Navigace

Obsah

Výuka, procvičování

Období 11.1. - 15.1.2021-

Souřadnice bodů                                                                                           Matematika 4- pracovní sešit č. 1str. 37 výklad, procvičení str. 38,39

-zkoušení písemného sčítání a odčítání pod sebe (PS str .35, Početníček str. 25, 27), kontrola DÚ                                                                                                           Matýsek videoučitel: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-26/

Geometrie                                                                                                        Geometrie Matýskova- pracovní sešit – str. 10, proscvič str. 11                 Matematika 4- pracovní sešit č. 1 str. 50, procvič str. 51
Početníček – do str. 46                                                                                         Matýsek videoučitel: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-14/

--------------------------------

Období 4.1. - 8.1.2021                                                                                       Společné opakování probraného učiva- do sešitu si poznamenej, co ti nejde

Matematika 4- pracovní sešit č. 1 do str. 34                                              Početníček - společně online str. 24,25                                                             

Matýsek videoučitel:   https://www.matyskova-matematika.cz/wp-content/uploads/2016/07/Mat%C3%BDskova-matematika-pro-4.-ro%C4%8Dn%C3%ADk-1.-d%C3%ADl1.png

Geometrie

Geometrie Matýskova- pracovní sešit – do str. 6                                           Matematika 4- pracovní sešit č. 1 – do str. 49
Početníček – do str. 45                                            

Matýsek videoučitel:   https://www.matyskova-matematika.cz/wp-content/uploads/2016/07/Geometrie-pro-4.-ro%C4%8Dn%C3%ADk.png

________________________

Období 23.11. - 27.11.2020

Přirozená čísla v oboru do 1 000 000- porovnávání a zaokrouhlování čísel Matematika 4- učebnice
- str. 29,31- online výklad (příloha sken)                                                         
Matematika 4- pracovní sešit č. 1 
- společné procvičení str. 27, procvičení str. 28
                                              Početníček - společně online str. 23- část, procvičení str. 23                                  Video výklad:                                                                                                                 -porovnávání: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-8/   zaokrouhlování: https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/video/str-10/

Geometrie 
Součet a rozdíl úseček                                                                                  Početníček - společně online str. 44, 45                                                            Videoučitel na adrese: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-37/

- - - - - - - - - - - 

Období 16.11. - 20.11.2020

On-line výuka, procvičování

Přirozená čísla v oboru do 1 000 000                                                         

Matematika 4- učebnice
- str. 25,26- online výklad (příloha sken- opakování)                                      

Matematika 4- pracovní sešit č. 1 
- společné procvičení str. 26, 27 - opakování- společná kontrola- str. 25

Početníček
- společně online str. 22- procvičení str. 20 

GeometrieMatematika 4- pracovní sešit č. 1
- společná kontrola vypracování cvičení str. 44- 45 = připrav si cvičení, kterým nerozumíš! Pomáhat s geometrií nám může Matematika 4 učebnice – geometrie (od str. 74) a videoučitel na adrese: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/

- - - - - - - - - - 

Období 9.11. - 13.11.2020

On-line výuka, procvičování

Přirozená čísla v oboru do 1 000 000                                                          Matematika 4- učebnice
- str. 25,26- online výklad (příloha sken)                                                         
Matematika 4- pracovní sešit č. 1 
- společné procvičení str. 24,25 - opakování- společná kontrola- str. 23

Početníček
- společněonline str. 19- procvičenístr. 20,21

GeometrieMatematika 4- pracovní sešit č. 1
- společná kontrola vypracování cvičení str. 42- 45 = připrav si cvičení, kterým nerozumíš, vyřešíme je spolu!                                                                             

Pomáhat s geometrií nám může Matematika 4 učebnice – geometrie (od str. 74) a videoučitel na adrese: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/

-------------------

Období 2.11. - 6.11.2020

On-line výuka, procvičování

Pamětné a písemné násobení a dělení v oboru do 10 000

Početníček- sešit malý zelený
- společná kontrola vypracování cvičení str. 14-18= která z nich ti nešla a procvičíme je společně?

Matematika 4- pracovní sešit č. 1- větší červený
- společná kontrolavypracování cvičení str. 18-21   = která z nich ti nešla a procvičíme je společně?                                                                                                                      - zvládneš sám vyřešit slovní úlohy na str. 22 (s pomocí učebnice Ma str.24)?                 -  str. 23 -vyplň pouze ta cvičení, která vypočítáš sám!

3. Geometrie- Matematika 4- pracovní sešit č. 1- větší červený
- společná kontrola vypracování cvičení str. 42- 45 = která z nich ti nešla a procvičíme je společně?

Pomáhat s geometrií nám může Matematika 4 učebnice – geometrie (od str. 74)videoučitel na adrese:https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/

----------------------------------------

Období 19.10. - 23.10.2020

I. Opakování

1. !!! Postupně si pusť si videa s výkladem učitele- od str. 2 do str. 17:http://www.matyskova-matematika.cz/ Jestliže něčemu nerozumíš, pusť si video znovu (můžeš ho i pozastavit), poznamenej si, čemu nerozumíš, společně si to vysvětlíme.

2.Průběžně zpaměti procvičuj malou násobilku i "dělilku" do 100, pamětné sčítání a odečítání do 100,písemné sčítání a odečítání pod sebou do 1000 (se zkouškou): http://matematika.hrou.cz/c/4.trida

3. Geometrie- postupně si pusť si videa s výkladem učitele- od str. 2 do str. 17: https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/Jestliže něčemu nerozumíš, pusť si video znovu (můžeš ho i pozastavit), poznamenej si, čemu nerozumíš, společně si to vysvětlíme.

II. On-line výuka                                                                                                Pomůcky: psací a rýsovací potřeby, trhačka/ sešit, VŠECHNY pracovní sešity a učebnice z MA

Pamětné a písemné násobení a dělení v oboru do 10 000

Početníček- sešit malý zelený
- cvičení str. 14-18, co ti nejde si poznamenej, společně to vyřešíme

Matematika 4- pracovní sešit č. 1- větší červený
- cvičení str. 18-21

3. Geometrie- Matematika 4- pracovní sešit č. 1- větší červený
- cvičení od str. 42- 45, ! dělej pouze ta cvičení, kterým rozumíš, která opakují, co jsme se už učili. Ostatní cvičení si poznamenej, procvičíme je společně.https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/

-----------

Období 14.10. - 16.10.

Témata a činnost:

1. Opakování- procvičování základních početních úkonů:

Průběžně procvičuj malou násobilku i "dělilku" do 100, pamětné sčítání a odečítání do 100,písemné sčítání a odečítání pod sebou do 1000 (se zkouškou): http://matematika.hrou.cz/c/4.trida,

!!! Postupně si pusť si videa s výkladem učitele- od str. 2 do str. 17: http://www.matyskova-matematika.cz/ Jestliže něčemu nerozumíš, pust si video znovu (můžeš ho i pozastavit), poznamenej si, čemu nerozumíš, společně si to později vysvětlíme.

2. práce v pracovních sešitech

Početníček- sešit malý zelený
- cvičení str. 14-18, co ti nejde si poznamenej, společně to vyřešíme

Matematika 4- pracovní sešit č. 1- větší červený
- cvičení str. 13-18

3. Geometrie

Matematika 4- pracovní sešit č. 1- větší červený
- cvičení od str. 42 a dále- !dělej pouze ta cvičení, kterým rozumíš, která opakují, co jsme se už učili. Kdybys potřeboval/a radu pana učitele, můžeš ji zase najít ve videovýkladu http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/nebo mi napiš nebo až se spolu uvidíme.

Hlavně :-)