Navigace

Obsah

Úkoly na týden 12.4 - 16.4.

Povinná práce

Pravopisné pětiminutovky str. 36 ( v online hodině)

Pravopis podstatných jmen str.15( v online hodině) 

Čítanka str. 73   (samostatně)

Slohová výchova str.27(společně v online)

recitace - k odevzdání - nauč se zadanou báseň, natoč se, jak ji zpaměti recituješ a video mi pošli (do 15.4.)

Báseň (12.77 kB)

 

Úkoly na týden 6.4 - 9.4.

Povinná práce

Pravopisné pětiminutovky str. 35 (samostatně)

Pravopis podstatných jmen str.13( v online hodině) dokonči samostatně

                                                  str. 13/6 - k odevzdání 

Čítanka str. 70-72  (společně v online)

Slohová výchova str. 26-27(společně v online)

- k odevzdání - Procvičuj rod ženský, získej minimálně 8 bodů, pokud se ti to nepovede, trénuj znovu  https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4&s=%C4%8Dj&t=xydau71fgvn&sr=n&l=fd&i=ufoozcs&r=fx&db=0

 

Úkoly na týden 29.3 - 31.3.

Povinná práce

Pravopisné pětiminutovky str. 34 (v online hodině) 

Pravopis podstatných jmen str.12

- k odevzdání - Procvičuj rod střední, získej minimálně 7 bodů, pokud se ti to nepovede, trénuj znovu https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4&s=%C4%8Dj&t=xydau71fgvn&sr=n&l=pj&i=ufdozfx&r=fx&db=0

 

Úkoly na týden 22.3 - 26.3.

Povinná práce

Pravopisné pětiminutovky str. 32-33 (v online hodině) dokonči samostatně

Čítanka str. 67-69  (společně v online)

Slohová výchova str. 25 (kontrola z minulého týdne)

Učebnice str. 52/19 vypracuj do sešitu ČJ  - k odevzdání

Můžeš trénovat koncovky podstatných jmen https://wordwall.net/play/10733/630/7223

Během týdne budeme postupně číst zápisky z kulturního deníku a dopis pro Karla IV. Připrav si obojí na vyučování.

Stále trénovat řady vyjmenovanách slov, umět vyjmenovat 10 slovních druhů a sedm pádových otázek - bude zkoušení!

Nezapomínej na pravidelné čtení, z dočtené knihy vytvoř referát, jeden bys měl/a prezentovat nejdéle do 15 dubna.

 

Úkoly na týden 15.3 - 19.3.

Povinná práce

Pravopisné pětiminutovky str. 12, 31 (v online hodině) dokonči samostatně

Trénuj velká a malá písmena https://wordwall.net/play/9454/630/491

Čítanka str. 64-66  (společně v online)

Slohová výchova str. 24-25 (v online hodině)

Vzory podstatných jmen (budeš-li mít problém s otevřením souboru, včas se ozvi) k odevzdáníhttps://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=4&s=%C4%8Dj&t=xydau71fgvn&sr=n&l=jj&i=utztxdt&r=or&db=0 

 

Během týdne budeme postupně číst zápisky z kulturního deníku a dopis pro Karla IV. Připrav si obojí na vyučování.

Stále trénovat řady vyjmenovanách slov, umět vyjmenovat 10 slovních druhů a sedm pádových otázek - bude zkoušení!

Nezapomínej na pravidelné čtení, z dočtené knihy vytvoř referát, jeden bys měl/a prezentovat nejdéle do 15 dubna.

 

 

Úkoly na týden 1.3. - 5.3.

Povinná práce

 stále trénovat řady vyjmenovanách slov, umět vyjmenovat 10 slovních druhů a sedm pádových otázek - bude zkoušení!

