Navigace

Obsah

Výuka online, procvičování doma

Období 11.1. - 15.1.2021

Počasí a podnebí ČR                                                                                               Naše vlast- sešit str. 29,30                                                           

Pracovní listy „Naše vlast“společně do PL 12/A,B

Video: https://www.youtube.com/watch?v=vT_NhRrS1aE

------------------------------

Období 4.1. - 8.1.2021

Společné opakování probraného učiva                                                                                                         

Naše vlast- sešit str. 3-28                                                           

Pracovní listy „Naše vlast“společně do PL 11/A

----------------

Vlastivěda 

Období 23.11. - 27.11.

Online výuka, následné procvičování:

ČR- povrch ČR                                                                                                          

Naše vlast- sešit str. 16-17 online výklad                                                           Pracovní listy „Naše vlast“- společně PL 6/A, samostatně PL 6/B

Povrch ČR- pohoří a nížiny: https://slideplayer.cz/slide/12538471/ https://www.youtube.com/watch?v=Rjjq4lCTaAU&t=26s

- - - - - - - - - - - - 

Období 16.11. - 20.11.

Online výuka, následné procvičování:

1. 17. listopad- státní svátek ČR

2. ČR- poloha, rozloha, obyvatelstvo Naše vlast- sešit str. 14-15 online výklad - Pracovní listy „Naše vlast“- společně PL 5/A, samostatně PL 5/B

Opakování: světové strany, poledníky a rovnoběžky, měřítko mapy: https://www.youtube.com/watch?v=GdHK8b__Xrs

- - - - - - - - - - - 

Období 9.11. - 13.11.

Online výuka, následné procvičování: Téma: Práce s mapou

Nadmořská výška, značky, využití map, jízdní řádNaše vlast                                    - malý sešit A5- str. 10-13 online výklad - procvičování: na online si připrav alespoň jednu jakoukoliv mapu nebo plán

Světové strany, poledníky a rovnoběžky, měřítko mapy - opakování                          - procvičování měřítko mapyhttps://www.youtube.com/watch?v=GdHK8b__Xrs

Pracovní listy „Naše vlast“ – blok pracovních listů A5
- po online výkladu společně dopracujeme pracovní listy str. 5-8

------------------------------

Období 2.11. - 6.11.

Téma: Práce s mapou

Online výuka, procvičování:

Světové strany, poledníky a rovnoběžky, měřítko mapy                                             - prohlédni si měřítko mapyhttps://www.youtube.com/watch?v=GdHK8b__Xrs

Naše vlast- malý sešit A5- str. 6-9 online výklad, následné procvičování

Pracovní listy „Naše vlast“ – blok pracovních listů A5
- po online výkladu vypracuj pracovní listy str. 7/3. skupina

---------------------------------

Období 19.10. - 23.10.

Téma: Člověk a jeho svět- Naše vlast

Činnost v učebnici a v pracovníchlistech:

1. Učebnice „Naše vlast“- malý sešit A5
- souhrnné opakování učiva Česká republika- str. 3-6

2. Pracovní listy „Naše vlast“blok pracovních listů A5
- vypracuj pracovní listy str. 1-4, pracovní listy z bloku nevytrhávej ani nevystřihuj. Čemu nerozumíš, to si poznamenej, probereme společně v on-line výuce.