese: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/

-------------------

Období 2.11. - 6.11.2020

On-line výuka, procvičování

Pamětné a písemné násobení a dělení v oboru do 10 000

Početníček- sešit malý zelený
- společná kontrola vypracování cvičení str. 14-18= která z nich ti nešla a procvičíme je společně?

Matematika 4- pracovní sešit č. 1- větší červený
- společná kontrolavypracování cvičení str. 18-21   = která z nich ti nešla a procvičíme je společně?                                                                                                                      - zvládneš sám vyřešit slovní úlohy na str. 22 (s pomocí učebnice Ma str.24)?                 -  str. 23 -vyplň pouze ta cvičení, která vypočítáš sám!

3. Geometrie- Matematika 4- pracovní sešit č. 1- větší červený
- společná kontrola vypracování cvičení str. 42- 45 = která z nich ti nešla a procvičíme je společně?

Pomáhat s geometrií nám může Matematika 4 učebnice – geometrie (od str. 74)videoučitel na adrese:https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/

----------------------------------------

Období 19.10. - 23.10.2020

I. Opakování

1. !!! Postupně si pusť si videa s výkladem učitele- od str. 2 do str. 17:http://www.matyskova-matematika.cz/ Jestliže něčemu nerozumíš, pusť si video znovu (můžeš ho i pozastavit), poznamenej si, čemu nerozumíš, společně si to vysvětlíme.

2.Průběžně zpaměti procvičuj malou násobilku i "dělilku" do 100, pamětné sčítání a odečítání do 100,písemné sčítání a odečítání pod sebou do 1000 (se zkouškou): http://matematika.hrou.cz/c/4.trida

3. Geometrie- postupně si pusť si videa s výkladem učitele- od str. 2 do str. 17: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/Jestliže něčemu nerozumíš, pusť si video znovu (můžeš ho i pozastavit), poznamenej si, čemu nerozumíš, společně si to vysvětlíme.

II. On-line výuka                                                                                                Pomůcky: psací a rýsovací potřeby, trhačka/ sešit, VŠECHNY pracovní sešity a učebnice z MA

Pamětné a písemné násobení a dělení v oboru do 10 000

Početníček- sešit malý zelený
- cvičení str. 14-18, co ti nejde si poznamenej, společně to vyřešíme

Matematika 4- pracovní sešit č. 1- větší červený
- cvičení str. 18-21

3. Geometrie- Matematika 4- pracovní sešit č. 1- větší červený
- cvičení od str. 42- 45, ! dělej pouze ta cvičení, kterým rozumíš, která opakují, co jsme se už učili. Ostatní cvičení si poznamenej, procvičíme je společně.https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/

-----------

Období 14.10. - 16.10.

Témata a činnost:

1. Opakování- procvičování základních početních úkonů:

Průběžně procvičuj malou násobilku i "dělilku" do 100, pamětné sčítání a odečítání do 100,písemné sčítání a odečítání pod sebou do 1000 (se zkouškou): http://matematika.hrou.cz/c/4.trida,

!!! Postupně si pusť si videa s výkladem učitele- od str. 2 do str. 17: http://www.matyskova-matematika.cz/ Jestliže něčemu nerozumíš, pust si video znovu (můžeš ho i pozastavit), poznamenej si, čemu nerozumíš, společně si to později vysvětlíme.

2. práce v pracovních sešitech

Početníček- sešit malý zelený
- cvičení str. 14-18, co ti nejde si poznamenej, společně to vyřešíme

Matematika 4- pracovní sešit č. 1- větší červený
- cvičení str. 13-18

3. Geometrie

Matematika 4- pracovní sešit č. 1- větší červený
- cvičení od str. 42 a dále- !dělej pouze ta cvičení, kterým rozumíš, která opakují, co jsme se už učili. Kdybys potřeboval/a radu pana učitele, můžeš ji zase najít ve videovýkladu http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/nebo mi napiš nebo až se spolu uvidíme.

Hlavně :-)