Pravopisné pětiminutovky  str. 11  (část v online hodině) dokonči samostatně

Pravopis podstatných jmen 

Čítanka str. 60-63  (společně v hodině přírodovědy v úterý a pak v pátek)

Učebnice ČJ str. 53/24- připrav se na diktát

Trénuj koncovky rodu středního https://wordwall.net/play/9423/304/8299

Nezapomínej na pravidelné čtení, z dočtené knihy vytvoř referát,jeden bys měl/a prezentovat nejdéle do 15 dubna.

Zapisuj pravidelně do kulturního deníku své zážitky, alespoň jednou za měsíc.

 

Úkoly na týden 22.2. - 26.2.

Povinná práce

 trénovat řady vyjmenovanách slov, umět vyjmenovat 10 slovních druhů a sedm pádových otázek - bude zkoušení!

Pravopisné pětiminutovky  str. 10 samostatně

Pravopis podstatných jmen str. 8/ -vzor město, moře (v online hodině) 

Čítanka str. 56-59 - před hodinou si přečti text, terénuj hlasité čtení, v hodině už budeme s informacemi pracovat. (v online hodině) 

Učebnice ČJ str. 45/27- připrav se na diktát

Vzory pod. jmen https://wordwall.net/play/9229/576/6653 - k odevzdání  (platné minimálně 36 bodů, pokud je nezískáš, trénuj znovu)

Nezapomínej na pravidelné čtení, z dočtené knihy vytvoř referát,jeden bys měl/a prezentovat nejdéle do 15 dubna.

Zapisuj pravidelně do kulturního deníku své zážitky, alespoň jednou za měsíc.

 

Úkoly na týden 15.2. - 19.2.

Povinná práce

 trénovat řady vyjmenovanách slov, umět vyjmenovat 10 slovních druhů a sedm pádových otázek - bude zkoušení!

Pravopisné pětiminutovky  str. 9 ( část v online hodině)samostatně

Pravopis podstatných jmen str. 7  (v online hodině) str. 7/6 samostatně

                                                  6/3 kontrola z minulého týdne

Trénuj vzory pod. jmen https://wordwall.net/play/10706/544/878 -

Čítanka 55 (v online hodině) 

Učebnice ČJ - str. 43/20 z textu vypiš do ČJ1 všechna podstatná jména a urči u všech pád, číslo a rod -- k odevzdání

Slovní druhy - dodělat vše samostatně, připravit k odevzdání  16.2. od 11.30 do 12.30 hod

Vyjmenovaná slova - dodělat vše samostatně, připravit k odevzdání  16.2.od 11.30 do 12.30 hod

Úkoly na 16.2. pro samostatnou práci 

Čítanka  52-54 samostatně v úterý 16.2 -k odvzdání

Sloh - napiš dopis Karlu IV. (na celou stránku A4) použij svou fantazii, neboj se tvořit - k odvzdání

 

Úkoly na týden 8.2. - 12.2.

Povinná práce

 trénovat řady vyjmenovanách slov, umět vyjmenovat 10 slovních druhů a sedm pádových otázek

Pravopisné pětiminutovky  str. 8 ( část v online hodině)dokonči samostatně

Pravopis podstatných jmen ( modrý PS) str. 3-6  (v online hodině)dokonči samostatně, v pondělí 15.2. provedeme kontrolu!

Čítanka 48-51 (v online hodině) 

Slohová výchova str. 22-23 (v online hodině) dokonči do příští hodiny slohu

Slovní druhy - dodělat vše samostatně, připravit k odevzdání  16.2.

Vyjmenovaná slova - dodělat vše samostatně, připravit k odevzdání  16.2.

Učebnice ČJ - str. 29/28 opiš do ČJ1 (urči u všech slov slovní druh číslicí nad slovo)  -- k odevzdání

Trénuj mluvnické kategorie podstatných jmen: https://wordwall.net/play/9610/529/216

Trénuj pády https://wordwall.net/play/10281/541/870

                

 

 

Úkoly na týden 1.2. - 5.2.

Povinná práce

 trénovat řady vyjmenovanách slov, umět vyjmenovat 10 slovních druhů a sedm pádových otázek

Trénuj mluvnické kategorie podstatných jmen: https://wordwall.net/play/9610/529/216

Trénuj pády https://wordwall.net/play/10281/541/870

Slovní druhy dokončení pracovního sešitu ( část v online hodině) dokonči samostatně

                      str. 38/12 k odevzdání

Vyjmenovaná slova  str. 39-41 ( str.41 v online hodině, dokonči samostatně

Pravopisné pětiminutovky  str. 7 ( část v online hodině) dokonči samostatně  

Učebnice ČJ - str. 28/24 piš do sešitu ČJ1 (v  pondělí společně                                   látku probereme, počkej s vypracováním úkolu až po hodině) - k odevzdání

Čítanka 44-47 (v online hodině)                   

Sloh - Ocitl jsem se na hradě přemyslovského krále -  - až sloh napíšeš, můžeš dokreslit obrázek. Pak nafoť a odešli. Nejdéle do 4.2.

 

Úkoly na týden 25.1. - 28.1.

Povinná práce

 trénovat řady vyjmenovanách slov, umět vyjmenovat 10 slovních druhů a sedm pádových otázek

trénuj pády: https://wordwall.net/play/9048/702/8700

trénuj časování sloves: https://wordwall.net/play/9756/004/844

Slovní druhy str. 36-37 ( část v online hodině)dokonči samostatně

                      str. 37/9 k odevzdání

Vyjmenovaná slova  str. 37-38 ( str.37 v online hodině, dokonči samostatně

Pravopisné pětiminutovky  str. 6 ( část v online hodině)  dokonči samostatně                        

Slohová výchova str. 20/3 a 21/6 - měj hotové, budeme si je číst

Sloh - Ocitl jsem se na hradě přemyslovského krále - bude zadáno a vysvětleno v pondělí na online výuce - až sloh napíšeš, můžeš dokreslit obrázek. Pak nafoť a odešli. Nejdéle do 4.2.

 

 

Úkoly na týden 18.1. - 22.1.

Povinná práce

 trénovat řady vyjmenovanách slov, umět vyjmenovat 10 slovních druhů a sedm pádových otázek

Slovní druhy str. 34-35 (samostatně)

Vyjmenovaná slova  str. 34-36 ( část v online hodině) - zbylá cvičení dokonči samostatně

Pravopisné pětiminutovky  str. 5  ( v online hodině) - sloupec 2 a 3 dokonči                            

Čítanka 38-39 (v online hodině)

-- na hodině hlasité čtení, pročti si text, ať se ti dobře čte!

Slohová výchova str. 20-21 ( v online hodině) str. 21/cv.6 dokonči do příští hodiny slohu

- cvičení 20/3 měj již připravené na hodinu, budeme si je číst

Sešit Čj1 - opis z učebnice str. 41/12 k odevzdání

 

Úkoly na týden 11.1. - 15.1.

Povinná práce

 trénovat řady vyjmenovanách slov, umět vyjmenovat 10 slovních druhů a sedm pádových otázek

Slovní druhy str. 32-33 ( v online hodině)

Vyjmenovaná slova  str. 31-33 ( část v online hodině)

                                     str. 32/9 - k odevzdání

Čítanka 36-37 (v online hodině)

Slohová výchova str. 19-20 ( v online hodině)

 

Úkoly na týden 4.1. - 8.1.

Povinná práce

 trénovat řady vyjmenovanách slov, umět vyjmenovat 10 slovních druhů a sedm pádových otázek

Pravopisné pětiminutovky str. 26 - k odevzdání

Čítanka 43 (v online hodině)

Slovní druhy str. 30-31 ( v online hodině)

můžeš se podívat na video https://www.youtube.com/watch?v=MU_lbMtp6bY

Vyjmenovaná slova  str. 30 (v online hodině)

- vytvoř si kartičky s I Y a A B C D

 

 

Úkoly na týden 23.11. - 27.11.

Povinná práce

Slovní druhy str. 23-25  ( část v online hodině)

Pravopisné pětiminutovky str. 19 (u prvního sloupce urči slovní druhy a napiš nad slova čísla - k odevzdání)

Vyjmenovaná slova  str. 20-22 ( část v online hodině)

Čítanka 32-35 (v online hodině)

              - na hodinu měj přečtený text Bůh trestá Sodomu

Slohová výchova  str.11 (v online hodině přečteme, práce z minulého týdne)

Sloh - téma: film Modrý tygr, práce dle společně vypracované osnovy, nezapomeň na zhodnocení a obrázek - přineseš až do školy

 

- trénovat řady vyjmenovanách slov, umět vyjmenovat 10 slovních druhů a sedm pádových otázek (budu zkoušet)!

- každý den čti, až knihu dočteš, nezapomeň poslat referát.

Vyzkoušej si kvíz na pády

https://wordwall.net/play/6016/814/837

 

Úkoly na týden 16.11. - 20.11.

Povinná práce

Slovní druhy str. 21-22 

Pravopisné pětiminutovky str. 18 - k odevzdání

Vyjmenovaná slova  str. 17-19 ( část v online hodině)

Čítanka 28-30

Slohová výchova  str.10-11, (v onlin hodině společně)

Podívej se na film Juniorfestu, budeme si o něm v pátek povídat :)

- trénovat řady vyjmenovanách slov, umět vyjmenovat 10 slovních druhů a sedm pádových otázek (budu zkoušet)!

- každý den čti, až knihu dočteš, nezapomeň poslat referát.

 

 

Úkoly na týden 9.11. - 13.11.

Povinná práce

Slovní druhy str. 18-20 (společně v online škole)

Pravopisné pětiminutovky str. 17  (první sloupec společně v online škole)         

Vyjmenovaná slova  str.14-16 - k odevzdání - 14/6

Čítanka 27 (společně v online škole)

Slohová výchova  str.9/4,5 (do středy pošli na whatssapp společně s fotografií nebo obrázkem zvířátka, prezentace ve čtvrtek onlin)

- trénovat řady vyjmenovanách slov, umět vyjmenovat 10 slovních druhů a sedm pádových otázek (budu zkoušet)!

- každý den čti, až knihu dočteš, nezapomeň poslat referát..

- zkontroluj si, že máš v kulturním deníčku zápis za měsíc říjen 

 

 

Úkoly na týden 2.11. - 6.11.

Povinná práce

Slovní druhy str. 15-17 (společně v online škole)

Pravopisné pětiminutovky str. 16

Vyjmenovaná slova  9-13  -k odevzdání 11/2

Čítanka 24-26 (společně v online škole)

Slohová výchova  str.8-9 (společně v online škole)

 

- trénovat řady vyjmenovanách slov

https://learningapps.org/watch?v=p8pkm30fk20

 

 

Úkoly na týden 19.10. - 23.10.

Povinná práce

Slovní druhy str. 12-14 (společně v online škole)

Pravopisné pětiminutovky 15(třetí  sloupec)

Vyjmenovaná slova  8 (8/4 -k odevzdání)

Čítanka 20-23 trénujte hlasité čtení

sešit ČJ 1 - napiš si do sešitu tato slovni spojení, urči pád, číslo a rod - k odevzdání

na kopci

zasadil semínka

k svátku

v tašce

otevřete sešity

pyšnil se pírky

u kořene

 

- trénovat řady vyjmenovanách slov

 

 

Úkoly na týden 14.10. - 16.10.

Povinná práce

Slovní druhy str. 10-11

Pravopisné pětiminutovky 15(2 sloupce)

Vyjmenovaná slova 7 - cv. 7/1 k odevzdání

Čítanka 17-19 trénujte hlasité čtení

- pracovní list, nalepený v sešitě ČJ1 - určování pádů - k odevzdání

- trénovat řady vyjmenovanách slov